รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6128897576ทำแล้ว 30/11/255932101675242
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว612610810498ทำแล้ว 31/10/25591579272726
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4276247222215ทำแล้ว 31/10/255970128635353
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8101867470ทำแล้ว 31/10/25604189484846
5. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว788888888ทำแล้ว 31/10/25597300
6. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6216454240ทำแล้ว 31/10/25595683373737
7. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7230229220219ทำแล้ว 31/10/2559159242423
8. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว61171129494ทำแล้ว 19/09/25614892110
9. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว688101101104ทำแล้ว 31/10/25591783363029
10. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว913512398105ทำแล้ว 31/10/255971113808080
11. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4120104103137ทำแล้ว 31/10/255956108323128
12. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว611610910792ทำแล้ว 31/10/2559112154222220
13. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6257174137139ทำแล้ว 31/10/2559106141666458
14. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว610101010ทำแล้ว 28/10/25593141312
15. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว615211310099ทำแล้ว 13/11/2559124852
16. อบต.คลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7129999899ทำแล้ว 31/10/25592090414037
17. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5273275275275ทำแล้ว 21/11/255937551264
18. อบต.แคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5113118113103ทำแล้ว 31/10/255951242319
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4741006849ทำแล้ว 28/10/255979311312
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว9114114114114ทำแล้ว 14/11/255935621
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว4474469469469ทำแล้ว 31/10/25595992424241
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6154986666ทำแล้ว 31/10/255933111
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5260212198194ทำแล้ว 28/10/25594122131311
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว699101105111ทำแล้ว 31/10/2559152171717
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว690615955ทำแล้ว 31/10/25592173282828
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6147959183ทำแล้ว 31/10/2559736810109
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6292161151144ทำแล้ว 31/10/255938115422
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว51531037069ทำแล้ว 15/12/25593762141412
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว573797876ทำแล้ว 31/10/25595181303027
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว5357233168190ทำแล้ว 28/10/25592669171716
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8299934118ทำแล้ว 28/11/25597161898882
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6165135135134ทำแล้ว 09/12/25592571432
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว667625455ทำแล้ว 31/10/255912888363533
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว883858471ทำแล้ว 11/11/25591166442
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว41111049280ทำแล้ว 15/11/255950141314
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8168166158162ทำแล้ว 11/04/2560236228227
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7130108108107ทำแล้ว 31/10/2559927211816
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8408401402401ทำแล้ว 31/10/255920183731010
รวม 38 อปท.382326,3935,2104,7724,711381,3253,1391,058914839
ข้อมูล ณ 21/10/2561