รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว7495190147144ทำแล้ว 10/02/256023172144129122
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว51109810485ทำแล้ว 28/10/25592569463019
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4222159168153ทำแล้ว 31/10/25592384454545
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6215217217217ทำแล้ว 31/10/255956555
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4300300300300ทำแล้ว 31/10/255961855
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว493938588ทำแล้ว 23/08/25601974262626
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว498999595ทำแล้ว 31/10/25592369414140
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว6125188219145ทำแล้ว 31/10/25592439222222
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว6113119100105ทำแล้ว 28/10/25591240171715
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว6971239791ทำแล้ว 31/10/2559957454545
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว7206157165161ทำแล้ว 25/08/256010147878786
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4416417420411ทำแล้ว 31/10/2559672474747
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว7100898788ทำแล้ว 28/10/25597448262626
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5121112155157ทำแล้ว 28/10/25592673272626
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว5128103101100ทำแล้ว 28/10/255976321213
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว5217205215220ทำแล้ว 28/10/25591888424239
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5145140134146ทำแล้ว 31/10/25591646202020
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว5106646871ทำแล้ว 31/10/2559174343131
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว8206152215211ทำแล้ว 31/10/255948343130
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5257264255249ทำแล้ว 31/10/25592175424135
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4182172173172ทำแล้ว 31/10/2559365664
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว4237213175166ทำแล้ว 31/10/25591669333028
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6202166155150ทำแล้ว 28/10/2559547242310
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6190181207156ทำแล้ว 28/10/25593656111
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว6185186201205ทำแล้ว 31/10/255915104737371
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4306306314313ทำแล้ว 31/10/2559659333333
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว487127100103ทำแล้ว 31/10/2559265373131
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว6172166109109ทำแล้ว 31/10/25591772505045
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5151145133131ทำแล้ว 08/11/25591695393730
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4379373337305ทำแล้ว 31/10/25599333141414
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว494555053ทำแล้ว 31/10/2560871361099644
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6219326265192ทำแล้ว 31/10/255919103636361
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5103110129145ทำแล้ว 28/10/255961545449
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5281281281281ทำแล้ว 27/10/25591355404039
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9280279277278ทำแล้ว 31/10/255954131313
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5142143142143ทำแล้ว 31/10/25592147282726
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5188535948ทำแล้ว 27/10/2559955474744
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว592595553ทำแล้ว 31/10/2559337232323
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว61121058769ทำแล้ว 31/10/25603573333023
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว574756961ทำแล้ว 30/06/25601441272723
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว5257217202220ทำแล้ว 27/10/25606179443724
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4309292304257ทำแล้ว 31/10/255958343130
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6119664845ทำแล้ว 31/10/25594671616056
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว6122180129114ทำแล้ว 28/10/25593748212121
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4806584180ทำแล้ว 31/10/2559416444
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว5203232176113ทำแล้ว 28/10/255979363333
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว7263289231181ทำแล้ว 05/10/2560163221817
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว51571008273ทำแล้ว 31/10/25591391076
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว4132147141127ทำแล้ว 31/10/25592556383837
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว513110194105ทำแล้ว 31/10/2559240333332
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว6256109111111ทำแล้ว 31/10/25592476373627
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4156181145122ทำแล้ว 31/10/25591464505050
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว513213710385ทำแล้ว 13/12/2559648181715
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว6180185178178ทำแล้ว 31/10/2559942414137
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4248172132129ทำแล้ว 31/10/2559436191919
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว688106172182ทำแล้ว 23/11/2559827131313
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว529319512993ทำแล้ว 08/11/256115711545
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5134112112118ทำแล้ว 28/10/25592589402625
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว5424424424424ทำแล้ว 31/10/2559235141211
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8417612506433ทำแล้ว 31/10/2559360312323
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว612011810291ทำแล้ว 28/10/255964517119
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4145147124122ทำแล้ว 26/10/25593042171716
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว532315310499ทำแล้ว 28/10/25593658302720
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว5180167245113ทำแล้ว 31/10/2559159323229
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4245269251225ทำแล้ว 31/10/25591344323128
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4436216212211ทำแล้ว 31/10/25593250434040
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว4146162125109ทำแล้ว 31/10/255953333029
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว5481486486486ทำแล้ว 31/10/2559860343432
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4393396396396ทำแล้ว 31/10/25595325252525
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว8277324320320ทำแล้ว 28/09/25601075535251
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว497909090ทำแล้ว 28/10/255953242424
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5269276280281ทำแล้ว 26/09/25603045911
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว4386375335337ทำแล้ว 31/10/255937282523
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว8101948593ทำแล้ว 31/10/25593161292627
รวม 74 อปท.7438715,14614,00513,32312,633741,3724,8292,5142,3442,148
ข้อมูล ณ 06/08/2563