รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7627624626627ทำแล้ว 23/12/255929
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6666 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6116838396ทำแล้ว 09/12/255989191913
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6172185170182ทำแล้ว 25/11/255942000
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8240247241232ทำแล้ว 29/11/2559
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11152131163135ทำแล้ว 30/11/255938101010
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว684827776ทำแล้ว 30/11/255956000
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6101130135136ทำแล้ว 30/11/25591648000
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว671777776ทำแล้ว 30/11/2559156512129
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6231232232232ทำแล้ว 30/11/2559238000
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว697949192ทำแล้ว 30/11/25591951000
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว685797979ทำแล้ว 30/11/255975000
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6128128128128ทำแล้ว 30/11/2559571131211
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5310311311311ทำแล้ว 29/11/2559166000
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว676655357 ยังไม่อนุมัติ
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6272295295295ทำแล้ว 28/11/255942100
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว7123124124124ทำแล้ว 20/09/256030
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6117998976ทำแล้ว 30/11/255943000
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6215259227165ทำแล้ว 28/11/25598000
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว6440440440ทำแล้ว 25/11/2559480
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6171168161166ทำแล้ว 29/11/255935000
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7251260256248ทำแล้ว 22/11/255925000
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว56658 ยังไม่อนุมัติ
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6317315313289ทำแล้ว 30/11/2559
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว6266284300352ทำแล้ว 21/12/25592
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6521521521521ทำแล้ว 28/11/255955110
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5303306306306ทำแล้ว 29/11/255914000
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว553363639ทำแล้ว 29/11/255933000
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6111108103100ทำแล้ว 30/11/255944000
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว670627273ทำแล้ว 30/11/255925000
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6158158158158ทำแล้ว 29/11/2559
รวม 31 อปท.311925,5045,9675,8735,81728599963565443
ข้อมูล ณ 22/01/2561