รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6817462373319ทำแล้ว 31/01/256014257755
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว6298988788ทำแล้ว 30/12/25594685000
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6402162161161ทำแล้ว 29/12/2559101233400
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7220167129120ทำแล้ว 30/11/2559511842409
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7162140145128ทำแล้ว 30/12/2559195252420
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6242141129121ทำแล้ว 30/12/25591588000
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว689858072ทำแล้ว 30/11/255966333
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8112958889ทำแล้ว 30/11/2559580000
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว676767076ทำแล้ว 05/09/2560121000
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6164149149149ทำแล้ว 29/11/2559644443
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8158116104114ทำแล้ว 27/12/2559471600
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว6223154186154ทำแล้ว 31/10/255940666
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7438443416388ทำแล้ว 09/11/25593359000
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7447510296296ทำแล้ว 31/10/25596000
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7194214240247ทำแล้ว 10/04/25601045000
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5103197197197ทำแล้ว 24/08/256063000
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5168178153155ทำแล้ว 30/11/25593270202020
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6188187188187ทำแล้ว 31/10/255932000
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7142153138158ทำแล้ว 31/10/2559258000
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว693768171ทำแล้ว 30/11/2559452100
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว618065161147ทำแล้ว 30/11/255936000
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6174184129116ทำแล้ว 29/11/255941222
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6106107107107ทำแล้ว 31/10/25593000
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4156127138125ทำแล้ว 15/12/255925000
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6149138143147ทำแล้ว 17/11/255934000
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7224127120118ทำแล้ว 31/10/25591000
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7116959477ทำแล้ว 31/10/25591543000
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5194216183171ทำแล้ว 31/10/255944111
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6195116116118ทำแล้ว 30/11/255918000
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6112777474ทำแล้ว 29/11/2559733000
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7376363341333ทำแล้ว 29/11/2559117967
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว5593607607603ทำแล้ว 19/12/25593046000
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5398398398398ทำแล้ว 20/07/2560218000
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9193136210135ทำแล้ว 15/06/25604951000
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6186136125123ทำแล้ว 15/11/25591155000
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7115757474ทำแล้ว 18/11/25593142000
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว782678264ทำแล้ว 31/10/255953000
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6152131128126ทำแล้ว 15/11/255916000
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว737513410684ทำแล้ว 31/10/25591111221
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว699887979ทำแล้ว 01/09/2560839111
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6143134147142ทำแล้ว 30/11/25591451000
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6100114110100ทำแล้ว 30/12/2559111000
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7147128117113ทำแล้ว 28/11/25595459210
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว792686161ทำแล้ว 15/11/2559233110
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71981027048ทำแล้ว 31/10/25591057211
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6248237237237ทำแล้ว 31/10/25591431332
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว61361128585ทำแล้ว 28/10/255910000
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5229247246256ทำแล้ว 29/11/2559253181511
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610810310696ทำแล้ว 20/12/2559238121211
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5279279279279ทำแล้ว 04/11/25592000
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6160144222139ทำแล้ว 28/11/255935000
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6818011466ทำแล้ว 31/10/255946000
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5243332260306ทำแล้ว 28/11/255977200
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6124176156115ทำแล้ว 28/11/25591631000
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6506504504504ทำแล้ว 30/11/25591000
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6132131131128ทำแล้ว 28/10/255910000
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5261293241202ทำแล้ว 09/11/25594460555
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว660505753ทำแล้ว 15/11/255928998
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว9131132132132ทำแล้ว 31/10/25591000
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7160157154152ทำแล้ว 12/06/256077303018
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว795857575ทำแล้ว 16/11/255923000
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว781908391ทำแล้ว 31/10/25593036766
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6181181180180ทำแล้ว 31/10/2559137300
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4107107107107ทำแล้ว 31/10/2559130000
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6527521520520ทำแล้ว 30/11/255930000
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5259248187177ทำแล้ว 28/11/255953000
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7273189171160ทำแล้ว 28/02/25601000
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว811712910895ทำแล้ว 27/10/2559941000
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5262252272265ทำแล้ว 29/11/2559198000
