รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8276231204ทำแล้ว 29/11/2559819711350337334
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7200168163ทำแล้ว 27/05/2562149147292828
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว4160130102ทำแล้ว 29/11/2559209211666665
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5191150139ทำแล้ว 31/10/25596789585353
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว6899089ทำแล้ว 05/02/25623890656
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7708682ทำแล้ว 15/11/255987143955353
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว7337336333ทำแล้ว 01/10/25606591111
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว6158163143ทำแล้ว 15/11/2559177433
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว7142182169ทำแล้ว 15/11/2559134142909089
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว71189796ทำแล้ว 31/10/25591055987
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6595753ทำแล้ว 31/10/255918555
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9968886ทำแล้ว 31/10/2559258252425
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6847373ทำแล้ว 10/11/255917165373637
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5153148148ทำแล้ว 31/10/2559298484848
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7159157155ทำแล้ว 30/05/256161220111
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7136128143ทำแล้ว 18/11/2559119666
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8141136135ทำแล้ว 31/10/25591438232323
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว6524835ทำแล้ว 25/02/256213966181816
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6887873ทำแล้ว 29/05/25616551666
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7141119103ทำแล้ว 15/11/255943444
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว8302215184ทำแล้ว 15/11/2559183112323232
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6317297154ทำแล้ว 18/05/2561924242424
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6167143143ทำแล้ว 28/09/256112442
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว8193188188ทำแล้ว 31/10/25595379171011
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 14/11/25592054353533
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5736661ทำแล้ว 31/10/255978109111010
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว71068995ทำแล้ว 31/10/25591087752488
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6217212207ทำแล้ว 15/11/25591152212121
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7455753ทำแล้ว 15/11/25592461484646
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว5186185172ทำแล้ว 15/11/25592568352019
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว9368330261ทำแล้ว 25/11/25593971363535
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9127127127ทำแล้ว 31/10/25591343776
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7126109108ทำแล้ว 14/11/25591061333333
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5130194194ทำแล้ว 30/10/25591478636160
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว6279274273ทำแล้ว 15/11/25594767474747
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว6165140138ทำแล้ว 10/11/2559145717147
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71368674ทำแล้ว 29/11/25612075414140
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6181181178ทำแล้ว 11/07/25615966505049
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7615757ทำแล้ว 19/09/25616242161111
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6952ทำแล้ว 22/11/255918436131010
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9117109114ทำแล้ว 15/11/25592453985
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว6645147ทำแล้ว 15/11/25593955211817
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว980189127ทำแล้ว 10/11/255911319444
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว6146158162ทำแล้ว 14/11/25593549242422
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5233232ทำแล้ว 15/11/255910111
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว89613799ทำแล้ว 14/11/255922583299
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6736058ทำแล้ว 04/10/256138111
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7207215215ทำแล้ว 31/10/255975292012
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6455858ทำแล้ว 15/11/2559638272727
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5140142134ทำแล้ว 24/09/256119671786
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว41476057ทำแล้ว 07/02/2562763512724
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6288288288ทำแล้ว 14/06/25611230444
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว61229090ทำแล้ว 31/10/25593254222018
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8685250ทำแล้ว 67621774
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว7875961ทำแล้ว 08/12/2559641212020
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7677169ทำแล้ว 30/03/256014111111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7227198204ทำแล้ว 14/11/25591280494948
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว7716559ทำแล้ว 31/10/25594557484848
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว6213213213ทำแล้ว 25/09/25611654766
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว71305865ทำแล้ว 31/10/25616060383837
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว8697078ทำแล้ว 15/11/25592557101010
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว8777272ทำแล้ว 29/09/256029111
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว6123105100ทำแล้ว 27/10/25591553383838
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7163148154ทำแล้ว 31/10/25591835988
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5616367ทำแล้ว 14/11/25594750333
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว7626553ทำแล้ว 2654494949
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9958386ทำแล้ว 15/11/25596353434239
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7848469ทำแล้ว 31/10/25591778606057
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว9131413ทำแล้ว 14/11/255910239221919
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5135174167ทำแล้ว 01/10/256115147191918
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9268281286ทำแล้ว 30/05/256162201615
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว7646356ทำแล้ว 11/04/256159241295
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5120119112ทำแล้ว 23/07/256141641696
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว71028467ทำแล้ว 17/12/25611247191919
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8918080ทำแล้ว 15/11/25593839161616
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 31/10/2559836222220
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว6809481ทำแล้ว 12/06/25625025998
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว61088979ทำแล้ว 11/10/25612583505049
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7240242244ทำแล้ว 24/07/25612818333
