รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5223169167ทำแล้ว 26/07/256112701887
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5106106104ทำแล้ว 14/11/25591959373635
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5939488ทำแล้ว 31/10/25591125111111
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว5176150143ทำแล้ว 10/11/25593579494241
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6272273273ทำแล้ว 17/09/25619333
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว53937977ทำแล้ว 09/11/255911451188
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6101100101ทำแล้ว 31/10/25592843292928
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว625510265ทำแล้ว 12/07/25612861121212
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5815049ทำแล้ว 10/08/256120111
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว553266266ทำแล้ว 15/11/25597464443417
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว621086102ทำแล้ว 06/08/25619266302727
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6151140140ทำแล้ว 09/11/25597671494947
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว7193173174ทำแล้ว 17/08/25611863252525
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6177133115ทำแล้ว 12/11/2561275710109
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว6388395391ทำแล้ว 31/10/2559616544
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5494646ทำแล้ว 16/10/2561935877
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว6388388388ทำแล้ว 28/12/256130051272726
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว51049796ทำแล้ว 10/05/25591847555
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6252252252ทำแล้ว 25/09/2561147865
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว5121120120ทำแล้ว 27/10/255978126797979
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6654228ทำแล้ว 08/01/2562228181818
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว6155184164ทำแล้ว 07/07/256110654403938
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว5918994ทำแล้ว 11/11/25591368312929
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว5917977ทำแล้ว 27/10/25602771353535
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5215216216ทำแล้ว 29/12/25604849422
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว5145110109ทำแล้ว 28/12/256142719199
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว6655963ทำแล้ว 28/10/2559458333228
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว4327328330ทำแล้ว 346887
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5117100100ทำแล้ว 15/11/255915984876
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5171164129ทำแล้ว 10/11/255910848121211
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9250230194ทำแล้ว 31/10/25595280434342
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6251259258ทำแล้ว 28/10/25598725555
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5299296296ทำแล้ว 19/12/256146181312
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6134124133ทำแล้ว 10/11/255950282823
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว699107104ทำแล้ว 04/01/25624538262625
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว47610278ทำแล้ว 31/10/255926111111
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6767786ทำแล้ว 31/10/255910555
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6207197198ทำแล้ว 14/11/25593279434341
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6583823ทำแล้ว 30/04/256137451163
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5142141139ทำแล้ว 10/11/2559746171313
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5127124123ทำแล้ว 07/09/2561879565555
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8903634ทำแล้ว 24/05/256137292928
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5292292292ทำแล้ว 10/11/25599273404040
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5266238224ทำแล้ว 15/11/25599741111010
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว6304309309ทำแล้ว 15/11/2559101109282626
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว511714498ทำแล้ว 14/09/256111980626261
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว7173149171ทำแล้ว 15/11/25596301452
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว51048790ทำแล้ว 15/12/255941545
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว6474440302ทำแล้ว 10/10/2561120140898985
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6269208197ทำแล้ว 10/08/25615128111110
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว54594100ทำแล้ว 01/05/25613061505049
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว5535136ทำแล้ว 31/10/25592856413937
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว6437441442ทำแล้ว 15/11/255966141010
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5319198109ทำแล้ว 29/09/256022222222
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5333333333ทำแล้ว 24/12/25613431677
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5999594ทำแล้ว 15/11/25592744232322
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว580121112ทำแล้ว 12/02/2561165505050
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว5281277228ทำแล้ว 06/08/25614420555
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว6370370370ทำแล้ว 11/11/25593558202018
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6136134137ทำแล้ว 27/04/256116675646459
รวม 60 อปท.6033311,18910,3029,777602,5053,2001,5261,4381,361
ข้อมูล ณ 06/08/2563