ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 18/02/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.อุทัยธานี
91.44
3.นราธิวาส
87.78
4.ภูเก็ต
87.28
5.ระนอง
85.26
6.ชัยนาท
83.55
7.น่าน
81.06
8.แพร่
80.36
9.ราชบุรี
77.79
10.บุรีรัมย์
75.68

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 18/02/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรสงคราม
29.08
2.พะเยา
30.50
3.อุบลราชธานี
32.26
4.ชลบุรี
34.72
5.สระบุรี
36.13
6.นครนายก
36.22
7.อำนาจเจริญ
38.33
8.ยะลา
38.90
9.หนองคาย
39.65
10.พระนครศรีอยุธยา
40.06