รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7321255248241ทำแล้ว 23/12/25591960252118
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7320145139135ทำแล้ว 31/10/255982221514
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7243185123128ทำแล้ว 31/10/255947143999
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7153132121113ทำแล้ว 31/10/255977138333
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7267269269269ทำแล้ว 31/10/2559360212018
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7194190181172ทำแล้ว 31/10/25591162262622
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7420473473473ทำแล้ว 31/10/2559187130424227
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7147143143142ทำแล้ว 31/10/255946777
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 31/10/25591162242222
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7297298298298ทำแล้ว 31/10/25594574201715
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว713714110497ทำแล้ว 31/10/2560278232321
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8241241241241ทำแล้ว 31/10/25593178262525
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว71201059898ทำแล้ว 28/12/25591238555
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว71071019797ทำแล้ว 10/11/255992652
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7106106106106ทำแล้ว 28/11/25591767202016
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว794109107118ทำแล้ว 31/10/2559952888
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 31/10/25592851121212
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7169169169169ทำแล้ว 31/10/25593354171716
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8464464464464ทำแล้ว 28/10/255969181717
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว71141106868ทำแล้ว 27/03/256029333
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7161159162156ทำแล้ว 31/10/2559657211920
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7136998776ทำแล้ว 31/10/25592047211513
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7143164161166ทำแล้ว 28/10/255943722
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7144144140140ทำแล้ว 31/10/25594775292415
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8295301302302ทำแล้ว 31/10/255988292827
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7417418419419ทำแล้ว 31/10/255985102424242
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8190190190190ทำแล้ว 31/10/25593436111111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7193200199199ทำแล้ว 31/10/25595139765
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7310326326328ทำแล้ว 31/10/25592988999
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7293288287287ทำแล้ว 31/10/255984333229
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7361364364364ทำแล้ว 13/12/2559331244
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7160158152146ทำแล้ว 31/10/25608471142
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว71071029990ทำแล้ว 28/10/255945811
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 31/10/25595275151414
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว71391009190ทำแล้ว 14/11/25592364171513
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7190132128128ทำแล้ว 28/10/255945212106
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7174172150152ทำแล้ว 27/10/2559211233
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7125135135135ทำแล้ว 24/11/25591554211
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7281274275275ทำแล้ว 31/10/255966644
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7244271254252ทำแล้ว 26/10/25594179321412
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7212212212212ทำแล้ว 31/10/2559761333330
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5154141134116ทำแล้ว 15/11/25592385221515
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7107998884ทำแล้ว 31/10/255968333
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7161133136135ทำแล้ว 27/10/2559364555
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7132133134128ทำแล้ว 31/10/255933109414141
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7149182175150ทำแล้ว 31/10/25591487292826
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7199203203203ทำแล้ว 28/10/2559467232323
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7222216123214ทำแล้ว 15/11/25591490877
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7138162148123ทำแล้ว 18/11/255946553
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7287276217123ทำแล้ว 31/10/2559622177
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7396485452390ทำแล้ว 31/10/25591852198
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6110109109109ทำแล้ว 28/10/25594459111111
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว711716314091ทำแล้ว 27/10/2559978171717
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 31/10/25592570222222
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7104103112108ทำแล้ว 28/10/2559465292322
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7149143132130ทำแล้ว 31/10/2559360922
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว7116949695ทำแล้ว 31/10/255924114127
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7111109104101ทำแล้ว 31/10/255954222222
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7128141141141ทำแล้ว 31/10/2559472343433
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7152151151151ทำแล้ว 28/10/2559259211112
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว731313131ทำแล้ว 21/10/255914943655
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7312313308308ทำแล้ว 08/03/256033123171313
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว8236236236236ทำแล้ว 31/10/255976262522
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7187146119117ทำแล้ว 27/10/255914113494846
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7253265265265ทำแล้ว 28/10/25593938211817
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7179182183182ทำแล้ว 26/12/2559465272720
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7208211212202ทำแล้ว 31/10/255914851188
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7184162120114ทำแล้ว 31/10/25593336543
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7365367367367ทำแล้ว 09/11/25591660231815
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7272272272272ทำแล้ว 03/11/2559150222
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7299301301303ทำแล้ว 08/11/255969977
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6237237237237ทำแล้ว 11/01/256066353535
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7152152149149ทำแล้ว 31/10/2559246151515
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7150160158156ทำแล้ว 28/10/2559259181818
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7165172172171ทำแล้ว 30/05/2560666202019
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว7170118110110ทำแล้ว 24/02/25602140211919
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว7261262260260ทำแล้ว 31/10/255929111
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7450450450450ทำแล้ว 31/10/25596613127
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7555555555555ทำแล้ว 31/10/25594075151413
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7174175175175ทำแล้ว 27/10/25594133953
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7304304304304ทำแล้ว 31/10/2559112753
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว71381339573ทำแล้ว 31/10/25591261373529
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7259281158102ทำแล้ว 31/10/25593665999
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7154140129128ทำแล้ว 31/10/25591576201919
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7265272272273ทำแล้ว 10/11/2559263222
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7280280280280ทำแล้ว 15/09/2560563212013
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7138136136136ทำแล้ว 09/11/2559354444
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว774806972ทำแล้ว 25/10/25592180313030
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7125122108104ทำแล้ว 28/10/2559173191919
รวม 89 อปท.8962418,55318,26217,46717,119891,6146,0071,5561,3621,245
ข้อมูล ณ 16/08/2561