รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3272187131100ทำแล้ว 30/11/2559132103815454
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6279256209203ทำแล้ว 31/10/255974284174169173
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4136152148140ทำแล้ว 31/10/25591570382923
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 27/10/2559847131311
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5138129120119ทำแล้ว 31/10/2559119131212
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9169170170170ทำแล้ว 31/10/25593271393726
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7111111111111ทำแล้ว 07/11/25593278363633
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว7190190182180ทำแล้ว 18/11/255920104473113
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6238239239239ทำแล้ว 11/08/25602177343432
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว561775140ทำแล้ว 28/10/2559538212119
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5191198195195ทำแล้ว 15/11/255996116868181
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4187178177159ทำแล้ว 26/12/25599128451817
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว786758072ทำแล้ว 15/11/25591855383737
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว590767773ทำแล้ว 28/08/25601264575250
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7138171166127ทำแล้ว 28/10/255954101363327
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว280119119119ทำแล้ว 28/10/25595090453938
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6458457459457ทำแล้ว 11/08/25602593767675
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว3191193192192ทำแล้ว 30/11/25596169524848
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว7785785785785ทำแล้ว 15/08/25602586322928
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7214219219216ทำแล้ว 09/11/2559133282828
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6185185185185ทำแล้ว 14/11/2559837272418
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6186258223137ทำแล้ว 28/10/25595167201817
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7321326326326ทำแล้ว 10/11/2559181271039897
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7224252252248ทำแล้ว 31/10/255926240209
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6165169169169ทำแล้ว 07/11/2559546434136
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5162147147148ทำแล้ว 31/10/255944302929
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7305305305305ทำแล้ว 31/10/25591792575757
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6525573573573ทำแล้ว 08/11/25594065666
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6163161163163ทำแล้ว 31/10/25591954281616
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6270272272272ทำแล้ว 15/11/25593232251514
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว6111846253ทำแล้ว 14/11/2559122151515
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6231246246240ทำแล้ว 27/10/2559151262626
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว684766867ทำแล้ว 14/11/255935131312
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5115119122122ทำแล้ว 29/11/2559260313131
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6160171188195ทำแล้ว 29/10/25592980404037
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6169173173173ทำแล้ว 31/10/255928159414040
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7457467467467ทำแล้ว 10/11/2559426181716
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว5172173174173ทำแล้ว 16/11/25591351383838
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7226219209207ทำแล้ว 27/10/25591437232123
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8175228246228ทำแล้ว 16/05/2560454322015
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7272294283283ทำแล้ว 29/11/25595132315
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6119116117117ทำแล้ว 27/10/2559365555251
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8202174148154ทำแล้ว 07/11/255917551065
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5142143140142ทำแล้ว 31/10/2559940181814
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6283308316314ทำแล้ว 31/10/25592846555
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7168169169169ทำแล้ว 31/10/25595261833
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6163167179148ทำแล้ว 13/06/25603037262121
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9610623622622ทำแล้ว 29/11/255913266383331
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6212185161185ทำแล้ว 10/11/255937106201918
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว4255278263267ทำแล้ว 15/11/25592355272220
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว692101101101ทำแล้ว 31/10/25591940302625
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6207211211211ทำแล้ว 17/08/25601050313029
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8162127137131ทำแล้ว 31/10/255929162146134133
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5246251260224ทำแล้ว 15/11/255921106686140
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว4261262262262ทำแล้ว 31/10/25591086555448
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 10/11/2559561191712
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว794162162162ทำแล้ว 31/10/25595365131312
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว389929084ทำแล้ว 31/10/255913270373531
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6254267240236ทำแล้ว 14/11/255915219191129129
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7125877371ทำแล้ว 04/11/25594069383735
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว685546562ทำแล้ว 31/10/25592884626055
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว475878680ทำแล้ว 31/10/25592573181817
รวม 62 อปท.6236513,02013,22812,96912,657621,6974,5942,5942,2862,116
ข้อมูล ณ 07/08/2563