ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 13/11/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.อุทัยธานี
91.44
3.ระนอง
85.26
4.นราธิวาส
83.09
5.น่าน
79.78
6.ราชบุรี
77.79
7.ชัยนาท
76.94
8.แพร่
69.17
9.ภูเก็ต
67.71
10.พัทลุง
67.09

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 13/11/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
26.39
2.สมุทรสงคราม
29.08
3.อุบลราชธานี
30.06
4.ตรัง
30.56
5.ชลบุรี
34.62
6.ยะลา
34.86
7.สระบุรี
36.13
8.นครนายก
36.22
9.อำนาจเจริญ
38.33
10.กระบี่
38.96