รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7321255248241ทำแล้ว 23/12/25592777525251
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7201205170162ทำแล้ว 31/10/2559164312828
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7243185123128ทำแล้ว 31/10/255947143929292
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7149135122113ทำแล้ว 31/10/255983162123117110
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7267269269269ทำแล้ว 31/10/2559360393633
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว7194191180172ทำแล้ว 31/10/25591162383835
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7420473473473ทำแล้ว 31/10/2559187130666561
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7147143143142ทำแล้ว 31/10/255946777
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว7164164164164ทำแล้ว 31/10/25591165454545
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7296298298298ทำแล้ว 31/10/25596387211919
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว713414010497ทำแล้ว 31/10/25601288333231
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8241241241241ทำแล้ว 31/10/25593478504443
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว71181039696ทำแล้ว 28/12/25592639191919
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว71061019797ทำแล้ว 10/11/2559491652
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7106106106106ทำแล้ว 28/11/25594194464541
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว791111107118ทำแล้ว 31/10/2559951888
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 31/10/25592969262626
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7168170169169ทำแล้ว 31/10/25593454272727
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8458470464464ทำแล้ว 28/10/25593169262625
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว71141106868ทำแล้ว 27/03/256029333
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7161159162156ทำแล้ว 31/10/25593057201919
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว71311048676ทำแล้ว 31/10/2559274420155
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7139159157161ทำแล้ว 28/10/2559743722
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7137150140140ทำแล้ว 31/10/255947126113107113
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว8290304303302ทำแล้ว 31/10/2559199656462
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7417418419419ทำแล้ว 31/10/255989102707070
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว8190190190190ทำแล้ว 31/10/25593436111111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7192201199199ทำแล้ว 31/10/2559654210105
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว7309327326328ทำแล้ว 31/10/25593088292929
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7293288287287ทำแล้ว 31/10/2559384464644
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7361364364364ทำแล้ว 13/12/2559331266
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7160159151146ทำแล้ว 31/10/25608472842
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว71071029990ทำแล้ว 28/10/2559845811
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7316318318318ทำแล้ว 31/10/25596078432222
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว71391009190ทำแล้ว 14/11/25593265191716
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว7185137128128ทำแล้ว 28/10/25593549252522
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7171175150151ทำแล้ว 27/10/255915494423
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7124135136135ทำแล้ว 24/11/255956541053
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7281274275275ทำแล้ว 31/10/255966643
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7244271254252ทำแล้ว 26/10/25594179321412
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว7121212212212ทำแล้ว 31/10/2559968494946
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว5151146132116ทำแล้ว 15/11/25592692515151
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว7107998884ทำแล้ว 31/10/2559478454544
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว7161133136135ทำแล้ว 27/10/2559471343131
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7132133134128ทำแล้ว 31/10/255934111575757
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7149182175150ทำแล้ว 31/10/25591487323028
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7199203203203ทำแล้ว 28/10/2559467343434
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7219216123214ทำแล้ว 15/11/25591797151413
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7136162148122ทำแล้ว 18/11/25591850222218
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7282277218123ทำแล้ว 31/10/2559264373636
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7362510447391ทำแล้ว 31/10/25591542274176
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว6110109109109ทำแล้ว 28/10/25594459111111
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว710716314091ทำแล้ว 27/10/2559981585858
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7209211211211ทำแล้ว 31/10/25592570393534
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7102104111107ทำแล้ว 28/10/2559667504848
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7149143132130ทำแล้ว 31/10/25592560933
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว71111029493ทำแล้ว 31/10/25594590777771
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว7110110104101ทำแล้ว 31/10/25594799777775
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว7128124128128ทำแล้ว 31/10/25591583545451
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7152151151151ทำแล้ว 28/10/2559259261112
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว1231313131ทำแล้ว 21/10/255914943252525
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7308287308308ทำแล้ว 08/03/256034124612219
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว8225247236236ทำแล้ว 31/10/25591575353429
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว7187146119117ทำแล้ว 27/10/255914113686665
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว7253265265265ทำแล้ว 28/10/25594138222120
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7179182183182ทำแล้ว 26/12/2559465393933
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7209210212202ทำแล้ว 31/10/255922851188
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7184162120114ทำแล้ว 31/10/25593336543
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7365367367367ทำแล้ว 09/11/25592063322523
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว8272272272272ทำแล้ว 03/11/25591851987
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7299301301303ทำแล้ว 08/11/255969161616
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6235207207207ทำแล้ว 11/01/25602674595555
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7152152149149ทำแล้ว 31/10/2559246241515
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7150160158156ทำแล้ว 28/10/2559462363636
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7165172172171ทำแล้ว 30/05/2560666252524
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว7170118110110ทำแล้ว 24/02/25602140212121
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว7261262260260ทำแล้ว 31/10/25592011555
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7450450450450ทำแล้ว 31/10/255966161616
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7555555555555ทำแล้ว 31/10/25597175161615
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว7174175175175ทำแล้ว 27/10/25594133953
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7304304304304ทำแล้ว 31/10/255911213107
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7951349673ทำแล้ว 31/10/25591169625155
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7259281158102ทำแล้ว 31/10/25595965999
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว7154140129128ทำแล้ว 31/10/25591576222222
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7264273272273ทำแล้ว 10/11/2559563222
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7280280280280ทำแล้ว 15/09/2560662444035
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว7138136136136ทำแล้ว 09/11/2559354444
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว773807072ทำแล้ว 25/10/25593280454345
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7125122108104ทำแล้ว 28/10/2559678393939
รวม 89 อปท.8963018,16418,33217,44217,092892,3866,5182,9682,6392,539
ข้อมูล ณ 06/08/2563