รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว692706561ทำแล้ว 30/11/25592971000
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6171989796ทำแล้ว 31/10/2559312000
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5101888574ทำแล้ว 28/10/255942000
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว771645251ทำแล้ว 14/11/2559140000
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6102999797ทำแล้ว 28/10/25591751000
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว685676257ทำแล้ว 28/10/2559501097
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว686858585ทำแล้ว 31/10/25591553888
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว562635971ทำแล้ว 31/10/25598882000
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว881858178ทำแล้ว 31/10/2559648000
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5109111111112ทำแล้ว 31/10/25591659018188
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว663565556ทำแล้ว 31/10/255949151515
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว761444943ทำแล้ว 28/10/255937000
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว673737373ทำแล้ว 31/10/2559
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9109109109109ทำแล้ว 28/10/2559334000
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว673757572ทำแล้ว 31/10/25593552000
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6116115116114ทำแล้ว 30/11/25596000
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8112104103102ทำแล้ว 28/10/255936998
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6120100101101ทำแล้ว 04/04/256059000
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว637414039ทำแล้ว 14/06/256015
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5222222240197ทำแล้ว 31/10/2559
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6152157157157ทำแล้ว 31/10/2559
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว635302636ทำแล้ว 28/10/255947000
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว637413736ทำแล้ว 31/10/255930500
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว669566149ทำแล้ว 28/10/25591554000
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว770494538ทำแล้ว 31/10/25591033553
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว694939393ทำแล้ว 31/10/255947884
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว5108110110110ทำแล้ว 18/11/255961000
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว690908281ทำแล้ว 31/10/255930000
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว6129129129129ทำแล้ว 31/10/255950000
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว698626062ทำแล้ว 31/10/255913771
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8133134134134ทำแล้ว 31/10/255971151513
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว612014110594ทำแล้ว 31/10/255946000
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว692979697ทำแล้ว 27/10/2559173
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6157119109107ทำแล้ว 31/10/255954000
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว773736970ทำแล้ว 28/10/2559234000
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6116978686ทำแล้ว 11/08/25601000
รวม 36 อปท.362243,5193,2473,1543,067365811,3431009467
ข้อมูล ณ 23/01/2561