รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6707555361309ทำแล้ว 31/01/2560102251878679
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว6298988788ทำแล้ว 30/12/25595385985
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6385175162163ทำแล้ว 29/12/2559108246422610
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7220167129120ทำแล้ว 30/11/255915119897941
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7162140145128ทำแล้ว 30/12/2559196575242
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6242141129121ทำแล้ว 30/12/25591588101010
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว681938072ทำแล้ว 30/11/25591659161616
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8112958889ทำแล้ว 30/11/25591280333
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว676767076ทำแล้ว 05/09/25601322131010
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6164149149149ทำแล้ว 29/11/25592844665
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8157117104114ทำแล้ว 27/12/25594884443327
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว6222156185154ทำแล้ว 31/10/2559114010109
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7438443416388ทำแล้ว 09/11/25595573262626
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7447510296296ทำแล้ว 31/10/255930544
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7194214240247ทำแล้ว 10/04/25604170222222
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5103197197197ทำแล้ว 24/08/25601060999
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5167179151155ทำแล้ว 30/11/25594277454541
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6188187188187ทำแล้ว 31/10/25593216116
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7142153138158ทำแล้ว 31/10/2559258222
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว693768171ทำแล้ว 30/11/25597521211
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว618065161147ทำแล้ว 30/11/255936443
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6174184129116ทำแล้ว 29/11/25595411075
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6106107107107ทำแล้ว 31/10/25591730995
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4156127138125ทำแล้ว 15/12/2559629933
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6149139142147ทำแล้ว 17/11/25591034843
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7224127120118ทำแล้ว 31/10/255921211
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7116959477ทำแล้ว 31/10/25591543131313
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5190213183170ทำแล้ว 31/10/2559745141213
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6194116116118ทำแล้ว 30/11/2559157443
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6112777474ทำแล้ว 29/11/2559834999
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7376363341333ทำแล้ว 29/11/255955194787876
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว5593607607603ทำแล้ว 19/12/25594957171515
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5398398398398ทำแล้ว 20/07/25603732665
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว10193136210135ทำแล้ว 15/06/25608751555
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6186136125123ทำแล้ว 15/11/25591155111111
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว791887578ทำแล้ว 18/11/25594263985
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว782637462ทำแล้ว 31/10/25592273151412
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6152131128126ทำแล้ว 15/11/25591749333
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว736014710784ทำแล้ว 31/10/255921111141413
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว699887979ทำแล้ว 01/09/2560841111111
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6143134147142ทำแล้ว 30/11/25591453161413
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6100114110100ทำแล้ว 30/12/25591215221
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7132124110104ทำแล้ว 29/11/255910859141210
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว793676061ทำแล้ว 15/11/25595371185
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71981027048ทำแล้ว 31/10/2559105719178
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6217235234234ทำแล้ว 31/10/25593127121110
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว61121199387ทำแล้ว 28/10/255917171254
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5229247246256ทำแล้ว 29/11/255970117726859
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610810310696ทำแล้ว 20/12/2559938232322
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5278279279279ทำแล้ว 04/11/25597114121212
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6158153215139ทำแล้ว 28/11/2559351344
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6847811465ทำแล้ว 31/10/2559846655
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5243332260305ทำแล้ว 28/11/25597831533
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6126176154115ทำแล้ว 28/11/2559443926910
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6506504504504ทำแล้ว 30/11/255922101010
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6132131131128ทำแล้ว 28/10/255957181813
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5260294241202ทำแล้ว 09/11/25594762444342
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว660505753ทำแล้ว 15/11/25592131232322
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว9131132132132ทำแล้ว 31/10/2559527888
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7160155154151ทำแล้ว 12/06/25602379555540
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว794867575ทำแล้ว 16/11/25593422222
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว782898391ทำแล้ว 31/10/25593746191515
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6181181180180ทำแล้ว 31/10/2559136955
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4101110107107ทำแล้ว 31/10/2559727887
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6527521520520ทำแล้ว 30/11/25597391496
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5254243188175ทำแล้ว 28/11/25592078191514
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7273189171160ทำแล้ว 28/02/256055886
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว812212410895ทำแล้ว 27/10/25591747141414
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5262252272265ทำแล้ว 29/11/25595102474544
