รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5514505505ทำแล้ว 30/12/255920333111
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 19/05/256129149373535
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6126126121ทำแล้ว 28/10/255971140126110126
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว4144123144ทำแล้ว 2776464646
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4186188178ทำแล้ว 31/10/255982192164146141
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว5302215196ทำแล้ว 21/11/2559199166128128127
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 25/05/25621111
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5126179180ทำแล้ว 25/05/2561910641111
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6166150150ทำแล้ว 15/05/2562281111
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5127107106ทำแล้ว 26/09/25612352414141
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6196186180ทำแล้ว 18/05/256221111
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 19/05/25611111
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5220220220ทำแล้ว 14/05/25611111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5460469475ทำแล้ว 15/05/25611428211
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว7183183183ทำแล้ว 10/05/25621111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว5137129129ทำแล้ว 28/11/25596751111
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4183183183ทำแล้ว 16/05/25611111
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61069496ทำแล้ว 31/10/255912288696968
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5393835ทำแล้ว 15/05/2562222111
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว8282277213ทำแล้ว 14/08/2561251111
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6325194186ทำแล้ว 05/10/25613864711
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6201300192ทำแล้ว 15/11/25595399767575
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว69711097ทำแล้ว 22/08/25612753262624
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6185190186ทำแล้ว 19/05/25611111
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5239239239ทำแล้ว 22/05/25611111
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว6260263262ทำแล้ว 18/05/256111111
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว5274268264ทำแล้ว 10/11/2559681757574
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5339339339ทำแล้ว 10/11/25592331111
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5938168ทำแล้ว 14/05/25611111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7121115115ทำแล้ว 31/10/255911111
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7266287283ทำแล้ว 19/05/2561161111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5287288288ทำแล้ว 28/10/25593270111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว6214223209ทำแล้ว 28/11/25611644282828
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว6171171172ทำแล้ว 07/06/25616771594948
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7225223225ทำแล้ว 11/10/2561292736662
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7362362362ทำแล้ว 15/05/25611111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7231230230ทำแล้ว 11/11/255980464645
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5241241241ทำแล้ว 07/11/25595315111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6360336338ทำแล้ว 22/05/25611111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5121116113ทำแล้ว 23/11/2559356437109
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว5220252215ทำแล้ว 25/11/255912321500
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5697880ทำแล้ว 30/11/25598550444444
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6123119106ทำแล้ว 15/05/25611111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว7368359360ทำแล้ว 26/04/2562102242422
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5201188161ทำแล้ว 15/05/25611030111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว8232201177ทำแล้ว 05/11/25616472111
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5309456461ทำแล้ว 12/06/25621111
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6109112112ทำแล้ว 17/08/2561148393939
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4139140139ทำแล้ว 28/09/25611369301111
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7124119115ทำแล้ว 18/05/25611111
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว6556554570ทำแล้ว 19/05/25611111
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4191190189ทำแล้ว 16/05/25611111
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว10295295295ทำแล้ว 19/05/2561281111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7213213213ทำแล้ว 19/05/2561601111
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5173171169ทำแล้ว 15/11/25591111
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 10/11/25593111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว5170179143ทำแล้ว 13/05/256111111
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6406406406ทำแล้ว 30/11/25595111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว565121115ทำแล้ว 15/05/256251116938181
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว6598092ทำแล้ว 10/11/25595597747474
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4235236236ทำแล้ว 18/05/2561491111
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51078480ทำแล้ว 19/05/25611111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5131130127ทำแล้ว 31/10/2559301111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5378309287ทำแล้ว 15/05/2562192111
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5283265238ทำแล้ว 15/05/256191111
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7314351347ทำแล้ว 28/10/25599564272725
รวม 66 อปท.6637514,01013,98713,567662,0852,5361,4671,2931,298
ข้อมูล ณ 06/08/2563