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว713411510282ทำแล้ว 21/11/255942111
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6139139139139ทำแล้ว 29/11/25591000
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5270264261251ทำแล้ว 29/06/256050000
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6119139153139ทำแล้ว 31/10/25594338444
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว697697066ทำแล้ว 30/11/255931000
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5196145128134ทำแล้ว 15/12/255916433
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6192113101196ทำแล้ว 29/11/255951110
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6331331331331ทำแล้ว 29/11/255922000
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6245244244243ทำแล้ว 31/10/255921000
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว8113868284ทำแล้ว 30/11/255930000
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว681909687ทำแล้ว 11/07/256044972
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6262261261261ทำแล้ว 30/11/2559327000
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6115118104111ทำแล้ว 17/01/25601000
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7179167153157ทำแล้ว 29/11/25599000
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว691796567ทำแล้ว 30/11/25591513000
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7200150179120ทำแล้ว 03/07/256053000
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8136554845ทำแล้ว 31/10/255931000
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61341609274ทำแล้ว 11/01/2560514000
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6143207185178ทำแล้ว 30/11/25594000
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว4112979595ทำแล้ว 31/10/255953221812
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51061249799ทำแล้ว 24/11/25592000
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6152199198168ทำแล้ว 29/11/2559798000
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7113130113117ทำแล้ว 29/10/255914000
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว61097680161ทำแล้ว 31/05/2560517000
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว796757975ทำแล้ว 30/11/2559247443
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว6182161158304ทำแล้ว 31/10/255929000
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว9889811191ทำแล้ว 30/11/25593000
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6294298297297ทำแล้ว 31/10/255943000
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6136124112121ทำแล้ว 30/12/25593463761
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6100261210ทำแล้ว 30/11/255925000
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว680464747ทำแล้ว 26/12/2559116000
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว7194144134120ทำแล้ว 28/10/2559952000
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7363258195183ทำแล้ว 30/11/255943000
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว9414304204266ทำแล้ว 15/11/2559449000
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว782666059ทำแล้ว 15/11/255923974
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6118332332332ทำแล้ว 30/11/255932000
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8522287198102ทำแล้ว 15/11/255940000
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7347338327325ทำแล้ว 10/01/2560114000
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6224162127127ทำแล้ว 15/11/255916000
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6460235225198ทำแล้ว 24/11/255916000
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7169157149147ทำแล้ว 30/06/2560144000
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว4132126124115ทำแล้ว 11/11/2559659000
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6193144122111ทำแล้ว 30/07/2560135000
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6121141121116ทำแล้ว 28/10/2559133000
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6275275275275ทำแล้ว 30/11/255968000
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5106105102101ทำแล้ว 31/10/255925000
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว6169156155142ทำแล้ว 14/11/2559739000
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว689645647ทำแล้ว 14/12/25597000
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว699493634ทำแล้ว 28/11/255911100
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9176180180180ทำแล้ว 31/10/2559636411
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว677626360ทำแล้ว 30/12/255944541
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6110157138106ทำแล้ว 09/12/2559131422
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว610810310278ทำแล้ว 17/11/255925000
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว692898690ทำแล้ว 28/11/25591335000
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5239251255240ทำแล้ว 31/10/2559910000
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6189193188187ทำแล้ว 31/10/2559339000
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6819486117ทำแล้ว 09/11/25593267000
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว688898463ทำแล้ว 30/11/25594000
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว5889295102ทำแล้ว 27/10/25594810910
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6128119123129ทำแล้ว 30/11/255958000
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4151131122123ทำแล้ว 28/10/255986017158
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว8260278231194ทำแล้ว 29/11/255925000
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6235237237237ทำแล้ว 15/11/255932100
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว72191309277ทำแล้ว 28/11/255918211
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6103173117112ทำแล้ว 15/12/255953000
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6220221221221ทำแล้ว 31/10/2559135000
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6116888182ทำแล้ว 28/10/255950000
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว616413810386ทำแล้ว 3000
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8267229224217ทำแล้ว 03/07/256011000
รวม 138 อปท.13886226,28423,29821,92021,2441389225,417332280193
ข้อมูล ณ 23/01/2561