รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175158160156ทำแล้ว 30/11/2559127353525
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7221222197188ทำแล้ว 29/11/2559125373736
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5306216213211ทำแล้ว 27/01/25602383152700
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8746746746746ทำแล้ว 30/11/255979731
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10145177155105ทำแล้ว 15/12/25594191323232
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7386312248191ทำแล้ว 15/02/25601212087
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7152124121120ทำแล้ว 15/12/255931109393219
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6258223197184ทำแล้ว 14/02/2560127424242
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8194163155147ทำแล้ว 09/12/25591067131313
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7242230225205ทำแล้ว 26/01/256043112272726
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5123857977ทำแล้ว 30/11/2559449111
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6202182173251ทำแล้ว 30/11/255960181818
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9319156155160ทำแล้ว 15/08/2560138191919
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7352341328325ทำแล้ว 30/11/255978192742
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4268270270270ทำแล้ว 20/03/25601015222
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51039898110ทำแล้ว 04/08/256082323231
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191187185182ทำแล้ว 18/08/2560177444
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว711812611198ทำแล้ว 18/08/2560439134315
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7137112109114ทำแล้ว 01/12/255924921441
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6165148141159ทำแล้ว 30/11/25591444887
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7212218229229ทำแล้ว 30/11/25591646777
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7187165173154ทำแล้ว 14/12/255924977
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6111929290ทำแล้ว 15/12/25596075333
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7109132123111ทำแล้ว 16/08/256021423
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 15/12/25593230300
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6147128122123ทำแล้ว 14/12/25599091282019
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6191201155180ทำแล้ว 25/09/25608792534
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6113878582ทำแล้ว 15/12/25591959888
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7958688101ทำแล้ว 30/06/2559248999
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7196189175161ทำแล้ว 30/11/25592178101010
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729729ทำแล้ว 30/11/2559143222
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 16/12/255961333
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว661555655ทำแล้ว 30/11/255954161615
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7108887169ทำแล้ว 28/11/25593974500
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7158147139129ทำแล้ว 14/12/255975151414
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6169126128155ทำแล้ว 16/08/256094111110
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7217134120113ทำแล้ว 15/12/2559119424241
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7358255230227ทำแล้ว 29/11/2559693886
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7145143143143ทำแล้ว 15/12/2559388113115
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8126192198205ทำแล้ว 17/08/25607710109
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7218136129106ทำแล้ว 30/11/2560165910910
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว71341209292ทำแล้ว 15/12/25592836333
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5133112111112ทำแล้ว 30/11/255912104161616
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4255154148148ทำแล้ว 15/12/25591111400
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7140131132141ทำแล้ว 28/11/25591258161413
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6321368330285ทำแล้ว 29/12/255961191414
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5142114107106ทำแล้ว 20/06/256083333226
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว589727067ทำแล้ว 09/12/25591771232223
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5173134119110ทำแล้ว 15/12/255946101821
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6156213201199ทำแล้ว 29/11/255933666
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7202184203175ทำแล้ว 30/11/255945666
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5265300276249ทำแล้ว 13/12/255915615108
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว774797676ทำแล้ว 29/12/25592024121010
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7989910196ทำแล้ว 29/12/2559811653
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว816013210697ทำแล้ว 29/12/2559145214126
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว686110107113ทำแล้ว 25/11/2559863181818
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7184188188188ทำแล้ว 31/10/2559268111
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว691807775ทำแล้ว 30/11/25592148665
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว711310210192ทำแล้ว 14/02/25602234553
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254254253ทำแล้ว 28/11/2559876111010
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6144143122124ทำแล้ว 16/12/2559256262016
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7192191191191ทำแล้ว 29/11/255943664
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6214201199197ทำแล้ว 30/11/25602473776
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7262254255251ทำแล้ว 28/12/255950976
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7158189188184ทำแล้ว 27/12/2559784373736
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7122828285ทำแล้ว 30/11/25591401065
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9166163152144ทำแล้ว 28/11/25593172241814
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7108112105104ทำแล้ว 16/08/256048888
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว514715310890ทำแล้ว 21/08/2560176944
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6183184184184ทำแล้ว 30/11/255932131210
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6115979393ทำแล้ว 24/10/256060986
