รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6423328305ทำแล้ว 30/11/2559807360189179169
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8123111108ทำแล้ว 16/07/2561387878587
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7161129121ทำแล้ว 24/11/25591912910710094
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61717877ทำแล้ว 28/11/2559232152128127116
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว6176167161ทำแล้ว 30/11/255921124949494
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6222199200ทำแล้ว 31/10/255938105444441
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว5141115116ทำแล้ว 27/10/255928123123122120
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6716365ทำแล้ว 31/10/255982108686868
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว5148112117ทำแล้ว 31/10/25596972433536
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว5254190161ทำแล้ว 31/10/255958393838
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว5380346343ทำแล้ว 19/09/256187145848480
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว7227175182ทำแล้ว 23/07/256165106867675
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว980151156ทำแล้ว 28/10/2559673525251
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว6200182156ทำแล้ว 31/10/25593393696765
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6128152131ทำแล้ว 31/10/25592711311098109
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว59491109ทำแล้ว 30/11/25593672525252
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 31/10/255922221129
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว8200101137ทำแล้ว 31/10/25591153222
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว6146116110ทำแล้ว 31/10/25591893474747
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว7847475ทำแล้ว 16/07/25611989818181
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6286260396ทำแล้ว 31/10/2559292212121
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6165151153ทำแล้ว 31/10/255971124939290
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว7144142141ทำแล้ว 28/10/25597125122122122
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว4128142128ทำแล้ว 26/06/256142150888888
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5150136133ทำแล้ว 31/10/2559104104757575
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว671236235ทำแล้ว 20/07/25613565544847
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5121140200ทำแล้ว 31/10/25591563535351
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6969393ทำแล้ว 31/10/2559126180136135126
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7216215232ทำแล้ว 24/09/25615258474645
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว51129089ทำแล้ว 194878078
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6172124108ทำแล้ว 31/10/255924111776962
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว5692679679ทำแล้ว 29/11/255987125101100100
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6155145142ทำแล้ว 20/11/256144106858585
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว684185186ทำแล้ว 14/02/256178108301918
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว5106131146ทำแล้ว 21/09/25614785757575
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6328337337ทำแล้ว 19/10/25612964494948
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว6157158158ทำแล้ว 21/02/25613355373736
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว6292292292ทำแล้ว 15/11/25592573635656
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว6202204198ทำแล้ว 30/10/255968104757169
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว9171135150ทำแล้ว 02/04/25621166585758
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4218188190ทำแล้ว 31/10/255994196145136136
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6156129126ทำแล้ว 31/10/2559170196171159155
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6261264262ทำแล้ว 28/11/255966120686868
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว610210097ทำแล้ว 25/12/256140117787877
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว6160145126ทำแล้ว 31/10/2559166207176176176
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว4220180224ทำแล้ว 30/12/2559753282827
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7302302302ทำแล้ว 28/10/25595272484442
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6959595ทำแล้ว 25/11/255914111
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8147136145ทำแล้ว 31/10/25594091727169
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว681109116ทำแล้ว 25/07/25613273552727
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6254238237ทำแล้ว 31/10/2559102229156155156
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว8121114121ทำแล้ว 30/11/25593096696462
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6399385385ทำแล้ว 25/11/255910465666
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71048888ทำแล้ว 14/11/25592489696766
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61089295ทำแล้ว 11/11/25593998666464
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6170152145ทำแล้ว 28/11/255936105454439
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8294256259ทำแล้ว 15/11/2559136270174107
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7229193192ทำแล้ว 01/06/25611648099
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7333327327ทำแล้ว 28/10/255911482444444
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8209211209ทำแล้ว 14/11/255938111928584
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6155148141ทำแล้ว 30/11/255920106838383
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6352334332ทำแล้ว 25/11/25594952292929
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว87912692ทำแล้ว 28/10/25597391646463
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6118105110ทำแล้ว 31/10/25592575646464
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6175214186ทำแล้ว 31/10/25591701931305250
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6245211172ทำแล้ว 10/04/25612569444
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว6280235747ทำแล้ว 25/07/256154169102102100
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว746104194ทำแล้ว 31/10/25598082736658
รวม 68 อปท.6842212,80112,16712,852684,2917,4045,1444,6414,550
ข้อมูล ณ 07/08/2563