รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7222182147ทำแล้ว 31/01/2560127150433737
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7494346ทำแล้ว 30/11/25593459424242
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7827974ทำแล้ว 30/11/25593469413333
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 15/11/25596626202019
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6149133132ทำแล้ว 19/08/25621241333333
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6135131130ทำแล้ว 13/12/2559367393939
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3164140149ทำแล้ว 30/11/2559993585858
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว781107128ทำแล้ว 22/06/25611173616161
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว6145124125ทำแล้ว 31/10/25593154363636
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7141249249ทำแล้ว 31/10/255927106757575
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7808587ทำแล้ว 06/08/25619899595859
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6948587ทำแล้ว 15/12/2559669343233
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว7787467ทำแล้ว 49242423
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6260257256ทำแล้ว 27/12/25591397767675
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว7138129116ทำแล้ว 31/10/2559282585857
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว7343030ทำแล้ว 15/11/25615588745771
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว5158180128ทำแล้ว 01/12/255953211464131
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว7945756ทำแล้ว 26/12/255916161199
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 01/10/2561759393835
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6181175182ทำแล้ว 31/10/25595656292929
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว7391388388ทำแล้ว 30/11/255930641244
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7504548ทำแล้ว 31/10/25597567424242
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7959494ทำแล้ว 28/10/25594674282524
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว6229162172ทำแล้ว 31/10/25596558575757
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6139134135ทำแล้ว 30/11/255973102626262
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7173204199ทำแล้ว 15/12/25594439373735
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61863633ทำแล้ว 01/08/25617185252424
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว7121131127ทำแล้ว 25/11/25593766473942
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว61429074ทำแล้ว 31/10/25592576584946
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว7271146132ทำแล้ว 02/12/255966252523
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว5187190190ทำแล้ว 28/10/25594853333333
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6183148137ทำแล้ว 25/05/25611953181816
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7877266ทำแล้ว 15/11/255968989
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7472278341ทำแล้ว 30/11/2559724152656564
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7304304304ทำแล้ว 30/11/25593445353030
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว727015959ทำแล้ว 18/11/25591871776
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว7355337325ทำแล้ว 31/10/255910577484447
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว1593146153ทำแล้ว 26/12/25591389898889
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว5705250ทำแล้ว 30/11/25594440232323
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว53893101ทำแล้ว 14/12/25601751222
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6334317308ทำแล้ว 16/11/25612784666566
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว71159079ทำแล้ว 03/10/25591102736766
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว8174179175ทำแล้ว 30/11/2559537353330
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว61009996ทำแล้ว 29/11/25596273565655
รวม 44 อปท.442907,1616,4516,272442,2433,2561,8501,7591,750
ข้อมูล ณ 06/08/2563