รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5989953953ทำแล้ว 28/12/25611021269166
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6411377377ทำแล้ว 28/10/255912889474746
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว5209190193ทำแล้ว 31/10/25597781806741
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7207183176ทำแล้ว 31/10/25596113313132
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4180166160 ยังไม่อนุมัติ 24104615540
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7426428428ทำแล้ว 01/12/2561936529146
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5856459ทำแล้ว 16/05/25614281133
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5989491ทำแล้ว 02/11/25604675101010
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว31088376ทำแล้ว 06/07/25613247373634
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5157157157ทำแล้ว 23/02/25611037222220
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว6367368368ทำแล้ว 31/10/25595573505044
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5246265205ทำแล้ว 31/10/255995138949491
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว313110997ทำแล้ว 28/10/25598467565345
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5378353368ทำแล้ว 26/02/25612875454543
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว6307308304ทำแล้ว 19/04/256272353328
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว4311300326ทำแล้ว 22/06/25619587363536
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8243243243ทำแล้ว 29/09/25605278575753
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว4136128126ทำแล้ว 20/07/256195117676765
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4190186185ทำแล้ว 31/10/25593494626259
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7174178172 ยังไม่อนุมัติ 6856363534
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว7164149149ทำแล้ว 25/06/256133444
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5247251266ทำแล้ว 11/10/25612291252525
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11999392ทำแล้ว 28/09/2561125232323
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว5158157150ทำแล้ว 28/11/25598696605756
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว41008990ทำแล้ว 02/08/25611274545250
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว599115106ทำแล้ว 28/10/255978138128101120
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6174175175ทำแล้ว 04/10/25612171515151
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว5517534530ทำแล้ว 31/10/2559308555
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5907877ทำแล้ว 25/10/2561714332
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6209195176ทำแล้ว 31/10/25594386444444
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6243241240ทำแล้ว 28/10/2559871111
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว7797773ทำแล้ว 30/11/25591974595758
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว4959795ทำแล้ว 31/10/25599957262525
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว6228170205ทำแล้ว 15/11/25611050222222
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8153163153ทำแล้ว 31/10/256086767069
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4255213214ทำแล้ว 17/07/25611265524747
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5261249238ทำแล้ว 31/10/25595894332525
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว4979189ทำแล้ว 27/10/25592247212121
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6180128144ทำแล้ว 11/04/2561381464545
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8146154134ทำแล้ว 25/05/25613283514945
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7311217178ทำแล้ว 10/08/2561213511322
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 31/10/2559277444
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว51099493ทำแล้ว 28/10/25591264323229
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6240245240ทำแล้ว 31/10/255949103585858
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว9129118111ทำแล้ว 31/07/256122570191413
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5243238231ทำแล้ว 31/10/256135195108108102
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6361362362ทำแล้ว 31/10/25591849282626
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6339335335ทำแล้ว 29/11/25595853131312
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว72449291ทำแล้ว 11/10/255914174575754
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6153154149ทำแล้ว 24/10/25616383555555
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5330330330ทำแล้ว 31/10/25591987622
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว9254256255ทำแล้ว 31/10/255911884111
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6209167181ทำแล้ว 28/10/255962154103103102
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5214219198ทำแล้ว 22/04/2562842999
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว5314216214ทำแล้ว 15/07/256211368171717
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5325407383ทำแล้ว 31/10/2559137281515
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว620021836ทำแล้ว 23/05/256211025191817
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4185186188ทำแล้ว 31/10/255912498575651
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 20/06/25601062222
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว7170150150ทำแล้ว 25/04/25612955232019
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5148116116ทำแล้ว 02/01/2562144291161516
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5211209195ทำแล้ว 08/05/256110765373532
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว4359328315ทำแล้ว 01/03/256290159382217
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5281238357ทำแล้ว 06/07/25618239343434
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว12270254261ทำแล้ว 31/10/25591065554847
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว596109104ทำแล้ว 31/10/25592060494949
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5263263262ทำแล้ว 15/11/25592163191616
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5276277277ทำแล้ว 31/10/25591240242322
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6328328328ทำแล้ว 06/03/256224695404040
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6199260179ทำแล้ว 31/10/25598442333333
