รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว4208141134138ทำแล้ว 30/01/256071144453633
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว4224188186182ทำแล้ว 29/12/2559116505046
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6230221201183ทำแล้ว 31/10/2559862181717
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว688919589ทำแล้ว 27/01/25601262887
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว6135143137137ทำแล้ว 31/10/255983242323
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6243243239242ทำแล้ว 21/11/25594757181817
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7160161139145ทำแล้ว 25/11/25591160242424
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว513131313ทำแล้ว 23/12/2559252714127
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8137131104102ทำแล้ว 18/01/2560639877
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว6106106106106ทำแล้ว 31/10/255950161413
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว512612911296ทำแล้ว 16/12/255913600
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8196198175166ทำแล้ว 26/12/255939197221411
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว7143179184155ทำแล้ว 31/10/255929777
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว5226150105103ทำแล้ว 28/10/2559774333333
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว7271209204182ทำแล้ว 31/10/255915289333
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7235115117122ทำแล้ว 22/11/25592557161613
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6130129117115ทำแล้ว 15/02/25601350411
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว5413418418417ทำแล้ว 27/01/25603941411
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6134817473ทำแล้ว 07/07/25604137900
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว9882820105ทำแล้ว 30/11/2559647202014
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว8246170168168ทำแล้ว 09/12/25597200
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว11419418417417ทำแล้ว 31/10/2559652552
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว699656679ทำแล้ว 27/12/25592248200
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6198210210210ทำแล้ว 29/12/255937777
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8483431424421ทำแล้ว 30/01/2560686252523
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6412410375211ทำแล้ว 30/11/2559134333
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว6254192172170ทำแล้ว 30/11/25594785211615
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว76959157132ทำแล้ว 28/11/25591445232318
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6534576591596ทำแล้ว 15/11/25591045766
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว6192666565ทำแล้ว 25/11/255950777
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว594899090ทำแล้ว 31/10/2559144666
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6169143115101ทำแล้ว 29/12/255947272727
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7161133122104ทำแล้ว 31/03/25604638998
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว8102106111104ทำแล้ว 08/06/2560776262623
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว9249249249249ทำแล้ว 15/02/2560171032
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8299296299300ทำแล้ว 24/01/2560512441
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว105813820068ทำแล้ว 22/11/25596630151514
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6150139128135ทำแล้ว 15/06/25602482181818
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว9177177177177ทำแล้ว 29/12/25594211114
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว5158135122114ทำแล้ว 14/11/255974914137
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7216215215215ทำแล้ว 14/02/25608266131313
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว664605349ทำแล้ว 30/11/255934017149
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว3126120101101ทำแล้ว 30/11/255920761000
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว6130123129124ทำแล้ว 22/11/255919171098
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว98410110468ทำแล้ว 16/11/255929888
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6455456456456ทำแล้ว 28/12/25592857222222
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว4172173171169ทำแล้ว 02/12/255946201616
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8133616257ทำแล้ว 25/11/25592272363636
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6151143117104ทำแล้ว 23/12/255912391699
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6156153173153ทำแล้ว 31/01/25607441300
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว5154159175169ทำแล้ว 30/11/255938181616
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว7145145145145ทำแล้ว 17/11/255937232218
รวม 52 อปท.5233910,0159,1859,0398,592529202,921797693623
ข้อมูล ณ 17/06/2561