รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6394393353ทำแล้ว 10/09/2561109223124112103
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6289289293ทำแล้ว 28/12/2559112582343
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6229230232ทำแล้ว 31/10/255924943652
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6275254285ทำแล้ว 01/10/2560693632
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6769799ทำแล้ว 18/05/256175353434
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6167155178ทำแล้ว 17/10/256133663302828
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 29/12/2560935211
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว61099698ทำแล้ว 15/12/25591260595958
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว611013165ทำแล้ว 23/07/25617595504235
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว21136135131ทำแล้ว 17/08/2561208710109
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว612911092ทำแล้ว 28/10/255938191919
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6234208204ทำแล้ว 31/10/255944123373434
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6127128128ทำแล้ว 19/03/25616438202020
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6343428ทำแล้ว 29/11/255920638985
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว6747067ทำแล้ว 30/11/25591978716967
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6196196196ทำแล้ว 20/12/25594131555
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 29/11/25592845191919
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6137118119ทำแล้ว 28/06/256156232323
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6189190189ทำแล้ว 21/02/2562430171717
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6112102102ทำแล้ว 30/11/255913294181212
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6243243243ทำแล้ว 31/10/255934120444443
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 30/05/2561104127554341
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6133136117ทำแล้ว 01/10/2561160175808080
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6745555ทำแล้ว 31/10/25594351272727
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว6858898ทำแล้ว 31/10/255943111
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6266229196ทำแล้ว 31/10/2559528815139
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6140123124ทำแล้ว 18/09/256113482404040
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7989999ทำแล้ว 24/09/25611046191918
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว618614731ทำแล้ว 17/11/25591261383838
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6218213219ทำแล้ว 08/10/2561456433
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว611711921ทำแล้ว 09/07/25612968181818
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 27/02/25616443
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6145130126ทำแล้ว 28/11/255916999
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6132128126ทำแล้ว 30/11/25593874262624
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6124125125ทำแล้ว 25/09/25614073424140
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6148142140ทำแล้ว 18/07/25611074494847
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6356362331ทำแล้ว 31/10/255911093434342
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว8110111107ทำแล้ว 30/11/25595566444241
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6157165167ทำแล้ว 25/04/256111475232319
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6181172173ทำแล้ว 14/06/25596124111
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61007874ทำแล้ว 30/11/2559469201919
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6216193256ทำแล้ว 5379373634
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 31/10/25592134201713
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6503498494ทำแล้ว 28/10/2559178115747465
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว610510593ทำแล้ว 30/11/2559463171717
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61049692ทำแล้ว 17/09/25612583686866
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61798073ทำแล้ว 28/10/25593255444444
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6122116117ทำแล้ว 17/09/256143119757570
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6132119118ทำแล้ว 01/12/255912930202020
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6159128124ทำแล้ว 04/06/25611923111011
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6654846ทำแล้ว 24/12/25612353362827
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6129115122ทำแล้ว 31/10/25594165423434
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6185127137ทำแล้ว 31/10/2559893424239
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6151145143ทำแล้ว 15/03/25615193656565
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6121114114ทำแล้ว 17/11/25593576595858
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6237220220ทำแล้ว 28/09/25611737323
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6122168170ทำแล้ว 16/11/25593163514949
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6479479477ทำแล้ว 31/10/255929180202020
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6173152148ทำแล้ว 30/11/25595962292829
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว7995441ทำแล้ว 14/02/25615453444
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6325296180ทำแล้ว 14/11/25592285565249
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6896057ทำแล้ว 25/07/25612293787877
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว6858585ทำแล้ว 18/11/25595237888
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6149150150ทำแล้ว 30/11/25592546232321
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6235200225ทำแล้ว 11/11/25591642212019
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว610394100ทำแล้ว 24/11/25595942111
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6138113106ทำแล้ว 11/04/25611230333
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6887774ทำแล้ว 31/10/25595798605859
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว610911497ทำแล้ว 27/09/256185125878786
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6181170139ทำแล้ว 06/07/25618383241717
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6174193186ทำแล้ว 28/10/2559158202136136134
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6505505505ทำแล้ว 18/11/25591348262626
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6247292292ทำแล้ว 15/08/25615086727272
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6517519520ทำแล้ว 30/11/25596046211
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61009893ทำแล้ว 5578514342
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว61438585ทำแล้ว 14/12/25615718141414
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6126125125ทำแล้ว 09/09/25592662333331
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6349348348ทำแล้ว 31/10/25593890232219
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6717460ทำแล้ว 15/08/2561392177
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 16/11/2559859483440
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6348195171ทำแล้ว 22/02/2562760181818
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 28/10/2559647331
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6152159173ทำแล้ว 24/11/2559177595656
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว6172134118ทำแล้ว 31/10/25598039131313
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6160154142ทำแล้ว 31/10/25594393464645
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6787863ทำแล้ว 16/12/25594220141211
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6979288ทำแล้ว 31/10/255948112878784
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6128118114ทำแล้ว 30/12/25591666615658
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6756861ทำแล้ว 09/12/25591648433737
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6727373ทำแล้ว 27/10/25593258363636
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7210214213ทำแล้ว 16/05/25608368424141
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 15/02/2560431132
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6155152148ทำแล้ว 14/06/256110110757071
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6184185185ทำแล้ว 01/10/25612016017118
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6262224240ทำแล้ว 20/11/25614259232321
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7129118110ทำแล้ว 14/12/256177404039
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6918982ทำแล้ว 09/04/25611686383832
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว6113109104ทำแล้ว 29/10/255910168756
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 30/11/25593540252522
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61249095ทำแล้ว 29/11/255922622
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6414380378ทำแล้ว 19/11/256118773191918
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6169177131ทำแล้ว 31/10/255988119706969
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6238240238ทำแล้ว 31/10/2559246201313
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6149146152ทำแล้ว 30/11/25591062414140
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6124114108ทำแล้ว 28/12/25592253373737
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว5144132114ทำแล้ว 31/10/255953782422
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6183177175ทำแล้ว 30/11/25599990312930
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6104155144ทำแล้ว 23/04/2561294332122
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6377279275ทำแล้ว 29/11/255998187898889
รวม 109 อปท.10967418,57417,48516,8151095,8777,5403,7173,4733,376
ข้อมูล ณ 06/08/2563