รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175160163150ทำแล้ว 30/11/2559130127766354
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7203222197188ทำแล้ว 29/11/25598131515149
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5306216213211ทำแล้ว 27/01/2560238315674034
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8746746746746ทำแล้ว 30/11/25592279331712
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10145177155105ทำแล้ว 15/12/25594489585857
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7386312248191ทำแล้ว 15/02/256024133382924
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7152124121120ทำแล้ว 15/12/2559205236593720
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6258223197184ทำแล้ว 14/02/2560127724416
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8194163155147ทำแล้ว 09/12/25591067412017
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7239233225203ทำแล้ว 26/01/256051112353535
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5123857977ทำแล้ว 30/11/25594491811
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6183201173248ทำแล้ว 30/11/2559860333030
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9319156155160ทำแล้ว 15/08/2560138261919
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7352341328325ทำแล้ว 30/11/255985192201413
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4268270270270ทำแล้ว 20/03/25601620222
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51059996109ทำแล้ว 04/08/256026105474542
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191187185182ทำแล้ว 18/08/2560177444
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว711812611198ทำแล้ว 18/08/25604491585420
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7136112110114ทำแล้ว 01/12/255933921441
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6165148141159ทำแล้ว 30/11/25595644303028
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7212218229229ทำแล้ว 30/11/2559164616129
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7187165173154ทำแล้ว 14/12/255924131313
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6111929290ทำแล้ว 15/12/25596277333
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7109132123111ทำแล้ว 16/08/2560324986
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 15/12/25595047181817
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6147128122123ทำแล้ว 14/12/255993154724240
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6178201155180ทำแล้ว 25/09/2560679422827
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6113878582ทำแล้ว 15/12/25591959111111
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7958688101ทำแล้ว 30/06/2559750999
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7196189175161ทำแล้ว 30/11/25594380262626
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729729ทำแล้ว 30/11/2559143222
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 16/12/255961131313
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว660575555ทำแล้ว 30/11/2559953171716
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7109877169ทำแล้ว 28/11/255954922165
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7158147139129ทำแล้ว 14/12/255975221819
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6169126128155ทำแล้ว 16/08/2560394523329
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7217134120113ทำแล้ว 15/12/2559119636259
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7358255230227ทำแล้ว 29/11/25596931086
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7145142136137ทำแล้ว 15/12/2559758125115
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8126192198205ทำแล้ว 17/08/256080181817
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7218136129106ทำแล้ว 30/11/25601659262626
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว71341209292ทำแล้ว 15/12/25594436333
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5133112111112ทำแล้ว 30/11/255912104222222
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4243165148148ทำแล้ว 15/12/2559251093500
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7130131139144ทำแล้ว 28/11/25591562333129
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6321368330285ทำแล้ว 29/12/25592170252221
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5142114107106ทำแล้ว 20/06/2560483373733
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว589727067ทำแล้ว 09/12/25591771302929
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5173134119110ทำแล้ว 15/12/2559681011121
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6156213201199ทำแล้ว 29/11/255933666
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7202184203175ทำแล้ว 30/11/25591645141413
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5265300276249ทำแล้ว 13/12/25591656151312
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว775797675ทำแล้ว 29/12/25592026171717
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7989910196ทำแล้ว 29/12/2559811653
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว816013210697ทำแล้ว 29/12/25591452232115
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว686110107113ทำแล้ว 25/11/25591165212120
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7184188188188ทำแล้ว 31/10/2559268111
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว691807775ทำแล้ว 30/11/25592149997
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว71151029992ทำแล้ว 14/02/25602237171311
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254254253ทำแล้ว 28/11/2559876232018
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6143144122124ทำแล้ว 16/12/25591860303026
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7191192191191ทำแล้ว 29/11/255943775
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6214201199197ทำแล้ว 30/11/25602473222013
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7262254255251ทำแล้ว 28/12/25592150191614
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7147189188184ทำแล้ว 27/12/25591496545352
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7123787982ทำแล้ว 30/11/25591553141111
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9166163152144ทำแล้ว 28/11/25593172322828
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7109112105102ทำแล้ว 16/08/25601748222121
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว514715310890ทำแล้ว 21/08/2560176201211
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6183184184184ทำแล้ว 30/11/2559332131310
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6115989392ทำแล้ว 24/10/2560360282316
