รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51,8391,8851,842ทำแล้ว 28/12/25591198194194191
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5221208206ทำแล้ว 22/10/256129469616159
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11265233238ทำแล้ว 15/12/2559291364360355226
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว5162168169ทำแล้ว 28/10/25595658424242
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7351331329ทำแล้ว 24/07/2561446201911
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6108104100ทำแล้ว 29/11/255924816116
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว71069281ทำแล้ว 13/06/2561653404040
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4388388388ทำแล้ว 30/11/25594159442121
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6259262262ทำแล้ว 19/07/2561981481017949
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6351197197ทำแล้ว 14/08/2561356155155139144
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6150116134ทำแล้ว 31/10/25591388626161
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8138149149ทำแล้ว 31/10/25595161383232
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6229215215ทำแล้ว 18/10/2561211451354
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5149135133ทำแล้ว 31/10/25594635292723
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6291291291ทำแล้ว 30/11/2559114169128126122
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6277266254ทำแล้ว 30/11/256043151515
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5349349349ทำแล้ว 29/10/255915062373635
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5616161ทำแล้ว 14/11/2559819999
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว479196196ทำแล้ว 01/10/25611888353534
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5144142133ทำแล้ว 21/06/256114131099
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5238256270ทำแล้ว 31/10/2559645342625
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5404399400ทำแล้ว 15/11/255979124828281
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5473472473ทำแล้ว 31/10/25592821010910
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11230231231ทำแล้ว 31/10/25594286322110
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8133134133ทำแล้ว 28/10/2559724232118
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5133127119ทำแล้ว 04/11/2559445343331
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6221195193ทำแล้ว 10/08/25613833232323
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5157149148ทำแล้ว 14/11/25596465484743
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6361365365ทำแล้ว 30/04/256123121110
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6536529556ทำแล้ว 09/11/256163312831
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5311312312ทำแล้ว 31/10/25591380575756
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 28/11/25592213131313
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว6787786785ทำแล้ว 22/01/2561450136767674
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5127160160ทำแล้ว 29/06/25619199969189
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5186190186ทำแล้ว 30/11/25591425242421
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9269270271ทำแล้ว 30/11/25614786232322
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5133130125ทำแล้ว 30/11/2559196413939
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6161162162ทำแล้ว 30/10/25614781313130
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6460386382ทำแล้ว 15/11/255991134757474
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7434400389ทำแล้ว 01/08/2561134161605756
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5214214214ทำแล้ว 30/10/2559480534948
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4128127126ทำแล้ว 01/08/2561454282827
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5440440440ทำแล้ว 28/11/25597275535353
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5249247248ทำแล้ว 03/07/2560164282828
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4242242242ทำแล้ว 14/11/255911653343433
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว3346346345ทำแล้ว 17/10/256132398767672
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81419482ทำแล้ว 26/10/25611511297
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว421418072ทำแล้ว 21/11/255912361545453
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5341344344ทำแล้ว 30/11/2559750202017
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว51599770ทำแล้ว 15/12/25597698221717
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5311311311ทำแล้ว 31/10/25596852484844
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5184184183ทำแล้ว 31/10/25596195434340
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8226220220ทำแล้ว 3191933
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6180163183ทำแล้ว 19/10/25594965141111
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5356361361ทำแล้ว 31/10/25596103343334
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5909290ทำแล้ว 30/11/25593044888
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5251271311ทำแล้ว 11/04/2561951171716
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5302285298ทำแล้ว 31/10/25598637292929
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว6327327327ทำแล้ว 23/11/25593634543
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว7165154139ทำแล้ว 31/10/255911480505050
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 30/11/25596063343130
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว4240181168ทำแล้ว 31/10/255910140126124125
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7130135131ทำแล้ว 25/11/255943112392121
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5335336336ทำแล้ว 10/11/255911999939393
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4181181181ทำแล้ว 18/01/2560731313123
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว9160132122ทำแล้ว 26/07/25611663615958
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6164177131ทำแล้ว 28/10/2561566615859
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6502423399ทำแล้ว 18/11/25596970545454
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7216207211ทำแล้ว 02/08/25618448383734
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7247245244ทำแล้ว 30/11/2559123111777069
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5210214196ทำแล้ว 30/11/25593763414133
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7385377387ทำแล้ว 31/10/25595474372020
