รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6136119103ทำแล้ว 30/11/255966134918180
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4121109107ทำแล้ว 30/11/25594168515147
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8125110113ทำแล้ว 31/10/256197136847972
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว3625860ทำแล้ว 30/12/25592157252425
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6316314314ทำแล้ว 31/10/255921181818
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5899999ทำแล้ว 19/02/25611462351010
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 24/11/2559119666
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5204173168ทำแล้ว 31/10/25595322151515
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5408408407ทำแล้ว 30/11/255943998
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6969383ทำแล้ว 31/10/2559243222
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6133120101ทำแล้ว 23/12/25591856444440
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว511510299ทำแล้ว 30/11/2559200134656565
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6437437437ทำแล้ว 30/11/255969117574848
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5798181ทำแล้ว 30/11/25591140313029
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5979797ทำแล้ว 31/07/25617240191919
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6183176137ทำแล้ว 11/11/255949776
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6310310310ทำแล้ว 4472383838
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4169163160ทำแล้ว 27/03/25613692757574
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว61603737ทำแล้ว 30/11/2559815258118
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6565655ทำแล้ว 26/01/256019161172
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7311304301ทำแล้ว 02/08/2561174222222
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6273277276ทำแล้ว 19/09/256149171616
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5215213213ทำแล้ว 29/11/25593322171616
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4241228221ทำแล้ว 18/01/25623885706967
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6328328328ทำแล้ว 30/11/25591613444
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5135121107ทำแล้ว 30/11/25593744151515
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41019692ทำแล้ว 31/10/25594686686764
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว8199187179ทำแล้ว 28/08/2561211172864240
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6177189183ทำแล้ว 23/03/2561186363636
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5237227216ทำแล้ว 26/06/256083123434341
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว5136142141ทำแล้ว 31/10/25593351363636
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว686177217ทำแล้ว 28/10/25591377545454
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5121111111ทำแล้ว 29/08/256175111706970
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6418412410ทำแล้ว 28/11/2559200129109109108
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5377377377ทำแล้ว 26/09/256221121111
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4124116118ทำแล้ว 30/11/255912121011
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5551514ทำแล้ว 02/08/25622782444
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว51068583ทำแล้ว 31/10/25594185555349
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว81038580ทำแล้ว 28/11/2559345261313
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3757377ทำแล้ว 31/10/25592070353232
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5539539539ทำแล้ว 31/10/25594047292927
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6903737ทำแล้ว 26/11/25615361252525
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7265260257ทำแล้ว 12/11/25613060323231
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6195201201ทำแล้ว 28/11/255952765
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6858487ทำแล้ว 14/11/25593220137
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6704446ทำแล้ว 07/08/25611246222019
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61059493ทำแล้ว 13/12/2559100142511
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6636554ทำแล้ว 16/11/25592127141413
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6164139139ทำแล้ว 01/05/256122685323131
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6575858ทำแล้ว 31/10/25594884747374
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6174108107ทำแล้ว 31/10/25594866666
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว51365656ทำแล้ว 30/10/255976888
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5157157157ทำแล้ว 30/11/2559159138181717
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61539199ทำแล้ว 25/09/25621048202018
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6127106190ทำแล้ว 15/11/25597525171411
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6331250274ทำแล้ว 29/08/25617115444444
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4332332332ทำแล้ว 30/11/2559176125352727
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5236213201ทำแล้ว 15/11/25597978634759
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5115109103ทำแล้ว 30/11/2559206693311
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6689690691ทำแล้ว 24/04/2562648372937
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6403229ทำแล้ว 30/11/25599086615856
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 31/10/2559441262525
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7200183181ทำแล้ว 29/11/25591237353432
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6164119123ทำแล้ว 28/10/255974471266
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7269269269ทำแล้ว 31/10/255917559434341
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว48221ทำแล้ว 30/11/25595836191919
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5305302302ทำแล้ว 27/09/2562138159423434
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว3928380ทำแล้ว 11/02/25621047282828
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว61157061ทำแล้ว 29/10/25616387747171
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6526682ทำแล้ว 15/11/25596333
รวม 70 อปท.7038712,80511,87311,850703,5804,8292,4162,1382,097
ข้อมูล ณ 07/08/2563