รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5138163120107ทำแล้ว 30/11/255931109108108107
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6294240235230ทำแล้ว 10/10/2559916233195195195
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6286186176173ทำแล้ว 17/10/25601484313131
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7837870871874ทำแล้ว 27/10/255963834532
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4118114104104ทำแล้ว 06/06/25601965484747
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว71221159997ทำแล้ว 26/12/2560725311
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7120656565ทำแล้ว 31/10/25593512121212
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7272278224222ทำแล้ว 28/10/25593221121111
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6289280270112ทำแล้ว 31/10/25591263303030
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7164166165166ทำแล้ว 30/11/25593844323026
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4109125107104ทำแล้ว 31/10/255912111
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6301303303303ทำแล้ว 21/11/255956583433
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5460463463463ทำแล้ว 28/10/255946202020
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว4142148146143ทำแล้ว 31/10/25591382141414
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว7156979696ทำแล้ว 28/10/25591444444343
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6122163166168ทำแล้ว 28/10/255933113109105104
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว557373232ทำแล้ว 26/12/2559528141414
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9262262262262ทำแล้ว 27/10/25594199625552
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว48511910487ทำแล้ว 05/05/25603326222119
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6156136116105ทำแล้ว 28/10/2559957373737
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว6163134132125ทำแล้ว 28/10/25591092099
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5179195188149ทำแล้ว 28/10/2559446303030
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4152192143149ทำแล้ว 10/11/25596170383836
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4130132112105ทำแล้ว 22/11/25591861595959
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4435441441441ทำแล้ว 31/10/2559917151310
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9600599597587ทำแล้ว 15/11/255960362311
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว4130808799ทำแล้ว 14/11/2559615141414
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7165203148317ทำแล้ว 17/05/256048662
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว4116111120106ทำแล้ว 29/09/256022112109
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว811612912198ทำแล้ว 31/10/25594078484847
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5217269177123ทำแล้ว 28/11/25592453343225
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว7160122119109ทำแล้ว 05/05/25603842241113
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว5160163162152ทำแล้ว 30/11/25591035755
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8154155155155ทำแล้ว 25/11/2559441342
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4330285228232ทำแล้ว 30/11/25593644141313
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6290243120118ทำแล้ว 25/11/25591341465
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว4142187148137ทำแล้ว 23/11/25593020191513
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5268268268268ทำแล้ว 31/10/2559198656564
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว5197155142117ทำแล้ว 29/11/255911888
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4175172172172ทำแล้ว 27/10/2559343272725
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6177181181177ทำแล้ว 28/10/25591665363636
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8249251250250ทำแล้ว 15/11/25592470444137
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6191226262211ทำแล้ว 31/10/25599113595246
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5144133124105ทำแล้ว 31/10/25596083281514
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6267170159141ทำแล้ว 31/05/25601025161615
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4160153141132ทำแล้ว 31/10/25592138764
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5181133130133ทำแล้ว 05/05/2560651333332
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7150150150150ทำแล้ว 14/11/25593111444
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6184119113113ทำแล้ว 05/05/2560740383838
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว6103767675ทำแล้ว 27/09/25595131272724
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6163167153133ทำแล้ว 31/10/25592973555
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10368379300285ทำแล้ว 31/10/25595620131211
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว671766894ทำแล้ว 31/10/25592058393937
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว5116124110108ทำแล้ว 18/05/2560268615860
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว581817886ทำแล้ว 31/10/25597575232323
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6111917274ทำแล้ว 02/11/25591339121111
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว680717364ทำแล้ว 28/10/25592171097
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5110797272ทำแล้ว 14/11/25591265322927
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว6139139136135ทำแล้ว 31/10/2561101121774748
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7126290292292ทำแล้ว 28/10/08321957302321
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว989565233ทำแล้ว 10/11/25592738111111
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว571999887ทำแล้ว 28/11/255914156322827
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7362329329329ทำแล้ว 11/11/2559453515047
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว62969320516ทำแล้ว 26/10/2559351877
รวม 64 อปท.6437412,75812,23111,52810,967642,9733,4722,0321,8371,761
ข้อมูล ณ 07/08/2563