รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175160163150ทำแล้ว 30/11/2559130127867664
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7181224200189ทำแล้ว 29/11/25595140696968
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5306216213211ทำแล้ว 27/01/2560238315945044
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8746746746746ทำแล้ว 30/11/25592779444141
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10139184153103ทำแล้ว 15/12/25594388737371
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7386312248191ทำแล้ว 15/02/256077133655956
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7152124121120ทำแล้ว 15/12/2559216236707069
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6254242195171ทำแล้ว 14/02/2560201271119488
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8183174155147ทำแล้ว 09/12/25598264474140
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7239233225203ทำแล้ว 26/01/256051112523522
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5123857977ทำแล้ว 30/11/25591649373232
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6183201173248ทำแล้ว 30/11/2559860353232
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9319156155160ทำแล้ว 15/08/2560138262020
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7352341328325ทำแล้ว 30/11/255985192241413
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4268270270270ทำแล้ว 20/03/25601620977
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51059996109ทำแล้ว 04/08/256022105756972
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191187185182ทำแล้ว 18/08/2560177444
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว711612911098ทำแล้ว 18/08/25605691878732
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7136112110114ทำแล้ว 01/12/2559331004041
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6164153140156ทำแล้ว 30/11/25596559333331
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7212218229229ทำแล้ว 30/11/25591646202017
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7187165173154ทำแล้ว 14/12/255924161616
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6111929290ทำแล้ว 15/12/25596777333
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7109132123111ทำแล้ว 16/08/256052812119
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 15/12/25595047272726
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6145129124122ทำแล้ว 14/12/2559931581229090
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6163187144170ทำแล้ว 1286484647
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6113878582ทำแล้ว 15/12/25591959282727
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7888688101ทำแล้ว 30/06/2559749252523
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7196189175161ทำแล้ว 30/11/25594380303030
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729729ทำแล้ว 30/11/2559546121111
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 16/12/255961202020
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว660575555ทำแล้ว 30/11/2559953171716
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7109877169ทำแล้ว 28/11/255955106565350
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7158147139129ทำแล้ว 14/12/255975292728
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6167127132152ทำแล้ว 16/08/256024102797675
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7218133120113ทำแล้ว 15/12/25599129838383
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7358255230227ทำแล้ว 29/11/2559693202018
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7145142136137ทำแล้ว 15/12/25597781282315
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8126192198205ทำแล้ว 17/08/256081353533
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7217133129105ทำแล้ว 30/11/25602058383838
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว71341209292ทำแล้ว 15/12/255944392033
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5133112111112ทำแล้ว 30/11/255912104717171
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4243165148148ทำแล้ว 15/12/255946141454241
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7130131139144ทำแล้ว 28/11/25591562454545
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6321368330285ทำแล้ว 29/12/25592170524341
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5141114107106ทำแล้ว 20/06/2560783393939
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว589736967ทำแล้ว 09/12/25591774636159
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5173134119110ทำแล้ว 15/12/2559681033621
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6156213201199ทำแล้ว 29/11/255933666
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7202184203175ทำแล้ว 30/11/25591650171715
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5265300276249ทำแล้ว 13/12/25591762302221
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว775797675ทำแล้ว 29/12/25591422171717
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7989910196ทำแล้ว 29/12/255981231310
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว816013210697ทำแล้ว 29/12/25591452292519
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว682110107113ทำแล้ว 25/11/25594295756362
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7183189188188ทำแล้ว 31/10/25592067111
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว691807775ทำแล้ว 30/11/25592149121210
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว71151029992ทำแล้ว 14/02/25602341231412
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254254253ทำแล้ว 28/11/2559876272422
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6140146123124ทำแล้ว 16/12/25592164393432
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7191192191191ทำแล้ว 29/11/255974316128
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6214201199197ทำแล้ว 30/11/25602473222013
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7262254255251ทำแล้ว 28/12/25592151272523
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7145189187183ทำแล้ว 27/12/25592098595857
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7123787982ทำแล้ว 30/11/25591559323130
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9166163152144ทำแล้ว 28/11/255931100696969
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7109112105102ทำแล้ว 16/08/25601754313026
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว514715310890ทำแล้ว 21/08/2560176252221
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6183184184184ทำแล้ว 30/11/25591823212016
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6115989392ทำแล้ว 24/10/2560364393725
