รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4208142134137ทำแล้ว 30/01/2560841681048988
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4224186184180ทำแล้ว 29/12/255912127313129
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6224228201182ทำแล้ว 31/10/25593163171616
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว688919589ทำแล้ว 27/01/25601263323232
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว6134145136137ทำแล้ว 31/10/255983302929
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6241245239242ทำแล้ว 21/11/25594857343332
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7155161139149ทำแล้ว 25/11/25595881646464
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว513131313ทำแล้ว 23/12/25592726202020
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว9137131104102ทำแล้ว 18/01/2560641877
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6103108106106ทำแล้ว 31/10/2559854454440
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว512712911196ทำแล้ว 16/12/25592713883
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8196198175166ทำแล้ว 26/12/255946204221411
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7143179184155ทำแล้ว 31/10/255929777
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว5226150105103ทำแล้ว 28/10/2559888626059
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7271209204182ทำแล้ว 31/10/255915289755
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7228120117121ทำแล้ว 22/11/25593456332929
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6130129117115ทำแล้ว 15/02/25601355201817
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5413418418417ทำแล้ว 27/01/25603941443
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6134817473ทำแล้ว 07/07/25604137966
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9882820105ทำแล้ว 30/11/2559955323226
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8246170168168ทำแล้ว 09/12/255923888
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11408417414414ทำแล้ว 31/10/25594347654
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว699656679ทำแล้ว 27/12/2559234919118
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6198210210210ทำแล้ว 29/12/255937777
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8483431424421ทำแล้ว 30/01/25601886444440
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6412410375211ทำแล้ว 30/11/2559134333
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6253194171170ทำแล้ว 30/11/25594782272221
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว76959157132ทำแล้ว 28/11/25591546282823
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6534576591596ทำแล้ว 15/11/255910452864
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6187666565ทำแล้ว 25/11/25594169141414
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว594899090ทำแล้ว 31/10/2559144211311
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6169143115101ทำแล้ว 29/12/255949353533
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7161133122104ทำแล้ว 31/03/25604641262625
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8102106111104ทำแล้ว 08/06/25601079424039
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8247249249249ทำแล้ว 15/02/256045201614
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8299296299300ทำแล้ว 24/01/256055017179
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว105813820068ทำแล้ว 22/11/25596630212119
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6150139128135ทำแล้ว 15/06/25607882504949
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว9177177177177ทำแล้ว 29/12/25594211114
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5149143122114ทำแล้ว 14/11/25591459292720
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7216215215215ทำแล้ว 14/02/25608565252323
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว661625449ทำแล้ว 30/11/2559193817149
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว3126120101101ทำแล้ว 30/11/25592176252121
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว6129123129124ทำแล้ว 22/11/25591923181817
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว98410110468ทำแล้ว 16/11/255929121212
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6455456456456ทำแล้ว 28/12/25592857292929
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว4168175168166ทำแล้ว 02/12/2559547272625
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8134616157ทำแล้ว 25/11/25592275515151
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6151143117104ทำแล้ว 23/12/25591342251717
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6156153173153ทำแล้ว 31/01/2560744191918
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5154159175169ทำแล้ว 30/11/25591250353333
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว7145145145145ทำแล้ว 17/11/255941303030
รวม 52 อปท.523399,9579,2159,0288,585521,2673,1561,3581,2441,163
ข้อมูล ณ 21/10/2561