รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3155145142ทำแล้ว 11/01/256046150107107103
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5194194200ทำแล้ว 31/10/25594986414140
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4155155156ทำแล้ว 30/11/25597367373635
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4969188ทำแล้ว 30/11/25605973201717
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว580127127ทำแล้ว 06/08/25615962776
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6877367ทำแล้ว 21/12/25614086232323
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6172159158ทำแล้ว 31/10/2559181434343
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6266205165ทำแล้ว 21/11/25597862363635
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5181174167ทำแล้ว 31/05/255912444414141
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5230194198ทำแล้ว 27/10/25591191595842
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6224227227ทำแล้ว 30/11/25599952393834
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6343348361ทำแล้ว 14/11/25597884553131
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4192192193ทำแล้ว 06/08/25613960474747
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 27/06/25601965211
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5106102105ทำแล้ว 31/10/25592272333030
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว54656349ทำแล้ว 31/10/25599102353535
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6171153151ทำแล้ว 31/10/2559456333
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6554343ทำแล้ว 31/10/2559228444
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7345351350ทำแล้ว 08/08/256152138605555
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5979798ทำแล้ว 31/10/25591646555
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5144141140ทำแล้ว 31/10/2559157170138138129
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6142137129ทำแล้ว 30/11/25594079403938
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว719494ทำแล้ว 28/10/25591920201717
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว4139141140ทำแล้ว 16/11/25591974434341
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5767067ทำแล้ว 31/10/255924662054
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว6230204179ทำแล้ว 29/06/2561328202020
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5148143135ทำแล้ว 09/11/25591374464645
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5140134200ทำแล้ว 22/11/2559227202020
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6120134134ทำแล้ว 31/10/255910103777270
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5210204200ทำแล้ว 09/11/25594615810296102
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว3282281281ทำแล้ว 10/11/255984145116116116
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5285278275ทำแล้ว 28/10/25595415019178
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6469467469ทำแล้ว 09/11/25592760412518
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5189158138ทำแล้ว 02/08/25619311111111
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว141044647ทำแล้ว 10/08/256136106525252
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5199193191ทำแล้ว 14/11/2560122110797776
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4104106106ทำแล้ว 31/10/2559943353433
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6372388388ทำแล้ว 22/11/25592774313129
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว612610690ทำแล้ว 31/10/25597994797877
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว6176175171ทำแล้ว 28/11/255933151514
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6205150145ทำแล้ว 25/10/255942421134
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8227226226ทำแล้ว 25/11/255996151929289
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8586257ทำแล้ว 31/10/25594968585652
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว8194123100ทำแล้ว 31/10/2559112101010
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4141141127ทำแล้ว 21/11/25594057575757
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5121235183ทำแล้ว 31/10/25594847373737
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6849191ทำแล้ว 03/08/25612649373130
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5335364364ทำแล้ว 03/08/256127128626251
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 31/10/25591024500
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4106109106ทำแล้ว 15/08/25602849111111
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6353208208ทำแล้ว 31/10/25592138262626
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7504732735ทำแล้ว 31/10/2560478958218
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8141146120ทำแล้ว 21/11/2559158104676767
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4286246311ทำแล้ว 14/11/255915143504949
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6233233233ทำแล้ว 31/10/25592457999
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3635356ทำแล้ว 07/02/25614635242424
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5171717ทำแล้ว 31/10/2559105555
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6131102103ทำแล้ว 28/10/25591763353535
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5152152152ทำแล้ว 29/11/25595772555553
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว613810799ทำแล้ว 28/10/255979313130
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6328334331ทำแล้ว 27/11/25619862625012
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6314254237ทำแล้ว 09/11/255929135106106106
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5117119120ทำแล้ว 01/10/2561114117403838
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5786966ทำแล้ว 31/10/25591541242423
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6898484ทำแล้ว 10/08/25614221
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5484484484ทำแล้ว 31/10/2559615111110
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว673159180ทำแล้ว 31/10/25592058211717
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6158139139ทำแล้ว 02/02/2561112121212
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6191191188ทำแล้ว 09/11/255912520988
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6127116121ทำแล้ว 01/10/256111101010
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว748722957ทำแล้ว 19/10/2561964131313
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6305350358ทำแล้ว 31/10/255993333
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4174166123ทำแล้ว 31/10/256134212119
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5815852ทำแล้ว 30/10/2561990515151
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5676465ทำแล้ว 28/10/25591047343332
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6399388433ทำแล้ว 31/10/255920222
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5243245249ทำแล้ว 28/10/25591482725272
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6275266265ทำแล้ว 28/10/255991111444
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6154155155ทำแล้ว 16/10/25616747323230
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6868377ทำแล้ว 31/10/2559738554
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว6292929ทำแล้ว 04/11/25591011443
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6858784ทำแล้ว 10/11/2559665161311
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7172178159ทำแล้ว 31/10/25591053171717
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6204200199ทำแล้ว 135177797877
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว5124109107ทำแล้ว 28/10/25591573403534
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว79488117ทำแล้ว 31/10/25593754242424
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5696873ทำแล้ว 09/11/2559267403838
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว5235169152ทำแล้ว 31/10/25595198515049
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6141114116ทำแล้ว 17/10/25614098888887
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6126123107ทำแล้ว 14/03/25624726666
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 31/10/25591654323230
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5187259259ทำแล้ว 10/11/255925672727272
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว6225172114ทำแล้ว 20/08/25625556434039
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5188116110ทำแล้ว 31/10/255967145353535
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5150157156ทำแล้ว 24/11/255962462044
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6198179180ทำแล้ว 31/10/255910126525252
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว6118116109ทำแล้ว 15/11/255939631377
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5781781781ทำแล้ว 24/09/25619864292927
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8148148154ทำแล้ว 08/11/25597583565656
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5181150138ทำแล้ว 02/08/25611793686868
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4636465ทำแล้ว 26/07/256163505050
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว5133140144ทำแล้ว 31/10/2559188313130
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5285285285ทำแล้ว 01/12/25599741222222
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5123171102ทำแล้ว 31/10/25592477333333
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5264267251ทำแล้ว 31/10/25593317178
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4215195177ทำแล้ว 31/10/255912016161316
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5657070ทำแล้ว 31/07/2561461135135133132
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว7825555ทำแล้ว 31/10/25591762201
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว418319745ทำแล้ว 28/10/2559138000
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4204206206ทำแล้ว 07/11/255962142113112113
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3254241236ทำแล้ว 23/07/25615686474646
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5189189188ทำแล้ว 31/10/2559253613119
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6153108108ทำแล้ว 25/10/25611788348216
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7154151139ทำแล้ว 15/11/255933332333
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว7696869ทำแล้ว 18/11/255913225766
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6333350349ทำแล้ว 30/11/25591595646363
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว61118295ทำแล้ว 21/05/256140313131
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว512795100ทำแล้ว 09/11/25593210411
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6541536536ทำแล้ว 24/09/2561367414141
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5322321321ทำแล้ว 11/11/25596233171716
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว4334334334ทำแล้ว 13/06/256241777
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5146142126ทำแล้ว 17/11/25592899575756
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5261261261ทำแล้ว 31/10/25593543343333
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว61404666ทำแล้ว 24/12/25619454211
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61145045ทำแล้ว 31/10/2559546322618
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5220199196ทำแล้ว 10/05/25622052303030
รวม 126 อปท.12669823,95322,63321,9731265,5888,5294,6974,3664,232
ข้อมูล ณ 06/08/2563