รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6394224162151ทำแล้ว 29/11/25594921212019
2. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8528456453444ทำแล้ว 29/11/255912988000
3. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว784796160ทำแล้ว 31/10/2559755000
4. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71541497171ทำแล้ว 31/10/2559126000
5. เทศบาลตำบลตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6173238238237ทำแล้ว 31/10/255969116141414
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8165164144141ทำแล้ว 31/10/255960000
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8345326289289ทำแล้ว 31/10/2559
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8141130139127ทำแล้ว 31/10/2559773100
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว5183192151150ทำแล้ว 30/10/2559373121211
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7123153202165ทำแล้ว 31/10/2559855000
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว814194107107ทำแล้ว 31/10/255913651093
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7193194194194ทำแล้ว 31/10/25591915000
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว878515150ทำแล้ว 31/10/25596296000
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7178159165157ทำแล้ว 29/11/255948222000
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว5161161161160ทำแล้ว 05/04/256025000
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6301186189158ทำแล้ว 31/10/25591746000
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7201171152145ทำแล้ว 31/10/25591761777
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว746373737ทำแล้ว 30/11/255939000
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7159161155154ทำแล้ว 23/11/2559100292820
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว5130172149132ทำแล้ว 28/10/255991000
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว864696969ทำแล้ว 25/10/25592178300
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว816013110481ทำแล้ว 24/11/255919000
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว7159139139139ทำแล้ว 27/10/2559
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว72462139881ทำแล้ว 24/11/255956000
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว7188675213ทำแล้ว 27/10/255962777
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว81089710659ทำแล้ว 31/10/2559740300
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว7209207207207ทำแล้ว 22/11/25593333
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8380367316273ทำแล้ว 04/05/25608430000
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6138212911ทำแล้ว 28/10/255950000
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7254274245217ทำแล้ว 11/11/25591000
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7271268268268ทำแล้ว 07/04/256066191918
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7280281281281ทำแล้ว 31/08/255951000
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว591136118114ทำแล้ว 31/10/25598115148
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8231232245249ทำแล้ว 22/11/2559119000
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7278287285279ทำแล้ว 25/11/255966222
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7420420420420ทำแล้ว 02/10/256057000
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7121127123121ทำแล้ว 05/06/256030000
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7285252246244ทำแล้ว 28/10/255957333
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7125125125125ทำแล้ว 31/10/25591439500
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8243243242242ทำแล้ว 29/11/255962632
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6244244244244ทำแล้ว 30/11/255962886
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 29/11/255953400
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว83333 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7218229228226ทำแล้ว 31/10/2559154443
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7135120132119ทำแล้ว 26/10/255966666
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 31/10/255941000
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6142152160154ทำแล้ว 31/10/255947111
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8128128128128ทำแล้ว 27/10/25591156000
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 25/11/2559536000
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7156155136135ทำแล้ว 27/10/255958933
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8139146161119ทำแล้ว 28/10/2559
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว791126128128ทำแล้ว 28/10/25591478800
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7159151245237ทำแล้ว 31/10/255965000
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7465465465465ทำแล้ว 30/11/255942000
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว8838395152ทำแล้ว 04/11/2559442000
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6288168135116ทำแล้ว 31/10/25593531421
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6159249298302 ยังไม่อนุมัติ 7000
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7108112119131ทำแล้ว 31/10/2559601296
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6288291291291ทำแล้ว 06/12/255924151111
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6243260260260ทำแล้ว 28/10/255965141212
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7226226226226ทำแล้ว 27/10/255961141311
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8184179188204ทำแล้ว 27/10/2559343000
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8170171247292ทำแล้ว 19/04/256025108171717
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7268270270270ทำแล้ว 28/10/2559362888
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7156236134150ทำแล้ว 14/11/255990000
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว7ทำแล้ว 31/10/25597264333
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว717212910297ทำแล้ว 28/10/2559759000
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5117137137134ทำแล้ว 28/11/255954000
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว7119119119119ทำแล้ว 15/11/255956000
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7298303302301ทำแล้ว 28/10/255973000
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7151148148148ทำแล้ว 24/11/25591561000
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว7270157160149ทำแล้ว 25/10/25592253000
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4322322322322ทำแล้ว 17/11/255969333
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4188173202185ทำแล้ว 30/11/255960000
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7208131175128ทำแล้ว 28/11/255999877
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7238239244242ทำแล้ว 28/10/255948800
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว798119126107 ยังไม่อนุมัติ
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7132137134135ทำแล้ว 25/11/25594363555
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว789919191ทำแล้ว 31/10/2559
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6266266266266ทำแล้ว 31/10/255961000
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8214227227227ทำแล้ว 30/11/255932246000
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว5802802802802ทำแล้ว 26/10/25598000
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7361361361361ทำแล้ว 31/10/25591486542
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8154252247213ทำแล้ว 15/11/2559185000
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว767616266ทำแล้ว 27/10/25592165221
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว7142434378ทำแล้ว 27/10/25591148333
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8100576251ทำแล้ว 15/11/25591549700
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6145132125120ทำแล้ว 31/10/2559189000
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5167169169169ทำแล้ว 04/04/2560437000
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7122119119116ทำแล้ว 31/10/255967000
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8179181182181ทำแล้ว 14/06/256056000
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6168170170170ทำแล้ว 31/10/2559
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว7205137138133ทำแล้ว 27/10/255934000
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว7284292322289ทำแล้ว 15/06/256014000
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6208209209209ทำแล้ว 27/10/255958000
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6175168167167ทำแล้ว 15/11/255910000
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว583878082ทำแล้ว 31/10/25592481333
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว7123122115109ทำแล้ว 15/11/2559123000
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว31011189689ทำแล้ว 11/11/2559148600
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7207196201197ทำแล้ว 29/08/256063333
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6159160160160ทำแล้ว 25/11/255946000
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7220228228228ทำแล้ว 31/10/255962000
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7176214213190ทำแล้ว 15/06/2560
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว792929292ทำแล้ว 17/11/25591315000
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6155155155155ทำแล้ว 14/11/25591000
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว4175172174179ทำแล้ว 26/10/255945000
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว6223979388ทำแล้ว 29/11/25598423160
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว713818012073ทำแล้ว 13/06/256014000
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7134187142145ทำแล้ว 30/11/255922000
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7147166194180ทำแล้ว 29/11/255994000
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9103107105104ทำแล้ว 15/11/255934000
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/255953000
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7112958181ทำแล้ว 28/10/2559440000
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8135135135135ทำแล้ว 31/10/25597333
รวม 114 อปท.11477621,72820,88120,50019,9391119835,781376287235
ข้อมูล ณ 23/01/2561