รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7626623625626ทำแล้ว 23/12/2559311062574
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6245255247242ทำแล้ว 30/11/256019010433
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6116838396ทำแล้ว 09/12/255990323222
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6172185170182ทำแล้ว 25/11/255942333
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว8240247241232ทำแล้ว 29/11/255936551
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว11140144163132ทำแล้ว 30/11/25591451181817
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว684827776ทำแล้ว 30/11/255956555
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว6101130135136ทำแล้ว 30/11/25591648666
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว671777776ทำแล้ว 30/11/25593180302928
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6231232232232ทำแล้ว 30/11/25593942151312
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว697949192ทำแล้ว 30/11/25593160202019
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว685797979ทำแล้ว 30/11/255975777
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6128128128128ทำแล้ว 30/11/2559572181816
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว5310311311311ทำแล้ว 29/11/255963661166
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว676655357ทำแล้ว 30/11/255956443
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว6272295295295ทำแล้ว 28/11/255942141011
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว7123124124124ทำแล้ว 20/09/256030602310
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6113999079ทำแล้ว 30/11/2559746966
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6215259227165ทำแล้ว 28/11/25598533
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว6440440440ทำแล้ว 25/11/255948011444
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6171168161166ทำแล้ว 29/11/255935666
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว7249260256248ทำแล้ว 22/11/2559724777
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว5209169137109ทำแล้ว 14/07/256061333
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว6317315313289ทำแล้ว 30/11/255947998
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว6266284300352ทำแล้ว 21/12/2559244101010
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว6521521521521ทำแล้ว 28/11/25593656888
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว5303306306306ทำแล้ว 29/11/255914222
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว553363639ทำแล้ว 29/11/255933888
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว6111108103100ทำแล้ว 30/11/255994419119
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว670627273ทำแล้ว 30/11/255925111
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว6158158158158ทำแล้ว 29/11/25591188161616
รวม 31 อปท.311925,8736,3396,2516,161311,0021,528347281254
ข้อมูล ณ 24/06/2561