รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7312298299ทำแล้ว 30/11/2559613235213177176
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5716263ทำแล้ว 31/10/25598383171616
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว51059191ทำแล้ว 30/11/25611151288
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6242200195ทำแล้ว 31/10/25593184132124124
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5209209209ทำแล้ว 25/11/25591130121211
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7453455455ทำแล้ว 14/11/255987115757575
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6418421421ทำแล้ว 11/11/25592670171413
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5139157161ทำแล้ว 28/10/2559344161616
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4382378363ทำแล้ว 31/10/255924457878
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5149150150ทำแล้ว 28/10/25593661605857
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5197197197ทำแล้ว 31/10/25599086282726
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7176177177ทำแล้ว 26/10/25594184383833
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว4153133120ทำแล้ว 15/11/25592562272626
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5154138136ทำแล้ว 24/07/256183231919
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว51,5821,5831,583ทำแล้ว 31/10/25591231636363
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5318298291ทำแล้ว 11/01/2562144250201201200
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว6252156131ทำแล้ว 19/07/256142251818
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8210198193ทำแล้ว 21/12/25611822121944
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7351351351ทำแล้ว 31/10/255984109282824
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5220207205ทำแล้ว 31/10/255980101161010
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว5180180175ทำแล้ว 31/10/25595471575757
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว6138135133ทำแล้ว 15/11/255959121626258
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6245209214ทำแล้ว 20/07/25615596767676
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6157187184ทำแล้ว 15/11/25593584675666
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6312311311ทำแล้ว 31/10/2559683999
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 31/10/25592910777
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 15/11/25591570999
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6134115107ทำแล้ว 31/10/25596443363632
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว8286298293ทำแล้ว 20/06/25615301541
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว4969495ทำแล้ว 31/10/25593772353532
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5243241241ทำแล้ว 04/07/256137113645820
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6301276265ทำแล้ว 26/11/256117086332821
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว5486519525ทำแล้ว 24/12/25619776121212
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6157137128ทำแล้ว 31/10/25596776413535
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5214208208ทำแล้ว 31/10/2559277832159
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9247198182ทำแล้ว 26/10/256194431212
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4256162158ทำแล้ว 26/07/2561160123373736
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว6265232232ทำแล้ว 29/11/25623647141414
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว6357289289ทำแล้ว 15/11/255960102818181
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7357357357ทำแล้ว 22/11/2559196464643
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6301301301ทำแล้ว 01/11/25593899787775
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว61209191ทำแล้ว 20/11/256063122141414
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6342334331ทำแล้ว 31/10/25598490544948
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5101222288ทำแล้ว 28/10/2559115106575654
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 31/10/25613346272625
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว4443443443ทำแล้ว 03/05/256142383838
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6182152151ทำแล้ว 11/01/25622654212128
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7199199199ทำแล้ว 08/08/256116635151514
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว535811ทำแล้ว 18/11/25596095581616
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6303195166ทำแล้ว 31/10/255968444343
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5548548548ทำแล้ว 15/11/2559119181716
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7308246228ทำแล้ว 27/06/256139135535351
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5105104101ทำแล้ว 15/11/25592840191918
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6227190111ทำแล้ว 15/05/2561382476
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8245251251ทำแล้ว 16/11/2559231434343
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว612810790ทำแล้ว 03/08/25615769211818
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5989780ทำแล้ว 03/08/25618984645647
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6351351351ทำแล้ว 31/10/255938953666
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6175166165ทำแล้ว 20/06/2561109561887
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5440445443ทำแล้ว 16/02/25614186595041
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6131113109ทำแล้ว 31/10/255960961774
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6184189179ทำแล้ว 16/02/256112322
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว8259259259ทำแล้ว 29/11/2559666454545
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6687688688ทำแล้ว 29/12/2559287922118
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว513910396ทำแล้ว 12/03/2561816555
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5223218200ทำแล้ว 30/12/255918466464646
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51019796ทำแล้ว 17/01/2562420611
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5115111107ทำแล้ว 31/10/256115444
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6371370370ทำแล้ว 28/11/25613862252525
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6247169137ทำแล้ว 11/11/2559834232218
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6168172174ทำแล้ว 14/11/2559224107959495
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6159117104ทำแล้ว 10/08/25618101212121
