รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6697563362309ทำแล้ว 31/01/2560101255227208200
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว62931038788ทำแล้ว 30/12/255967981885
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6384176162163ทำแล้ว 29/12/25591072451058878
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว7217170129120ทำแล้ว 30/11/255915128113112102
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว7162140145128ทำแล้ว 30/12/255918103676752
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6240142129121ทำแล้ว 30/12/2559208859106
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว683918072ทำแล้ว 30/11/25591770373232
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว8112958889ทำแล้ว 30/11/25591280333
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว675767076ทำแล้ว 05/09/25602473131212
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6164149149149ทำแล้ว 29/11/25592844665
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว8159116103114ทำแล้ว 27/12/255950119969285
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว6220157187153ทำแล้ว 31/10/25591842322624
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว7435443418387ทำแล้ว 09/11/25595579343434
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7443513296296ทำแล้ว 31/10/2559129544
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7193214240247ทำแล้ว 10/04/25604170313131
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว5103197197197ทำแล้ว 24/08/25601160232323
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว5167180151154ทำแล้ว 30/11/25594381555450
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6188187188187ทำแล้ว 31/10/2559135161610
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว7142154137158ทำแล้ว 31/10/25591673505049
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว693768171ทำแล้ว 30/11/2559135512119
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว617867161147ทำแล้ว 30/11/2559133714109
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6171183127114ทำแล้ว 29/11/2559543282621
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6106107107107ทำแล้ว 31/10/25597130181814
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว4155127138125ทำแล้ว 15/12/25597661666
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว6146142142146ทำแล้ว 17/11/25591033101010
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7224127120118ทำแล้ว 31/10/255939211
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว7116959477ทำแล้ว 31/10/25591943212121
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5189212183170ทำแล้ว 31/10/2559747151515
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว6191115117117ทำแล้ว 30/11/25592068443
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6106787474ทำแล้ว 29/11/255921321299
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว7375363341333ทำแล้ว 29/11/2559541931129591
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว5593607607603ทำแล้ว 19/12/25595376171715
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว5398398398398ทำแล้ว 20/07/25603732191918
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว10193136210135ทำแล้ว 15/06/25608751312931
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6186136125123ทำแล้ว 15/11/25593055232323
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว791887578ทำแล้ว 18/11/25594263424039
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว778586454ทำแล้ว 31/10/25592376535246
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว6152131128126ทำแล้ว 15/11/255917491833
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว735914710784ทำแล้ว 31/10/255922110191918
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว689948180ทำแล้ว 01/09/25601247262624
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6139138147142ทำแล้ว 30/11/2559225529145
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6101114109100ทำแล้ว 30/12/25591114141214
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7132128105104ทำแล้ว 29/11/255911087453837
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว790706061ทำแล้ว 15/11/2559333151514
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว71961027048ทำแล้ว 31/10/25597659242419
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6215235234234ทำแล้ว 31/10/25594528121110
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว61121199387ทำแล้ว 28/10/25591717161413
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว5203274246255ทำแล้ว 29/11/25597599908888
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว610710310796ทำแล้ว 20/12/25591642323231
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว5278279279279ทำแล้ว 21/09/25607157575357
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6157155213139ทำแล้ว 28/11/25591539232222
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6847811465ทำแล้ว 31/10/2559851212021
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว5235336262307ทำแล้ว 28/11/25592189535349
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6126176154115ทำแล้ว 28/11/25594839302220
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6506504504504ทำแล้ว 30/11/255922101010
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6132131131128ทำแล้ว 28/10/25591459373629
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5260294241202ทำแล้ว 09/11/25594763494948
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว660505753ทำแล้ว 15/11/25592131232323
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว9131132132132ทำแล้ว 31/10/2559527121212
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว7160155154151ทำแล้ว 12/06/25602784656349
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว793877575ทำแล้ว 16/11/25593422222
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว780918391ทำแล้ว 31/10/25593948302829
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6181181180180ทำแล้ว 31/10/25591361977
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4101110107107ทำแล้ว 31/10/2559931171716
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว6527521520520ทำแล้ว 30/11/2559739232220
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5254243188175ทำแล้ว 28/11/25592187585858
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7273189171160ทำแล้ว 28/02/256063886
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว812212410895ทำแล้ว 27/10/25591755141414
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5261253271265ทำแล้ว 29/11/255925125594423
