ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 18/12/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.อุทัยธานี
91.44
3.ระนอง
85.26
4.นราธิวาส
84.67
5.ชัยนาท
83.07
6.ภูเก็ต
83.04
7.น่าน
80.26
8.ราชบุรี
77.79
9.แพร่
74.45
10.บึงกาฬ
69.72

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 18/12/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
27.31
2.สมุทรสงคราม
29.08
3.อุบลราชธานี
30.06
4.ตรัง
30.56
5.ชลบุรี
34.66
6.ยะลา
34.86
7.สระบุรี
36.13
8.นครนายก
36.22
9.อำนาจเจริญ
38.33
10.กระบี่
39.34