รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2562

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256225632564
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51245958ทำแล้ว 29/05/25602984565656
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5363330ทำแล้ว 21/06/25614447888
3. เทศบาลเมืองบางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6231ทำแล้ว 30/12/25593193323232
4. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5121125123ทำแล้ว 03/07/25614292676565
5. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว5214139132ทำแล้ว 29/12/25591042081069789
6. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 22/12/25591399414141
7. เทศบาลเมืองแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5655856ทำแล้ว 146422
8. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5224203194ทำแล้ว 26/11/256173125141413
9. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว6757675ทำแล้ว 24/07/25613896585348
10. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6163163162ทำแล้ว 08/08/256118750777
11. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6827472ทำแล้ว 30/11/2559361414038
12. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5857781ทำแล้ว 08/11/256076110656362
13. เทศบาลตำบลเทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว813610390ทำแล้ว 01/05/256159292928
14. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5636261ทำแล้ว 25/11/25591946313131
15. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว611210599ทำแล้ว 18/06/256111698433129
16. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว5201196197ทำแล้ว 12/07/25611816101010
17. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว6122121117ทำแล้ว 31/10/25593483212120
18. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว512912498ทำแล้ว 11/05/2561283353532
19. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6103113108ทำแล้ว 29/11/25592477464646
20. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6808083ทำแล้ว 30/11/25591938777
21. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5152152151ทำแล้ว 25/09/25619482444444
22. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5188188188ทำแล้ว 07/11/25591186665252
23. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5160154147ทำแล้ว 30/11/2559441021087
24. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว5159147145ทำแล้ว 30/11/25599598474444
25. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว5131123119ทำแล้ว 15/11/25592679515048
26. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6125116107ทำแล้ว 20/09/25611950171614
27. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว690163148ทำแล้ว 18/11/25591886777776
28. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5232208200ทำแล้ว 30/11/255932122371916
29. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว5887977ทำแล้ว 30/11/25591533252323
30. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6902621ทำแล้ว 29/06/25613246191313
31. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว643102110ทำแล้ว 15/06/2561849474141
32. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3151128148ทำแล้ว 15/11/25591261691009798
33. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8122106104ทำแล้ว 07/05/25611237522
34. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6737476ทำแล้ว 15/11/2561948732
35. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6224145145ทำแล้ว 14/11/25611874353435
36. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว31109089ทำแล้ว 14/12/25596072403939
37. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว4859193ทำแล้ว 19/11/25611469383836
38. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว6228248244ทำแล้ว 23/07/256161200133132133
39. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6585556567ทำแล้ว 26/09/25612331596601
40. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6128129129ทำแล้ว 23/12/2559137109434341
41. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6351235217ทำแล้ว 08/05/2561198196511
42. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5188176153ทำแล้ว 28/11/25596985292827
43. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6978380ทำแล้ว 31/07/25606376555
44. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว5168117102ทำแล้ว 15/11/25591774343434
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว61068682ทำแล้ว 30/11/2559150181656363
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6119116149ทำแล้ว 25/11/25598392494744
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6127102102ทำแล้ว 17/09/256143113956669
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว610710496ทำแล้ว 08/10/25611604816169
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5776266ทำแล้ว 22/11/25596048242424
รวม 49 อปท.492707,0416,1886,062492,7804,2941,9501,7471,705
ข้อมูล ณ 07/08/2563