รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6392225162152ทำแล้ว 29/11/255973135135114101
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6173238238237ทำแล้ว 31/10/255979116696969
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8528456453444ทำแล้ว 29/11/255919589382623
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว783806160ทำแล้ว 31/10/25591157262423
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71531507171ทำแล้ว 31/10/2559111181312
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8165164144141ทำแล้ว 31/10/25591760171717
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8326326289289ทำแล้ว 31/10/255989262626
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8135134138127ทำแล้ว 31/10/25591969111
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว5183192151150ทำแล้ว 30/10/2559373222120
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7123153202165ทำแล้ว 31/10/255955100332
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว813996107107ทำแล้ว 31/10/25592365363628
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7178209194194ทำแล้ว 31/10/25592423141414
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว878515150ทำแล้ว 31/10/25596296161614
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7174164164157ทำแล้ว 29/11/255958221111
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว5161161161160ทำแล้ว 05/04/2560728543
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6294193189158ทำแล้ว 31/10/25593941141414
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7201171152145ทำแล้ว 31/10/255939100545351
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว744363937ทำแล้ว 30/11/25591739211
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7159161155154ทำแล้ว 23/11/25591101727266
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว5127173149133ทำแล้ว 28/10/25592989241313
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว864696969ทำแล้ว 25/10/25592178944
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว816013110481ทำแล้ว 24/11/2559119833
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว7153145113113ทำแล้ว 27/10/25594113100100100
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว72462139881ทำแล้ว 24/11/25591356222121
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว7187685213ทำแล้ว 27/10/255962363635
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว81049710659ทำแล้ว 31/10/25593063171717
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว7209207207207ทำแล้ว 22/11/2559337373737
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8379367316273ทำแล้ว 04/05/256013232222
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6136232911ทำแล้ว 28/10/255965888
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7256276241213ทำแล้ว 11/11/255932112222
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7266273268268ทำแล้ว 07/04/2560168454545
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7280281281281ทำแล้ว 31/08/255951131013
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว591137118113ทำแล้ว 31/10/2559788484445
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8231232245249ทำแล้ว 22/11/2559141202019
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7277287284279ทำแล้ว 25/11/2559216920158
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7420420420420ทำแล้ว 02/10/256058272726
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7120128123121ทำแล้ว 05/06/2560150733
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7283254246244ทำแล้ว 28/10/25591057282725
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7125125125125ทำแล้ว 31/10/25591465515150
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8243243242242ทำแล้ว 29/11/25592562282828
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6244244244244ทำแล้ว 30/11/2559462242324
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 29/11/255953212019
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว8173132124124ทำแล้ว 27/10/2559291931116023
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7218229228226ทำแล้ว 31/10/2559154181816
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7135120132119ทำแล้ว 26/10/255966363634
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 31/10/2559461944
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6141151159154ทำแล้ว 31/10/25591870434341
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8128128128128ทำแล้ว 27/10/25591857383836
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 25/11/2559738433
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7156155136135ทำแล้ว 27/10/255978635652
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8137146161119ทำแล้ว 28/10/2559357111
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว777129127128ทำแล้ว 28/10/25591373504949
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7156158242236ทำแล้ว 31/10/255912112707070
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7465465465465ทำแล้ว 30/11/25592442271616
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว8837995152ทำแล้ว 04/11/25591947281311
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6279167129110ทำแล้ว 31/10/25592364505050
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6159249298302ทำแล้ว 31/10/2559544434040
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7107108117128ทำแล้ว 31/10/25593182595754
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6288291291291ทำแล้ว 06/12/25591432272726
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6237251249247ทำแล้ว 28/10/25593277525252
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7226226226226ทำแล้ว 27/10/25593081555554
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8181179188205ทำแล้ว 27/10/25591156424242
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8170171247292ทำแล้ว 19/04/256034115999896
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7268270270270ทำแล้ว 28/10/2559464323232
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7156236134150ทำแล้ว 14/11/255990121212
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว7726868ทำแล้ว 31/10/25595559585858
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว716313110497ทำแล้ว 28/10/25591157231011
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5117137137134ทำแล้ว 28/11/255954171717
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว7117121119119ทำแล้ว 15/11/25593863151414
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7298303302301ทำแล้ว 28/10/255976272623
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7151148148148ทำแล้ว 24/11/25592261251819
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว7268157160150ทำแล้ว 25/10/25593053111111
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4322322322322ทำแล้ว 17/11/255970464646
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4186179199184ทำแล้ว 30/11/25594359202020
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7167146175128ทำแล้ว 28/11/25593121434141
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7237240244242ทำแล้ว 28/10/2559253323232
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว797121126106ทำแล้ว 26/10/255982696867
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7132137134135ทำแล้ว 25/11/25598274464646
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว785919191ทำแล้ว 31/10/255960241110
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6266266266266ทำแล้ว 31/10/25593776686768
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8213227227227ทำแล้ว 30/11/2559282403013
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว5802802802802ทำแล้ว 26/10/25598111
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7360361361360ทำแล้ว 31/10/25594385181413
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8146258248214ทำแล้ว 15/11/25592320555
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว768616265ทำแล้ว 27/10/25592772505043
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว7142434378ทำแล้ว 27/10/25591148333
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว898586351ทำแล้ว 15/11/25593470454542
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6145131125121ทำแล้ว 31/10/2559189393637
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5166169169169ทำแล้ว 04/04/2560548333130
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7122119119116ทำแล้ว 31/10/2559167262425
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8179182182181ทำแล้ว 03/08/256156251713
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6167170170170ทำแล้ว 31/10/255939193866
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว7205137138133ทำแล้ว 27/10/255910634555
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว7284292322289ทำแล้ว 15/06/25609444333
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6208209209209ทำแล้ว 27/10/2559581477
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6175168167167ทำแล้ว 15/11/255943373735
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว583898080ทำแล้ว 31/10/255952109695960
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว7123122115109ทำแล้ว 15/11/2559129211
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3131174157150ทำแล้ว 15/11/25591350272623
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7200203201197ทำแล้ว 29/08/2560764333232
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6159160160160ทำแล้ว 25/11/255953393939
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7220228228228ทำแล้ว 31/10/25594262222
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7181218214196ทำแล้ว 26/10/25591851424242
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว792929292ทำแล้ว 17/11/25593115222
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6154156155155ทำแล้ว 14/11/255935444
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว4175172174179ทำแล้ว 26/10/2559453122
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว6223979388ทำแล้ว 29/11/25592193605452
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว713618012075ทำแล้ว 13/06/2560215101010
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7134187142145ทำแล้ว 30/11/25591034291211
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7147166194180ทำแล้ว 29/11/25591710555
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9103107105104ทำแล้ว 15/11/255934121212
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/25595323168
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7112958181ทำแล้ว 28/10/2559540242424
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8135135135135ทำแล้ว 31/10/255956554
รวม 114 อปท.11477621,79821,16220,69720,1431142,3677,6923,4303,0702,934
ข้อมูล ณ 07/08/2563