รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5238175139ทำแล้ว 07/09/256113084453936
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7258120114ทำแล้ว 3358232322
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4183183183ทำแล้ว 31/10/25591381211717
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว6625151ทำแล้ว 31/10/255948111
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว4585353ทำแล้ว 09/12/25595525161616
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว11284247245ทำแล้ว 27/08/2561364711119
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว20989691ทำแล้ว 1729292911
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว6242205204ทำแล้ว 01/10/2561476414139
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว5141139126ทำแล้ว 31/10/25591879494545
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5282260241ทำแล้ว 586424240
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9838283ทำแล้ว 28/10/2559341221
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว8423733ทำแล้ว 28/09/25614436212119
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว6109109109ทำแล้ว 11/11/2559131399
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว4270280279ทำแล้ว 11/11/255913646444
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8165145146ทำแล้ว 11/07/25614478312926
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72226054ทำแล้ว 28/11/25591992434241
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 30/11/255915663605953
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว5575256ทำแล้ว 15/06/25612544282828
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8421349296ทำแล้ว 30/11/2559367353333
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4220201199ทำแล้ว 29/12/25591437202019
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว4766458ทำแล้ว 28/10/25595853343434
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว3397396396ทำแล้ว 30/11/25594663393939
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6157147136ทำแล้ว 14/11/2559974612108
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6163164164ทำแล้ว 17/11/25593872383029
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4968585ทำแล้ว 29/09/25601214666
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว7611ทำแล้ว 15/12/25597130303030
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว612910299ทำแล้ว 31/10/25592864343432
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว8201171139ทำแล้ว 19/12/2559262353335
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว4242226218ทำแล้ว 28/12/25591041451057832
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7122114112ทำแล้ว 20/12/2559134272727
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 15/11/25596829212120
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว4114114115ทำแล้ว 31/10/25591291533
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว5131137137ทำแล้ว 13/12/255940102262517
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7456426419ทำแล้ว 15/02/25607482777473
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว6175179178ทำแล้ว 13/06/25614227332
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 11/05/25602222
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8202202202ทำแล้ว 24/11/25591259383638
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว7127114116ทำแล้ว 7084494849
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7156111109ทำแล้ว 04/11/25593039252423
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7176168171ทำแล้ว 29/11/25595074373426
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว4101101101ทำแล้ว 31/10/25593923111111
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8148216216ทำแล้ว 31/10/25591437282014
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6528358353ทำแล้ว 29/10/25613128777
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4346327324ทำแล้ว 21/11/25593243403131
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4401401402ทำแล้ว 05/09/25601872444444
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4959695ทำแล้ว 31/10/25591935131313
รวม 46 อปท.462868,5137,5977,381461,7282,5381,3311,2281,114
ข้อมูล ณ 06/08/2563