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5205203205ทำแล้ว 30/11/255921555
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7270266260ทำแล้ว 31/10/255914350212121
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5329311288ทำแล้ว 31/10/255974120736867
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8541543542ทำแล้ว 29/11/255941115757574
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8207200198ทำแล้ว 23/11/25595964363635
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 11/10/255948890505049
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5189191191ทำแล้ว 31/10/2559143139584841
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว5173141104ทำแล้ว 31/10/25594044333
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว518613099ทำแล้ว 19/03/256210316111
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5145145145ทำแล้ว 01/10/2561231222
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3937683ทำแล้ว 08/01/25623758272724
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว6593593593ทำแล้ว 28/10/2559174212120
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6805808799ทำแล้ว 31/10/2559113953842
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว4125128127ทำแล้ว 28/10/255910370343433
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4242242242ทำแล้ว 31/07/2561176847355
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6133149154ทำแล้ว 18/06/256122051363535
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5160152136ทำแล้ว 03/08/25611361302828
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว5211203186ทำแล้ว 31/10/2559759292928
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว6335335335ทำแล้ว 09/08/256114947262425
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7333231ทำแล้ว 28/09/256110138291311
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5284226197ทำแล้ว 31/10/255948451322
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6210210210ทำแล้ว 31/10/255910375323232
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 28/10/25593680616160
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5282274274ทำแล้ว 31/10/25594064433938
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5888182ทำแล้ว 31/10/25593249131312
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว6939087ทำแล้ว 10/10/25591542877
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4358358358ทำแล้ว 31/10/25591682261919
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6108104103ทำแล้ว 29/10/2559294910107
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4143133132ทำแล้ว 29/10/2559552393938
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7240184101ทำแล้ว 15/08/256111333
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7125126126ทำแล้ว 15/11/25598652262020
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5847662ทำแล้ว 15/08/25611243262223
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว577129123ทำแล้ว 30/10/25611789817981
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5238236238ทำแล้ว 04/09/2561111401284
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว5306306306ทำแล้ว 15/11/25592386323130
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว6216214214ทำแล้ว 11/06/25622065321
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8271270270ทำแล้ว 10/09/25613731191918
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6413414414ทำแล้ว 15/11/25592156211
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว4266266266ทำแล้ว 10/11/25592994605959
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6381381381ทำแล้ว 28/10/2559110401344
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว8286296290ทำแล้ว 29/10/256182914109
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว697116117ทำแล้ว 30/04/2561153242424
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7164149146ทำแล้ว 28/10/25597491323030
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว4152172215ทำแล้ว 24/08/25613389685454
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6138139139ทำแล้ว 31/10/25594257252525
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6137164171ทำแล้ว 13/12/25612245303029
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7230232232ทำแล้ว 16/11/255910798626261
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5377258245ทำแล้ว 09/11/256157159654845
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว6230138138ทำแล้ว 14/11/255987494947
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว7269268268ทำแล้ว 25/10/2559823161616
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5271271271ทำแล้ว 31/10/25593923201919
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว5183182184ทำแล้ว 31/10/25595649383838
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7955959932ทำแล้ว 15/06/256112318011433
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว8185164150ทำแล้ว 12/07/25619489393736
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5199214210ทำแล้ว 08/11/255920874525252
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7354371371ทำแล้ว 18/09/2561854694
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5410409409ทำแล้ว 31/10/255931277515151
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว5136133132ทำแล้ว 31/10/25593234262624
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6331336334ทำแล้ว 01/11/25593593544
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว5440440440ทำแล้ว 15/05/256249111010
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว7390392391ทำแล้ว 14/08/2561352777
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว4250254256ทำแล้ว 28/09/25614071313128
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7161159158ทำแล้ว 27/04/25615013955
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6309257211ทำแล้ว 27/09/2561659474745
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว41048585ทำแล้ว 20/02/25616187747171
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7461717ทำแล้ว 12/06/256223972363636
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6221221221ทำแล้ว 25/11/255946444
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 12/10/25611352484748
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6328345345ทำแล้ว 31/10/2559113123951515
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5316158145ทำแล้ว 30/11/25596153424240
