รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6667364350315ทำแล้ว 13/01/256020146201010
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6303241244236ทำแล้ว 02/12/255919122414136
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7163170171170ทำแล้ว 28/11/255928113171717
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6153166134109ทำแล้ว 31/10/255995191919
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว71291129191ทำแล้ว 15/12/25595099241411
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว682848484ทำแล้ว 15/12/255961333
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว772504850ทำแล้ว 31/10/25591271141412
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120120120120ทำแล้ว 15/12/25596955171716
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว651424442ทำแล้ว 28/11/25596487232323
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6149150150150ทำแล้ว 31/10/25591774666
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51091069288ทำแล้ว 28/10/2559239111
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว685807579ทำแล้ว 30/11/25591166232315
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6428439439439ทำแล้ว 26/04/256053876
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6167180170167ทำแล้ว 30/11/2559694322726
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6398315313438ทำแล้ว 31/10/255938131511
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว694707070ทำแล้ว 31/10/2559270131313
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6196191410ทำแล้ว 31/10/25591042581042
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว592829589ทำแล้ว 28/10/25591671077
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว683837681ทำแล้ว 31/10/2559355222
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว671555755ทำแล้ว 31/10/2559438999
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6124939392ทำแล้ว 28/10/25592157171717
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5111876968ทำแล้ว 31/10/255938986
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7167169173185ทำแล้ว 31/10/25591947555
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว672777983ทำแล้ว 05/01/2560748333
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6123123123123ทำแล้ว 29/11/25591368131312
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6138332621ทำแล้ว 31/10/255994144141413
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6138126126126ทำแล้ว 31/10/255924761
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7194167162156ทำแล้ว 30/11/2559159302826
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6186192191190ทำแล้ว 31/10/25593876151511
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6135837565ทำแล้ว 21/11/2559435755
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6123119110112ทำแล้ว 31/10/25591484232319
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6201206188184ทำแล้ว 28/11/25592127111
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6228179129115ทำแล้ว 30/11/255954111
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว696869793ทำแล้ว 31/10/25591258554
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว614589112102ทำแล้ว 28/10/255911431594
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6167888787ทำแล้ว 08/09/2560235422
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6234235235235ทำแล้ว 28/11/255921222
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว5129122126132ทำแล้ว 30/11/255977912129
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8185252206174ทำแล้ว 30/11/255910333
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61291058381ทำแล้ว 30/11/2559173181818
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61071007672ทำแล้ว 13/01/256044772566
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7197155184210ทำแล้ว 30/11/2559723121210
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6102124125106ทำแล้ว 31/10/2559194141413
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6185187188188ทำแล้ว 08/12/255960201718
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว410912110886ทำแล้ว 25/01/25602468222
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104105105105ทำแล้ว 30/11/255945202020
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6116999694ทำแล้ว 31/10/2559378353535
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6114114114114ทำแล้ว 27/10/25591911118
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6148175146143ทำแล้ว 25/11/25596957161616
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว679706290ทำแล้ว 25/11/2559247211114
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6128106108108ทำแล้ว 30/11/255997121212
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว61201119699ทำแล้ว 31/10/25592968171717
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130143127120ทำแล้ว 28/10/255946105333333
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว6126595959ทำแล้ว 21/10/25591353111111
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6142142142142ทำแล้ว 22/12/2559146171514
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108767575ทำแล้ว 04/11/25592832777
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61201219694ทำแล้ว 27/10/25591374313131
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6119128129127ทำแล้ว 27/10/25592688363636
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6339339338339ทำแล้ว 25/11/255941131311
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5125918957ทำแล้ว 30/11/2559361232
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว645626060ทำแล้ว 31/10/25593551212120
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6299310310308ทำแล้ว 06/07/25601316654
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7138141135126ทำแล้ว 29/11/255933777
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5264274274274ทำแล้ว 29/09/2559171141833
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว685818480ทำแล้ว 31/10/255927666
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6208166186187ทำแล้ว 31/10/25592965998
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว677706666ทำแล้ว 19/06/255823191919
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6218221221221ทำแล้ว 31/10/25596644
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6162616161ทำแล้ว 15/11/255958222
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6134112112102ทำแล้ว 29/11/25593281303030
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/255966333
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6430495526497ทำแล้ว 31/10/25592756444
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6150143182203ทำแล้ว 30/11/255957333
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6283282282282ทำแล้ว 28/04/256051999
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7135137137137ทำแล้ว 26/12/25592477201918
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6367412340342ทำแล้ว 19/02/25611795161010
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว675686364ทำแล้ว 15/11/255934141414
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6150124126128ทำแล้ว 29/12/25591013555
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว611198103104ทำแล้ว 05/01/2560862141414
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6202224224224ทำแล้ว 30/11/255922224191719
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว570737269ทำแล้ว 18/04/25602721188
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว610011910592ทำแล้ว 08/09/256080121110
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114108107106ทำแล้ว 30/11/255968323128
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว611610198101ทำแล้ว 31/10/25592747121211
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว698817570ทำแล้ว 31/10/255945151513
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว611410297104ทำแล้ว 31/10/25592948555
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6174150147143ทำแล้ว 26/12/25595461977
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6171165165165ทำแล้ว 28/11/2559740999
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6235235235235ทำแล้ว 29/11/255921816116
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6200183116119ทำแล้ว 27/10/255939777
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7116847474ทำแล้ว 25/11/25592029111
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 31/10/25594111
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6149161161161ทำแล้ว 16/11/2559244181411
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6267267265265ทำแล้ว 27/12/255910117242418
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5102105106102ทำแล้ว 31/10/25595368986
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5100105105105ทำแล้ว 25/10/255922666
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว788200205203ทำแล้ว 19/04/256036124444
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6353353353353ทำแล้ว 31/10/255940444
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6146139117109ทำแล้ว 31/10/255930655
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6145147145148ทำแล้ว 31/10/2559153111111
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108108108108ทำแล้ว 11/11/255943444
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/11/25599115262626
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว763587160ทำแล้ว 31/10/25592966999
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5139134114109ทำแล้ว 31/10/25592676181817
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6113745567ทำแล้ว 10/11/255925104212118
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6180352374365ทำแล้ว 31/10/25591973252525
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6234238237234ทำแล้ว 31/10/2559270832
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว783455151ทำแล้ว 31/10/25597045632
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6213210209195ทำแล้ว 18/11/2559453832
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6112106114127ทำแล้ว 28/10/2559313111
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6316323316319ทำแล้ว 01/06/256025333
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130124118116ทำแล้ว 31/10/2559758191918
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6212209192155ทำแล้ว 07/11/2559919222
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6253282266273ทำแล้ว 31/10/2559114232323
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6160158158159ทำแล้ว 30/11/25596097141413
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6147140130191ทำแล้ว 18/11/255977323231
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120126102107ทำแล้ว 31/10/25592972111111
รวม 117 อปท.11770418,99717,83917,31317,2291171,8107,6851,5291,3851,283
ข้อมูล ณ 19/04/2561