รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4208141134138ทำแล้ว 30/01/256054129322
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4224188186182ทำแล้ว 29/12/2559116202020
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6230221201183ทำแล้ว 31/10/2559862000
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว689899689ทำแล้ว 27/01/256051444
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว6135143137137ทำแล้ว 31/10/255983151414
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6243243239242ทำแล้ว 21/11/25594757111111
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7161160139145ทำแล้ว 25/11/2559160888
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว513131313ทำแล้ว 23/12/255917000
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8139131104102ทำแล้ว 18/01/256040211
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6106106106106ทำแล้ว 31/10/255950211
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว512612911296ทำแล้ว 16/12/255910000
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8196198175166ทำแล้ว 26/12/2559311921844
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7143179184155ทำแล้ว 31/10/25592000
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว5226150105103ทำแล้ว 28/10/2559268101010
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7271209204182ทำแล้ว 31/10/255915289000
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7234115117123ทำแล้ว 22/11/25592457210
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6130129117115ทำแล้ว 15/02/256049000
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5413418418417ทำแล้ว 27/01/25603000
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6134817473ทำแล้ว 07/07/25604138500
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9882820105ทำแล้ว 30/11/255947883
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8246170168168ทำแล้ว 09/12/25593000
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11419418417417ทำแล้ว 31/10/2559652320
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6100656679ทำแล้ว 27/12/25599000
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6203210210210ทำแล้ว 29/12/255924000
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8483431424421ทำแล้ว 30/01/2560686221
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6412410375211ทำแล้ว 30/11/255934000
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6254192172170ทำแล้ว 30/11/255913111
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว76859158132ทำแล้ว 28/11/2559432000
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6534576591596ทำแล้ว 15/11/2559145000
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6192666565ทำแล้ว 25/11/255950000
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว594899090ทำแล้ว 31/10/255944200
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6169143115101ทำแล้ว 29/12/255933777
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7161133122104ทำแล้ว 31/03/25604537554
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8102106111104ทำแล้ว 08/06/2560674774
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว9249249249249ทำแล้ว 15/02/25606000
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8299296299300ทำแล้ว 24/01/25605000
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว105813820068ทำแล้ว 22/11/255930776
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6150139128135ทำแล้ว 15/06/256082333
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว9177177177177ทำแล้ว 29/12/255942000
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5158135122114ทำแล้ว 14/11/2559491094
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7216215215215ทำแล้ว 14/02/25608266200
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว664605349ทำแล้ว 30/11/2559340000
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว3126120101101ทำแล้ว 30/11/255976300
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว6130123129124ทำแล้ว 22/11/255919171098
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว98410110468ทำแล้ว 16/11/255928000
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6455456456456ทำแล้ว 28/12/25593000
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว4173173171169ทำแล้ว 02/12/255944766
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8129636457ทำแล้ว 25/11/25592164888
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6151143117104ทำแล้ว 23/12/255938000
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6156153173153ทำแล้ว 31/01/2560744000
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5154159175169ทำแล้ว 30/11/255938544
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว7145145145145ทำแล้ว 17/11/255921000
รวม 52 อปท.5233910,0209,1849,0438,593525242,539190154134
ข้อมูล ณ 23/01/2561