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191191190189ทำแล้ว 17/08/256053292623
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว688817876ทำแล้ว 28/11/2559150222220
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว488858277ทำแล้ว 15/02/2560267999
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7128109105103ทำแล้ว 28/12/255935211813
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7158176169173ทำแล้ว 29/11/2559959403936
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6298298298298ทำแล้ว 27/12/255910511171
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6146152139127ทำแล้ว 30/12/25591436161615
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 30/11/255956262221
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว765726961ทำแล้ว 29/11/25592241191917
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว723313599102ทำแล้ว 17/08/256056988
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7200158148142ทำแล้ว 20/12/2559786605730
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7255248237230ทำแล้ว 27/01/256055877
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6297245245243ทำแล้ว 621166
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9160143142142ทำแล้ว 29/11/2560511264
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8204185185178ทำแล้ว 30/11/255972198989359
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6183142110105ทำแล้ว 31/10/255919871111
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6173174157161ทำแล้ว 28/11/255917551200
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7169196188191ทำแล้ว 10/08/2560889976
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7154160156135ทำแล้ว 29/11/255958272623
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6119132125128ทำแล้ว 29/12/2559253210
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7267274274274ทำแล้ว 15/11/2559145141110
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8113107101101ทำแล้ว 30/11/255967141414
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7188158151149ทำแล้ว 30/11/25591665202020
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6156110107106ทำแล้ว 15/12/25592572343130
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว566748071ทำแล้ว 30/11/255910569202014
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7201187177165ทำแล้ว 30/11/2559666262626
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103938884ทำแล้ว 29/11/25591435121110
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132139135130ทำแล้ว 30/11/25591363292320
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 15/12/25595738977
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6174142115112ทำแล้ว 30/11/255914701085
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8841840840840ทำแล้ว 30/11/25594975111010
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7255259258225ทำแล้ว 27/12/2559894014109
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว712314398113ทำแล้ว 26/12/2559662342523
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว992707070ทำแล้ว 29/11/2559921497
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6174175175175ทำแล้ว 29/11/2559157161615
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7181278271277ทำแล้ว 30/11/25596540212113
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8319319319319ทำแล้ว 22/05/25608433
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7298299284284ทำแล้ว 25/01/2560146141311
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8186165150124ทำแล้ว 15/12/255958262626
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7257195153134ทำแล้ว 30/11/25592067292924
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5133134134133ทำแล้ว 20/12/25591660121212
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6134584444ทำแล้ว 13/12/2559534191512
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6121205191174ทำแล้ว 29/08/2560161121110
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5162165165165ทำแล้ว 29/11/25593911111
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7194186184179ทำแล้ว 28/02/2560245161613
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8134129129128ทำแล้ว 30/11/2559168221711
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6138139139139ทำแล้ว 56511111
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7168170169170ทำแล้ว 06/12/25593011613119
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5430427427427ทำแล้ว 14/11/25591149959393
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8117152136115ทำแล้ว 29/11/255927161513
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7373379368367ทำแล้ว 26/12/25593695414129
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6238246243243ทำแล้ว 15/12/25595554322
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7104897786ทำแล้ว 29/11/25592444332925
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7122125121117ทำแล้ว 30/11/25595623121
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว711110310697ทำแล้ว 29/06/25604153201514
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7260262262262ทำแล้ว 16/12/255955212120
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7127119128113ทำแล้ว 30/11/25592331181817
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7153213218126ทำแล้ว 11/05/25601632544
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว3137132135144ทำแล้ว 30/12/2559748313130
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6266260239219ทำแล้ว 30/12/255929999
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6129132109106ทำแล้ว 30/12/255931884
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7198165132130ทำแล้ว 14/12/25593556333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7120111115109ทำแล้ว 30/11/25595062342323
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว788858282ทำแล้ว 28/11/25592652211918
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7156169155165ทำแล้ว 29/11/25594062131312
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7193213213199ทำแล้ว 31/08/2560281393938
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว697113116112ทำแล้ว 29/11/2559395813107
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7121111121107ทำแล้ว 30/12/25594287232323
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9155228216209ทำแล้ว 26/12/2559465654
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว780787372ทำแล้ว 30/11/25591437121111
รวม 141 อปท.14193126,67025,56124,46523,8381413,2209,9043,3052,7522,369
ข้อมูล ณ 17/08/2561