รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175160163150ทำแล้ว 30/11/255913012710210094
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7181210202199ทำแล้ว 29/11/25597140696968
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5306216213211ทำแล้ว 27/01/2560238315945044
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว8746746746746ทำแล้ว 30/11/25592779444141
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10139184153103ทำแล้ว 15/12/25594388737371
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว7377321248191ทำแล้ว 15/02/256075125595350
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7152124121120ทำแล้ว 15/12/2559216236193193192
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6254242195171ทำแล้ว 14/02/256020163152151119
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8185173152145ทำแล้ว 09/12/25598569454039
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7236233225203ทำแล้ว 26/01/256050114756868
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5122867977ทำแล้ว 30/11/25591665443535
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6183201173248ทำแล้ว 30/11/2559860353232
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9319156155160ทำแล้ว 15/08/2560138262020
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว7352341328325ทำแล้ว 30/11/255985192241413
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว4268270270270ทำแล้ว 20/03/25601620977
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว51009995109ทำแล้ว 04/08/256022105817580
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7191187185182ทำแล้ว 18/08/2560177444
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว711612911098ทำแล้ว 18/08/25605691878732
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว7136112110114ทำแล้ว 01/12/255933100403730
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6164153140156ทำแล้ว 30/11/25596559333331
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว7212218229229ทำแล้ว 30/11/25591646202017
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7188164173154ทำแล้ว 14/12/25592829212121
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว6106959290ทำแล้ว 15/12/25596072333
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว7109132123111ทำแล้ว 16/08/256052812119
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6160160160160ทำแล้ว 15/12/25595049272726
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว6144129124122ทำแล้ว 14/12/255993158125112108
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6163187144170ทำแล้ว 1286484647
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6113878582ทำแล้ว 15/12/25591959282828
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว7878388101ทำแล้ว 30/06/2559950252523
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว7194189176161ทำแล้ว 30/11/25594380303030
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว6728729729729ทำแล้ว 30/11/2559648202017
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว6410410410410ทำแล้ว 16/12/255961222221
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว660575555ทำแล้ว 30/11/2559953171716
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว7109877169ทำแล้ว 28/11/255954104685350
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว7158147139129ทำแล้ว 14/12/25591275292829
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว6166127133152ทำแล้ว 16/08/256024102797675
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว7238183160149ทำแล้ว 15/12/25592098747474
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว7275309245239ทำแล้ว 29/11/255985101454544
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว7145142136137ทำแล้ว 15/12/25597888353532
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8126192198205ทำแล้ว 17/08/256081353533
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว7217133129105ทำแล้ว 30/11/25602058393939
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว71341209292ทำแล้ว 15/12/255944392033
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว5131113111112ทำแล้ว 30/11/255912105717171
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว4243165148148ทำแล้ว 15/12/255946141454544
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7130131139144ทำแล้ว 28/11/25591562454545
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว6321368330285ทำแล้ว 29/12/25592174605554
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5141114107106ทำแล้ว 20/06/2560783393939
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว589736967ทำแล้ว 09/12/25591774636159
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5173134119110ทำแล้ว 15/12/2559681033721
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว6156213201199ทำแล้ว 29/11/255933666
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7202184203175ทำแล้ว 30/11/25591650171715
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว5263301276249ทำแล้ว 13/12/25591761292221
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว775797675ทำแล้ว 29/12/25591422171717
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7989910196ทำแล้ว 29/12/255981231310
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว816013210697ทำแล้ว 29/12/25591452312922
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว680109107113ทำแล้ว 25/11/25594293757574
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7183189188188ทำแล้ว 31/10/25592667999
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว691807775ทำแล้ว 30/11/25592149121210
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว71141039992ทำแล้ว 14/02/25602341232018
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว6254254254253ทำแล้ว 09/02/2561976272422
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว6137147123124ทำแล้ว 16/12/25592164393432
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว7191192191191ทำแล้ว 29/11/2559743181511
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6209206199197ทำแล้ว 30/11/25603671211912
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7261256255250ทำแล้ว 28/12/25592151272419
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7145189187183ทำแล้ว 27/12/25592098605958
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว7123787982ทำแล้ว 30/11/25591559323130
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว9166163152144ทำแล้ว 28/11/255931100717070
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว7108114105101ทำแล้ว 16/08/25601753302925
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว514315710890ทำแล้ว 21/08/2560584373533
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว6183184184184ทำแล้ว 30/11/25591823232317
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6115989392ทำแล้ว 24/10/2560364393725
