รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว96599451,013599ทำแล้ว 31/01/25601171633155
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6363354355358ทำแล้ว 31/10/2559100188118118117
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6139169144134ทำแล้ว 29/12/25592383565656
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7991019484ทำแล้ว 31/01/25602981555555
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6265242215205ทำแล้ว 31/10/2559260227796629
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว674262626ทำแล้ว 01/03/256074333
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6981069079ทำแล้ว 31/10/255941881211
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5227131116110ทำแล้ว 28/04/256044101999
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6991009485ทำแล้ว 19/12/2559759444
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8131147183165ทำแล้ว 30/11/255917331287
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6109143155159ทำแล้ว 30/11/2559248222217
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6129178172141ทำแล้ว 31/10/25594676232322
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว61081019488ทำแล้ว 31/10/255982533
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว798906591ทำแล้ว 25/04/25601851201815
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6172179173159ทำแล้ว 16/03/256054323024
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7155158157156ทำแล้ว 27/12/25595272323132
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว7129837980ทำแล้ว 23/11/25597754292923
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว517211410399ทำแล้ว 26/12/25591281383221
19. เทศบาลตำบลลำภูลา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6111816363ทำแล้ว 30/11/25592852171413
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว690928587ทำแล้ว 31/10/25592962191515
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6127938783ทำแล้ว 29/11/25592276363030
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว671372332ทำแล้ว 29/11/25592764292725
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว713711910393ทำแล้ว 29/11/2559125129858585
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6277280278279ทำแล้ว 31/10/256043666
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7107998579ทำแล้ว 15/12/25593065191411
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6250251251251ทำแล้ว 31/10/255963212120
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6196231207187ทำแล้ว 24/11/25599924121212
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6186270270273ทำแล้ว 28/11/25596655312928
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว979778675ทำแล้ว 30/11/25591845404040
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว5140144144144ทำแล้ว 24/10/25591046232321
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6175189165160ทำแล้ว 12/02/256139191918
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว6172191192191ทำแล้ว 29/11/2559140888
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6151149149149ทำแล้ว 31/10/255947161616
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว624216329155ทำแล้ว 15/11/2559448202020
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6118172173173ทำแล้ว 15/12/25591851333029
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6105125118102ทำแล้ว 28/10/2559105646464
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5127127130120ทำแล้ว 14/12/2559666252221
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว674916055ทำแล้ว 29/11/25591862473938
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6207173145141ทำแล้ว 30/11/2559161131019898
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว6280284270268ทำแล้ว 27/02/25601355201816
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว691928890ทำแล้ว 15/12/2559324612119
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6307358248150ทำแล้ว 16/11/25591976484443
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว567655760ทำแล้ว 151062
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6181185162140ทำแล้ว 29/11/255924181815
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว614514511098ทำแล้ว 15/12/25591062423535
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว794887796ทำแล้ว 31/10/2559513917129
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6161278169138ทำแล้ว 28/10/25592931181111
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6192175170159ทำแล้ว 27/11/25595287635858
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6180878475ทำแล้ว 28/12/255844202019
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6170137147138ทำแล้ว 14/12/255929222
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว96383421ทำแล้ว 30/08/25608132191816
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7205221227191ทำแล้ว 31/10/25592770444
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6108613626ทำแล้ว 31/10/25595637252422
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว753555552ทำแล้ว 31/10/2559644322724
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6217221220221ทำแล้ว 15/11/2559621201919
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว6123835267ทำแล้ว 28/03/25602157404037
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว61081228082ทำแล้ว 31/10/25592362242323
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5121505137ทำแล้ว 28/10/25591851302719
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8233232229229ทำแล้ว 31/03/25602982313130
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6215886854ทำแล้ว 28/10/25593135141414
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว610544ทำแล้ว 29/11/25593134643
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6117102100106ทำแล้ว 18/11/25595097352624
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7439319240255ทำแล้ว 15/05/256129151515
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6111101113127ทำแล้ว 30/11/2559146910106
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว6357364329305ทำแล้ว 29/11/2559129929273
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6327341311330ทำแล้ว 31/10/25595956434324
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6171223270119ทำแล้ว 29/12/25592478383835
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว7197190185185ทำแล้ว 15/12/2559954414040
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6273209140128ทำแล้ว 19/06/256163623577
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6176187176175ทำแล้ว 25/11/25591351353535
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว684926959ทำแล้ว 28/10/2559103211109
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5119676964ทำแล้ว 27/02/25609549522
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว7188223213213ทำแล้ว 30/11/2559324614149
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6142210219224ทำแล้ว 31/10/25593456444340
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6211266233201ทำแล้ว 05/12/25595514444
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว57242265ทำแล้ว 31/10/25591523999
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว5308313313312ทำแล้ว 24/04/25602011888
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5471580408456ทำแล้ว 15/02/2560561181815
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว696977373ทำแล้ว 30/11/255945112908980
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว6229250256249ทำแล้ว 25/11/25594452332622
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6145129133139ทำแล้ว 30/11/25591145202020
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6539572572572ทำแล้ว 28/02/256023085262425
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6161161161161ทำแล้ว 15/12/255915757464443
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9211228223223ทำแล้ว 29/11/25599244542
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว65462113110ทำแล้ว 28/10/25592154404039
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6345386263204ทำแล้ว 30/11/2559757343434
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6257196173172ทำแล้ว 25/11/25593247272727
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6297296298296ทำแล้ว 28/10/255926211
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว68998101103ทำแล้ว 31/10/25591241161513
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6137296296296ทำแล้ว 15/12/255931666
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว61291079494ทำแล้ว 30/03/25604561484544
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6120125113104ทำแล้ว 28/11/25594579514930
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว510410195101ทำแล้ว 28/04/25602760414040
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว694908685ทำแล้ว 31/10/2559663333230
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว6392388387389ทำแล้ว 16/03/2560372585853
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว713492111109ทำแล้ว 31/10/2559849322718
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว653504446ทำแล้ว 31/10/25593554202020
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว6112858486ทำแล้ว 30/11/25591638211916
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6150877539ทำแล้ว 28/11/255944363635
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว644373334ทำแล้ว 11/08/256051666
รวม 100 อปท.10061817,74617,43416,27714,9051003,2316,0822,9142,6872,450
ข้อมูล ณ 21/10/2561