รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8279177173171ทำแล้ว 31/01/25602922310510585
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8237246234219ทำแล้ว 30/12/25595920713410288
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6257228222211ทำแล้ว 100167515143
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5157155146144ทำแล้ว 28/12/255924141767561
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว679717171ทำแล้ว 23/03/25602583191614
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8674224219219ทำแล้ว 29/12/25593319143143140
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5200195184180ทำแล้ว 30/12/255965134706968
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6116858484ทำแล้ว 30/12/2559780303028
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8197198199199ทำแล้ว 30/12/255926114332712
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6244214207203ทำแล้ว 30/12/2559178433421
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6221177168145ทำแล้ว 15/12/255936115585749
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7209168166167ทำแล้ว 26/12/255919165757473
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8259183149140ทำแล้ว 29/12/25594786151515
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7226227230227ทำแล้ว 26/09/255913102404038
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว41311129895ทำแล้ว 09/12/25595396422717
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6247179181177ทำแล้ว 29/12/255988170262626
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5242169152130ทำแล้ว 27/12/255995147747261
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว8327289323318ทำแล้ว 13/12/2559592141009684
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว6247248248248ทำแล้ว 14/12/25599798323230
รวม 19 อปท.191234,5493,5453,4543,348198452,8391,1661,091953
ข้อมูล ณ 21/06/2561