รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5370304239ทำแล้ว 27/02/2560308221180107105
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5137113113ทำแล้ว 30/11/2559264216118118118
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6364369368ทำแล้ว 31/10/255911645222
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว6377376346ทำแล้ว 11/10/256164111433
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว3149204125ทำแล้ว 30/11/25604950111
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว511410298ทำแล้ว 29/12/25593670484848
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6128113107ทำแล้ว 28/10/25592064353535
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6565548546ทำแล้ว 31/10/25593109989695
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว798163146ทำแล้ว 31/10/255960231716
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว7123216ทำแล้ว 18/01/256226130252525
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6293328319ทำแล้ว 31/10/255952236811
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว61698366ทำแล้ว 23/07/2561197103404038
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว6300270261ทำแล้ว 31/10/2559760131313
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6295228202ทำแล้ว 28/12/256043352087
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว41379490ทำแล้ว 28/10/25595964201810
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6253253253ทำแล้ว 14/02/2562111933
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51379586ทำแล้ว 30/11/25591890845751
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว8133137137ทำแล้ว 31/10/255912856252424
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว710482104ทำแล้ว 19/09/25593971595153
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6677674674ทำแล้ว 28/10/25593145393232
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว7151155144 ยังไม่อนุมัติ 3212443
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6207147142ทำแล้ว 17/01/25607433111
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8244221220ทำแล้ว 15/11/25591346219109
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว6157142145ทำแล้ว 29/11/255915551292928
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว7355337333ทำแล้ว 19/10/25613777222
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6252236229ทำแล้ว 31/10/255946106909089
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6368281274ทำแล้ว 11/05/256012111585858
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7532532532ทำแล้ว 28/11/255911111
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7193164119ทำแล้ว 06/08/25611769484847
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว7827155ทำแล้ว 28/10/255918498727272
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5157159153ทำแล้ว 31/10/255933121210
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6283283283ทำแล้ว 01/10/25615867535353
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6727727727ทำแล้ว 28/01/2562236223181111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6373370370ทำแล้ว 28/10/255912572511
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6125115106ทำแล้ว 28/11/25595664585858
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6461461461ทำแล้ว 31/10/25591241171111
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6617596594ทำแล้ว 04/07/256115121636259
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5255244244ทำแล้ว 30/10/25592246221615
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว4172177181ทำแล้ว 25/11/25599481484741
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว721410893ทำแล้ว 31/10/255912369473029
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7336336336ทำแล้ว 28/10/2559572504139
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8221221221ทำแล้ว 1531222019
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6196169155ทำแล้ว 03/08/256011989281717
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว72983420ทำแล้ว 12/06/256122892333
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว5207212160ทำแล้ว 15/08/2561171102151010
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว3121110110ทำแล้ว 31/10/255912592665
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7486495495ทำแล้ว 31/10/25591635665
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5163162162ทำแล้ว 31/10/255960162323132
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6247247247ทำแล้ว 04/07/25617621443
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6169167168ทำแล้ว 28/10/255910246202018
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว672113266ทำแล้ว 25/10/25591561454544
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5145296296ทำแล้ว 06/08/2561299235635757
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5191152149ทำแล้ว 29/06/2561391022
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7320323324ทำแล้ว 23/11/256117563353433
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7166165161ทำแล้ว 31/10/25591362666
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว10209215190ทำแล้ว 31/10/255995129939191
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว7580580580ทำแล้ว 31/10/2559124105282727
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว6194193201ทำแล้ว 31/10/255911365464643
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6224210202ทำแล้ว 12/03/25617584343433
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7155182182ทำแล้ว 30/01/256146671186
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6172171171ทำแล้ว 14/11/25596281398
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7157134132ทำแล้ว 28/10/25591024111
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7196224218ทำแล้ว 31/07/256134131113110110
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว7206159153ทำแล้ว 14/02/2562269302121
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว4232232232ทำแล้ว 08/11/25597933313129
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7214181181ทำแล้ว 31/10/2561485545453
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6171153219ทำแล้ว 31/10/25591859505049
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6297297297ทำแล้ว 28/10/2559116413615759
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6144136136ทำแล้ว 13/12/256110596895048
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6253238214ทำแล้ว 31/10/2559262101908888
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว572315196ทำแล้ว 28/10/25592059292419
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6724323ทำแล้ว 06/08/2561228145262526
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว6180181181ทำแล้ว 25/10/25591751766
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6268263263ทำแล้ว 31/10/255955112472824
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8171143135ทำแล้ว 31/10/2559117109878686
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6155154154ทำแล้ว 27/10/255916211
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว9235217194ทำแล้ว 06/11/256116962252523
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 31/05/2562726222
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6221202200ทำแล้ว 29/01/256275111111
