รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7352207166146ทำแล้ว 31/05/256060177835542
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8213215215214ทำแล้ว 29/09/25594792191713
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว8225237237237ทำแล้ว 23/12/255958181514
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว871575050ทำแล้ว 14/12/25592246242119
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว7209194179184ทำแล้ว 30/03/25606841171717
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว5856161183ทำแล้ว 31/03/25606816999
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว462525353ทำแล้ว 30/11/2559637333
8. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8195159190168ทำแล้ว 30/11/25594875323227
9. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว4125115109106ทำแล้ว 30/11/25593072181817
10. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6113878075ทำแล้ว 15/12/2559658131313
11. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว81309610199ทำแล้ว 31/10/255917281196
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว8127120116116ทำแล้ว 12/04/256075217109
13. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว655534748ทำแล้ว 30/11/2559237666
14. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6204192192208ทำแล้ว 30/12/25593153232122
15. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6140159149151ทำแล้ว 27/04/256051300
16. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6326834123ทำแล้ว 09/11/2559131222
17. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว4126126125123ทำแล้ว 30/11/25596515159
18. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6175192176166ทำแล้ว 22/03/25603768200
19. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว850434240ทำแล้ว 29/12/25593383202020
20. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว774826263ทำแล้ว 30/03/2560943666
21. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว715711510999ทำแล้ว 31/10/255955181818
22. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4102898271ทำแล้ว 31/10/25593165110
23. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว787878787ทำแล้ว 21/12/25591826333
24. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว5180213234233ทำแล้ว 27/12/25591025131313
25. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9156141110115ทำแล้ว 19/06/25602087221716
26. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8137111111111ทำแล้ว 15/12/25591952161516
27. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว5184145144142ทำแล้ว 28/11/25591854522
28. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว673363844ทำแล้ว 31/10/25591513633
29. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว7238243243243ทำแล้ว 09/11/255911333
30. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว51331308583ทำแล้ว 24/11/255915633
31. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว7197172170172ทำแล้ว 08/11/25591116111
32. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7244179159143ทำแล้ว 31/10/255914533
33. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว8165156156156ทำแล้ว 29/03/256026652
34. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6111116114111ทำแล้ว 28/11/255924341376
35. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5197189189189ทำแล้ว 29/11/255942333
36. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว8121127127127ทำแล้ว 21/04/25607762161516
37. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว7254250240251ทำแล้ว 18/11/25596797313131
38. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6120105108107ทำแล้ว 29/12/2559857272422
39. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว41331139989ทำแล้ว 28/11/25599581187
40. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว8233236217217ทำแล้ว 29/11/255995419168
41. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5240270295297ทำแล้ว 09/11/255950888
42. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว713013011093ทำแล้ว 28/10/255952252222
43. อบต.ท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว82181038387ทำแล้ว 24/11/25596324121110
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว7133179ทำแล้ว 10/11/255923537161616
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว728912112089ทำแล้ว 31/10/2559185292623
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7137122125115ทำแล้ว 19/12/2559147101010
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว8215160136124ทำแล้ว 09/11/25591452200
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว7274237205192ทำแล้ว 15/05/256049181312
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5230171169156ทำแล้ว 28/11/25592565232322
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว5155119113112ทำแล้ว 29/11/25591821161310
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6148908175ทำแล้ว 31/10/25591773866
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว6110223439ทำแล้ว 31/10/2559311099
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว7181535841ทำแล้ว 31/10/25592633900
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9314318325317ทำแล้ว 29/11/255931641
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว7228158156147ทำแล้ว 30/11/255918998
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7162147137132ทำแล้ว 28/11/25595657262018
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว651332726ทำแล้ว 30/03/256054732374
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว5435306276180ทำแล้ว 29/03/25602636161616
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว6106818081ทำแล้ว 29/11/255935444
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว81521147978ทำแล้ว 28/10/2559452087
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5103103103103ทำแล้ว 21/11/25592830333
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว7187192190190ทำแล้ว 30/03/2560938666
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว8141141141141ทำแล้ว 30/11/255949111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว565646072ทำแล้ว 31/10/25596332242424
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6289201173171ทำแล้ว 29/11/255925211
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว7116116116116ทำแล้ว 18/04/25601416733
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว8192190183181ทำแล้ว 29/11/2559321222
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว6123822843ทำแล้ว 10/11/25593437411
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว769736059ทำแล้ว 15/12/255938631083
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว5909810196ทำแล้ว 30/11/2559237998
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว7249250209144ทำแล้ว 15/05/256021888
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว8165104105105ทำแล้ว 10/11/255915111
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว7148209209258ทำแล้ว 251800
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8207204204204ทำแล้ว 16/11/2559344977
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว744373735ทำแล้ว 29/12/25596261099
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7188165134152ทำแล้ว 03/11/2559221222
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7212213213213ทำแล้ว 28/12/255923211777
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว7241269240213ทำแล้ว 29/11/25597365171314
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว6170179169171ทำแล้ว 29/11/255912301100
รวม 79 อปท.7952013,05311,14110,52810,370791,6763,5561,017810736
ข้อมูล ณ 19/06/2561