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว713411510282ทำแล้ว 21/11/25593545202020
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6138140139139ทำแล้ว 29/11/25594829665
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5270264261251ทำแล้ว 29/06/256055966
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6119139153139ทำแล้ว 31/10/25594338988
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว697697066ทำแล้ว 30/11/255931111
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5197144128134ทำแล้ว 15/12/2559216777
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6192113101196ทำแล้ว 29/11/255924511098
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6331331331331ทำแล้ว 29/11/25594253191919
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6245244244243ทำแล้ว 31/10/255921555
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว8114858284ทำแล้ว 30/11/25592731231913
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว681909687ทำแล้ว 11/07/2560244232115
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6262261261261ทำแล้ว 30/11/2559328633
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6115118104111ทำแล้ว 17/01/256054151513
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7179167153157ทำแล้ว 29/11/2559113911
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว687777167ทำแล้ว 30/11/25593561121010
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7198152179120ทำแล้ว 03/07/25602523866
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8136554845ทำแล้ว 31/10/25597211118
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61341609274ทำแล้ว 11/01/2560534533
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6143207185178ทำแล้ว 30/11/25591114222
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว4112979595ทำแล้ว 31/10/25593881494841
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51061249799ทำแล้ว 24/11/25594222
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6149201198168ทำแล้ว 29/11/25592199462415
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7113130113117ทำแล้ว 29/10/2559114222
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว61117680159ทำแล้ว 31/05/25601717222
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7100727875ทำแล้ว 30/11/25591864272726
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว6182161158304ทำแล้ว 31/10/25591012444
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว9879911191ทำแล้ว 30/11/25591531443
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6294298297297ทำแล้ว 31/10/25595545131313
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6135124112121ทำแล้ว 30/12/25594271272523
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6100261210ทำแล้ว 30/11/255925998
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว677494747ทำแล้ว 26/12/25591636141111
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว7194144134120ทำแล้ว 28/10/25594152212121
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7363258195183ทำแล้ว 30/11/25595153232222
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว9414304204266ทำแล้ว 15/11/2559449331
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว777686062ทำแล้ว 15/11/25593718863
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6115116116115ทำแล้ว 30/11/2559541161310
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8522287198102ทำแล้ว 15/11/255940121212
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7347338327325ทำแล้ว 10/01/25603121855
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6224162127127ทำแล้ว 15/11/25592921444
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6460235225198ทำแล้ว 24/11/255917333
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7169157149147ทำแล้ว 30/06/2560144252222
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว4132126124115ทำแล้ว 11/11/25591359911
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6194144121111ทำแล้ว 30/07/2560243201616
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6121141121116ทำแล้ว 28/10/2559433765
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6275275275275ทำแล้ว 30/11/25599168777
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5106105102101ทำแล้ว 31/10/255941222
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว6168158154142ทำแล้ว 14/02/25612139101010
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว689645647ทำแล้ว 14/12/25599732
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว699493634ทำแล้ว 28/11/2559224333
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9175179180180ทำแล้ว 31/10/2559296312118
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว677626360ทำแล้ว 30/12/2559135325179
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6111146133105ทำแล้ว 09/12/25594435222021
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว610810310278ทำแล้ว 17/11/25591636111
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว692898690ทำแล้ว 28/11/25592935171515
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5233255256240ทำแล้ว 31/10/25593710876
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6188194188187ทำแล้ว 31/10/25593366422
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6819486117ทำแล้ว 09/11/25593267722
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว688898463ทำแล้ว 30/11/25595111
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว5889295102ทำแล้ว 27/10/2559548191917
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6128119123129ทำแล้ว 30/11/25595817167
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4151131122123ทำแล้ว 28/10/2559860363626
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว8253285231194ทำแล้ว 29/11/255947351097
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6232240237237ทำแล้ว 15/11/255911432099
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว72161319278ทำแล้ว 28/11/2559317887
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6103173117112ทำแล้ว 15/12/25593153232119
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6220221221221ทำแล้ว 31/10/25591351398
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6116888182ทำแล้ว 28/10/255995511888
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว615014210791ทำแล้ว 718322
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8229236217209ทำแล้ว 03/07/25602324191616
รวม 138 อปท.13886325,94123,24021,66821,0031382,9596,8252,1951,8921,639
ข้อมูล ณ 16/08/2561