รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6124937576ทำแล้ว 30/11/255933102696356
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว612610810498ทำแล้ว 31/10/25591579272726
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4276247222215ทำแล้ว 31/10/255970128635353
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8101867470ทำแล้ว 31/10/25604289554947
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว71299910097ทำแล้ว 31/10/25593790575754
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว788888888ทำแล้ว 31/10/25597300
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5113118113103ทำแล้ว 31/10/255951242319
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6216454240ทำแล้ว 31/10/25597383373737
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7230229220219ทำแล้ว 31/10/2559159242423
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61171129494ทำแล้ว 19/09/25614893746
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว688101101104ทำแล้ว 31/10/25591783363129
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว913412498105ทำแล้ว 31/10/255970113808080
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4120104103137ทำแล้ว 31/10/255955108333129
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611610910792ทำแล้ว 31/10/2559112154222220
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6257174137139ทำแล้ว 31/10/2559106144939385
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว610101010ทำแล้ว 28/10/25593141312
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว615211310099ทำแล้ว 13/11/2559124852
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5273275275275ทำแล้ว 21/11/25593755242424
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4751006749ทำแล้ว 28/10/25597952434342
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9114114114114ทำแล้ว 14/11/255935665
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4473467467467ทำแล้ว 31/10/255913092424242
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6153986666ทำแล้ว 31/10/25591532111
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5260212198194ทำแล้ว 28/10/25594122504745
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว699101105111ทำแล้ว 31/10/2559152171717
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว690615955ทำแล้ว 31/10/25592173282828
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6147959183ทำแล้ว 31/10/2559836910109
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6292161151144ทำแล้ว 31/10/255938115422
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว51531037069ทำแล้ว 15/12/25593762141412
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว573797876ทำแล้ว 31/10/25595181303027
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5357233168190ทำแล้ว 28/10/25592672421716
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8299934118ทำแล้ว 28/11/25597161898881
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6153136135134ทำแล้ว 09/12/25592168443
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว667625455ทำแล้ว 31/10/255913098614943
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว883858471ทำแล้ว 11/11/25591166442
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41111049280ทำแล้ว 15/11/255950141314
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8167167158162ทำแล้ว 11/04/2560186228227
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7130109109108ทำแล้ว 31/10/2559927211816
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8408401402401ทำแล้ว 31/10/255920183818181
รวม 38 อปท.382326,3745,2164,7724,708381,4483,1751,2541,1601,085
ข้อมูล ณ 07/08/2563