รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175158160156ทำแล้ว 30/11/2559119121210
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7222222197188ทำแล้ว 29/11/2559116212120
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5312216213211ทำแล้ว 27/01/256062000
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8746746746746ทำแล้ว 30/11/255978731
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10146177155105ทำแล้ว 15/12/25593884171717
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7386312248191ทำแล้ว 15/02/2560121400
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7152124121120ทำแล้ว 15/12/255912107232322
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6258223197184ทำแล้ว 14/02/25601271099
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8194163155147ทำแล้ว 09/12/2559966000
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7242230225205ทำแล้ว 26/01/256043112111
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5123857977ทำแล้ว 30/11/2559449111
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6202182173251ทำแล้ว 30/11/255960131313
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9319156155160ทำแล้ว 15/08/2560138191919
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7352341328325ทำแล้ว 30/11/255978192000
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4268270270270ทำแล้ว 20/03/25601015222
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51039898110ทำแล้ว 04/08/256082221916
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191187185182ทำแล้ว 18/08/2560177000
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7131141125110ทำแล้ว 18/08/25604492550
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7137112109114ทำแล้ว 01/12/255924921241
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6165148141159ทำแล้ว 30/11/25591444800
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7212218229229ทำแล้ว 30/11/2559246666
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7187165173154ทำแล้ว 14/12/255924000
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6111929290ทำแล้ว 15/12/25593666000
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7109132123111ทำแล้ว 16/08/256021401
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 15/12/25593230300
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6145128123124ทำแล้ว 14/12/255969161514
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6192201155180ทำแล้ว 25/09/2560680000
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6113878582ทำแล้ว 15/12/25591959666
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7958688101ทำแล้ว 30/06/2559248611
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7196189175161ทำแล้ว 30/11/25592178111
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729729ทำแล้ว 30/11/2559143111
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 16/12/255961333
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว661555655ทำแล้ว 30/11/255954000
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7108887169ทำแล้ว 28/11/25593970300
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7158148139129ทำแล้ว 14/12/255975611
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6169126128155ทำแล้ว 16/08/256094887
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7217134120113ทำแล้ว 15/12/2559119222221
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7358255230227ทำแล้ว 29/11/255993664
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7145143143143ทำแล้ว 15/12/25593881000
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8126192198205ทำแล้ว 17/08/256077000
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7218136129106ทำแล้ว 30/11/25601659878
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว71341209292ทำแล้ว 15/12/25592236333
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5133112111112ทำแล้ว 30/11/255990444
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4255154148148ทำแล้ว 15/12/2559111000
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7140131132141ทำแล้ว 28/11/25591258131110
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6321368330285ทำแล้ว 29/12/255961121212
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5142114107106ทำแล้ว 20/06/256083212115
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว589727067ทำแล้ว 09/12/2559657333
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5173134119110ทำแล้ว 15/12/255946101000
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6131172172171ทำแล้ว 28/11/25593111
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7202184203175ทำแล้ว 30/11/255945555
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5264301276249ทำแล้ว 13/12/255940000
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว773797677ทำแล้ว 29/12/25591922500
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7999910196ทำแล้ว 29/12/2559821442
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว815813010495ทำแล้ว 10/08/256049000
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว686110107113ทำแล้ว 25/11/2559863111111
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7185188188188ทำแล้ว 31/10/2559268111
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว691807775ทำแล้ว 30/11/255948443
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว711010510192ทำแล้ว 14/02/256026000
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254254253ทำแล้ว 28/11/255976000
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6144143122124ทำแล้ว 16/12/25592511075
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7192191191191ทำแล้ว 29/11/255943000
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6214201199197ทำแล้ว 30/11/256073700
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7262254255251ทำแล้ว 15/08/256050100
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7164189188184ทำแล้ว 27/12/2559487282828
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7122828285ทำแล้ว 30/11/2559140964
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9166163152144ทำแล้ว 28/11/255968000
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7108112105104ทำแล้ว 16/08/256048333
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว514715310890ทำแล้ว 21/08/2560176444
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6183184184184ทำแล้ว 30/11/255932111
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6115979393ทำแล้ว 24/10/256060000
