รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7321255248241ทำแล้ว 23/12/2559860222
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7320145139135ทำแล้ว 31/10/255982000
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7243185123128ทำแล้ว 31/10/255947143000
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7160134123113ทำแล้ว 31/10/255927127000
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7267269269269ทำแล้ว 31/10/2559360000
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7194190181172ทำแล้ว 31/10/2559761000
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7420473473473ทำแล้ว 31/10/2559148129000
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7147143143142ทำแล้ว 31/10/255946000
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 31/10/255953000
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7297298298298ทำแล้ว 31/10/25591569755
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว713714110497ทำแล้ว 31/10/256077777
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8241241241241ทำแล้ว 31/10/25593178000
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว71201059898ทำแล้ว 28/12/25591238000
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว71071019797ทำแล้ว 10/11/255992000
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7106106106106ทำแล้ว 28/11/25591767000
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว793109107119ทำแล้ว 31/10/2559621000
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 31/10/25591051999
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7169169169169ทำแล้ว 31/10/255952000
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8464464464464ทำแล้ว 28/10/255969000
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว71141106868ทำแล้ว 27/03/2560
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7161159162156ทำแล้ว 31/10/2559657400
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7136998776ทำแล้ว 31/10/25591047600
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7143164161166ทำแล้ว 28/10/255943000
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7144144140140ทำแล้ว 31/10/25591575000
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8295301302302ทำแล้ว 31/10/2559881400
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7417418419419ทำแล้ว 31/10/2559102000
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8190190190190ทำแล้ว 31/10/25593436000
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7193200199199ทำแล้ว 31/10/255939000
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7310326326328ทำแล้ว 31/10/2559288000
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7294288287287ทำแล้ว 31/10/255984444
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7361364364364ทำแล้ว 13/12/255910000
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7160158152146ทำแล้ว 31/10/2560743000
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว71071029990ทำแล้ว 28/10/255945000
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 31/10/25595275321
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว71401009090ทำแล้ว 14/11/2559446000
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7191132128128ทำแล้ว 28/10/2559252000
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7173172151152ทำแล้ว 27/10/255920000
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7125135135135ทำแล้ว 24/11/255954000
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7281274275275ทำแล้ว 31/10/255966000
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7244271254252ทำแล้ว 26/10/255967000
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7212212212212ทำแล้ว 31/10/255961000
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5174129129115ทำแล้ว 15/11/255975655
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7107998884ทำแล้ว 31/10/255948333
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7161133136135ทำแล้ว 27/10/2559364000
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7132133134128ทำแล้ว 31/10/2559986999
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7148183176152ทำแล้ว 31/10/25599871000
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7199203203203ทำแล้ว 28/10/2559467000
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7223215123214ทำแล้ว 15/11/255938000
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7138162148123ทำแล้ว 18/11/255946000
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7287276217123ทำแล้ว 31/10/2559
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7396485452390ทำแล้ว 31/10/2559178000
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6110109109109ทำแล้ว 28/10/25594257000
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว713815413491ทำแล้ว 27/10/2559877777
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 31/10/255965000
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7106102111108ทำแล้ว 28/10/255966633
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7149143132130ทำแล้ว 31/10/255957000
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว7116949695ทำแล้ว 31/10/255914112106
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7111109104101ทำแล้ว 31/10/255954000
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7128142142142ทำแล้ว 31/10/255968000
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7152151151151ทำแล้ว 28/10/255957000
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว1031313131ทำแล้ว 21/10/255918
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7312313308308ทำแล้ว 08/03/256090000
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว8236236236236ทำแล้ว 31/10/255976430
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7189146117117ทำแล้ว 27/10/2559107171616
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7253265265265ทำแล้ว 28/10/255931997
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7180182182182ทำแล้ว 26/12/2559465775
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7215204212202ทำแล้ว 31/10/255986000
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7184162120114ทำแล้ว 31/10/255931000
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7365367367367ทำแล้ว 09/11/25591560000
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7272272272272ทำแล้ว 03/11/2559150111
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7299301301303ทำแล้ว 08/11/2559170000
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6237237237237ทำแล้ว 11/01/256066000
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7152152149149ทำแล้ว 31/10/2559221000
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7150160158156ทำแล้ว 28/10/255957666
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7165172172171ทำแล้ว 30/05/256059000
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว7170118110110ทำแล้ว 24/02/256030744
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว7261262260260ทำแล้ว 31/10/255929000
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7450450450450ทำแล้ว 31/10/255966000
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7555555555555ทำแล้ว 31/10/255970111
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7174175175175ทำแล้ว 27/10/2559127000
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7304304304304ทำแล้ว 31/10/2559112000
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว71401339573ทำแล้ว 31/10/25594000
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7259279159103ทำแล้ว 31/10/255965000
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7154140129128ทำแล้ว 31/10/255964000
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7266272272272ทำแล้ว 10/11/2559263000
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7280280280280ทำแล้ว 28/10/255950000
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7138136136136ทำแล้ว 09/11/255951000
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว774806972ทำแล้ว 25/10/25591978171515
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7125122108104ทำแล้ว 28/10/2559173111
รวม 89 อปท.8962718,61718,23417,45717,122896055,435179129117
ข้อมูล ณ 22/01/2561