ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 26/06/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.ระยอง
2335.19
2.สมุทรปราการ
97.32
3.นราธิวาส
94.95
4.อุทัยธานี
91.44
5.ภูเก็ต
87.28
6.ระนอง
85.26
7.ชัยนาท
84.89
8.สมุทรสงคราม
84.37
9.น่าน
82.77
10.แพร่
80.74

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 26/06/2562 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
31.75
2.อุบลราชธานี
36.01
3.สระบุรี
36.13
4.อำนาจเจริญ
38.33
5.ชลบุรี
38.89
6.ยะลา
38.90
7.หนองคาย
39.89
8.พระนครศรีอยุธยา
40.06
9.เลย
41.28
10.นครนายก
41.44