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191191190189ทำแล้ว 17/08/256051101010
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว688817876ทำแล้ว 28/11/2559150121212
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว488858277ทำแล้ว 15/02/2560267777
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7128109105103ทำแล้ว 28/12/2559391731
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7158172172174ทำแล้ว 29/11/2559159161614
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6298298298298ทำแล้ว 27/12/255910511160
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6145152139128ทำแล้ว 30/12/2559136131311
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 30/11/255956202018
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว765726961ทำแล้ว 29/11/25594113112
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว723313599102ทำแล้ว 17/08/256047100
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7200158148142ทำแล้ว 20/12/2559786494723
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7255248237230ทำแล้ว 27/01/256055877
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6297245245243ทำแล้ว 62711
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9160143142142ทำแล้ว 29/11/256051442
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8204185185178ทำแล้ว 30/11/255971198696431
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6186140110104ทำแล้ว 31/10/255976400
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6173174157161ทำแล้ว 28/11/25591755100
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7175192186192ทำแล้ว 10/08/2560891976
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7154160156135ทำแล้ว 29/11/255958433
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6119132125128ทำแล้ว 29/12/2559238210
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7267274274274ทำแล้ว 15/11/255914513109
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8113107101101ทำแล้ว 30/11/255967111
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7188158151149ทำแล้ว 30/11/25591665121212
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6156110107106ทำแล้ว 15/12/25592572151111
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว570738071ทำแล้ว 30/11/2559726913137
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7201187177165ทำแล้ว 30/11/255959887
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103938884ทำแล้ว 29/11/255935700
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132139135130ทำแล้ว 30/11/25591063333
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 15/12/25595738866
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6174142115112ทำแล้ว 30/11/255914701085
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8841840840840ทำแล้ว 30/11/255947401098
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7254259258226ทำแล้ว 27/12/255940632
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว712314398113ทำแล้ว 26/12/2559662231916
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว992707070ทำแล้ว 29/11/255992311
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6174175175175ทำแล้ว 29/11/2559157161615
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7267267267267ทำแล้ว 30/11/25593141110
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8319319319319ทำแล้ว 22/05/25608222
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7299298284284ทำแล้ว 25/01/256046887
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8186165150124ทำแล้ว 15/12/255958212021
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7257195153134ทำแล้ว 30/11/25591967212116
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5133134134133ทำแล้ว 20/12/255960555
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6134584444ทำแล้ว 13/12/2559534653
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6121205191174ทำแล้ว 29/08/2560161310
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5162165165165ทำแล้ว 29/11/25593911111
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7194186184179ทำแล้ว 28/02/2560245654
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8134129129128ทำแล้ว 30/11/25591681052
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6141139139139ทำแล้ว 5352211
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7168170170170ทำแล้ว 06/12/255910961186
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5430427427427ทำแล้ว 14/11/25591149787777
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8117152136115ทำแล้ว 29/11/255927752
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7373379368367ทำแล้ว 26/12/25593694333227
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6238246243243ทำแล้ว 15/12/25594841222
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7104897786ทำแล้ว 29/11/255944412129
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7122125121117ทำแล้ว 30/11/255956820
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว711110310697ทำแล้ว 29/06/256041531088
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7260262262262ทำแล้ว 16/12/255955744
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7127119128113ทำแล้ว 30/11/2559222710109
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7153213218126ทำแล้ว 11/05/25601532544
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว3137132135144ทำแล้ว 30/12/255948181817
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6266260239219ทำแล้ว 30/12/255928444
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6129132109106ทำแล้ว 30/12/255931884
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7198165132130ทำแล้ว 14/12/25593156333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7125110115109ทำแล้ว 30/11/25595060221817
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว788858282ทำแล้ว 28/11/25592652131213
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7156169155165ทำแล้ว 29/11/25594062121211
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7193213213199ทำแล้ว 31/08/2560181181816
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว697113116112ทำแล้ว 29/11/25593958542
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7121111121107ทำแล้ว 30/12/25593887151515
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9155228216209ทำแล้ว 26/12/2559465544
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว780787372ทำแล้ว 30/11/255914361199
รวม 141 อปท.14193126,85825,50224,46723,8531412,1019,4631,8871,5881,339
ข้อมูล ณ 19/04/2561