รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6166308280180ทำแล้ว 06/03/256085116000
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6153155155155ทำแล้ว 24/11/2559548222
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว5267232205193ทำแล้ว 19/06/25601301020
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว551464140ทำแล้ว 23/11/25591148200
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว7161174174172ทำแล้ว 10/10/256046000
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว5114797669ทำแล้ว 21/11/255978000
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6136126123122ทำแล้ว 31/10/25592672000
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว660575251ทำแล้ว 31/10/25592650000
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6240231167164ทำแล้ว 31/10/255947000
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6110112112111ทำแล้ว 01/12/255966000
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว687675959 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5186183180189ทำแล้ว 31/10/2560125252114
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว595817773ทำแล้ว 23/11/25591490181818
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6306301288288ทำแล้ว 31/10/255960000
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6206208208208ทำแล้ว 31/10/255934000
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว4129120113109ทำแล้ว 25/11/2559
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7198134134128ทำแล้ว 30/09/25591269000
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6201203161137ทำแล้ว 22/12/2559
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว7388388388388ทำแล้ว 30/11/2559
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6163235120101ทำแล้ว 31/10/2559153000
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6105129115103ทำแล้ว 30/11/2559327000
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว5166161161160ทำแล้ว 31/10/255937000
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6123112111114ทำแล้ว 31/10/25592570000
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว6132147111109ทำแล้ว 31/10/2559552000
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6969290108ทำแล้ว 13/12/255949000
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว659545048ทำแล้ว 24/11/255925
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6287287287287ทำแล้ว 09/12/25591
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6125148150227ทำแล้ว 02/12/2559
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6149ทำแล้ว 31/10/25597000
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6178216185201ทำแล้ว 26/12/2559178333
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว540443 ยังไม่อนุมัติ
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว781878568 ยังไม่อนุมัติ
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6200161119115 ยังไม่อนุมัติ
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว635353535ทำแล้ว 17/08/256035000
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6230297258266ทำแล้ว 04/08/256058000
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6167163162162ทำแล้ว 30/11/255958000
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว663696061ทำแล้ว 15/12/2559661000
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว8599598598598 ยังไม่อนุมัติ 1
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว61281059083ทำแล้ว 28/10/25593291000
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6186191189177ทำแล้ว 31/10/2559121000
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย) - 6180180180180ทำแล้ว 30/06/25602
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว927824718294ทำแล้ว 16/12/25595673000
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว6165164163163ทำแล้ว 14/12/25591894000
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8427321311301ทำแล้ว 30/11/2559101363636
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว684716278ทำแล้ว 31/10/2559446131313
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว456525453ทำแล้ว 11/11/255955161616
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว8506506506506ทำแล้ว 28/10/2559120888
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6108949094 ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6115114115118ทำแล้ว 14/12/25594911010108
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว6185176193204ทำแล้ว 30/11/255917000
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6199183145138ทำแล้ว 15/11/255980000
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว582887274ทำแล้ว 16/11/2559637000
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว8285266285398ทำแล้ว 15/05/25601000
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7100132145167ทำแล้ว 25/10/255954000
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว61161059795ทำแล้ว 29/11/2559
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6279268257256 ยังไม่อนุมัติ 1
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7430433430435ทำแล้ว 31/10/2016155000
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว5118979797ทำแล้ว 28/09/2560
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6503505503502ทำแล้ว 28/10/255911219711
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว393565552 ยังไม่อนุมัติ
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6111110112344ทำแล้ว 25/11/255970000
รวม 61 อปท.6036710,98610,66410,02710,211534273,008150130119
ข้อมูล ณ 22/01/2561