รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6134907576ทำแล้ว 30/11/25592090201514
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว612610810498ทำแล้ว 31/10/2559791100
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4276247222215ทำแล้ว 31/10/255970128000
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8102867469ทำแล้ว 31/10/25601571202020
5. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว788888888ทำแล้ว 31/10/2559
6. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6216454240ทำแล้ว 31/10/2559583000
7. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7230229220219ทำแล้ว 31/10/2559150000
8. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61231069494ทำแล้ว 31/10/25594391000
9. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว696102101104ทำแล้ว 31/10/255971000
10. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9143130105112ทำแล้ว 31/10/255946106000
11. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4124103103138ทำแล้ว 31/10/2559396440
12. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611611010791ทำแล้ว 31/10/25593295221
13. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6261170139140ทำแล้ว 31/10/2559731081186
14. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว610101010ทำแล้ว 28/10/25593141000
15. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว615211310099ทำแล้ว 13/11/25591
16. อบต.คลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7129999899ทำแล้ว 31/10/25591471300
17. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5273275275275ทำแล้ว 21/11/25593250000
18. อบต.แคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5115116113103ทำแล้ว 31/10/25594711117
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว483996650ทำแล้ว 28/10/25594422600
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9114114114114ทำแล้ว 14/11/2559
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4474469469469ทำแล้ว 31/10/25595992000
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61461016770ทำแล้ว 31/10/2559
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5261212198194ทำแล้ว 28/10/25591123310
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว699101105111ทำแล้ว 31/10/2559152000
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว698535955ทำแล้ว 31/10/25591060000
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6147959183ทำแล้ว 31/10/25597368000
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6302158149139ทำแล้ว 31/10/2559115000
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว51551037069ทำแล้ว 15/12/2559
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว585908180ทำแล้ว 31/10/25594510107
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5357233168190ทำแล้ว 28/10/25592059877
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8300934117ทำแล้ว 28/11/2559161000
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6165135135134ทำแล้ว 09/12/255960000
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว668665456ทำแล้ว 31/10/25598371000
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว883858471ทำแล้ว 11/11/255963000
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41111049280ทำแล้ว 15/11/255950000
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8168165158163ทำแล้ว 11/04/2560262500
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7132107108107ทำแล้ว 31/10/2559
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8405401403403ทำแล้ว 31/10/25595183251010
รวม 38 อปท.382326,4675,2114,7824,725386832,6631398872
ข้อมูล ณ 22/01/2561