รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว96599451,013599ทำแล้ว 31/01/256047800
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6363354355358ทำแล้ว 31/10/255962188707068
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6165152142136ทำแล้ว 29/12/25592282303029
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว71011009484ทำแล้ว 31/01/25601471272727
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6265242215205ทำแล้ว 31/10/2559260227663210
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว674262626ทำแล้ว 01/03/256074000
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6981069079ทำแล้ว 31/10/255940881210
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5227131116110ทำแล้ว 28/04/256044101101
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6101989485ทำแล้ว 19/12/2559759433
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8129147184166ทำแล้ว 30/11/25591029000
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6109143155159ทำแล้ว 30/11/2559481260
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6130177172141ทำแล้ว 31/10/25594976232322
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61101019488ทำแล้ว 31/10/255981333
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว798906591ทำแล้ว 25/04/25601846151510
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6172179173159ทำแล้ว 16/03/256054600
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7155158157156ทำแล้ว 27/12/25593372121212
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว7133797980ทำแล้ว 23/11/25597654151413
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว517211410399ทำแล้ว 26/12/255981282617
19. เทศบาลตำบลลำภูลา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6111816363ทำแล้ว 30/11/2559450000
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว689928588ทำแล้ว 31/10/2559656600
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6127938783ทำแล้ว 29/11/25591858000
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว671372332ทำแล้ว 29/11/2559276421105
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว71561089792ทำแล้ว 29/11/2559109134383837
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6277280278279ทำแล้ว 31/10/256043322
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7107998579ทำแล้ว 15/12/25591146191411
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6250251251251ทำแล้ว 31/10/255963121110
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6242197198184ทำแล้ว 24/11/25593225666
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6186270270273ทำแล้ว 28/11/25596650201817
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว979778675ทำแล้ว 30/11/25591435511
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5140144144144ทำแล้ว 24/10/255910461066
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6175189165160ทำแล้ว 12/02/256139191714
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว6172191192191ทำแล้ว 29/11/2559140000
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6151149149149ทำแล้ว 31/10/255947161616
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว624216329155ทำแล้ว 15/11/255948888
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6118172173173ทำแล้ว 15/12/25591850191919
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6105125118102ทำแล้ว 28/10/2559105464646
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5127127130120ทำแล้ว 14/12/25596591565
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว691775955ทำแล้ว 29/11/25591358242424
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6207173145141ทำแล้ว 30/11/25591698373028
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6281283270268ทำแล้ว 27/02/25601356700
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว691928890ทำแล้ว 15/12/255946000
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6313352246149ทำแล้ว 15/11/2559574141414
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว567655760ทำแล้ว 15666
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6181185162140ทำแล้ว 29/11/25596442
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว614314411499ทำแล้ว 15/12/255942181818
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว794887796ทำแล้ว 31/10/25594035000
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6164276170140ทำแล้ว 28/10/25592631333
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6191176170159ทำแล้ว 27/11/25592672363631
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6180878475ทำแล้ว 28/12/255844000
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6170137147138ทำแล้ว 14/12/255916000
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว96383421ทำแล้ว 30/08/25608332754
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7205221227191ทำแล้ว 31/10/25592770321
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6108613626ทำแล้ว 31/10/25591529920
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว758565150ทำแล้ว 31/10/2559135161414
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6219221220221ทำแล้ว 15/11/2559413121212
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว6129775268ทำแล้ว 28/03/25603720165
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว61091218082ทำแล้ว 31/10/25592357999
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5121515138ทำแล้ว 28/10/25591651302719
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8233232229229ทำแล้ว 31/03/25602982202020
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6215886854ทำแล้ว 28/10/25593135000
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว611544ทำแล้ว 29/11/2559811000
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6118101100106ทำแล้ว 18/11/2559146210108
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7481245223241ทำแล้ว 08/09/256030000
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6108103114127ทำแล้ว 30/11/255975510106
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6357364329305ทำแล้ว 29/11/2559129363321
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6337329313331ทำแล้ว 31/10/255929661
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6171223270119ทำแล้ว 29/12/25592478282825
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว7197190185185ทำแล้ว 15/12/2559855221612
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6274209140128 ยังไม่อนุมัติ 2262000
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6177186176175ทำแล้ว 25/11/25592511233
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว684926959ทำแล้ว 28/10/25591032998
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5119676964ทำแล้ว 27/02/25609549522
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว7206210211211ทำแล้ว 30/11/2559354715106
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6142210219224ทำแล้ว 31/10/25591656282824
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6214263233202ทำแล้ว 05/12/2559344000
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว57242265ทำแล้ว 31/10/2559118000
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว5308313313312ทำแล้ว 24/04/25602011400
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5472579408456ทำแล้ว 15/02/2560261555
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว697977373ทำแล้ว 30/11/255941109414039
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6229250257249ทำแล้ว 25/11/2559395221139
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6145129133139ทำแล้ว 30/11/2559945400
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6539572572572ทำแล้ว 28/02/25607053151514
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6161161161161ทำแล้ว 15/12/255915757211815
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9216223223223ทำแล้ว 29/11/2559144541
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว66882117105ทำแล้ว 28/10/25591843202020
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6345386263204ทำแล้ว 30/11/2559757151515
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6257196173172ทำแล้ว 25/11/25593047666
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6297296298296ทำแล้ว 28/10/255926211
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว69493101103ทำแล้ว 31/10/25591335875
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6137296296296ทำแล้ว 15/12/255931100
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว61311079494ทำแล้ว 30/03/25603854111110
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6120125113104ทำแล้ว 28/11/25594279363626
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว510410296102ทำแล้ว 28/04/2560296015139
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว697858687ทำแล้ว 31/10/2559663211920
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6392388387389ทำแล้ว 16/03/2560371363533
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว713492111109ทำแล้ว 31/10/25598481800
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว653504446ทำแล้ว 31/10/25593554777
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6112858486ทำแล้ว 30/11/2559135000
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6150877539ทำแล้ว 28/11/255943211914
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว644373334ทำแล้ว 11/08/256051000
รวม 100 อปท.10061817,98817,23916,24914,891992,1805,5571,3841,161993
ข้อมูล ณ 17/06/2561