รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5543458382ทำแล้ว 30/11/2559434129939392
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8292261245ทำแล้ว 10/11/255910966533635
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8199199199ทำแล้ว 31/10/2559136121222
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 31/10/2559257555
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5989287ทำแล้ว 30/11/25608657392411
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6189155146ทำแล้ว 22/11/2561571811
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว5193196196ทำแล้ว 15/11/25593039211
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 31/10/25591833311
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว4407406406ทำแล้ว 31/10/25594742343434
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6341291291ทำแล้ว 01/10/25614916655
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6549550551ทำแล้ว 28/10/255914746211
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5252245245ทำแล้ว 31/10/255916559505050
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7287285284ทำแล้ว 31/10/25591546161616
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5260260260ทำแล้ว 26/07/2562426655
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5747373ทำแล้ว 16/07/256113541312929
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว12388391390ทำแล้ว 31/10/25593966454544
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7260254252ทำแล้ว 21/10/2561240117686367
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8421422419ทำแล้ว 02/07/256129690414141
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 31/10/252945272725
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว7293293288ทำแล้ว 31/10/25599959343430
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5383383383ทำแล้ว 31/10/25598249141212
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5440440440ทำแล้ว 31/10/25594148131312
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว3293238205ทำแล้ว 01/11/25611059141213
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5188180187ทำแล้ว 20/10/255918279494837
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 31/10/255932341344
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5113109101ทำแล้ว 29/10/256110655262626
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6492489489ทำแล้ว 05/10/256133711
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9405336335ทำแล้ว 09/08/25617017151313
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5141260190ทำแล้ว 31/10/25592312554
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7303303303ทำแล้ว 31/10/255960422598
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว5416411411ทำแล้ว 31/10/2559140108696969
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6193239216ทำแล้ว 27/04/255925869585858
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5195141139ทำแล้ว 28/10/255945111
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6501501105ทำแล้ว 28/11/25591,360137847883
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6164138122ทำแล้ว 03/08/25606068413735
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5305229221ทำแล้ว 17/01/25614610711107
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6246229205ทำแล้ว 31/10/25595741383635
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5425426426ทำแล้ว 27/10/255954511011
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4180180180ทำแล้ว 11/10/256194311
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5674679680ทำแล้ว 26/10/25593189777669
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6219218218ทำแล้ว 19/12/256113111
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7328328328ทำแล้ว 27/02/25627120131312
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5235235275ทำแล้ว 28/10/25595053414141
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6643652652ทำแล้ว 31/10/25591856474745
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5141414ทำแล้ว 31/10/255922557555
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5106106106ทำแล้ว 31/10/25591210108
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7828083ทำแล้ว 31/10/2559984111
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6345345345ทำแล้ว 08/10/256113427111
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว5465465465ทำแล้ว 26/10/25593048181313
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5617616616ทำแล้ว 05/10/256132212121
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5294385334ทำแล้ว 24/12/25612023222120
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6657657657ทำแล้ว 10/08/256134105111
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6571715498ทำแล้ว 29/11/255932469484641
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6417424424ทำแล้ว 31/10/25593061363534
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6291296293ทำแล้ว 30/09/25595698434141
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6301292293ทำแล้ว 28/06/25614574424140
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6535762ทำแล้ว 31/10/255965104959586
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5750748746ทำแล้ว 31/10/2559142221
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5193194194ทำแล้ว 11/07/2561187776
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5792792792ทำแล้ว 12/11/25616829755
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5278283274ทำแล้ว 31/10/255937159363634
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5470471467ทำแล้ว 25/11/255973961911
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5313313313ทำแล้ว 01/10/25617134822
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7205207202ทำแล้ว 31/10/2559113103444
รวม 64 อปท.6436920,46520,35819,426646,3093,7551,6761,5131,448
ข้อมูล ณ 07/08/2563