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 28/10/25591243111111
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6174182176ทำแล้ว 09/11/255910778332322
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว5162155153ทำแล้ว 30/11/255910578504541
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7396386386ทำแล้ว 31/10/25595298949393
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว5303304304ทำแล้ว 15/12/25596861575757
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8167175175ทำแล้ว 30/11/25591552111111
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 29/11/2559117413765
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7190191191ทำแล้ว 31/10/25595150313028
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5361361361ทำแล้ว 28/10/25592817171716
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5357357357ทำแล้ว 04/12/25598217171717
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5205204204ทำแล้ว 29/11/25599332
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 10/11/2559728131111
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6237234234ทำแล้ว 09/08/25615380585850
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว5329329329ทำแล้ว 31/10/255919714777
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5239239239ทำแล้ว 25/11/25598686292827
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9247144143ทำแล้ว 02/07/2561578595959
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81,2151,2231,222ทำแล้ว 20/12/25617210666
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7678537436ทำแล้ว 25/10/25612985626261
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7502502502ทำแล้ว 26/12/25591239151514
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว6267262258ทำแล้ว 31/05/25612852221515
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5695698699ทำแล้ว 29/11/255968403939
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 23/01/25627810998
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4416415415ทำแล้ว 10/08/25612953444241
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9314314314ทำแล้ว 30/11/25591010555
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว6491462460ทำแล้ว 31/07/256133519310810597
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5316316316ทำแล้ว 31/10/255911873504847
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61298684ทำแล้ว 14/02/256132161088
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6485476457ทำแล้ว 14/11/25595479565656
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6333333333ทำแล้ว 28/11/255941151676665
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5771768768ทำแล้ว 28/10/2559636221614
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6243207207ทำแล้ว 07/08/25615364585656
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว5460463463ทำแล้ว 15/11/25614553515149
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8142142142ทำแล้ว 24/11/25592814141314
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7181183183ทำแล้ว 31/10/255915462505050
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว6293292292ทำแล้ว 29/11/2559181643
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4300261244ทำแล้ว 14/02/25616657444441
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4377288337ทำแล้ว 28/10/2559204177124103115
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6405405405ทำแล้ว 27/12/25596644363635
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5247152152ทำแล้ว 17/10/25615949232221
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5313297279ทำแล้ว 07/11/2559101168157156153
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว61016257ทำแล้ว 22/10/256142584443438
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7254258245ทำแล้ว 31/10/255910379552726
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6178163133ทำแล้ว 09/11/25594446202019
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5689030ทำแล้ว 03/08/256192231151515
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5283284284ทำแล้ว 28/11/2559475222020
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6372373373ทำแล้ว 25/11/255945956353533
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5198195194ทำแล้ว 30/11/25592383272726
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6323337337ทำแล้ว 28/10/255950117353534
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6176168170ทำแล้ว 14/12/25592792393938
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5175191191ทำแล้ว 31/10/255913568432222
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6231231231ทำแล้ว 31/10/255923367414141
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว6368256238ทำแล้ว 22/10/2561551333326
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7581622623ทำแล้ว 03/08/256199442666
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8604624601ทำแล้ว 31/10/2559710866
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5292293293ทำแล้ว 15/01/2561551373733
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว5828182ทำแล้ว 25/11/2559662212120
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5150157149ทำแล้ว 30/11/25591659424141
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5195194195ทำแล้ว 24/05/256150484746
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7195209205ทำแล้ว 30/11/2559247161513
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5197183170ทำแล้ว 22/10/25601671944
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7141117117ทำแล้ว 15/02/25611160342829
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8193180169ทำแล้ว 31/10/25598183635442
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7277277277ทำแล้ว 24/09/256117963484839
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7426426426ทำแล้ว 31/10/25593477464339
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5220205188ทำแล้ว 30/10/25611045212119
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6114102103ทำแล้ว 25/11/255918198857978
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว5252245245ทำแล้ว 21/11/2559136252322
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7842842842ทำแล้ว 20/03/2561189114927574
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9273271270ทำแล้ว 15/11/25592573232019
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 22/10/25612563636363
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6178176176ทำแล้ว 25/11/2559101104564442
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6292292291ทำแล้ว 30/10/2561147105464643
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6354354354ทำแล้ว 14/12/255991713993
