รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5212203199ทำแล้ว 30/11/2559194201166162161
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว3118128127ทำแล้ว 07/09/256131113736160
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7212113110ทำแล้ว 31/10/25591150181717
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7112121121ทำแล้ว 15/11/255944302622
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว5375338339ทำแล้ว 25/04/25611184515145
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว6209188176ทำแล้ว 19/03/2561479131313
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7153148148ทำแล้ว 18/07/2561157145636363
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว7555354ทำแล้ว 31/10/255910360494524
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 10/08/25613227131212
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว12336311293ทำแล้ว 28/11/25296956171717
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว510710299ทำแล้ว 31/10/25592855222222
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5167153153ทำแล้ว 01/10/256178555551
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7360360360ทำแล้ว 27/06/25612117655
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8220210201ทำแล้ว 27/07/256116883605857
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว8119100101ทำแล้ว 31/10/25591680373131
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 14/12/25591971202066
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6222222222ทำแล้ว 31/10/25595355515151
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6263247232ทำแล้ว 31/10/25615054444444
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8215217213ทำแล้ว 28/10/255952112944
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 31/10/25591155434141
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6370373353ทำแล้ว 20/07/256115854242323
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6142116106ทำแล้ว 31/10/255954212119
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6158158146ทำแล้ว 31/10/2559129126745871
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5128123122ทำแล้ว 31/10/2559517236610
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6305217311ทำแล้ว 15/12/25598126989681
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว5185179169ทำแล้ว 31/10/255912550434343
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7339338338ทำแล้ว 30/01/2560678494643
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5187187187ทำแล้ว 30/05/25613074111
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5362362362ทำแล้ว 28/10/25592767833
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว4318319319ทำแล้ว 31/10/25611678312127
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8516457404ทำแล้ว 28/10/2559133121010
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว6441467484ทำแล้ว 15/08/256168686865
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5154116108ทำแล้ว 05/09/2561642292828
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว6858683ทำแล้ว 25/05/25617851111
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7161151151ทำแล้ว 31/10/255948454544
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6410410410ทำแล้ว 28/10/25593944999
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6398409409ทำแล้ว 24/04/25611754171213
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7176176180ทำแล้ว 31/10/25592860393230
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว4184184183ทำแล้ว 24/05/25621923555
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9429440439ทำแล้ว 25/10/2559257218958480
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6101115106ทำแล้ว 31/10/25594066494947
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8222222222ทำแล้ว 11/02/256219191919
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9465465464ทำแล้ว 31/10/255955132858583
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7255235189ทำแล้ว 30/11/255945146919191
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว4388388388ทำแล้ว 01/10/25612266111
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5376376376ทำแล้ว 31/10/2559169117302626
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6177177177ทำแล้ว 31/10/255951444
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว5103109120ทำแล้ว 31/10/255940222
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7409411410ทำแล้ว 13/11/2561614111111
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7348333305ทำแล้ว 31/10/255959163145131130
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7129122126ทำแล้ว 24/04/25613689737373
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว6393393393ทำแล้ว 31/10/25592591462925
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7175179162ทำแล้ว 31/10/2559661424141
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5326369370ทำแล้ว 27/10/2559265118737373
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว624121694ทำแล้ว 24/04/256111465373737
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6526463446ทำแล้ว 14/08/25618143272123
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5151210183ทำแล้ว 25/11/255955105857371
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5505505505ทำแล้ว 31/10/255934878171616
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว691127121ทำแล้ว 01/10/256120111959495
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว61104483ทำแล้ว 26/11/2561552404039
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6323313281ทำแล้ว 31/10/25596862514846
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว6244244244ทำแล้ว 31/10/255913458474742
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6257263263ทำแล้ว 30/11/25596063191919
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8763763764ทำแล้ว 10/08/25617554101010
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7273255247ทำแล้ว 31/10/2559966555555
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5416416416ทำแล้ว 27/11/2559197173585857
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5118118103ทำแล้ว 31/10/25596497525151
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6208209209ทำแล้ว 25/11/255924466515140
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6234185135ทำแล้ว 6849343433
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185184184ทำแล้ว 31/10/255913458545453
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6185191180ทำแล้ว 31/10/25596271252525
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7149144101ทำแล้ว 14/11/255983111969694
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5439436427ทำแล้ว 15/06/256166101393434
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6378389396ทำแล้ว 20/04/2561658484442
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว6544535536ทำแล้ว 31/10/25596397292929
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว5184181182ทำแล้ว 12/11/256112943222220
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว5224203183ทำแล้ว 31/10/256013094923931
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว81129771ทำแล้ว 03/08/2561763363328
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8317311303ทำแล้ว 25/11/255910311111010
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6406393374ทำแล้ว 25/11/25592475535350
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว759498495ทำแล้ว 31/10/25592582808080
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6271212211ทำแล้ว 501061019591
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7434292334ทำแล้ว 20/07/25613980131313
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5416262255ทำแล้ว 31/10/25592861272727
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5270375375ทำแล้ว 28/12/256065114333
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6261186153ทำแล้ว 07/08/2561120127888277
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6248225271ทำแล้ว 02/08/25615881285
