รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7248203194ทำแล้ว 51130545153
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว7948993ทำแล้ว 18/11/25593484727272
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6127124123ทำแล้ว 29/11/255920222
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7148152116ทำแล้ว 03/08/25614468111111
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6115112108ทำแล้ว 15/11/25593283727172
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว6205198202ทำแล้ว 28/05/256175292929
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71646355ทำแล้ว 21/09/25614356181818
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 14/11/255928322
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6208307307ทำแล้ว 05/01/2561171888
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7117122122ทำแล้ว 26/03/25621140393938
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6180203186ทำแล้ว 07/11/255935141414
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6108111103ทำแล้ว 27/10/25593381574246
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6219216206ทำแล้ว 14/11/2559474292727
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว742256ทำแล้ว 9256302519
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว8475249249ทำแล้ว 453111
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7414408406ทำแล้ว 18/09/2560240148959488
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7227201198ทำแล้ว 06/08/256124333
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6847772ทำแล้ว 14/02/25614354484848
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6137146149ทำแล้ว 13/02/25625151454242
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7988776ทำแล้ว 21/02/25621028533
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว758ทำแล้ว 28/09/25611068393125
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว7155153156ทำแล้ว 28/10/25597982222
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6918987ทำแล้ว 14/11/25591034111111
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 30/09/256140177101010
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7928989ทำแล้ว 26/07/25614746986
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 31/10/25594556272626
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6282828ทำแล้ว 22/10/25613222
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6245252247ทำแล้ว 2213111
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7125126123ทำแล้ว 17/10/25616669616160
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6190179176ทำแล้ว 31/10/25599913212176119
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6222019ทำแล้ว 26/03/256238333
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 83333
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5807980ทำแล้ว 09/11/25591253424241
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว7817980ทำแล้ว 28/10/25591111
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว610010698ทำแล้ว 28/03/2562417171717
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว7164164164ทำแล้ว 31/10/25596271404040
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6848484ทำแล้ว 15/11/25592438252419
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6938686ทำแล้ว 31/10/255916776
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว7110100100ทำแล้ว 2287505049
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7167289195ทำแล้ว 05/04/256133892585856
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว611610377ทำแล้ว 15/09/25597553363633
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6126178117ทำแล้ว 30/12/255980133282726
รวม 42 อปท.422705,9965,7565,436421,8302,5911,2281,1381,152
ข้อมูล ณ 07/08/2563