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6155148148ทำแล้ว 09/07/25617877575248
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6160123162ทำแล้ว 05/11/25614859282526
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8335338338ทำแล้ว 05/11/25611913776
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5340340340ทำแล้ว 31/10/255910536242222
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว514887321ทำแล้ว 25/10/25618579271716
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5188188188ทำแล้ว 01/11/25592438383837
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5479480480ทำแล้ว 31/10/255971666250
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4200200200ทำแล้ว 07/11/25592059515118
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว9505499479ทำแล้ว 18/07/256134252525
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5285218222ทำแล้ว 29/06/25611176464539
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6148149143ทำแล้ว 23/11/25598283454545
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5518541541ทำแล้ว 31/10/25591271555
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5328322323ทำแล้ว 31/10/255923103818181
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 28/11/25596763454545
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6309308307ทำแล้ว 15/11/25592857575756
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว6394395395ทำแล้ว 16/11/25593971606059
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5241242242ทำแล้ว 06/08/25611464555254
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8265272272ทำแล้ว 31/10/255937984222220
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5281234315ทำแล้ว 30/12/2559200155137125123
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5293293293ทำแล้ว 15/11/25604455272415
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว3564566565ทำแล้ว 18/06/2561101117616160
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51118680ทำแล้ว 18/07/256141510109
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8152175148ทำแล้ว 12/11/25612112686865
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5298297297ทำแล้ว 15/11/2559525151411
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว4308336335ทำแล้ว 17/04/25614790646462
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 29/11/255923821098
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว4154154154ทำแล้ว 30/11/256013573464645
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6686686686ทำแล้ว 11/11/255927622
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว613713698ทำแล้ว 19/07/256114176393939
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6179152148ทำแล้ว 01/12/2559336171717
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6429429429ทำแล้ว 31/10/2559461414148
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7168171177ทำแล้ว 31/10/25591933272524
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9139140140ทำแล้ว 15/11/2559374444
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว4249201186ทำแล้ว 28/08/256189585858
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6252252252ทำแล้ว 31/10/25597658533939
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว61019585ทำแล้ว 30/11/255915969605858
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3216216216ทำแล้ว 23/03/25601416131312
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9128104100ทำแล้ว 22/11/2561610777
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6139140140ทำแล้ว 25/07/25618183626261
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5126115112ทำแล้ว 09/07/25618083676762
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 19/10/2561572343433
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5222222222ทำแล้ว 08/12/255932104898989
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5204203202ทำแล้ว 28/10/25592961575757
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7173173173ทำแล้ว 14/06/256213072545449
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8145145145ทำแล้ว 12/10/25611542599
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5196228182ทำแล้ว 29/08/25617064131312
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6973975975ทำแล้ว 15275505049
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว4187190190ทำแล้ว 31/10/25593385473539
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5186180142ทำแล้ว 24/11/25596386212121
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว6251251250ทำแล้ว 24/10/256011064443534
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5335328313ทำแล้ว 01/10/25611787161616
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว7243243243ทำแล้ว 15/12/25597247251915
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6938885ทำแล้ว 28/11/2559467613128
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6494487483ทำแล้ว 15/12/25595724109
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7118112109ทำแล้ว 01/08/2560397111686868
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7426456469ทำแล้ว 12/07/25613580646455
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 14/02/25613492966
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6320321322ทำแล้ว 09/06/25609415131310
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 03/08/256159525250
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว5215216216ทำแล้ว 30/11/25591897575146
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 18/11/255915943
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6149167170ทำแล้ว 1551303030
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6262260254ทำแล้ว 19/11/2559794716960
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5236236236ทำแล้ว 11/07/256119872373428
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5165228134ทำแล้ว 14/12/25594051424242
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว5274274274ทำแล้ว 31/10/255948212121
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7310316316ทำแล้ว 15/02/25601340262626
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8316260221ทำแล้ว 15/11/25595314512176121
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว5200211209ทำแล้ว 25/11/2559656525248
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7291242220ทำแล้ว 28/10/255923761242320
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6906161ทำแล้ว 30/11/255939666
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว4154176176ทำแล้ว 15/02/25611768555451
รวม 217 อปท.2171,27760,53858,99658,39721715,60314,7479,3138,5788,152
ข้อมูล ณ 07/08/2563