รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7495189148144ทำแล้ว 10/02/256021172776549
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51109810485ทำแล้ว 28/10/255956303030
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4222159168153ทำแล้ว 31/10/255962181818
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/255956555
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4300300300300ทำแล้ว 31/10/255961855
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว496908588ทำแล้ว 23/08/25601776161616
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว498999595ทำแล้ว 31/10/2559236924113
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว6125188219145ทำแล้ว 31/10/25592439101010
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว611511999105ทำแล้ว 28/10/255917421475
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว61251029190ทำแล้ว 31/10/2559501096
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว7206157165161ทำแล้ว 25/08/256010147483519
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4416417420411ทำแล้ว 31/10/2559572251210
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7101898788ทำแล้ว 28/10/25593741161616
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5121112155157ทำแล้ว 28/10/255926731023
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5128103101100ทำแล้ว 28/10/255976211213
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5217205215220ทำแล้ว 28/10/25591578373329
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5145140134146ทำแล้ว 31/10/255911462011
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5106646871ทำแล้ว 31/10/2559174622
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8206152215211ทำแล้ว 31/10/255948242120
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5261263255249ทำแล้ว 31/10/2559197311118
21. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4237213175166ทำแล้ว 31/10/2559369171716
22. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6202166155150ทำแล้ว 28/10/2559547111110
23. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6190181207156ทำแล้ว 28/10/25593356111
24. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว6185186201205ทำแล้ว 31/10/255915104464644
25. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4306306314313ทำแล้ว 31/10/2559659161616
26. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว491123100103ทำแล้ว 31/10/255964241922
27. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6172166109109ทำแล้ว 31/10/255972352924
28. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5152144133131ทำแล้ว 08/11/2559166922209
29. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4379373337305ทำแล้ว 31/10/25597331986
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว494555053ทำแล้ว 31/10/256087136969694
31. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6220325265192ทำแล้ว 31/10/255914104343433
32. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5103110129145ทำแล้ว 28/10/255961222118
33. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5281281281281ทำแล้ว 27/10/255924998
34. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9280279277278ทำแล้ว 31/10/255954666
35. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5142143142143ทำแล้ว 31/10/2559547222119
36. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5188535948ทำแล้ว 27/10/2559955404036
37. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว592595553ทำแล้ว 31/10/2559335222219
38. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว61121058769ทำแล้ว 31/10/25602264212119
39. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว574756961ทำแล้ว 30/06/25601441995
40. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5257214205220ทำแล้ว 27/10/25602379232213
41. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4309292304257ทำแล้ว 31/10/255958131212
42. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6119664845ทำแล้ว 31/10/25594670504735
43. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว6122180129114ทำแล้ว 28/10/255948777
44. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4806584180ทำแล้ว 31/10/255996411
45. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5203232176113ทำแล้ว 28/10/255979211919
46. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7265289231181ทำแล้ว 05/10/256062433
47. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว51571008273ทำแล้ว 31/10/2559139443
48. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4132147141127ทำแล้ว 31/10/255956373636
49. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว513310194105ทำแล้ว 31/10/2559239303030
50. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6256109111111ทำแล้ว 31/10/2559247613124
51. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4156181145122ทำแล้ว 31/10/25591454212121
52. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว513213710385ทำแล้ว 13/12/2559548181715
53. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6183183177178ทำแล้ว 31/10/2559211198
54. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4259165132129ทำแล้ว 31/10/255936191919
55. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว688106172182ทำแล้ว 23/11/2559827200
56. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว529319512993ทำแล้ว 31/10/2559411545
57. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5134112112118ทำแล้ว 28/10/25592589242322
58. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5424424424424ทำแล้ว 31/10/2559235211
59. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8417612506433ทำแล้ว 31/10/25593591655
60. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว612511710191ทำแล้ว 28/10/255964617119
61. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4145147124122ทำแล้ว 26/10/25593112109
62. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว532315310499ทำแล้ว 28/10/25598311
63. อบต.ตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4182172173172ทำแล้ว 31/10/2559365664
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5178170245113ทำแล้ว 31/10/2559154121212
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4244269252225ทำแล้ว 31/10/25591344302927
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4436216212211ทำแล้ว 31/10/25592047343330
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4146162125109ทำแล้ว 31/10/255950141312
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว5481486486486ทำแล้ว 31/10/25598601287
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4393396396396ทำแล้ว 31/10/25595418181817
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8277324320320ทำแล้ว 28/09/25601075262624
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว497909090ทำแล้ว 28/10/255953111
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5269276280281ทำแล้ว 26/09/2560545911
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว4386375335337ทำแล้ว 31/10/255937222018
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8105928593ทำแล้ว 31/10/25592761201919
รวม 74 อปท.7438715,21413,96113,31912,632747784,5891,4521,2671,123
ข้อมูล ณ 20/08/2561