รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5126178124109ทำแล้ว 30/11/25592114111111
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6296239235230ทำแล้ว 10/10/2559573234111
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6289186175173ทำแล้ว 17/10/2560181000
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7837870871874ทำแล้ว 27/10/255939834221
5. เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว4149149149149ทำแล้ว 31/10/255910663
6. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4118114104104ทำแล้ว 06/06/25601558000
7. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว71221159997ทำแล้ว 26/12/2560425111
8. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7120656565ทำแล้ว 31/10/2559111000
9. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7272278224222ทำแล้ว 28/10/2559264000
10. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6289280270112ทำแล้ว 31/10/255951555
11. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7164166165166ทำแล้ว 30/11/2559113111
12. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4109125107104ทำแล้ว 31/10/25591111
13. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6303303303303ทำแล้ว 21/11/25593412000
14. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5460463463463ทำแล้ว 28/10/255946000
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว7157969696ทำแล้ว 28/10/2559115444
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6123164165168ทำแล้ว 28/10/255930351398
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว557393434ทำแล้ว 26/12/2559328000
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9262262262262ทำแล้ว 27/10/255982111010
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว410110310487ทำแล้ว 05/05/25603237655
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6156136116105ทำแล้ว 28/10/255943000
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว6163134132125ทำแล้ว 28/10/2559109000
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5179195188149ทำแล้ว 28/10/255943444
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4152192143149ทำแล้ว 10/11/25596170000
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4130132112105ทำแล้ว 22/11/255910101010
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4434440440440ทำแล้ว 31/10/25593000
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9600599597587ทำแล้ว 15/11/255959111111
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว4130808799ทำแล้ว 14/11/25595333
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7175191148319ทำแล้ว 17/05/256038662
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว4116111120106ทำแล้ว 22/11/2559115988
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว811612912198ทำแล้ว 31/10/25592078555
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5227267169123ทำแล้ว 28/11/255916631
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว7160122119109ทำแล้ว 05/05/25601742000
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว5160163162152ทำแล้ว 30/11/25591110
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8154155155155ทำแล้ว 25/11/255936000
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4332283228232ทำแล้ว 30/11/25591545000
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6290243120118ทำแล้ว 25/11/255934500
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว4257118122118ทำแล้ว 23/11/25599000
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5268268268268ทำแล้ว 31/10/2559198000
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว5197155142117ทำแล้ว 29/11/255910000
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4175172172172ทำแล้ว 27/10/2559343000
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6178181181177ทำแล้ว 28/10/255965100
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8250250250250ทำแล้ว 15/11/255971000
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6189226262213ทำแล้ว 05/06/2560201611
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5141135125105ทำแล้ว 31/10/25594586644
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6269168159141ทำแล้ว 31/05/2560918100
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4161153141132ทำแล้ว 31/10/255938000
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5182132130133ทำแล้ว 05/05/2560651000
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7150150150150ทำแล้ว 14/11/25595000
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6184119113113ทำแล้ว 05/05/25607000
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว6103767675ทำแล้ว 27/09/255945555
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6166166153133ทำแล้ว 31/10/25591965000
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10368379300285ทำแล้ว 31/10/25596000
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6818578104ทำแล้ว 31/10/255938000
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว5124124110108ทำแล้ว 18/05/256093666
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว581817886ทำแล้ว 31/10/25593062000
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6111917274ทำแล้ว 02/11/255915000
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว692587365ทำแล้ว 28/10/25598000
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5110797272ทำแล้ว 14/11/2559865500
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว6139139136135ทำแล้ว 31/10/25612010888
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7126290292292ทำแล้ว 28/10/08321956100
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว9107485233ทำแล้ว 10/11/2559536000
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว571999887ทำแล้ว 28/11/255910456875
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7363329329329ทำแล้ว 11/11/25592111
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว62969320516ทำแล้ว 26/10/2559351000
รวม 64 อปท.6437412,96712,13111,51110,972641,5632,467180139125
ข้อมูล ณ 23/01/2561