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6382357357ทำแล้ว 14/06/25615331151515
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6939191ทำแล้ว 31/10/255911068434343
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7205235220ทำแล้ว 09/08/25618072424240
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว5137125115ทำแล้ว 23/11/25595677777770
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว8190606606ทำแล้ว 21/07/25602310310108
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6159158156ทำแล้ว 19/02/256175763397
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 31/10/255928121212
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6898899899ทำแล้ว 31/10/255937191676363
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว6349344347ทำแล้ว 02/01/256267163342120
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6289305296ทำแล้ว 26/07/256117331654
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6266267270ทำแล้ว 28/10/25594149343329
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6174164153ทำแล้ว 28/10/2559114105757067
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6162223229ทำแล้ว 28/10/2559121120848484
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6158169134ทำแล้ว 10/09/2561851171717
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7174174174ทำแล้ว 12/06/256116137303030
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7332332331ทำแล้ว 09/12/25595425252525
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5218183183ทำแล้ว 31/10/255934103171716
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6287192177ทำแล้ว 15/11/2561166617178
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6355377372ทำแล้ว 17/12/25611676261616
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6378379379ทำแล้ว 19/06/2561843272220
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 31/10/255916341188
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6189201189ทำแล้ว 28/10/25591928242424
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7266266266ทำแล้ว 18/11/25594054131313
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7163191140ทำแล้ว 22/11/256093281313
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6683685685ทำแล้ว 31/10/255913468272626
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6401421404ทำแล้ว 31/10/25592472063822
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5181180180ทำแล้ว 27/10/255955123807977
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6205208208ทำแล้ว 21/11/256127148272626
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7268260260ทำแล้ว 30/11/25593734272422
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6524643ทำแล้ว 16/05/25615866605852
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว665330437ทำแล้ว 11898545453
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว5602607601ทำแล้ว 28/10/25596224242423
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7203190188ทำแล้ว 01/10/25618321188
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6176138139ทำแล้ว 31/10/25592672626161
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6249249248ทำแล้ว 22/01/2562141888
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6230230230ทำแล้ว 29/11/25591849232323
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5154151140ทำแล้ว 13/07/256111981696969
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6373328328ทำแล้ว 29/11/256112568411
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6227115115ทำแล้ว 28/10/25599535171313
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6524523523ทำแล้ว 27/10/255919445212019
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5242251282ทำแล้ว 24/11/255913959611
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7215221221ทำแล้ว 31/10/255914976433735
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6386391395ทำแล้ว 31/10/25591256402727
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว6240235218ทำแล้ว 29/03/25612671503737
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว6281283280ทำแล้ว 31/10/2562317544
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6263251242ทำแล้ว 31/10/25595784666
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว5195159164ทำแล้ว 31/10/25592514611510299
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5246248248ทำแล้ว 31/10/2559715332
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว5475475474ทำแล้ว 17/12/256115275737361
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6240243243ทำแล้ว 26/06/256130644
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว61035754ทำแล้ว 19/06/25613364423333
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7101101126ทำแล้ว 31/10/255924345292020
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6261261261ทำแล้ว 28/10/2559471033
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7168171171ทำแล้ว 31/10/25609177936968
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6433434434ทำแล้ว 19/02/2561462232323
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6200211211ทำแล้ว 28/10/2559109531764
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7227228228ทำแล้ว 11/04/2562101107969593
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6432432432ทำแล้ว 14/11/2559342964
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6199333335ทำแล้ว 09/10/25618464434342
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7155143185ทำแล้ว 14/01/25623860353534
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว71619963ทำแล้ว 11/03/2562770363634
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7222207237ทำแล้ว 31/10/25597389414038
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5182185186ทำแล้ว 28/10/25592671656562
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว7256248246ทำแล้ว 03/08/25616070464441
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว826060ทำแล้ว 22/02/25626163111
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7490490490ทำแล้ว 15/11/2559104101545454
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว6310273240ทำแล้ว 28/10/255911394676767
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7193192192ทำแล้ว 01/10/25612118999
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6452471298ทำแล้ว 04/11/2559665554
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว4330270241ทำแล้ว 31/10/25595657343431
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7271252250ทำแล้ว 31/10/255961171433
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว612010896ทำแล้ว 31/10/25595045292525
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7395384383ทำแล้ว 01/10/25617594211
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4565053ทำแล้ว 19/02/256118293443127
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4278271251ทำแล้ว 28/10/25598692111
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5113104110ทำแล้ว 31/10/25599610810810591
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว61048380ทำแล้ว 2421666
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 31/10/25596476646462
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว5428428428ทำแล้ว 31/10/25595137101010
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว511256101ทำแล้ว 20/06/25601426544
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 03/08/20186088632725
