รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บึงกาฬ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว8571578496ทำแล้ว 30/11/25591,919322245245244
2. เทศบาลตำบลโคกก่อง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7827777ทำแล้ว 31/10/25594677484848
3. เทศบาลตำบลไคสี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7364364364ทำแล้ว 31/10/255915333
4. เทศบาลตำบลซาง (เซกา)ทำแล้ว7219151124ทำแล้ว 10976544
5. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (โซ่พิสัย)ทำแล้ว51219695ทำแล้ว 31/10/25591032232221
6. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง (พรเจริญ)ทำแล้ว5646156ทำแล้ว 18/06/256112591655858
7. เทศบาลตำบลท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว8243244239ทำแล้ว 14/11/25591492222
8. เทศบาลตำบลโนนสว่าง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว779130127ทำแล้ว 30/11/25597276363636
9. เทศบาลตำบลบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว5515351ทำแล้ว 18/09/25618658353131
10. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว7123174172ทำแล้ว 03/08/256132123858480
11. เทศบาลตำบลบึงงาม (บึงโขงหลง)ทำแล้ว8756554ทำแล้ว 25/06/25612356252524
12. เทศบาลตำบลปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว81069887ทำแล้ว 30/12/25597521099
13. เทศบาลตำบลพรเจริญ (พรเจริญ)ทำแล้ว7868483ทำแล้ว 31/10/25594984635051
14. เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6235237237ทำแล้ว 02/07/2561921171717
15. เทศบาลตำบลศรีพนา (เซกา)ทำแล้ว7126114106ทำแล้ว 14/11/25594079626262
16. เทศบาลตำบลศรีวิไล (ศรีวิไล)ทำแล้ว725713290ทำแล้ว 18/10/25619189372424
17. เทศบาลตำบลศรีสำราญ (พรเจริญ)ทำแล้ว7125129142ทำแล้ว 31/10/25598554555
18. เทศบาลตำบลหนองเลิง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7173172168ทำแล้ว 30/11/255920169141414
19. เทศบาลตำบลหอคำ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7108105108ทำแล้ว 17/07/25619768444342
20. อบต.คำแก้ว (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6183175188ทำแล้ว 15/11/255995113353535
21. อบต.คำนาดี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6224274274ทำแล้ว 31/10/255913836222222
22. อบต.โคกกว้าง (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 25/11/255911878575656
23. อบต.ชัยพร (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว8798801801ทำแล้ว 22/08/256112464111111
24. อบต.ชุมภูพร (ศรีวิไล)ทำแล้ว7211259195ทำแล้ว 26/10/2561881111
25. อบต.เซกา (เซกา)ทำแล้ว9502506519ทำแล้ว 14/11/25593192222222
26. อบต.โซ่ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7616671ทำแล้ว 21/11/2561562474343
27. อบต.ดงบัง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6162145136ทำแล้ว 08/11/2559121111595858
28. อบต.ถ้ำเจริญ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6371371361ทำแล้ว 27/10/2559553402218
29. อบต.ท่ากกแดง (เซกา)ทำแล้ว8267240229ทำแล้ว 14/11/25591780373734
30. อบต.ท่าดอกคำ (บึงโขงหลง)ทำแล้ว7264265199ทำแล้ว 04/07/256222171717
31. อบต.ท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว8198217209ทำแล้ว 14/11/25593456141414
32. อบต.นากั้ง (ปากคาด)ทำแล้ว8148143133ทำแล้ว 01/08/25614655494949
33. อบต.นาดง (ปากคาด)ทำแล้ว7292241236ทำแล้ว 01/10/256199172113112108
34. อบต.นาสวรรค์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6269189189ทำแล้ว 28/11/25591854272121
35. อบต.นาสะแบง (ศรีวิไล)ทำแล้ว8238249248ทำแล้ว 05/06/256141143636158
36. อบต.นาสิงห์ (ศรีวิไล)ทำแล้ว5244242238ทำแล้ว 05/04/256181534949
37. อบต.นาแสง (ศรีวิไล)ทำแล้ว6144143143ทำแล้ว 15/11/25593253393939
38. อบต.น้ำจั้น (เซกา)ทำแล้ว7163165165ทำแล้ว 29/09/25617662424141
39. อบต.โนนศิลา (ปากคาด)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 30/04/25612273363434
40. อบต.โนนสมบูรณ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6404345345ทำแล้ว 31/10/2559104383532
41. อบต.บัวตูม (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7168422423ทำแล้ว 29/06/256114636232320
42. อบต.บ้านต้อง (เซกา)ทำแล้ว7320276275ทำแล้ว 06/02/256258272020
43. อบต.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 19/09/256110553282011
44. อบต.บุ่งคล้า (บุ่งคล้า)ทำแล้ว7192173180ทำแล้ว 27/02/2561541321010
45. อบต.ป่งไฮ (เซกา)ทำแล้ว8300300313ทำแล้ว 10/11/25595362121111
46. อบต.ปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว6141145145ทำแล้ว 01/10/2561141887
47. อบต.ป่าแฝก (พรเจริญ)ทำแล้ว8338186186ทำแล้ว 31/10/2559995333
48. อบต.โป่งเปือย (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6206199204ทำแล้ว 29/09/2560966131313
49. อบต.โพธิ์หมากแข้ง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว7141142142ทำแล้ว 31/10/2559113131212
50. อบต.วังชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว7135188115ทำแล้ว 28/10/25592533242120
51. อบต.ศรีชมภู (โซ่พิสัย)ทำแล้ว8136137137ทำแล้ว 19/10/25602170545445
52. อบต.ศรีชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว4151151151ทำแล้ว 07/02/256113768252523
53. อบต.สมสนุก (ปากคาด)ทำแล้ว8134115118ทำแล้ว 31/10/25592667262424
54. อบต.โสกก่าม (เซกา)ทำแล้ว7305305303ทำแล้ว 30/01/256197808079
55. อบต.หนองเดิ่น (บุ่งคล้า)ทำแล้ว8181218227ทำแล้ว 30/11/25597743544
56. อบต.หนองทุ่ม (เซกา)ทำแล้ว7116113104ทำแล้ว 27/09/25614890151414
57. อบต.หนองพันทา (โซ่พิสัย)ทำแล้ว8243243243ทำแล้ว 30/11/255913055373737
58. อบต.หนองยอง (ปากคาด)ทำแล้ว8928784ทำแล้ว 23/11/25592541322525
59. อบต.หนองหัวช้าง (พรเจริญ)ทำแล้ว51598475ทำแล้ว 17/11/25594373999
60. อบต.เหล่าทอง (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6173173173ทำแล้ว 28/11/255937262626
รวม 60 อปท.6041312,30212,07711,673605,0294,2582,1382,0001,950
ข้อมูล ณ 07/08/2563