ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 27/09/2565 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.ระยอง
2338.21
2.สมุทรปราการ
97.32
3.นราธิวาส
96.76
4.อุทัยธานี
91.44
5.ชัยนาท
87.85
6.ภูเก็ต
87.28
7.แพร่
86.66
8.ประจวบคีรีขันธ์
85.62
9.ระนอง
85.26
10.นครศรีธรรมราช
84.55

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 27/09/2565 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
35.68
2.สระบุรี
36.13
3.อุบลราชธานี
37.83
4.ชลบุรี
38.89
5.ยะลา
38.90
6.อำนาจเจริญ
39.66
7.เลย
41.28
8.หนองคาย
41.91
9.พระนครศรีอยุธยา
43.08
10.กาฬสินธุ์
43.18