รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว4306324386ทำแล้ว 26/09/25616370494439
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5224203200ทำแล้ว 31/10/25592064414141
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว61219787ทำแล้ว 28/10/2559558984
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5404040ทำแล้ว 31/10/25594363231616
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว6173176176ทำแล้ว 30/11/256110268353533
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7144158158ทำแล้ว 26/07/256114158222
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5203186172ทำแล้ว 30/03/256123140105105102
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว71109594ทำแล้ว 31/10/25602653181717
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5181164142ทำแล้ว 28/11/25618266422
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7196202202ทำแล้ว 31/10/25593268424142
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว8224224224ทำแล้ว 09/11/25619653513824
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6114114103ทำแล้ว 31/10/2559114134484847
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6121110115ทำแล้ว 31/10/255946631243
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว8419325325ทำแล้ว 28/06/2561556432927
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7127129136ทำแล้ว 31/10/25593244181818
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5311311311ทำแล้ว 28/10/255955107252325
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7137132122ทำแล้ว 02/08/2561259282828
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6152135134ทำแล้ว 31/10/255945252423
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51478470ทำแล้ว 27/04/25618789393325
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5310277258ทำแล้ว 20/09/25616161555
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6998785ทำแล้ว 07/06/256163666
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7149133108ทำแล้ว 31/10/255981106757575
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5228228228ทำแล้ว 18/10/25615066451612
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5126137141ทำแล้ว 01/08/25618146221414
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5166159105ทำแล้ว 15/02/25614384845684
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว689105108ทำแล้ว 14/09/25611246161413
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว7148129125ทำแล้ว 27/04/256147195636362
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6998989ทำแล้ว 10/11/2559921212020
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7159149149ทำแล้ว 31/10/25602632161615
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5765461ทำแล้ว 355493839
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว101127676ทำแล้ว 10/11/25595941242324
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว7139160139ทำแล้ว 28/10/255977711354
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8127138138ทำแล้ว 02/08/256116113969696
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7484547ทำแล้ว 27/04/256163111976
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6946459ทำแล้ว 31/10/255916110848484
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5276276276ทำแล้ว 31/10/255957261076
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว4986796ทำแล้ว 12/07/256127111
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว5106188159ทำแล้ว 28/01/25629112796775
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5939292ทำแล้ว 05/02/256151333333
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6115123118ทำแล้ว 31/07/25614150333324
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6246234240ทำแล้ว 28/10/25594691747474
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว8746766ทำแล้ว 15/10/25614539151515
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว569111142ทำแล้ว 26/11/2561353454545
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5847467ทำแล้ว 20/07/25614032545
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว6916672ทำแล้ว 05/09/25602647393937
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5131120124ทำแล้ว 31/10/2559776555555
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7130133142ทำแล้ว 10/02/25602795777162
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6335329269ทำแล้ว 31/10/25599639212120
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว4169167160ทำแล้ว 30/09/2561949232221
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5749289ทำแล้ว 25/09/2561456464646
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว7778185ทำแล้ว 21/10/25595262373635
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6251335271ทำแล้ว 15/02/256133333331
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6109104102ทำแล้ว 01/01/256012512109
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7241237207ทำแล้ว 16/07/25619875131312
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว10126140206ทำแล้ว 24/10/256010470201712
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว69710975ทำแล้ว 31/10/25596089424238
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7353417350ทำแล้ว 31/10/25596637633
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว7135179184ทำแล้ว 24/09/256113421202019
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว78998101ทำแล้ว 26/10/25596658515148
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7157165170ทำแล้ว 27/10/25597185383838
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7898871ทำแล้ว 15/08/25616836151414
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว5229189192ทำแล้ว 28/10/2559107767675
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7101110135ทำแล้ว 20/04/25604147454543
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6139136125ทำแล้ว 31/10/2559126555555
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว6145158159ทำแล้ว 08/08/25612080373737
รวม 65 อปท.6540010,0489,9249,658652,6824,4732,3012,1172,065
ข้อมูล ณ 07/08/2563