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว5191191190189ทำแล้ว 01/10/2560759343432
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว685847876ทำแล้ว 28/11/2559151272726
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว483888476ทำแล้ว 15/02/2560467353333
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว7126106103101ทำแล้ว 28/12/2559336302723
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7158176169173ทำแล้ว 29/11/2559959515151
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว6298298298298ทำแล้ว 27/12/25591051191915
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว6138152139127ทำแล้ว 30/12/25591046313128
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7222222222222ทำแล้ว 30/11/25596168353433
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว765726961ทำแล้ว 29/11/25592249262626
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว723313599102ทำแล้ว 17/08/2560262999
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว7194158148143ทำแล้ว 20/12/25592597797978
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7254248237230ทำแล้ว 27/01/25602154282626
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6297245245243ทำแล้ว 62141210
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว9160143142142ทำแล้ว 29/11/256051171715
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว8206183185178ทำแล้ว 30/11/255976198167167142
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6182142110105ทำแล้ว 31/10/255966117261818
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6173174157161ทำแล้ว 28/11/25591755262119
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7169196188191ทำแล้ว 10/08/2560889976
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว7151160157136ทำแล้ว 29/11/2559158333330
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว6119132125128ทำแล้ว 29/12/2559253222
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7265276274274ทำแล้ว 15/11/2559144171612
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว811410899101ทำแล้ว 30/11/2559967151515
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7189158150149ทำแล้ว 30/11/25591765262424
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว6156110107106ทำแล้ว 15/12/25592572474646
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว566748071ทำแล้ว 30/11/255910569343429
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7201187177165ทำแล้ว 30/11/2559669434343
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5103938884ทำแล้ว 29/11/25591435191918
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7132139135130ทำแล้ว 30/11/25591663393431
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7233233233233ทำแล้ว 15/12/25595742231617
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6166154110110ทำแล้ว 30/11/25591567363636
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว8841840840840ทำแล้ว 30/11/25595076575250
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว7254260258225ทำแล้ว 27/12/25599042282827
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว712214596113ทำแล้ว 26/12/25591064525149
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว992707070ทำแล้ว 29/11/255992151412
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว6174175175175ทำแล้ว 29/11/255915172404039
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว7181278271277ทำแล้ว 30/11/25596440272625
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8317319319318ทำแล้ว 22/05/25601472272726
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7298299284284ทำแล้ว 25/01/2560246151412
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว8186163149124ทำแล้ว 15/12/2559563444441
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7257195153134ทำแล้ว 30/11/25592268363126
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5134134133133ทำแล้ว 20/12/25592760141414
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว6134584444ทำแล้ว 13/12/2559534211915
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว6107217190174ทำแล้ว 29/08/25601151262120
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว5162165165165ทำแล้ว 29/11/25594519111
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว7191189183178ทำแล้ว 28/02/2560945201917
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8134129129128ทำแล้ว 30/11/25591668404036
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6121139139139ทำแล้ว 5141302929
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7166171169170ทำแล้ว 06/12/255967116391917
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5430427427427ทำแล้ว 14/11/25591149106104104
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8118152134115ทำแล้ว 29/11/2559733262423
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7385385382383ทำแล้ว 26/12/25594296555253
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6238246243243ทำแล้ว 15/12/25595554151414
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7104897786ทำแล้ว 29/11/25592462555550
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7128123118116ทำแล้ว 30/11/25592784716441
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว711110310697ทำแล้ว 29/06/25604253292827
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7260262262262ทำแล้ว 16/12/2559155272423
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7127119128113ทำแล้ว 30/11/25592334262624
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว7153213218126ทำแล้ว 11/05/256016321498
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว3130136134146ทำแล้ว 30/12/2559250383838
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6266260239219ทำแล้ว 30/12/2559637222220
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว6128132110106ทำแล้ว 30/12/255973111117
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7197166132130ทำแล้ว 13/12/25593555333
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว7119111114109ทำแล้ว 30/11/25595063434343
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว787858282ทำแล้ว 28/11/25592652262422
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7156169155165ทำแล้ว 29/11/25594062341312
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว7190214213199ทำแล้ว 31/08/2560584646361
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว697113116112ทำแล้ว 29/11/25596464242117
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7118114121107ทำแล้ว 30/12/25594483252525
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว9155228216209ทำแล้ว 26/12/2559465201919
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว778787372ทำแล้ว 30/11/25592145181717
รวม 141 อปท.14193126,40425,75624,50623,8711414,09710,3925,4185,0344,684
ข้อมูล ณ 07/08/2563