รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7513171151147ทำแล้ว 10/02/256014613138
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51109810485ทำแล้ว 28/10/255956000
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4222159168153ทำแล้ว 31/10/2559621077
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/2559
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4300300300300ทำแล้ว 31/10/2559
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว496898688ทำแล้ว 23/08/25601169000
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว498999595ทำแล้ว 31/10/255922691200
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว6125188219145ทำแล้ว 31/10/25592435111
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว611511999105ทำแล้ว 28/10/2559740100
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว61251029190ทำแล้ว 31/10/255950000
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว7206157165161ทำแล้ว 25/08/2560113813129
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4416417420411ทำแล้ว 31/10/255972000
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7107868686ทำแล้ว 28/10/255940000
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5121116152156ทำแล้ว 28/10/255973000
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5128103101100ทำแล้ว 28/10/255976000
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5217205215220ทำแล้ว 28/10/255974440
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5145140134146ทำแล้ว 31/10/25591146111
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5106646871ทำแล้ว 31/10/255915000
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8206152215211ทำแล้ว 31/10/255948000
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5261263255249ทำแล้ว 31/10/25591973000
21. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4237213175166ทำแล้ว 31/10/2559369000
22. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6202166155150ทำแล้ว 28/10/2559546000
23. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6190181207156ทำแล้ว 28/10/25593256000
24. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว6185186201205ทำแล้ว 31/10/255914103282827
25. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4306306314313ทำแล้ว 31/10/2559357000
26. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว491123100103ทำแล้ว 31/10/255930000
27. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6172166109109ทำแล้ว 31/10/255972433
28. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5152144133131ทำแล้ว 08/11/255969000
29. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4379373337305ทำแล้ว 31/10/2559324000
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว494555053ทำแล้ว 31/10/256084133342521
31. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6220325265192ทำแล้ว 31/10/2559494151515
32. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5103110129145ทำแล้ว 28/10/255931222
33. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5281281281281ทำแล้ว 27/10/255924000
34. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9280279277278ทำแล้ว 31/10/255954000
35. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5142143142143ทำแล้ว 31/10/2559547552
36. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5188535948ทำแล้ว 27/10/2559846000
37. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว593595653ทำแล้ว 31/10/2559136222
38. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว61121058769ทำแล้ว 31/10/25602263000
39. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว574756961ทำแล้ว 30/06/256041000
40. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5256214206220ทำแล้ว 27/10/25601000
41. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4309292304257ทำแล้ว 31/10/255958000
42. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6119664845ทำแล้ว 31/10/255946691295
43. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว6122180129114ทำแล้ว 28/10/255948000
44. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4806584180ทำแล้ว 31/10/255995000
45. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5203232176113ทำแล้ว 28/10/255979000
46. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7265289231181ทำแล้ว 05/10/256062000
47. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว51571008273ทำแล้ว 31/10/2559139000
48. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4132147141127ทำแล้ว 31/10/255956000
49. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว513310194105ทำแล้ว 31/10/255916111
50. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6256109111111ทำแล้ว 31/10/25592476000
51. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4175162145122ทำแล้ว 31/10/25591047888
52. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว513213710385ทำแล้ว 13/12/255948000
53. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6183183177178ทำแล้ว 31/10/255910665
54. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4259165132129ทำแล้ว 31/10/255934000
55. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว688106172182ทำแล้ว 23/11/255924200
56. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว529319512993ทำแล้ว 31/10/2559411000
57. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5135112112118ทำแล้ว 28/10/255967754
58. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5424424424424ทำแล้ว 31/10/2559235000
59. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8417612506433ทำแล้ว 31/10/255956000
60. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว612611610191ทำแล้ว 28/10/255939000
61. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4145147124122ทำแล้ว 26/10/255931000
62. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว532315310499ทำแล้ว 28/10/25598111
63. อบต.ตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4182172173172ทำแล้ว 31/10/255965000
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5184164245113ทำแล้ว 31/10/255937000
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4244269252225ทำแล้ว 31/10/2559226000
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4436216212211ทำแล้ว 31/10/255947552
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4146162125109ทำแล้ว 31/10/255940000
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว5481486486486ทำแล้ว 31/10/2559860000
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4393396396396ทำแล้ว 31/10/2559
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8281320320320ทำแล้ว 28/09/2560474191816
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว497909090ทำแล้ว 28/10/255953000
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5269276280281ทำแล้ว 26/09/256045000
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว4386375335337ทำแล้ว 31/10/255937000
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8105928593ทำแล้ว 31/10/25592761000
รวม 74 อปท.7438715,26913,91313,32112,632744144,031206171140
ข้อมูล ณ 23/01/2561