ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 05/06/2563 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.ระยอง
2337.51
2.น่าน
269.83
3.สมุทรปราการ
97.32
4.นราธิวาส
96.76
5.อุทัยธานี
91.44
6.ชัยนาท
87.85
7.ภูเก็ต
87.28
8.แพร่
86.66
9.ประจวบคีรีขันธ์
85.62
10.ระนอง
85.26

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 05/06/2563 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
35.68
2.สระบุรี
36.13
3.อุบลราชธานี
37.83
4.ชลบุรี
38.89
5.ยะลา
38.90
6.อำนาจเจริญ
39.66
7.เลย
41.28
8.พระนครศรีอยุธยา
41.31
9.หนองคาย
41.91
10.กาฬสินธุ์
43.18