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว4186198233ทำแล้ว 01/10/25613168171616
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5193194194ทำแล้ว 25/11/25592251171039996
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8572572572ทำแล้ว 19/11/25599080383231
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5166129123ทำแล้ว 31/10/25592489625353
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5243232189ทำแล้ว 09/12/25596362311716
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5528544544ทำแล้ว 31/10/25602292634646
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว6120119119ทำแล้ว 31/10/25592455424242
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว71,0641,0641,064ทำแล้ว 07/08/2561147103646056
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 31/10/25596974616159
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว513613197ทำแล้ว 25/04/256226101010
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6228178134ทำแล้ว 31/10/25611731141314
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5217217217ทำแล้ว 10/11/255965102818180
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5528528528ทำแล้ว 15/06/256154511
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว9269278279ทำแล้ว 14/08/256116117545452
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5272249248ทำแล้ว 21/11/25612566272627
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5110126126ทำแล้ว 15/11/255960844
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว5169163147ทำแล้ว 15/12/2559231143113113113
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5170170114ทำแล้ว 31/10/25592419062109
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5186175175ทำแล้ว 09/10/25613349292928
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว696106101ทำแล้ว 09/04/25613265535349
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6147208233ทำแล้ว 06/08/256115434313131
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5107114108ทำแล้ว 27/12/256169341445
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6390370370ทำแล้ว 27/10/25591531272725
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5228222205ทำแล้ว 31/10/25592492818177
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5312312312ทำแล้ว 31/10/2559393865
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51059995ทำแล้ว 30/11/25594435151512
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว5767261ทำแล้ว 29/09/25591111
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6292293293ทำแล้ว 10/08/25611241351019595
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว51758179ทำแล้ว 9484454545
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว7909494ทำแล้ว 05/07/25617965393536
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5206179178ทำแล้ว 04/07/256196143111111111
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5211201176ทำแล้ว 31/10/25611327131313
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7626612596ทำแล้ว 58135949380
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5206207206ทำแล้ว 31/10/255967105847570
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว740103116ทำแล้ว 09/05/2561186102818181
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว792191154ทำแล้ว 28/10/25593579616161
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8643371145ทำแล้ว 19/10/2561156799625960
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7303307307ทำแล้ว 31/10/25592562423733
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว6160146123ทำแล้ว 24/05/25616677222222
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4904550ทำแล้ว 4485777770
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6357315305ทำแล้ว 01/05/25612444333
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6462464462ทำแล้ว 05/10/25613258161516
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว81019484ทำแล้ว 24470635963
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6223227227ทำแล้ว 18/12/25601040201816
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5226226226ทำแล้ว 31/10/25596954392420
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7295299298ทำแล้ว 19/06/256116322
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6436436436ทำแล้ว 25/10/25593322
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6223213219ทำแล้ว 28/06/2561169696864
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว6119212224ทำแล้ว 31/10/25603952323029
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6219219219ทำแล้ว 31/07/2559523888
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว71355583ทำแล้ว 31/10/255975232222
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6268263252ทำแล้ว 05/12/25619570696766
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5137128126ทำแล้ว 10/04/25616399828282
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5230228228ทำแล้ว 28/10/25591190343434
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว4866656ทำแล้ว 30/04/256129211
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6308308308ทำแล้ว 30/11/255944292828
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5107184144ทำแล้ว 08/08/2561187696657
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7476478478ทำแล้ว 28/09/25618099555050
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6258258258ทำแล้ว 31/10/25593064303030
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5132126124ทำแล้ว 31/10/25596640111
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6241240240ทำแล้ว 03/08/256117221131313
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว6137134136ทำแล้ว 30/01/25601153262625
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5221222223ทำแล้ว 31/10/255959106525149
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5665854ทำแล้ว 28/11/25596771484747
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว81047470ทำแล้ว 28/10/25591033282828
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7314270218ทำแล้ว 31/10/25592570302221
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4173166166ทำแล้ว 02/11/25593038232222
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5279279279ทำแล้ว 7632111
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7304297296ทำแล้ว 31/10/2559565525047
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5155113112ทำแล้ว 29/06/256128171616
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5177143137ทำแล้ว 28/10/2559270575757
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5981981979ทำแล้ว 29/10/25619079141414
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว514911097ทำแล้ว 26/07/25611665111
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว6232206192ทำแล้ว 01/11/256117180147147142
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5190189186ทำแล้ว 31/10/255963353331
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8193200146ทำแล้ว 29/06/256124532021
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5225242234ทำแล้ว 21/11/2561848292928
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว6206195159ทำแล้ว 01/08/25617107787875
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5308308308ทำแล้ว 31/10/255914470555347
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7532439440ทำแล้ว 15/06/256268888
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว5273276269ทำแล้ว 31/10/25596786645656
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7130147158ทำแล้ว 17/09/25612867525152
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4295301301ทำแล้ว 29/10/25613588797672
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว4209194167ทำแล้ว 31/10/25599756393938
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว6481480480ทำแล้ว 15/12/25594557211
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5270266253ทำแล้ว 31/10/255922062545351
รวม 173 อปท.1731,02744,47643,31942,07617310,77213,3017,3246,7966,576
ข้อมูล ณ 07/08/2563