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6166160175ทำแล้ว 28/10/25593268292525
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6262239182ทำแล้ว 26/02/256221333
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว683939ทำแล้ว 23/07/256114791838383
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5263253246ทำแล้ว 11/11/25595175717171
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7306307307ทำแล้ว 31/10/255917441363636
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว4154122484ทำแล้ว 17/08/2561154154149144
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7222178158ทำแล้ว 29/11/2559302113141412
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6261173181ทำแล้ว 31/10/2559152313030
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7301351351ทำแล้ว 16/11/25591147424140
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8194135137ทำแล้ว 15/11/25596278565555
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว7159160159ทำแล้ว 31/10/2559201173927260
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว51179886ทำแล้ว 31/10/25592948363634
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว7102110110ทำแล้ว 24/11/255912693454140
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว5290246237ทำแล้ว 27/07/2560125123634139
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7230214213ทำแล้ว 31/10/25592435955
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6254231229ทำแล้ว 31/10/255989119686766
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6155134135ทำแล้ว 31/10/2559156772896
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7266176151ทำแล้ว 22/10/2561131311817
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8868585ทำแล้ว 30/11/2559130892666
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว598128123ทำแล้ว 31/10/2559362393938
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว4116310295ทำแล้ว 20/06/25605559444
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6131177195ทำแล้ว 29/11/25591266474240
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7139140124ทำแล้ว 28/11/25595360151515
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6127132128ทำแล้ว 26/10/25591121791044136
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6203159159ทำแล้ว 30/10/25611891244
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว5166158152ทำแล้ว 31/10/255960313128
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5166164162ทำแล้ว 29/11/255910642343232
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7185184182ทำแล้ว 25/09/256197111
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7316310292ทำแล้ว 27/10/25599255444339
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7294291293ทำแล้ว 15/11/2561161150969694
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7142132118ทำแล้ว 31/10/255931282318
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7644588522ทำแล้ว 14/03/2560186412444
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5225229228ทำแล้ว 28/01/25623249555
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6788879ทำแล้ว 07/08/256111980454439
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5160143127ทำแล้ว 31/10/25594269505049
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5265251213ทำแล้ว 28/10/25591791611
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว6134138158ทำแล้ว 31/10/255967133666146
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7255250241ทำแล้ว 01/10/256130201817
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6210182183ทำแล้ว 30/01/25603684766665
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6158155155ทำแล้ว 13/07/2561553393430
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7239184176ทำแล้ว 24/07/25612978433325
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว598103109ทำแล้ว 31/10/255919374282825
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว589190193ทำแล้ว 26/12/2561658404037
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5859689ทำแล้ว 29/11/25595279191717
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6271287288ทำแล้ว 15/12/2559301781049846
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6387387387ทำแล้ว 01/10/2561221711866
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6214246250ทำแล้ว 22/01/2562110129886588
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว61149284ทำแล้ว 11/11/255911229212121
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6223329330ทำแล้ว 29/11/25595318181818
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 29/11/25596554877
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7146135135ทำแล้ว 28/11/255977362423
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7333336336ทำแล้ว 31/10/25591523131212
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5262262262ทำแล้ว 21/12/256138444
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4107116116ทำแล้ว 27/02/2562120775
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6179179179ทำแล้ว 17/11/255937666
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6253203207ทำแล้ว 31/10/2559122968786
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8297250246ทำแล้ว 28/11/25591740353329
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว8397393296ทำแล้ว 16/11/25591642111
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 31/10/255910711
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7172156151ทำแล้ว 30/11/25591211413311
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7303303310ทำแล้ว 14/11/25595582625656
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6230239239ทำแล้ว 29/01/25621654614138
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5939393ทำแล้ว 31/10/25597350988
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 29/11/25596161505050
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว612511367ทำแล้ว 30/11/25598333
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7762117ทำแล้ว 11/10/25591111
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7169169169ทำแล้ว 31/10/25599864645263
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7679678677ทำแล้ว 01/10/256123885413634
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7261217194ทำแล้ว 13/07/2561276565654
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6214214215ทำแล้ว 31/10/2559137552711
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7174167167ทำแล้ว 29/11/25598896575655
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6194194188ทำแล้ว 28/10/255992464645
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5188166164ทำแล้ว 31/10/255995145721816
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8451449449ทำแล้ว 30/11/2559640111
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6126139129ทำแล้ว 12/11/256117434272727
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7229193194ทำแล้ว 02/08/25613682504748
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 02/11/2561184167129129123
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6167158160ทำแล้ว 18/10/2561565222222
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6170159143ทำแล้ว 31/10/25592921866
รวม 239 อปท.2391,46256,09155,15254,29023816,85917,7468,8477,5267,212
ข้อมูล ณ 07/08/2563