รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6822834671483ทำแล้ว 31/05/25602186171610
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6290302282295ทำแล้ว 29/12/2559201163000
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว4237200194193ทำแล้ว 29/09/2560901000
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว5439400402395ทำแล้ว 30/12/25591551800
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7171169163161ทำแล้ว 29/09/2560981000
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว6116116116116ทำแล้ว 29/09/2560301000
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6256846452ทำแล้ว 19/12/255915118000
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5138797562ทำแล้ว 27/12/255946000
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว5125119114111ทำแล้ว 30/12/255940111
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว7215221197185ทำแล้ว 29/12/2559788171616
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว6229167162153ทำแล้ว 31/03/25604000
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว625332ทำแล้ว 02/02/256025000
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว6195195195195ทำแล้ว 21/11/25591242000
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว6238227235277ทำแล้ว 23/12/2559671010
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6238239239238 ยังไม่อนุมัติ 1000
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว6134121109106ทำแล้ว 01/09/2560341000
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว5158142142142ทำแล้ว 29/12/2559561000
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว6281343191187ทำแล้ว 23/12/255911000
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว5184142150122ทำแล้ว 29/09/256020000
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว6320326327328ทำแล้ว 29/12/255966666
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว591908683ทำแล้ว 15/12/255957000
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5158133126119ทำแล้ว 29/12/255938221
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6156266223150 ยังไม่อนุมัติ 62000
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว5271200188181ทำแล้ว 15/02/25601000
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4315320318312ทำแล้ว 29/09/256089300
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5182183183183ทำแล้ว 15/12/2559754987
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5151126126126ทำแล้ว 28/12/25592753000
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว6314947267ทำแล้ว 28/12/25591545151510
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว3265265265265ทำแล้ว 30/12/25591000
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5146130122121ทำแล้ว 30/12/25591460977
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว369534848ทำแล้ว 30/12/255950000
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6255136124101ทำแล้ว 28/12/25593261000
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว9234161131117ทำแล้ว 23/12/25591000
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว5286286284284ทำแล้ว 29/12/2559172000
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว6118115113113ทำแล้ว 29/09/25601000
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว577483737ทำแล้ว 28/12/25591353000
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว5116464143ทำแล้ว 29/12/2559820000
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว51531019393ทำแล้ว 29/09/25601000
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว5118737173ทำแล้ว 30/12/25591464700
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว414141414ทำแล้ว 29/09/256031000
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว686675450ทำแล้ว 30/12/25591241332
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว528272221ทำแล้ว 29/09/25601000
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว51251039085ทำแล้ว 30/12/25591000
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว563596057ทำแล้ว 29/12/25599000
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4207241224197ทำแล้ว 14/12/25591973000
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว671625656ทำแล้ว 30/12/25591000
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5141143141141ทำแล้ว 08/12/255980000
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว880696359ทำแล้ว 21/12/255946000
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว5160161161161ทำแล้ว 26/12/25591336000
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว511210697106ทำแล้ว 30/12/2559170321
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว6168141125121ทำแล้ว 30/12/2559245444
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว7115111108112ทำแล้ว 07/12/255914129870
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว11246163150142ทำแล้ว 29/12/255911000
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5140149135126ทำแล้ว 30/12/25591375121212
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5131131107103ทำแล้ว 29/12/2559680000
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว61781009282ทำแล้ว 30/12/25595200
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว6207141132125ทำแล้ว 14/12/2559118000
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว412121212ทำแล้ว 29/09/25601000
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว54667 ยังไม่อนุมัติ 1000
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว8202184178170ทำแล้ว 27/12/25596111
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5184184184184ทำแล้ว 08/09/2560191000
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว5163152135118ทำแล้ว 28/10/25591000
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว683926529ทำแล้ว 29/09/25601000
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6168189160163ทำแล้ว 29/09/2560572000
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว562606060ทำแล้ว 29/09/25601598000
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว5211205205205ทำแล้ว 14/12/25591864000
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5210121146183ทำแล้ว 29/09/256050119200
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว6106514540ทำแล้ว 30/12/25591000
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว5159130125113ทำแล้ว 04/09/256011000
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว675762ทำแล้ว 18/09/25602111
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว5104137133110ทำแล้ว 29/12/2559667954
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว72222ทำแล้ว 29/09/25601000
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว5233165150137ทำแล้ว 09/01/25601000
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว7102736466ทำแล้ว 27/12/2559868101010
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว14178142145160ทำแล้ว 29/09/256031000
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว513910210393ทำแล้ว 31/01/256089100
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว7204208210208ทำแล้ว 13/01/2560518000
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว5153140139141ทำแล้ว 08/09/256036000
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว596146142143ทำแล้ว 29/12/255945000
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5116928274ทำแล้ว 29/12/255953000
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว5117115112104ทำแล้ว 27/04/256060330
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5254233213205ทำแล้ว 29/12/25591000
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5106676161ทำแล้ว 28/12/255952000
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6159154145151ทำแล้ว 15/12/2560686111111
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว41579810092ทำแล้ว 31/10/255935111
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว4114109111103ทำแล้ว 29/12/255964000
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว5157744436ทำแล้ว 30/12/25591000
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว8272261260259ทำแล้ว 14/07/2560176000
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว5243239244238ทำแล้ว 29/12/255992444
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6152103114116ทำแล้ว 29/09/256021000
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6999297101ทำแล้ว 30/12/25595104000
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว676898375ทำแล้ว 26/12/255942000
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว586555352ทำแล้ว 03/05/256037000
