รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว692706561ทำแล้ว 30/11/25592971341315
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว61691009796ทำแล้ว 31/10/25594389383833
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว5101888574ทำแล้ว 28/10/25591142171115
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว764625251ทำแล้ว 14/11/25591138811
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6641349797ทำแล้ว 28/10/25591845362936
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว684676257ทำแล้ว 28/10/2559755353432
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว684868584ทำแล้ว 31/10/25594262414140
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว562635971ทำแล้ว 31/10/25598882323231
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว881868078ทำแล้ว 31/10/25591849201919
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5108111111112ทำแล้ว 31/10/255919097484635
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว659534949ทำแล้ว 31/10/2559551363536
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว756444848ทำแล้ว 28/10/2559436222
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว673737373ทำแล้ว 31/10/2559411333
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9109109109109ทำแล้ว 28/10/25591040212018
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว673767472ทำแล้ว 31/10/25595072454545
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6110109110108ทำแล้ว 30/11/25596060434343
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8113104103101ทำแล้ว 28/10/25596771515147
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6120100101101ทำแล้ว 04/04/256059404038
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว637414039ทำแล้ว 14/06/25601536222221
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5234245251209ทำแล้ว 31/10/255980733
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6152157157157ทำแล้ว 31/10/2559747315159
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว697928897ทำแล้ว 31/10/25591934997
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว637413736ทำแล้ว 31/10/25592049262624
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว668576147ทำแล้ว 28/10/255917581382
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว770494538ทำแล้ว 31/10/25591434202019
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว693939393ทำแล้ว 31/10/2559447201612
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว5107109111110ทำแล้ว 18/11/25591061333123
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว688908281ทำแล้ว 31/10/2559164010109
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว6129129129129ทำแล้ว 31/10/2559273312827
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว699616062ทำแล้ว 31/10/25591127131312
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8133134134134ทำแล้ว 31/10/255971463846
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว611814110695ทำแล้ว 31/10/25597097747474
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว692979697ทำแล้ว 27/10/25591781211531
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว6157119109107ทำแล้ว 31/10/255954311
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว774736969ทำแล้ว 28/10/25591055131312
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6961248283ทำแล้ว 11/08/25601927171414
รวม 36 อปท.362243,5033,3873,2103,125361,1362,067937847805
ข้อมูล ณ 06/08/2563