รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว3281184131100ทำแล้ว 30/11/2559131104353535
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6279256209203ทำแล้ว 31/10/255961250454038
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว4136152148140ทำแล้ว 31/10/25591570312923
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5150150150150ทำแล้ว 27/10/2559247121212
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5143124120119ทำแล้ว 31/10/2559201499
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว9169170170170ทำแล้ว 31/10/25592871373524
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว7111111111111ทำแล้ว 07/11/255932781100
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว7189189181180ทำแล้ว 18/11/25595851600
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6238239239239ทำแล้ว 11/08/25602177181515
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว561775140ทำแล้ว 28/10/2559238202020
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว5191198195195ทำแล้ว 15/11/255996110515151
12. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว590787573ทำแล้ว 28/08/25601063231914
13. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7152172155126ทำแล้ว 28/10/25591181533
14. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว280119119119ทำแล้ว 28/10/25594977301916
15. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6458457459457ทำแล้ว 11/08/25602178232221
16. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว3192192192192ทำแล้ว 30/11/255969383837
17. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว7785785785785ทำแล้ว 15/08/25602586141413
18. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7214219219216ทำแล้ว 09/11/255933666
19. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6185185185185ทำแล้ว 14/11/25598371065
20. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6186258223137ทำแล้ว 28/10/255946201817
21. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7326326326326ทำแล้ว 10/11/255922119666161
22. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว7224252252248ทำแล้ว 31/10/2559161352010
23. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6166169169169ทำแล้ว 07/11/2559141363426
24. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5162147147148ทำแล้ว 31/10/255944181616
25. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7309305305305ทำแล้ว 31/10/25591793363634
26. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6553573573573ทำแล้ว 08/11/2559865666
27. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว6163161163163ทำแล้ว 31/10/25591449222
28. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว6270272272272ทำแล้ว 15/11/25593232161010
29. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว6111846253ทำแล้ว 14/11/2559119111111
30. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6231246246240ทำแล้ว 27/10/255951141413
31. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว684766867ทำแล้ว 14/11/255935221
32. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว5115119122122ทำแล้ว 29/11/255960232014
33. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว6160171188195ทำแล้ว 29/10/25592980242422
34. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6169173173173ทำแล้ว 31/10/255928159232322
35. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7457467467467ทำแล้ว 10/11/2559261187
36. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว5173173173173ทำแล้ว 16/11/255951261111
37. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7226219209207ทำแล้ว 27/10/255925161516
38. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8175228246228ทำแล้ว 16/05/2560454202020
39. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7272294283283ทำแล้ว 29/11/25595023233
40. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6119116117117ทำแล้ว 27/10/2559365424141
41. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว8201175148154ทำแล้ว 07/11/255950400
42. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว5142143140142ทำแล้ว 31/10/2559940161611
43. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6284307316314ทำแล้ว 31/10/2559136666
44. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว7168169169169ทำแล้ว 31/10/25595161833
45. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว6163167179148ทำแล้ว 13/06/2560303710108
46. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว9610623622622ทำแล้ว 29/11/255913261161413
47. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6212185161185ทำแล้ว 10/11/25593675101010
48. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว4255278263267ทำแล้ว 15/11/2559149775
49. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว692101101101ทำแล้ว 31/10/25591940161616
50. อบต.ศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว4187178177159ทำแล้ว 26/12/255991284121
51. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว6207211211211ทำแล้ว 17/08/25601050191715
52. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8162127137131ทำแล้ว 31/10/2559281611169691
53. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว5253247260224ทำแล้ว 15/11/255985393837
54. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว4261262262262ทำแล้ว 31/10/2559982292926
55. อบต.ห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว786758072ทำแล้ว 15/11/255955141010
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5334334334334ทำแล้ว 10/11/255961171715
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7160162162162ทำแล้ว 31/10/25593773643
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว391929084ทำแล้ว 31/10/255913367191818
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6255266240237ทำแล้ว 14/11/2559181806059
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว7125877371ทำแล้ว 04/11/25594068161610
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว685546562ทำแล้ว 31/10/25592884191819
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว475878680ทำแล้ว 31/10/255926551700
รวม 62 อปท.6236513,16313,21612,95412,657621,2764,2981,4341,1951,081
ข้อมูล ณ 19/08/2561