ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายสูงสุด

ข้อมูล ณ 15/10/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.สมุทรปราการ
97.32
2.อุทัยธานี
91.01
3.ระนอง
85.26
4.นราธิวาส
82.13
5.น่าน
79.59
6.ราชบุรี
77.79
7.ชัยนาท
76.94
8.พัทลุง
67.09
9.บุรีรัมย์
65.39
10.แพร่
64.40

ปีงบประมาณ 2561

10 อับดับจังหวัด % การเบิกจ่ายน้อยสุด

ข้อมูล ณ 15/10/2561 22:00

ลำดับจังหวัดร้อยละ
1.พะเยา
25.93
2.สมุทรสงคราม
29.08
3.อุบลราชธานี
30.06
4.ตรัง
30.56
5.ชลบุรี
33.44
6.ยะลา
34.86
7.กระบี่
35.61
8.สระบุรี
36.13
9.นครนายก
36.22
10.อำนาจเจริญ
38.33