รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว4311278281ทำแล้ว 06/08/256151360565656
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5205184183ทำแล้ว 31/10/2559388177371816
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5356356356ทำแล้ว 29/11/255920242827979
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว514011198ทำแล้ว 31/10/255942109534942
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8276270269ทำแล้ว 29/11/255956125616057
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7180191181ทำแล้ว 11/08/256066106777
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว5858584ทำแล้ว 31/10/255916711368156
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7113111107ทำแล้ว 28/10/2559285156117117113
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6255195215ทำแล้ว 31/10/255938231810
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5180144140ทำแล้ว 19/10/25611758424242
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6212168165ทำแล้ว 18/10/256119101202020
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71048179ทำแล้ว 31/10/25594338383737
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5314301298ทำแล้ว 11/10/2561106655
14. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว6135178122ทำแล้ว 25/05/2561239222218
15. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7183186186ทำแล้ว 31/10/25594686545450
16. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6132136126ทำแล้ว 15/08/256098817575
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6929393ทำแล้ว 31/10/25594592757474
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5124109105ทำแล้ว 28/10/25615780252424
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว7666060ทำแล้ว 22/10/25614272535353
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 14732222
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6101102101ทำแล้ว 28/10/25599762191210
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7239161157ทำแล้ว 30/03/25611182333
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7181172167ทำแล้ว 06/07/25617871199
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว81118874ทำแล้ว 31/10/25595653141414
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6168167167ทำแล้ว 29/06/25615111
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5167137134ทำแล้ว 28/10/25591492171714
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว611410597ทำแล้ว 03/07/256156282827
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว7386391391ทำแล้ว 31/10/25599456141414
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6211176182ทำแล้ว 31/10/255919482995
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว7192188187ทำแล้ว 11/06/2561389202019
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว7165234234ทำแล้ว 01/10/2560976585653
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว7383383383ทำแล้ว 28/10/255914986333333
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7228208198ทำแล้ว 31/10/256181121494947
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว7381374342ทำแล้ว 31/08/255919448161615
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7995793786ทำแล้ว 26/10/256135115545454
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 26/10/25591671353535
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6114117112ทำแล้ว 02/08/256172121212
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7320264275ทำแล้ว 15/05/256133501042
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7594962ทำแล้ว 25/10/25613171575756
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5849087ทำแล้ว 31/10/25599045171717
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7827574ทำแล้ว 20/02/2561154424241
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว7928080ทำแล้ว 08/08/2561674575756
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8111113113ทำแล้ว 28/10/25594666242422
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว6969797ทำแล้ว 15/02/25611019191919
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6194195196ทำแล้ว 31/10/25595958765
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6989376ทำแล้ว 15/08/25617460151515
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7848375ทำแล้ว 15/08/25611951888
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 28/10/25591874434343
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว77777108ทำแล้ว 31/10/2559125329295
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5192194193ทำแล้ว 31/10/25591843212120
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว6204206205ทำแล้ว 08/08/2561681312118
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7143143143ทำแล้ว 31/10/25598298353535
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว5257245245ทำแล้ว 31/10/25591468434137
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6161136131ทำแล้ว 31/10/25595286585854
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว71089392ทำแล้ว 31/10/25595361242020
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว7428404352ทำแล้ว 28/10/25593570843
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว7177177178ทำแล้ว 27/10/25593445333
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6949595ทำแล้ว 31/10/25592769434243
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว797101107ทำแล้ว 15/05/2561164473837
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7269269269ทำแล้ว 03/09/25613142988
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5206138131ทำแล้ว 31/10/25591580302918
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว7285285285ทำแล้ว 28/10/25592841555
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6305321321ทำแล้ว 31/10/25594895525252
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7349349349ทำแล้ว 31/10/255914868383837
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8180168169ทำแล้ว 31/10/25592693242323
รวม 65 อปท.6541412,83512,05711,852653,7604,9702,1421,9581,853
ข้อมูล ณ 07/08/2563