รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6394224162151ทำแล้ว 29/11/25595892907664
2. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8528456453444ทำแล้ว 29/11/2559141881298
3. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว784796160ทำแล้ว 31/10/2559855141414
4. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71541497171ทำแล้ว 31/10/255957131313
5. เทศบาลตำบลตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6173238238237ทำแล้ว 31/10/255969116444341
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8165164144141ทำแล้ว 31/10/255960111111
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8345326289289ทำแล้ว 31/10/255991101010
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8141130139127ทำแล้ว 31/10/25591873111
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว5183192151150ทำแล้ว 30/10/2559373141413
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7123153202165ทำแล้ว 31/10/255955100332
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว813996107107ทำแล้ว 31/10/25592365181811
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7193194194194ทำแล้ว 31/10/25593117555
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว878515150ทำแล้ว 31/10/25596296161614
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7178159165157ทำแล้ว 29/11/255948225111
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว5161161161160ทำแล้ว 05/04/2560726221
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6301186189158ทำแล้ว 31/10/25591746666
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7201171152145ทำแล้ว 31/10/25591761151515
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว746373737ทำแล้ว 30/11/255939221
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว7159161155154ทำแล้ว 23/11/2559100505043
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว5130172149132ทำแล้ว 28/10/2559911199
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว864696969ทำแล้ว 25/10/25592178444
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว816013110481ทำแล้ว 24/11/255919533
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว7159139139139ทำแล้ว 27/10/25598777
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว72462139881ทำแล้ว 24/11/255956111010
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว7188675213ทำแล้ว 27/10/255962191919
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว81069710659ทำแล้ว 31/10/25592363101010
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว7209207207207ทำแล้ว 22/11/2559316141414
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8379367316273ทำแล้ว 04/05/256013232222
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6138212911ทำแล้ว 28/10/255964888
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7256276241213ทำแล้ว 11/11/255932112222
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7271268268268ทำแล้ว 07/04/256067272612
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7280281281281ทำแล้ว 31/08/255951131013
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว591136118114ทำแล้ว 31/10/2559581232218
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว8231232245249ทำแล้ว 22/11/2559133776
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7278287285279ทำแล้ว 25/11/255968121212
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7420420420420ทำแล้ว 02/10/256058131311
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7121127123121ทำแล้ว 05/06/256030111
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7285252246244ทำแล้ว 28/10/2559858141311
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7125125125125ทำแล้ว 31/10/25591445161616
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8243243242242ทำแล้ว 29/11/25592762212019
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6244244244244ทำแล้ว 30/11/25596210109
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7166166166166ทำแล้ว 29/11/255953212019
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว8173132124124ทำแล้ว 27/10/2559161606046
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7218229228226ทำแล้ว 31/10/2559154181816
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7135120132119ทำแล้ว 26/10/255966292926
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 31/10/255946444
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6142152160154ทำแล้ว 31/10/2559850443
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8128128128128ทำแล้ว 27/10/25592556201917
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 25/11/2559738433
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7156155136135ทำแล้ว 27/10/255968272625
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8139146161119ทำแล้ว 28/10/25598111
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว791127127128ทำแล้ว 28/10/25591478343334
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7159151245237ทำแล้ว 31/10/255912105444
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7465465465465ทำแล้ว 30/11/255942999
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว8838395152ทำแล้ว 04/11/2559442191311
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6288168135116ทำแล้ว 31/10/2559556212120
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว6159249298302ทำแล้ว 31/10/255922111
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7108110117129ทำแล้ว 31/10/25592660222217
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว6288291291291ทำแล้ว 06/12/2559332272219
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6243260260260ทำแล้ว 28/10/255965272727
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7226226226226ทำแล้ว 27/10/255964202019
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8182179188204ทำแล้ว 27/10/2559753161616
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8170171247292ทำแล้ว 19/04/256033115171717
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7268270270270ทำแล้ว 28/10/2559464141414
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7156236134150ทำแล้ว 14/11/255990121212
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว772716968ทำแล้ว 31/10/25597266323
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว717212910297ทำแล้ว 28/10/2559759111111
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว5117137137134ทำแล้ว 28/11/255954777
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว7119119119119ทำแล้ว 15/11/255956151414
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7298303302301ทำแล้ว 28/10/255976171716
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7151148148148ทำแล้ว 24/11/25591961222
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว7270157160149ทำแล้ว 25/10/25592254111111
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4322322322322ทำแล้ว 17/11/255969161616
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว4188173202185ทำแล้ว 30/11/255960777
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7208131175128ทำแล้ว 28/11/255999353535
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7237240244242ทำแล้ว 28/10/25594810108
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว798119126107ทำแล้ว 26/10/255982191719
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว7132137134135ทำแล้ว 25/11/25594663151515
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว785919191ทำแล้ว 31/10/255960111110
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6266266266266ทำแล้ว 31/10/255961666
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8214227227227ทำแล้ว 30/11/255932246202
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว5802802802802ทำแล้ว 26/10/25598111
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7361361361361ทำแล้ว 31/10/25591486975
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว8154252247213ทำแล้ว 15/11/25592314555
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว768616265ทำแล้ว 27/10/25592765252522
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว7142434378ทำแล้ว 27/10/25591148333
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8100576251ทำแล้ว 15/11/25592553171614
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6145132125120ทำแล้ว 31/10/2559189191819
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5167169169169ทำแล้ว 04/04/2560543161615
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7122119119116ทำแล้ว 31/10/255967333
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8179181182181ทำแล้ว 14/06/256056181714
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6168170170170ทำแล้ว 31/10/2559168554
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว7205137138133ทำแล้ว 27/10/255910634555
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว7284292322289ทำแล้ว 15/06/25608544333
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6208209209209ทำแล้ว 27/10/255958776
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว6175168167167ทำแล้ว 15/11/255943111
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว583878082ทำแล้ว 31/10/255952109181717
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว7123122115109ทำแล้ว 15/11/2559123211
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3131174157150ทำแล้ว 15/11/25591149171714
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7207196201197ทำแล้ว 29/08/256066272626
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6159160160160ทำแล้ว 25/11/255947755
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7220228228228ทำแล้ว 31/10/255962222
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว7177213212190ทำแล้ว 15/06/25601052443
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว792929292ทำแล้ว 17/11/25593015222
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6155155155155ทำแล้ว 14/11/25595222
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว4175172174179ทำแล้ว 26/10/255945222
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว6223979388ทำแล้ว 29/11/255990444427
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว713618012075ทำแล้ว 13/06/2560114221
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว7134187142145ทำแล้ว 30/11/255928121211
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7147166194180ทำแล้ว 29/11/25591710555
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9103107105104ทำแล้ว 15/11/255934121212
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7269269269269ทำแล้ว 31/10/255953161613
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7112958181ทำแล้ว 28/10/2559440111110
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8135135135135ทำแล้ว 31/10/25597554
รวม 114 อปท.11477621,99021,14020,74320,1841141,6047,0031,5221,4601,329
ข้อมูล ณ 17/06/2561