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191191190189ทำแล้ว 17/08/256051744
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว688817876ทำแล้ว 28/11/2559149999
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว488858277ทำแล้ว 15/02/2560267000
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7132109105103ทำแล้ว 28/12/255924500
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7158172172174ทำแล้ว 29/11/2559159886
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6298298298298ทำแล้ว 27/12/255950000
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6145152139128ทำแล้ว 30/12/2559136432
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 30/11/255956400
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว765726961ทำแล้ว 29/11/25594011117
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว723313599102ทำแล้ว 17/08/256047100
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7200158148142ทำแล้ว 20/12/2559282343411
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7255248237230ทำแล้ว 27/01/256055322
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6263243242241ทำแล้ว 28/11/25598000
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9163146145145ทำแล้ว 29/11/255946000
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8206184184178ทำแล้ว 30/11/25591146332815
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6186140110104ทำแล้ว 31/10/255976100
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6173174157161ทำแล้ว 28/11/25591754100
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7172194188192ทำแล้ว 10/08/256081100
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7154160156135ทำแล้ว 29/11/255958433
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6119132125128ทำแล้ว 29/12/255938200
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7267274274274ทำแล้ว 15/11/2559144655
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8113107101101ทำแล้ว 30/11/255967111
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7186159152149ทำแล้ว 30/11/2559104000
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6158108107106ทำแล้ว 15/12/25592472522
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว570738071ทำแล้ว 30/11/25597362661
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7201187177165ทำแล้ว 30/11/255959887
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103938884ทำแล้ว 29/11/255935200
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132139135130ทำแล้ว 30/11/255956200
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7235237237237ทำแล้ว 15/12/2559937222
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6174142115112ทำแล้ว 30/11/25591170422
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8841840840840ทำแล้ว 30/11/25591540100
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7254259258226ทำแล้ว 27/12/255940000
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว712114799118ทำแล้ว 26/12/255959422
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว992707070ทำแล้ว 29/11/255992000
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6174175175175ทำแล้ว 29/11/2559157555
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7267267267267ทำแล้ว 30/11/255941110
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8319319319319ทำแล้ว 22/05/25608111
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7299298284284ทำแล้ว 25/01/256046887
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8186165150124ทำแล้ว 15/12/255951000
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7257195153134ทำแล้ว 30/11/25591567191914
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5133134134133ทำแล้ว 20/12/255960222
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6134584444ทำแล้ว 13/12/255933653
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6121205191174ทำแล้ว 29/08/2560161000
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5162165165165ทำแล้ว 29/11/25593910000
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7194186184179ทำแล้ว 28/02/2560245110
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8134129129128ทำแล้ว 30/11/255968500
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6141139139139ทำแล้ว 3651211
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7168170170170ทำแล้ว 06/12/25591096200
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5430427427427ทำแล้ว 14/11/2559148585757
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8117152136115ทำแล้ว 29/11/255927755
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7373379368367ทำแล้ว 26/12/25593692242319
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6238246243243ทำแล้ว 15/12/25594841000
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7104897786ทำแล้ว 29/11/255944000
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7122125121117ทำแล้ว 30/11/255956200
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว711110310697ทำแล้ว 21/11/256135471088
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7260262262262ทำแล้ว 16/12/255955444
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7127119128113ทำแล้ว 30/11/25592123222
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7153213218126ทำแล้ว 11/05/256086544
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว3137132135144ทำแล้ว 30/12/255948311
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6266260239219ทำแล้ว 30/12/255913000
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6129132109106ทำแล้ว 30/12/255931884
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7198165132130ทำแล้ว 14/12/25592056333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7125110115109ทำแล้ว 30/11/25592857554
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว788858282ทำแล้ว 28/11/255926441088
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7156169155165ทำแล้ว 29/11/25594062998
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7193213213199ทำแล้ว 31/08/256078997
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว697113116112ทำแล้ว 29/11/25592058221
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7121111121107ทำแล้ว 30/12/2559558777
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9155228216209ทำแล้ว 26/12/2559465544
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว780787372ทำแล้ว 30/11/255936854
รวม 141 อปท.14193126,82625,48824,45823,8471411,1748,726838692585
ข้อมูล ณ 22/01/2561