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61079184ทำแล้ว 10/11/25595649272727
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว6182186184 ยังไม่อนุมัติ 1254272725
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5123114110ทำแล้ว 6055383837
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8114110109ทำแล้ว 46541344
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว5558566557ทำแล้ว 28/10/255931373676767
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว7255255255ทำแล้ว 15/08/2561552323131
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว6167149145ทำแล้ว 31/10/25595869474743
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6231233211ทำแล้ว 28/10/255914120767676
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8286287287ทำแล้ว 22/06/25617116535351
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5226198221ทำแล้ว 28/10/25599248151515
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5141139137ทำแล้ว 31/10/25593571161312
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว5732730732ทำแล้ว 31/10/25591992363635
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว13265269270ทำแล้ว 25/05/2561110106333229
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว4399398392ทำแล้ว 31/10/25591161852312
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 01/05/25612926161515
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว31069689ทำแล้ว 31/10/2559113101898987
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว5104103104ทำแล้ว 31/10/25592037822
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4166173171ทำแล้ว 11/11/25595749292828
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว8196195195ทำแล้ว 29/09/25611530222
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว51197373ทำแล้ว 19/02/2561486727167
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5600600600ทำแล้ว 08/11/255911183292827
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว51186870ทำแล้ว 23/07/2562765251915
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6156169167ทำแล้ว 31/10/255912664514644
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว6173154151ทำแล้ว 31/10/2559472313131
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว4178179178ทำแล้ว 10/04/256179837233
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว4226226226ทำแล้ว 31/10/2559755171
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว41049774ทำแล้ว 28/11/2559521131313
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว7107116121ทำแล้ว 31/10/25591072404040
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว61039187ทำแล้ว 29/06/256170147939188
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6366364364ทำแล้ว 31/10/25592043181718
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5445445443ทำแล้ว 30/06/2560363322
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41184843ทำแล้ว 03/11/25593385775954
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6537537537ทำแล้ว 27/10/255953353434
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4419380368ทำแล้ว 14/11/255916788545150
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5270271271ทำแล้ว 27/02/25624151303028
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9398401401ทำแล้ว 26/10/25615581696964
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6281282282ทำแล้ว 31/10/2559776171617
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5269164157ทำแล้ว 08/11/2559110169727171
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6493489489ทำแล้ว 30/11/25612051363634
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7264216191ทำแล้ว 02/07/256127100959592
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6138131128ทำแล้ว 14/11/255910122161615
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8133114108ทำแล้ว 27/10/25592378513530
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6636364ทำแล้ว 31/10/255922141282522
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว5263202202ทำแล้ว 31/10/25614828201818
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5492473485ทำแล้ว 31/10/255923779525143
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว5908887ทำแล้ว 21/11/255958404037
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6221200199ทำแล้ว 28/06/256111562911
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8117144144ทำแล้ว 31/10/25592968171717
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5187158162ทำแล้ว 255444
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว5122120120ทำแล้ว 15/11/25596243272424
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว5180163165ทำแล้ว 29/11/25591644363232
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว612410286ทำแล้ว 151444339
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7192194196ทำแล้ว 14/08/25617833733
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7240204190ทำแล้ว 18/01/256254776
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7223173169ทำแล้ว 14/11/255911466434343
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5242214133ทำแล้ว 31/10/25597896171716
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7233231200ทำแล้ว 31/10/25591192696969
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว6100148145ทำแล้ว 15/11/25596384393939
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6335336336ทำแล้ว 15/11/255970655
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว7109108108ทำแล้ว 31/10/25596347333329
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว51079695ทำแล้ว 31/10/2559145134111110109
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว4175182182ทำแล้ว 31/10/25591337222220
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5244244244ทำแล้ว 31/10/25594266211819
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 14/05/256264444
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว4533132ทำแล้ว 13/03/256116740222222
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว7364226360ทำแล้ว 28/11/25597934222020
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว6174176165ทำแล้ว 31/10/25597371424242
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6137130128ทำแล้ว 31/10/25596382595959
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5276276276ทำแล้ว 31/10/2559237555
รวม 209 อปท.2091,19749,17446,95546,12220612,71814,5517,5926,6156,361
ข้อมูล ณ 07/08/2563