รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7352207166146ทำแล้ว 31/05/256058175211813
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8213215215214ทำแล้ว 29/09/25593592555
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8225237237237ทำแล้ว 23/12/255958533
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว871575050ทำแล้ว 14/12/25592246000
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว7209194179184ทำแล้ว 30/03/256068
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว5846161184ทำแล้ว 31/03/256014000
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว462525353ทำแล้ว 30/11/2559237000
8. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8195159190168ทำแล้ว 30/11/25594772000
9. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว4131114109106ทำแล้ว 30/11/2559670998
10. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6113878075ทำแล้ว 15/12/2559658202
11. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว81309610199ทำแล้ว 31/10/255911
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8127120116116ทำแล้ว 12/04/2560752000
13. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว655534748ทำแล้ว 30/11/2559237000
14. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6204192192208ทำแล้ว 30/12/255953000
15. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6140159149151ทำแล้ว 27/04/256051000
16. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6326834123ทำแล้ว 09/11/2559131000
17. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4126126125123ทำแล้ว 30/11/2559
18. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6180192176166ทำแล้ว 22/03/256068000
19. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว853434240ทำแล้ว 29/12/25593184000
20. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว771836266ทำแล้ว 30/03/256043000
21. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว715711510999ทำแล้ว 31/10/255955444
22. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4103898271ทำแล้ว 31/10/2559217000
23. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว787878787ทำแล้ว 21/12/25591711000
24. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5180213234233ทำแล้ว 27/12/2559623000
25. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9156141110115ทำแล้ว 19/06/256017851211
26. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8137111111111ทำแล้ว 15/12/2559
27. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5184145144142ทำแล้ว 28/11/2559854000
28. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว673363844ทำแล้ว 31/10/2559
29. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว7238243243243ทำแล้ว 09/11/2559
30. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว51331308583ทำแล้ว 24/11/2559
31. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7197172170172ทำแล้ว 08/11/25591116000
32. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7244179159143ทำแล้ว 31/10/255914000
33. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8165156156156ทำแล้ว 29/03/2560
34. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6112116114111ทำแล้ว 28/11/2559934333
35. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5197189189189ทำแล้ว 29/11/2559
36. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว8121127127127ทำแล้ว 21/04/25603145121212
37. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7254253242255ทำแล้ว 18/11/25592051000
38. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6120105108107ทำแล้ว 29/12/2559857111010
39. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว41341139989ทำแล้ว 28/11/255951000
40. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8233236236236ทำแล้ว 29/11/255947000
41. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5240270295297ทำแล้ว 09/11/255950000
42. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว713013011093ทำแล้ว 28/10/255952000
43. อบต.ท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว82241038387ทำแล้ว 24/11/25593539000
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7133179ทำแล้ว 10/11/255923537888
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว728912112089ทำแล้ว 31/10/2559181800
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7137122125115ทำแล้ว 19/12/255947000
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8215160136124ทำแล้ว 09/11/2559119000
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7274237205192ทำแล้ว 15/05/2560
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5230171169156ทำแล้ว 28/11/2559145112127
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว5155119113112ทำแล้ว 29/11/255911872
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6148908175ทำแล้ว 31/10/2559
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว6110223439ทำแล้ว 31/10/255931000
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว7181535841ทำแล้ว 31/10/255919000
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9314318325317ทำแล้ว 29/11/255930111
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7228158156147ทำแล้ว 30/11/25596000
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7169142135132ทำแล้ว 28/11/2559459877
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว651332726ทำแล้ว 30/03/25605000
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5435306276180ทำแล้ว 29/03/25601736000
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6106818081ทำแล้ว 29/11/255935000
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว81521147978ทำแล้ว 28/10/2559
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว4103103103103ทำแล้ว 21/11/255930000
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7187192190190ทำแล้ว 30/03/2560938000
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8141141141141ทำแล้ว 30/11/255949000
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว565646072ทำแล้ว 31/10/25591321188
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6289201173171ทำแล้ว 29/11/2559
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7116116116116ทำแล้ว 18/04/2560
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8190191183182ทำแล้ว 29/11/2559
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6123822843ทำแล้ว 10/11/25593237000
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว769736059ทำแล้ว 15/12/255926000
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว5909810196ทำแล้ว 30/11/2559237322
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7249250209144ทำแล้ว 15/05/2560
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8165104105105ทำแล้ว 10/11/2559
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว7148209209258ทำแล้ว 25000
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8207204204204ทำแล้ว 16/11/255943000
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว744373735ทำแล้ว 29/12/2559
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7188165134152ทำแล้ว 03/11/2559211000
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7212213213213ทำแล้ว 28/12/2559236500
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว7241269240213ทำแล้ว 29/11/2559252878
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6173173172172ทำแล้ว 29/11/25595000
รวม 79 อปท.7951913,08011,13410,55010,399798322,580156117104
ข้อมูล ณ 22/01/2561