รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว16163157136ทำแล้ว 29/12/255939167494949
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71068786ทำแล้ว 28/11/25595367403229
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5877169ทำแล้ว 29/06/25613350504850
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6238242236ทำแล้ว 29/12/255975253202158202
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5545354ทำแล้ว 29/12/25603865524845
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3145170144ทำแล้ว 30/10/25618376464645
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6928672ทำแล้ว 30/11/25593969565553
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5273272271ทำแล้ว 30/11/25594697838378
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว6867570ทำแล้ว 22/10/25616672575757
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6807372ทำแล้ว 15/11/2559543242422
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7944758ทำแล้ว 01/11/25611564363635
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7379382382ทำแล้ว 30/10/25614456323232
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5161178163ทำแล้ว 05/11/25614671555
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7137110107ทำแล้ว 10/11/25595541252523
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว7868181ทำแล้ว 06/11/25612954333232
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7898587ทำแล้ว 51211210
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว514311698ทำแล้ว 30/10/25611133222221
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว5157144131ทำแล้ว 25/11/2559348343032
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว61009290ทำแล้ว 20/12/255918444
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว6206228232ทำแล้ว 31/10/25591548353533
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว61059597ทำแล้ว 24/11/25592465444342
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5664667666ทำแล้ว 31/10/25598725111
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5918680ทำแล้ว 5361534747
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว6115175173ทำแล้ว 30/10/2561282111
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5221159155ทำแล้ว 31/10/25612055393939
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว5373738ทำแล้ว 22/10/25613436252320
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5129125126ทำแล้ว 30/11/2559356333
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6714850ทำแล้ว 12/11/25611327191819
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5119123120ทำแล้ว 2156131312
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว610690166ทำแล้ว 05/10/256111555
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6163151147ทำแล้ว 14/12/2559107106838382
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว10191184186ทำแล้ว 29/11/25599992696261
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7143136134ทำแล้ว 31/10/2559484636262
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว7476476478ทำแล้ว 29/11/255951262323
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51148885ทำแล้ว 29/10/25612888454445
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6139128126ทำแล้ว 15/12/25594372474747
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว4293292293ทำแล้ว 31/10/25595455464645
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว6725865ทำแล้ว 27/09/25601957343429
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7262217162ทำแล้ว 30/11/256116211
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว5283309314ทำแล้ว 30/12/25591537272727
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว4158146129ทำแล้ว 15/11/25615340313129
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5214184185ทำแล้ว 01/06/256125279535351
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว510811099ทำแล้ว 31/10/25593752393939
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6178134131ทำแล้ว 31/10/25591049282828
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8184165163ทำแล้ว 30/10/25612432333
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว71018478ทำแล้ว 02/08/256120161313
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 28/11/2559429151413
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว61127978ทำแล้ว 30/11/25592146383434
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว5747372ทำแล้ว 31/10/25596257322019
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5838066ทำแล้ว 25/10/2561549313030
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5758987ทำแล้ว 14/11/25617067525151
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว51037165ทำแล้ว 25/10/2559571293687
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว4133154149ทำแล้ว 22/11/25598666545248
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว515595158ทำแล้ว 18/10/2560111114635034
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6133117109ทำแล้ว 31/10/2559257302929
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5668097ทำแล้ว 23/11/25591151393634
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว5444ทำแล้ว 29/12/25598429111
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6535251ทำแล้ว 03/08/25612734222221
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว6548181ทำแล้ว 25/11/25594587775375
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว5172160160ทำแล้ว 31/10/2559945383837
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว313415ทำแล้ว 17/10/25617534161615
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว6440446438ทำแล้ว 15/11/25592275575755
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6897989ทำแล้ว 10/11/25593174524942
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว6161118115ทำแล้ว 16/05/256183483327
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5443444444ทำแล้ว 25/09/25616271545449
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7159160160ทำแล้ว 10/08/256115349404040
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5187236204ทำแล้ว 09/11/255946181818
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5129121120ทำแล้ว 06/12/2559948353332
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8121104105ทำแล้ว 14/11/25591134343332
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7716673ทำแล้ว 25/07/256145373534
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว4778077ทำแล้ว 30/11/25593761535351
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5344344345ทำแล้ว 26/12/25597863373737
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว5437772ทำแล้ว 15/12/25591456363231
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว61089588ทำแล้ว 31/10/25595853434240
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5795454ทำแล้ว 28/11/25592849333232
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว511412197ทำแล้ว 65161516
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว5196191187ทำแล้ว 28/10/25593670555553
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7511511511ทำแล้ว 29/11/255914478525251
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8666068ทำแล้ว 31/10/25593380606059
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7748578ทำแล้ว 28/10/25592122151515
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว61496259ทำแล้ว 1022141414
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5111115112ทำแล้ว 23/11/25593392737171
รวม 82 อปท.8247812,60912,01811,867823,5144,8973,1272,9062,878
ข้อมูล ณ 07/08/2563