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว811297116ทำแล้ว 14/02/2562151098
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8979493ทำแล้ว 15/11/2559513876
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6635856ทำแล้ว 15/11/25595261242423
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7784143ทำแล้ว 15/11/255910231161616
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว9242525ทำแล้ว 01/09/2561224751
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว9564847ทำแล้ว 22/02/2561459999
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7949996ทำแล้ว 28/09/25612670222
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6585970ทำแล้ว 31/10/256047452441
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว6299299298ทำแล้ว 15/11/25593243211
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7171168173ทำแล้ว 15/11/25599417888
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว5857466ทำแล้ว 28/10/2559590161616
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว9495447ทำแล้ว 15/11/25592358393837
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว9125145162ทำแล้ว 18/03/25622767525050
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว6365345342ทำแล้ว 24/09/25616283575657
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 17/09/256181810108
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว61068981ทำแล้ว 15/11/255934181354
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6170160160ทำแล้ว 30/10/2559714415129
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5191179169ทำแล้ว 27/08/256133105151414
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว5113123128ทำแล้ว 15/11/25591332191818
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7139136132ทำแล้ว 15/11/2559125151514
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว6136101101ทำแล้ว 31/10/25591111
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6128115112ทำแล้ว 03/10/2561940131212
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว413510899ทำแล้ว 18/09/2561134777
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว79711376ทำแล้ว 31/10/25594761252420
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7938879ทำแล้ว 17/05/25612435161412
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว6135113108ทำแล้ว 16/07/25614664484545
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว5133105101ทำแล้ว 23/11/25592355343232
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8644741ทำแล้ว 23/02/2560231161515
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5159147147ทำแล้ว 02/11/25611911888
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว6113106102ทำแล้ว 26/10/25614136161616
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8140133133ทำแล้ว 30/11/25613344111111
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว7141143135ทำแล้ว 31/10/25592199505050
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7170177178ทำแล้ว 8173454544
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7667665ทำแล้ว 15/11/2559133444
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว6867570ทำแล้ว 28/10/25596622
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5717272ทำแล้ว 18/11/25591143313131
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6152130101ทำแล้ว 30/10/25617649555
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว7828384ทำแล้ว 16/11/25611632444
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9487883ทำแล้ว 14/06/25614545453939
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว9216216216ทำแล้ว 10/11/255960353434
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9126104101ทำแล้ว 25/07/25612587606059
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9805735ทำแล้ว 11/11/255910446111
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว81288665ทำแล้ว 30/08/25615350101010
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7767270ทำแล้ว 14/11/25593751161616
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว7173179178ทำแล้ว 30/11/256087474745
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว8939193ทำแล้ว 24/10/256150411942
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว789128133ทำแล้ว 01/10/25603037151515
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7146159159ทำแล้ว 31/10/25595767515147
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว5877879ทำแล้ว 31/10/25592584706868
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6786971ทำแล้ว 14/11/255913531633
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว710610196ทำแล้ว 15/11/2559687222122
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7127129129ทำแล้ว 14/11/25595870505050
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว71049991ทำแล้ว 27/02/256213222
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5111112115ทำแล้ว 14/11/25596058171717
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7385247ทำแล้ว 2323111
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7756967ทำแล้ว 31/10/25593641282724
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6989292ทำแล้ว 21/11/25592273282624
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6137126126ทำแล้ว 11/06/256125666
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5169108102ทำแล้ว 15/11/25595163766
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7857351ทำแล้ว 31/10/25593714141414
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว8127128127ทำแล้ว 14/11/2559821433
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว512210081ทำแล้ว 23/11/2559259733
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว8218217221ทำแล้ว 15/11/2559159121202020
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว6111207208ทำแล้ว 06/03/256226222
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6698982ทำแล้ว 07/08/25611953383637
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7787260ทำแล้ว 07/11/2559953313030
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว9383838ทำแล้ว 31/10/2559437424
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว9133129132ทำแล้ว 13/03/25623435976
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว9122191155ทำแล้ว 14/11/2559855281010
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว51933ทำแล้ว 29/06/2561120222
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51107571ทำแล้ว 31/10/25593562171211
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7766254ทำแล้ว 2053403837
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว6968682ทำแล้ว 28/11/25598364876
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว623215ทำแล้ว 27/02/25626184121211
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6219217217ทำแล้ว 13/02/25623730191919
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว711610295ทำแล้ว 31/10/25593049151313
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 01/02/2562151299
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6798184ทำแล้ว 17/07/25611155211818
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว9897573ทำแล้ว 21/11/25593748621
รวม 158 อปท.1581,06319,63318,74917,8521586,5079,5563,8933,5343,389
ข้อมูล ณ 07/08/2563