รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7352207166146ทำแล้ว 31/05/25606618415612191
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8213215215214ทำแล้ว 29/09/25595192383838
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8225237237237ทำแล้ว 23/12/25593166251915
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว871575050ทำแล้ว 14/12/25592246333332
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว7209194179184ทำแล้ว 30/03/256010274222222
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว5826561182ทำแล้ว 31/03/25608416121211
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว462525353ทำแล้ว 30/11/2559637333
8. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8195159190168ทำแล้ว 30/11/25594876514949
9. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว4124113109106ทำแล้ว 30/11/25593684605755
10. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6113878075ทำแล้ว 15/12/2559658292929
11. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว81309610199ทำแล้ว 31/10/25591728161312
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8126120116116ทำแล้ว 12/04/25601354332118
13. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว655534748ทำแล้ว 30/11/25591551171512
14. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6204192192208ทำแล้ว 30/12/25595769393230
15. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6140159149151ทำแล้ว 27/04/256051262222
16. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6324854123ทำแล้ว 09/11/2559831322
17. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4126126125123ทำแล้ว 30/11/25596515159
18. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6175192176166ทำแล้ว 22/03/25605485221
19. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว850434240ทำแล้ว 29/12/25593383202020
20. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว771826263ทำแล้ว 30/03/25601254272626
21. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว715711510999ทำแล้ว 31/10/25592255191919
22. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4102898271ทำแล้ว 31/10/25593566212019
23. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว787878787ทำแล้ว 21/12/25591826181817
24. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5180213234233ทำแล้ว 27/12/25591037131313
25. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9151147110114ทำแล้ว 19/06/25605484615653
26. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8137111111111ทำแล้ว 15/12/25591952161516
27. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5184145144142ทำแล้ว 28/11/255918542422
28. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว673363844ทำแล้ว 31/10/25591513633
29. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว7238243243243ทำแล้ว 09/11/255911333
30. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว51241378782ทำแล้ว 24/11/25592815666
31. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7197172170172ทำแล้ว 08/11/25591116444
32. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7244179159143ทำแล้ว 31/10/255914533
33. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8163158156156ทำแล้ว 29/03/25604261052
34. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6111116114111ทำแล้ว 28/11/25592434201814
35. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5197189189189ทำแล้ว 29/11/2559850262626
36. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว8121127127127ทำแล้ว 21/04/25608076575655
37. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7254250239251ทำแล้ว 18/11/25596998747473
38. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6119107107107ทำแล้ว 29/12/25593894322624
39. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว41331139989ทำแล้ว 28/11/25591461191412
40. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8233236217217ทำแล้ว 29/11/255995526167
41. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5240270295297ทำแล้ว 09/11/255951151514
42. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว713013011093ทำแล้ว 28/10/255952323128
43. อบต.ท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว82181038387ทำแล้ว 24/11/25597641242020
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7133177ทำแล้ว 10/11/255923744343434
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว728712212089ทำแล้ว 31/10/255910991494535
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7137123124115ทำแล้ว 19/12/25592773462215
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8215160136124ทำแล้ว 09/11/25591552833
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7269237205193ทำแล้ว 15/05/25603244222120
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5229172169156ทำแล้ว 28/11/25593965272726
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว5155119113112ทำแล้ว 29/11/25592226252423
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6148908175ทำแล้ว 31/10/25591773866
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว6110223439ทำแล้ว 31/10/2559335141212
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว7181535841ทำแล้ว 31/10/25596046373535
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9314318325317ทำแล้ว 29/11/2559143262415
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7228158156147ทำแล้ว 30/11/255918998
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7160148135131ทำแล้ว 28/11/255960112484139
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว651332726ทำแล้ว 30/03/25605474733432
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5435306276180ทำแล้ว 29/03/25602636242424
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6106818081ทำแล้ว 29/11/255935444
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว81521147978ทำแล้ว 28/10/255945383332
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5103103103103ทำแล้ว 21/11/25593051111111
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7187192190190ทำแล้ว 30/03/25601141666
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8141141141141ทำแล้ว 30/11/255949111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว565646072ทำแล้ว 31/10/25596394747070
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6289201173171ทำแล้ว 29/11/2559836161212
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7116116116116ทำแล้ว 18/04/25601517161212
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8192190183181ทำแล้ว 29/11/2559321222
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6123822843ทำแล้ว 10/11/255941442046
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว769736059ทำแล้ว 15/12/255938631083
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว5909910195ทำแล้ว 30/11/25591641241918
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7249250209144ทำแล้ว 15/05/25603621888
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8165104105105ทำแล้ว 10/11/255915555
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว7148209209258ทำแล้ว 22519183
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8207204204204ทำแล้ว 16/11/2559354363536
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว743373634ทำแล้ว 29/12/25592245371919
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7188165134152ทำแล้ว 03/11/2559221222
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7212213213213ทำแล้ว 28/06/25614621181715
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว7241269240213ทำแล้ว 29/11/25597872353434
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6170179169171ทำแล้ว 29/11/25591242161515
รวม 79 อปท.7952013,01511,16710,52410,363792,3414,0702,0061,7101,571
ข้อมูล ณ 21/10/2561