รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว96599451,013599ทำแล้ว 31/01/256047000
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6363354355358ทำแล้ว 31/10/255962188242423
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6165152142136ทำแล้ว 29/12/25592282141312
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว71011009484ทำแล้ว 31/01/256071000
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6265242215205ทำแล้ว 31/10/2559249
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว674262626ทำแล้ว 01/03/256074000
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6981069079ทำแล้ว 31/10/25594088000
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5227131116110ทำแล้ว 28/04/256044101000
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6101989485ทำแล้ว 19/12/2559756000
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8129147184166ทำแล้ว 30/11/25591029000
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6109143155159ทำแล้ว 30/11/255948840
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6130177172141ทำแล้ว 31/10/2559497610910
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61091029488ทำแล้ว 31/10/255980000
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว798906591ทำแล้ว 25/04/2560154611108
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6172179173159ทำแล้ว 16/03/256054000
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7155158157156ทำแล้ว 27/12/25592160000
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว7134807980ทำแล้ว 23/11/25594454000
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว517211410399ทำแล้ว 26/12/25598113114
19. เทศบาลตำบลลำภูลา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6111816363ทำแล้ว 30/11/2559450000
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว690928588ทำแล้ว 31/10/2559552200
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6127938783ทำแล้ว 29/11/2559158000
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว671372332ทำแล้ว 29/11/25592764221
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว71571079792ทำแล้ว 29/11/255910913410109
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6277280278279ทำแล้ว 31/10/256043322
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7107998579ทำแล้ว 15/12/25591145000
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6250251251251ทำแล้ว 31/10/255956111
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6242197198184ทำแล้ว 24/11/25593220200
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6186270270273ทำแล้ว 28/11/25596639665
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว979778675ทำแล้ว 30/11/25591435511
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5140144144144ทำแล้ว 24/10/2559943000
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6154167149144ทำแล้ว 30/11/255939877
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว6172191192191ทำแล้ว 29/11/2559140000
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6151149149149ทำแล้ว 31/10/255947999
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว624216329155ทำแล้ว 15/11/255948222
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6118172173173ทำแล้ว 15/12/25591849333
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6105125118102ทำแล้ว 28/10/2559105400
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5127127130120ทำแล้ว 14/12/2559360000
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว696826460ทำแล้ว 31/03/2560647777
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6207173145141ทำแล้ว 30/11/255998000
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6281283270268ทำแล้ว 27/02/256056200
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว691928890ทำแล้ว 15/12/255946000
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6313352246149ทำแล้ว 15/11/255961000
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว567655760ทำแล้ว 15000
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6181185162140ทำแล้ว 29/11/25596000
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว614314411499ทำแล้ว 15/12/255942443
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว794887796ทำแล้ว 31/10/25593230000
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6163276171140ทำแล้ว 28/10/25592631000
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6191176170159ทำแล้ว 27/11/25592672161613
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6180878475ทำแล้ว 28/12/255844000
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6170137147138ทำแล้ว 14/12/255916000
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว96383421ทำแล้ว 30/08/25606532000
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7205221227191ทำแล้ว 31/10/255970000
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6108613626ทำแล้ว 31/10/2559524000
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว758565150ทำแล้ว 31/10/255935000
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6219221220221ทำแล้ว 15/11/255910666
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว6129775268ทำแล้ว 28/03/256037992
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว61091218082ทำแล้ว 31/10/2559557000
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5121515138ทำแล้ว 28/10/25591651000
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8233232229229ทำแล้ว 31/03/25601964000
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6215886854ทำแล้ว 28/10/25592235000
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว611544ทำแล้ว 29/11/25592000
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6118101100106ทำแล้ว 18/11/25591456000
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7481245223241ทำแล้ว 08/09/256030000
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6106104115127ทำแล้ว 30/11/25593551075
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6357364329305ทำแล้ว 29/11/2559129262011
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6337329313331ทำแล้ว 31/10/255929000
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6171223270119ทำแล้ว 29/12/2559878131312
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว7197190185185ทำแล้ว 15/12/2559855830
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6274209140128ทำแล้ว 29/11/25592261000
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6177186176175ทำแล้ว 25/11/2559251333
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว684926959 ยังไม่อนุมัติ 3000
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5119676964ทำแล้ว 27/02/25608749400
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว7205211211211ทำแล้ว 30/11/25593338000
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6142210219224ทำแล้ว 31/10/25591656887
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6214263233202ทำแล้ว 05/12/25594000
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว57242265ทำแล้ว 31/10/2559118000
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว5308313313312ทำแล้ว 24/04/256011000
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5472579408456ทำแล้ว 15/02/2560147000
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว698967373ทำแล้ว 30/11/25591283181817
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6229250257249ทำแล้ว 25/11/25593952000
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6140130134142ทำแล้ว 30/11/2559145000
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6539572572572ทำแล้ว 28/02/25601831000
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6161161161161ทำแล้ว 15/12/255912645777
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9216223223223ทำแล้ว 29/11/255944540
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว66882117105ทำแล้ว 28/10/25591443988
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6346386263203ทำแล้ว 30/11/255957000
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6257196173172ทำแล้ว 25/11/25592747666
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6297296298296ทำแล้ว 28/10/255926000
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว69390104104ทำแล้ว 31/10/2559535800
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6137296296296ทำแล้ว 15/12/255931000
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว61311079494ทำแล้ว 30/03/25602254444
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6120125113104ทำแล้ว 28/11/255942752200
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว510510395101ทำแล้ว 28/04/256060300
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว695868688ทำแล้ว 31/10/2559360161616
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6392388387389ทำแล้ว 16/03/2560163101010
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว713492111109ทำแล้ว 31/10/2559831000
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว653504446ทำแล้ว 31/10/25593251000
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6112858486ทำแล้ว 30/11/255935000
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6150877539ทำแล้ว 28/11/255942121010
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว644373334ทำแล้ว 11/08/256051000
รวม 100 อปท.10061817,96517,22416,24314,883991,6405,064373293244
ข้อมูล ณ 23/01/2561