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว713011710182ทำแล้ว 21/11/25591851303028
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6138140139139ทำแล้ว 29/11/255910134131112
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5270264261251ทำแล้ว 29/06/25603655977
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6119139153139ทำแล้ว 31/10/255943381399
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว688826765ทำแล้ว 30/11/25594146171714
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5196145128134ทำแล้ว 15/12/2559215121212
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6192113101196ทำแล้ว 29/11/25592451171513
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6331331331331ทำแล้ว 29/11/25594253343434
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6245244244243ทำแล้ว 31/10/2559121888
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว8105817475ทำแล้ว 30/11/25592536333226
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว681919686ทำแล้ว 11/07/25601862535247
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว6262261261261ทำแล้ว 30/11/25596281097
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6115118104111ทำแล้ว 17/01/256054343028
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว7175170154157ทำแล้ว 29/11/2559512121211
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว687777167ทำแล้ว 30/11/25593563424141
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7196151176117ทำแล้ว 03/07/25602433231615
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8136554845ทำแล้ว 31/10/25592382363634
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61341609274ทำแล้ว 11/01/2560534555
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว6144208186179ทำแล้ว 30/11/25594535232323
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว4112979595ทำแล้ว 31/10/25593881525149
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว5961259799ทำแล้ว 24/11/2559938222
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว6148202198168ทำแล้ว 29/11/255924105482314
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว7113130113117ทำแล้ว 29/10/2559114222
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว61118180154ทำแล้ว 31/05/25604317222
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว793777874ทำแล้ว 30/11/25591858463433
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว6181163158303ทำแล้ว 31/10/25591522171413
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว97810211291ทำแล้ว 30/11/25591430333
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6294298297297ทำแล้ว 31/10/25596078545253
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6135124112121ทำแล้ว 30/12/25594473343433
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว699271210ทำแล้ว 30/11/255927998
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว666624745ทำแล้ว 26/12/25591634161616
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว7192146134120ทำแล้ว 28/10/25594151262624
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว7363258195183ทำแล้ว 30/11/25595153424242
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว9414304204266ทำแล้ว 15/11/25598050331
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว775686062ทำแล้ว 15/11/25593716863
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6115116116115ทำแล้ว 30/11/2559541292828
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว8425390193100ทำแล้ว 15/11/25595837191918
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว7347338327325ทำแล้ว 10/01/25603121855
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว6223163127127ทำแล้ว 15/11/25594521191919
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6463234223198ทำแล้ว 24/11/255917333
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7169157149147ทำแล้ว 30/06/25606544272726
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว4127123133114ทำแล้ว 11/11/25591259292928
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6194145120111ทำแล้ว 30/07/2560944242424
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6121141121116ทำแล้ว 28/10/2559633131313
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6275275275275ทำแล้ว 30/11/255911568999
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5106106102100ทำแล้ว 31/10/25592769252525
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว6168158154142ทำแล้ว 14/02/25612139101010
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว684705646ทำแล้ว 14/12/25592739393938
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว699493634ทำแล้ว 28/11/2559224777
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว9175179180180ทำแล้ว 31/10/25592761413830
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว676636360ทำแล้ว 30/12/25591453332927
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว6109147133105ทำแล้ว 09/12/25595039252324
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว610810410277ทำแล้ว 17/11/25591349111
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว692898690ทำแล้ว 28/11/25593135232323
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5229257257240ทำแล้ว 31/10/25593720181210
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6188194188187ทำแล้ว 31/10/25593368111010
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6809486117ทำแล้ว 09/11/255935682475
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว665909162ทำแล้ว 30/11/255964111
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว5889295102ทำแล้ว 27/10/2559548222222
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว6129119122129ทำแล้ว 30/11/25593093575454
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4151131122123ทำแล้ว 28/10/25591860434342
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว8250287231194ทำแล้ว 29/11/25595835161513
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6231241237237ทำแล้ว 15/11/25591255363633
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว72141279377ทำแล้ว 28/11/25596240363636
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6103173117112ทำแล้ว 15/12/25593159333229
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว6219222221221ทำแล้ว 31/10/25591942141412
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6116888182ทำแล้ว 28/10/25599551191413
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว615014210791ทำแล้ว 735242422
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8228235218209ทำแล้ว 03/07/25602525222220
รวม 138 อปท.13886325,61323,47521,65420,9601384,0297,5643,9373,5723,329
ข้อมูล ณ 07/08/2563