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7309313354ทำแล้ว 08/08/25616175544845
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว6470416316ทำแล้ว 01/11/25593480343233
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6222201221ทำแล้ว 31/10/255919181818
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4208286280ทำแล้ว 18/12/256010299817777
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5206273273ทำแล้ว 27/10/2559124111937877
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8561561561ทำแล้ว 14/11/255914390615860
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว4775684ทำแล้ว 22/10/25612648282727
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7247246239ทำแล้ว 26/10/256118131312
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6355355355ทำแล้ว 11/01/25623773292925
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6433438438ทำแล้ว 31/10/25591359333231
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว6263280241ทำแล้ว 31/10/2559131144126122122
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8211211211ทำแล้ว 01/08/25611390362521
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8299228229ทำแล้ว 28/10/255914096555450
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7115114114ทำแล้ว 31/10/2559461099
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6419422418ทำแล้ว 01/08/25611541404040
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8235235236ทำแล้ว 31/10/25593049402626
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว699121118ทำแล้ว 27/03/25616476302525
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8628629629ทำแล้ว 14/11/2559219877
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5122122123ทำแล้ว 03/08/256114749323231
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5332333334ทำแล้ว 31/10/255989119857876
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว420162ทำแล้ว 10/08/256177832277
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5148122105ทำแล้ว 31/10/256130116978684
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว6390390390ทำแล้ว 27/10/25592756393939
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4312312312ทำแล้ว 31/10/255926334292929
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7469462464ทำแล้ว 06/08/256117343282827
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5356356356ทำแล้ว 31/10/255916431455
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6138129128ทำแล้ว 31/10/2559659474645
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6400396395ทำแล้ว 11/06/256178313131
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7311313313ทำแล้ว 31/10/25593035433
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5496524523ทำแล้ว 31/10/25591298837781
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6279266263ทำแล้ว 18/06/256135273171515
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6314314314ทำแล้ว 08/12/256155153191413
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6405404406ทำแล้ว 21/11/25592964333332
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว8183170170ทำแล้ว 20/10/2559550171717
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6795659ทำแล้ว 27/12/25615481413333
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว6336304304ทำแล้ว 31/10/255968626262
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8131130130ทำแล้ว 31/10/25595831222021
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7969891ทำแล้ว 31/10/25595063636156
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6660661661ทำแล้ว 28/10/255993109696969
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6300308308ทำแล้ว 18/11/255945781606057
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9274269269ทำแล้ว 16/11/25595441931139797
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8121149150ทำแล้ว 01/11/255929626999
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 31/10/256044170372525
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6232229229ทำแล้ว 31/10/25594635191919
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 29/11/2559106551587
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5203203203ทำแล้ว 28/10/255915751242424
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6181311140ทำแล้ว 30/11/255968681733
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4215245219ทำแล้ว 14/11/255920433
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6277272275ทำแล้ว 30/11/2559592833
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6245260256ทำแล้ว 31/10/25592037222120
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6292282279ทำแล้ว 30/04/256126799616161
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว81059897ทำแล้ว 31/10/255913690595958
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว6333333333ทำแล้ว 23/11/25595058343433
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว8220235235ทำแล้ว 31/10/25597440272626
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6623135ทำแล้ว 31/10/255915555
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6467452439ทำแล้ว 31/05/25615055373737
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6299296283ทำแล้ว 29/10/25612268161613
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5236220232ทำแล้ว 28/10/25593553494948
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว8838383ทำแล้ว 31/10/25591150323231
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว713111198ทำแล้ว 9956494337
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว12148146144ทำแล้ว 18/12/2560213111
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4231214165ทำแล้ว 31/10/25594414111111
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5310288285ทำแล้ว 28/11/255953106787776
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5156154153ทำแล้ว 31/10/2561108181818
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7181151151ทำแล้ว 25/05/25618393747170
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 28/12/255914814128
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว69811,4201,384ทำแล้ว 31/10/25592989454545
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7798183ทำแล้ว 28/09/256137753
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5376379439ทำแล้ว 15/11/25593235161010
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6197156229ทำแล้ว 31/10/25598270514443
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6409328197ทำแล้ว 02/12/255947191414
รวม 143 อปท.14385837,80037,00236,29114310,24510,6825,5344,9834,815
ข้อมูล ณ 06/08/2563