รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8279177173171ทำแล้ว 31/01/256038232164160148
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9236246234219ทำแล้ว 30/12/255967213198179146
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6252229222215ทำแล้ว 1391761019988
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว5158154146144ทำแล้ว 28/12/25593215711710983
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว678717171ทำแล้ว 23/03/25602783333127
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8639256222219ทำแล้ว 29/12/255978363278277273
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5200195184180ทำแล้ว 30/12/255965135929291
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6115868484ทำแล้ว 30/12/25592580464642
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว8193200199199ทำแล้ว 30/12/255912011371259
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6244214207203ทำแล้ว 30/12/2559178594026
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6221177168145ทำแล้ว 15/12/255938117878677
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7209168166167ทำแล้ว 26/12/255919166152152148
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8259183149140ทำแล้ว 29/12/2559948748229
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7226227230227ทำแล้ว 26/09/255914102777775
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว41311129895ทำแล้ว 09/12/25597996797463
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว6239182181176ทำแล้ว 29/12/2559134170858585
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5242169152130ทำแล้ว 27/12/255995194143130127
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว8327289323318ทำแล้ว 13/12/255959219157156156
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว6247248248248ทำแล้ว 14/12/2559106105615246
รวม 19 อปท.191244,4953,5833,4573,351191,2292,9862,0481,8921,719
ข้อมูล ณ 21/10/2561