รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3281195140109ทำแล้ว 30/11/25598180000
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6299283225218 ยังไม่อนุมัติ 209100
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4137151148140ทำแล้ว 31/10/255957400
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 27/10/25592
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5143124120119ทำแล้ว 31/10/2559
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9169170170170ทำแล้ว 31/10/2559267110106
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7111111111111ทำแล้ว 07/11/2559
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว7189189181180ทำแล้ว 18/11/255983200
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม) - 6238239239239ทำแล้ว 11/08/256015
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว561775140ทำแล้ว 28/10/2559238555
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5194195195195ทำแล้ว 15/11/255928103101010
12. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว590787573ทำแล้ว 28/08/2560255000
13. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7152172155126ทำแล้ว 28/10/25591181000
14. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว280119119119ทำแล้ว 28/10/255929762232
15. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6460457459457ทำแล้ว 11/08/256016000
16. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว3192192192192ทำแล้ว 30/11/255969101010
17. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว7785785785785ทำแล้ว 15/08/2560585000
18. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7214219219216ทำแล้ว 09/11/255933000
19. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6185185185185ทำแล้ว 14/11/2559635000
20. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6186258223137ทำแล้ว 28/10/2559
21. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7326326326326ทำแล้ว 10/11/25595114000
22. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7224252252248ทำแล้ว 31/10/25592
23. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6169169169169ทำแล้ว 07/11/2559137241813
24. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5162147147148ทำแล้ว 31/10/255944531
25. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7309305305305ทำแล้ว 31/10/255977111111
26. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6559573573573ทำแล้ว 08/11/25595
27. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6163161163163ทำแล้ว 31/10/25599
28. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6270272272272ทำแล้ว 15/11/255929111
29. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว6111846253ทำแล้ว 14/11/25591
30. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6231246246240ทำแล้ว 27/10/255950000
31. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว684766867ทำแล้ว 14/11/2559
32. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5115119122122ทำแล้ว 29/11/2559
33. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6164170187193ทำแล้ว 29/10/2559260888
34. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6171173173173ทำแล้ว 31/10/255928161444
35. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7457467467467ทำแล้ว 10/11/255923200
36. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว5173173173173ทำแล้ว 16/11/255926500
37. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7226219209207ทำแล้ว 27/10/255911000
38. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8178228246228ทำแล้ว 16/05/2560154999
39. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7283283283283ทำแล้ว 29/11/2559
40. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6119116117117ทำแล้ว 27/10/255965131313
41. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8201175148154ทำแล้ว 07/11/255950000
42. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5142143140142 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6284307316314ทำแล้ว 31/10/2559136000
44. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7171172172172ทำแล้ว 31/10/25594962000
45. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6164165180148ทำแล้ว 13/06/2560934220
46. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9610623622622ทำแล้ว 29/11/2559115
47. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6205191161192ทำแล้ว 10/11/255962000
48. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว4255278263267ทำแล้ว 15/11/255949000
49. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว692101101101ทำแล้ว 31/10/25591840977
50. อบต.ศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4187178177159ทำแล้ว 26/12/25597127311
51. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6207211211211ทำแล้ว 17/08/25601050555
52. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8163143135144ทำแล้ว 31/10/255912943109
53. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5261260283233ทำแล้ว 15/11/255987141414
54. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว4261262262262ทำแล้ว 31/10/2559977665
55. อบต.ห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว786758072ทำแล้ว 15/11/2559
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 10/11/255961666
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7160162162162ทำแล้ว 31/10/255937
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว393929085ทำแล้ว 31/10/255911959000
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6255266240237ทำแล้ว 14/11/2559
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7120917471ทำแล้ว 04/11/255945622
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว687616556ทำแล้ว 31/10/2559575222
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว475878680ทำแล้ว 31/10/25591531200
รวม 62 อปท.6136513,22313,28513,00412,706606412,938254160144
ข้อมูล ณ 23/01/2561