รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8279177173171ทำแล้ว 31/01/256023217393924
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8237246234219ทำแล้ว 30/12/255959204534330
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6257228222211ทำแล้ว 79167252520
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5157155146144ทำแล้ว 28/12/255991411054
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว679717171ทำแล้ว 23/03/25602079200
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8674224219219ทำแล้ว 29/12/255933191800
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5200195184180ทำแล้ว 30/12/255955135000
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6116858484ทำแล้ว 30/12/2559780644
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8197198199199ทำแล้ว 30/12/255926114932
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6244214207203ทำแล้ว 30/12/2559178241410
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6220177169145ทำแล้ว 15/12/255915115222116
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7209168166167ทำแล้ว 26/12/255919165181818
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8259183149140ทำแล้ว 29/12/2559286000
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7226227230227ทำแล้ว 26/09/2559101000
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว41311129895ทำแล้ว 09/12/25595396886
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6247179181177ทำแล้ว 29/12/255952169888
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5242169152130ทำแล้ว 27/12/255936147232011
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว8337281325320ทำแล้ว 13/12/255953212201410
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว6247248248248ทำแล้ว 14/12/25597897544
รวม 19 อปท.191234,5583,5373,4573,350195892,822290226167
ข้อมูล ณ 22/01/2561