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว585106111105ทำแล้ว 1000
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว7909410062ทำแล้ว 23/12/2559146000
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว4334333334334ทำแล้ว 15/12/2559164400
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว51491058679ทำแล้ว 28/12/2559142000
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5195152180149ทำแล้ว 10/09/25601000
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4170175171167ทำแล้ว 26/12/255958200
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5147242227105ทำแล้ว 15/12/255914000
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว6126968673ทำแล้ว 28/12/25591061000
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว670949585ทำแล้ว 30/12/2559144900
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7286265241238ทำแล้ว 27/01/25601192492
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว6126131131131ทำแล้ว 31/10/255950000
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว7175175175175ทำแล้ว 26/12/25592000
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว51281068482ทำแล้ว 30/12/25593000
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5153898686ทำแล้ว 29/09/2560363976
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7169173161128ทำแล้ว 31/10/255989000
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว624221313ทำแล้ว 27/09/25601000
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว6212159139143ทำแล้ว 20/03/25604384000
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว5207646054ทำแล้ว 14/02/2560639400
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว51289598110ทำแล้ว 29/12/25591000
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6362371377377ทำแล้ว 31/10/255945510
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว659858583ทำแล้ว 29/11/25591764000
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5278278278278ทำแล้ว 23/12/255963591376
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว5103779071ทำแล้ว 30/12/2559183181818
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว598747265ทำแล้ว 30/12/255952000
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5187204194172ทำแล้ว 30/12/255941311
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว6129133131130ทำแล้ว 29/12/255954444
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว5189189189189ทำแล้ว 29/12/25591000
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5367347334341ทำแล้ว 26/12/2559104000
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว5154140129118ทำแล้ว 27/12/2559244000
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว8127131116115ทำแล้ว 21/12/255917013109
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว19159116114124ทำแล้ว 26/12/25597685000
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว559160217150ทำแล้ว 29/09/25601258000
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7128117110113ทำแล้ว 28/12/2559648000
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7300247246281ทำแล้ว 27/09/25601875000
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว6502501493495 ยังไม่อนุมัติ 1000
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว5162178176174ทำแล้ว 10/11/255954000
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5170250250250ทำแล้ว 31/10/2559774000
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว5131122111107ทำแล้ว 29/09/25601975000
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว5159193190176ทำแล้ว 29/12/2559160000
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5120119123120ทำแล้ว 29/12/2559177000
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4246246246246ทำแล้ว 26/11/255969141414
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว13278246194186ทำแล้ว 28/11/25591000
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว51211039697ทำแล้ว 29/12/255911000
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว585747869 ยังไม่อนุมัติ 1000
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว61711436764ทำแล้ว 30/12/25591000
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6203203203203ทำแล้ว 29/09/256012000
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6488488488488ทำแล้ว 28/12/25591000
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว5267264268265ทำแล้ว 22/12/255950000
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5159156123132ทำแล้ว 30/12/25591000
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว6168168168168ทำแล้ว 30/12/2559351000
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว7239232222225ทำแล้ว 30/12/2559927222
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว597989398ทำแล้ว 28/11/2559157211
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว61501039792ทำแล้ว 27/12/255945000
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว581726666ทำแล้ว 26/12/2559261000
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6121928274ทำแล้ว 30/01/256070512
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว4105908385ทำแล้ว 30/12/25597000
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว5161154148166ทำแล้ว 16/12/255948101010
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว5177177178178ทำแล้ว 29/12/25592000
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว6167180240259ทำแล้ว 08/08/2560158744
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4325294279277ทำแล้ว 29/09/256023000
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5165150120123ทำแล้ว 30/12/255964333
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว6110988882ทำแล้ว 29/09/2560354000
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6178178178178ทำแล้ว 27/12/2559549844
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว8182625150ทำแล้ว 27/12/2559170888
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว696827474ทำแล้ว 09/12/255956000
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว8190191191191ทำแล้ว 30/12/255911000
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว690192176176ทำแล้ว 30/12/25591000
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว559514644ทำแล้ว 05/09/256050000
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว6189999189ทำแล้ว 29/12/255942553
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว6137919090 ยังไม่อนุมัติ 11000
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว6318297271226ทำแล้ว 08/09/2560231000
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว66666ทำแล้ว 29/09/256021000
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว5828828828828ทำแล้ว 06/10/256071000
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว5182171151146ทำแล้ว 30/12/2559864000
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6343347312306ทำแล้ว 30/12/255964300
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5151121122121ทำแล้ว 18/11/255953000
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว7150827059ทำแล้ว 19/12/255982161211
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว595888985ทำแล้ว 20/12/25593451088
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว395918584ทำแล้ว 28/12/255995000
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว5301299299299ทำแล้ว 29/09/256063191011
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5223182162167ทำแล้ว 09/08/2560351000
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6143122110111ทำแล้ว 15/12/25598000
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว51781076055ทำแล้ว 28/09/256035321
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว614736212991ทำแล้ว 29/12/2559321000
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว5140139127120ทำแล้ว 29/09/2560356000
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว5260185162159ทำแล้ว 29/09/256032000
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว613513311494ทำแล้ว 19/12/2559811073
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5197168161154ทำแล้ว 29/09/2560977000
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว55555ทำแล้ว 27/12/25591000
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว8166168210176ทำแล้ว 22/12/255938000
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว571544644ทำแล้ว 29/09/2560151000
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว5150135116102ทำแล้ว 30/12/25593000
รวม 185 อปท.1851,05431,92229,10727,40926,3111791,4877,703422284240
ข้อมูล ณ 22/01/2561