รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5134166121107ทำแล้ว 30/11/25592452525249
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6296239235230ทำแล้ว 10/10/2559609234129129129
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6289186175173ทำแล้ว 17/10/25601183292929
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7837870871874ทำแล้ว 27/10/255963834432
5. เทศบาลตำบลกายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว4149149149149ทำแล้ว 31/10/25591512129
6. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว4118114104104ทำแล้ว 06/06/25602162191919
7. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว71221159997ทำแล้ว 26/12/2560725311
8. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7120656565ทำแล้ว 31/10/2559358888
9. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว7272278224222ทำแล้ว 28/10/25592611544
10. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6289280270112ทำแล้ว 31/10/2559252272727
11. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว7164166165166ทำแล้ว 30/11/25592410332
12. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว4109125107104ทำแล้ว 31/10/255912111
13. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6303303303303ทำแล้ว 21/11/255936251033
14. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5460463463463ทำแล้ว 28/10/255946171717
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว7157969696ทำแล้ว 28/10/25591123222222
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6123164165168ทำแล้ว 28/10/25593669545351
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว557393434ทำแล้ว 26/12/2559328888
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว9262262262262ทำแล้ว 27/10/25594185363534
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว410110310487ทำแล้ว 05/05/25603442292723
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6156136116105ทำแล้ว 28/10/255957262626
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว6163134132125ทำแล้ว 28/10/25591091099
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5179195188149ทำแล้ว 28/10/255943666
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว4152192143149ทำแล้ว 10/11/255961701396
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว4130132112105ทำแล้ว 22/11/2559353535353
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว4435441441441ทำแล้ว 31/10/25599171196
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว9600599597587ทำแล้ว 15/11/255960232317
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว4130808799ทำแล้ว 14/11/25595444
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7175191148319ทำแล้ว 17/05/256038662
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว4116111120106ทำแล้ว 22/11/2559217988
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว811612912198ทำแล้ว 31/10/25594078242424
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5217269177123ทำแล้ว 28/11/25592434272420
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว7160122119109ทำแล้ว 05/05/2560384213910
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว5160163162152ทำแล้ว 30/11/255988444
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8154155155155ทำแล้ว 25/11/2559361342
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว4332283228232ทำแล้ว 30/11/25591545151313
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6290243120118ทำแล้ว 25/11/2559341465
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว4257118122118ทำแล้ว 23/11/25599111
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5268268268268ทำแล้ว 31/10/2559198484544
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว5197155142117ทำแล้ว 29/11/255911111
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว4175172172172ทำแล้ว 27/10/2559343212120
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6178181181177ทำแล้ว 28/10/25591365161515
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8250250250250ทำแล้ว 15/11/25592471211818
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6193224262211ทำแล้ว 05/06/2560753504438
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว5144133124105ทำแล้ว 31/10/25595183261514
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว6269168159141ทำแล้ว 31/05/25601018443
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว4161153141132ทำแล้ว 31/10/255938764
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5181133130133ทำแล้ว 05/05/2560651312723
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว7150150150150ทำแล้ว 14/11/25591011444
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6184119113113ทำแล้ว 05/05/2560713887
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว6103767675ทำแล้ว 27/09/25595124141413
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว6166166153133ทำแล้ว 31/10/25592968555
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10368379300285ทำแล้ว 31/10/255914987
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6788274101ทำแล้ว 31/10/25591843252524
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว5124124110108ทำแล้ว 18/05/256031312931
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว581817886ทำแล้ว 31/10/25597171811
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6111917274ทำแล้ว 02/11/255926121111
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว692587365ทำแล้ว 28/10/2559121811108
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว5110797272ทำแล้ว 14/11/2559865262020
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว6139139136135ทำแล้ว 31/10/25612049341919
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว7126290292292ทำแล้ว 28/10/0832195717109
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว996495233ทำแล้ว 10/11/25592638111111
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว571999887ทำแล้ว 28/11/255914155272221
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7363329329329ทำแล้ว 11/11/25596444
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว62969320516ทำแล้ว 26/10/2559351877
รวม 64 อปท.6437412,95812,11711,51210,966642,2922,8021,2191,0951,036
ข้อมูล ณ 18/08/2561