รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6128897576ทำแล้ว 30/11/25592191473324
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว612610810498ทำแล้ว 31/10/2559792600
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4276247222215ทำแล้ว 31/10/255970128635353
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8101867470ทำแล้ว 31/10/25604070333332
5. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว788888888ทำแล้ว 31/10/25596000
6. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6216454240ทำแล้ว 31/10/25595683766
7. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7230229220219ทำแล้ว 31/10/2559150232322
8. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61171129494ทำแล้ว 31/10/25594891110
9. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว690102101104ทำแล้ว 31/10/25591173121211
10. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว913612398105ทำแล้ว 31/10/255962106302727
11. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4120104103138ทำแล้ว 31/10/25595395252420
12. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611610910792ทำแล้ว 31/10/2559112154101010
13. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6261170139140ทำแล้ว 31/10/255978116423425
14. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว610101010ทำแล้ว 28/10/25593141301
15. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว615211310099ทำแล้ว 13/11/2559124000
16. อบต.คลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7129999899ทำแล้ว 31/10/25591471221812
17. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5273275275275ทำแล้ว 21/11/255936541100
18. อบต.แคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5115116113103ทำแล้ว 31/10/25595113139
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4731016849ทำแล้ว 28/10/25597721700
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9114114114114ทำแล้ว 14/11/25592110
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4474469469469ทำแล้ว 31/10/25595992373734
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6154986666ทำแล้ว 31/10/255932000
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5261212198194ทำแล้ว 28/10/25594123131311
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว699101105111ทำแล้ว 31/10/2559152554
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว690615955ทำแล้ว 31/10/25592165500
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6147959183ทำแล้ว 31/10/255973681010
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6302158149139ทำแล้ว 31/10/2559115100
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว51531037069ทำแล้ว 15/12/25592962141411
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว585868481ทำแล้ว 31/10/2559645181815
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5357233168190ทำแล้ว 28/10/25592662171716
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8299934118ทำแล้ว 28/11/25597161828178
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6165135135134ทำแล้ว 09/12/2559271432
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว669645555ทำแล้ว 31/10/255911466444
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว883858471ทำแล้ว 11/11/25591166442
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41111049280ทำแล้ว 15/11/255950555
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8168165158163ทำแล้ว 11/04/2560236222194
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7130108108107ทำแล้ว 31/10/2559927211816
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8405401403403ทำแล้ว 31/10/25595183251010
รวม 38 อปท.382326,4235,2114,7804,716381,1002,908663537464
ข้อมูล ณ 17/08/2561