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191191190189ทำแล้ว 17/08/256053343128
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว685847876ทำแล้ว 28/11/2559151222220
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว488858277ทำแล้ว 15/02/2560267181717
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7126107104102ทำแล้ว 28/12/255936302723
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7158176169173ทำแล้ว 29/11/2559959504343
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6298298298298ทำแล้ว 27/12/25591051191915
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6143152139127ทำแล้ว 30/12/2559940232219
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 30/11/25596168353533
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว765726961ทำแล้ว 29/11/25592249252521
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว723313599102ทำแล้ว 17/08/2560262999
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7199158148143ทำแล้ว 20/12/25592596796261
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7254248237230ทำแล้ว 27/01/25602154282626
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6297245245243ทำแล้ว 62141210
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9160143142142ทำแล้ว 29/11/256051171715
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8206183185178ทำแล้ว 30/11/255976198166159133
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6182142110105ทำแล้ว 31/10/25596687241717
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6173174157161ทำแล้ว 28/11/25591755262119
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7169196188191ทำแล้ว 10/08/2560889976
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7154160156135ทำแล้ว 29/11/255958332724
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6119132125128ทำแล้ว 29/12/2559253222
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7267274274274ทำแล้ว 15/11/2559145171612
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว811410899101ทำแล้ว 30/11/2559967151515
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7188158151149ทำแล้ว 30/11/25591665262424
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6156110107106ทำแล้ว 15/12/25592572474646
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว566748071ทำแล้ว 30/11/255910569222216
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7201187177165ทำแล้ว 30/11/2559669434343
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103938884ทำแล้ว 29/11/25591435191918
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132139135130ทำแล้ว 30/11/25591663393431
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 15/12/25595742231617
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6174142115112ทำแล้ว 30/11/255914703685
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8841840840840ทำแล้ว 30/11/25595075483838
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7254260258225ทำแล้ว 27/12/25598942282827
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว712214596113ทำแล้ว 26/12/2559860443934
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว992707070ทำแล้ว 29/11/255992151412
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6174175175175ทำแล้ว 29/11/255915172404039
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7181278271277ทำแล้ว 30/11/25596540272625
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8318319319319ทำแล้ว 22/05/25601372222120
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7298299284284ทำแล้ว 25/01/2560246151412
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8186163149124ทำแล้ว 15/12/2559563434339
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7257195153134ทำแล้ว 30/11/25592268363027
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5134134133133ทำแล้ว 20/12/25592760141414
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6134584444ทำแล้ว 13/12/2559534211915
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6120207190174ทำแล้ว 29/08/25601061312624
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5162165165165ทำแล้ว 29/11/25594419111
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7191189183178ทำแล้ว 28/02/2560945201816
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8134129129128ทำแล้ว 30/11/25591568404036
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6121139139139ทำแล้ว 4941302929
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7168170169170ทำแล้ว 06/12/255930116361715
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5430427427427ทำแล้ว 14/11/255911491009898
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8119152134115ทำแล้ว 29/11/2559734232322
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7385385382383ทำแล้ว 26/12/25594294504745
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6238246243243ทำแล้ว 15/12/25595554333
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7104897786ทำแล้ว 29/11/25592462555550
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7128123118116ทำแล้ว 30/11/25592783655533
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว711110310697ทำแล้ว 29/06/25604253292827
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7260262262262ทำแล้ว 16/12/2559155272423
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7127119128113ทำแล้ว 30/11/25592334242423
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7153213218126ทำแล้ว 11/05/256016321498
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว3132137134144ทำแล้ว 30/12/2559248353535
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6266260239219ทำแล้ว 30/12/2559635131313
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6128132110106ทำแล้ว 30/12/255973111117
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7198165132130ทำแล้ว 14/12/25593556333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7119111114109ทำแล้ว 30/11/25595063434343
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว788858282ทำแล้ว 28/11/25592652262422
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7156169155165ทำแล้ว 29/11/25594062341312
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7192214213199ทำแล้ว 31/08/2560685635653
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว697113116112ทำแล้ว 29/11/25596464242117
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7118114121107ทำแล้ว 30/12/25594483252525
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9155228216209ทำแล้ว 26/12/2559465654
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว780787372ทำแล้ว 30/11/25591440181717
รวม 141 อปท.14193126,56525,61524,45523,8191413,87910,3044,9924,4184,071
ข้อมูล ณ 21/10/2561