รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6665366350315ทำแล้ว 13/01/2560294189138122121
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6303240245236ทำแล้ว 02/12/2559100153765741
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7162170171170ทำแล้ว 28/11/255993113555555
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6136163151107ทำแล้ว 31/10/25591092585858
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว71281108788ทำแล้ว 15/12/255961151918063
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว673616161ทำแล้ว 15/12/25593085464039
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว772504850ทำแล้ว 31/10/25592371141412
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120120120120ทำแล้ว 15/12/255910956232319
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว620424442ทำแล้ว 28/11/25598698959493
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6145146146146ทำแล้ว 31/10/25592678575554
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51091069288ทำแล้ว 28/10/2559439121111
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว679867579ทำแล้ว 30/11/2559757333332
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6428439439439ทำแล้ว 26/04/256066291914
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6165181170167ทำแล้ว 30/11/25594194676766
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6397316313438ทำแล้ว 31/10/2559177133422520
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว694707070ทำแล้ว 31/10/2559370282826
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6195191410ทำแล้ว 31/10/2559104258332320
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว586869689ทำแล้ว 28/10/2559963242323
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว683847581ทำแล้ว 31/10/25592147393839
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว671555755ทำแล้ว 31/10/2559946262222
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6124939392ทำแล้ว 28/10/25598257232323
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5104986667ทำแล้ว 31/10/25596095898888
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7167169173185ทำแล้ว 31/10/25592054131313
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว672767983ทำแล้ว 05/01/25601251353432
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6118122121122ทำแล้ว 29/11/25593280574139
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6138332621ทำแล้ว 31/10/2559199337353433
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6138126126126ทำแล้ว 31/10/2559333012127
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7193168162156ทำแล้ว 30/11/25591869525152
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6186192191190ทำแล้ว 31/10/25595378575753
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6831217777ทำแล้ว 21/11/2559213510107
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6111119110112ทำแล้ว 31/10/255931102636363
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6201206188184ทำแล้ว 28/11/25592027111
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6228179129115ทำแล้ว 30/11/255954533
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว697859793ทำแล้ว 31/10/25591364292827
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว613992112102ทำแล้ว 28/10/255914742194
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6167888787ทำแล้ว 08/09/25601035666
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6234235235235ทำแล้ว 28/11/255921444
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว5128122126132ทำแล้ว 30/11/25591579242421
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7182256205174ทำแล้ว 30/11/2559774737370
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61291058381ทำแล้ว 30/11/2559179493332
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว6901018175ทำแล้ว 13/01/25605479533528
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7195155184210ทำแล้ว 30/11/25592648282827
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6102124125106ทำแล้ว 31/10/2559597161614
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6185187188188ทำแล้ว 08/12/2559869423435
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว410912110886ทำแล้ว 25/01/256038691277
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104105105105ทำแล้ว 30/11/255945232323
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61101099293ทำแล้ว 31/10/2559581554637
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6114114114114ทำแล้ว 27/10/25593335262522
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6148175146143ทำแล้ว 25/11/25596758353433
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว678716290ทำแล้ว 25/11/25592771313128
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6128106108108ทำแล้ว 30/11/25595597211414
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว61201119699ทำแล้ว 31/10/25594073373737
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6113129126112ทำแล้ว 28/10/255977141726462
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว6126585959ทำแล้ว 21/10/25592363202019
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6142142142142ทำแล้ว 22/12/2559147232322
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108767575ทำแล้ว 04/11/25593132777
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61151219694ทำแล้ว 27/10/25592482656564
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6118129129127ทำแล้ว 27/10/25594496646364
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6339339338339ทำแล้ว 25/11/25597641232322
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5125918957ทำแล้ว 30/11/255916362132
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว643576056ทำแล้ว 31/10/25595476474543
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6300309310308ทำแล้ว 06/07/25606816654
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7138141135126ทำแล้ว 29/11/25591034161616
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5264274274274ทำแล้ว 29/09/255917114381414
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว685818480ทำแล้ว 31/10/25592327666
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6208166186187ทำแล้ว 31/10/25593065998
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว676716665ทำแล้ว 19/06/2558957333333
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6214224221221ทำแล้ว 31/10/25591136311
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6162616161ทำแล้ว 15/11/25591658222
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6134112112102ทำแล้ว 29/11/25593287606060
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6224225224225ทำแล้ว 31/10/25593566444
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6429495526498ทำแล้ว 31/10/25595255291616
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6149144182203ทำแล้ว 30/11/2559857262624
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6283282282282ทำแล้ว 28/04/25604451111111
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7129135134134ทำแล้ว 26/12/25593082555552
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6368410340342ทำแล้ว 19/02/256121106636354
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว676676364ทำแล้ว 15/11/2559342373232
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6150124126128ทำแล้ว 29/12/25591044151515
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6109100103104ทำแล้ว 05/01/25603262171717
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6216237237237ทำแล้ว 29/12/256051210403838
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว570727168ทำแล้ว 18/04/256017721188
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว61001149785ทำแล้ว 08/09/25601880513227
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114108107106ทำแล้ว 30/11/25592376525246
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว610710110499ทำแล้ว 31/10/25595053373735
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว698707570ทำแล้ว 31/10/25591848272726
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว611410297104ทำแล้ว 31/10/25592948242322
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6174150147143ทำแล้ว 26/12/255960684577
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6171165165165ทำแล้ว 28/11/25591351403737
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6226234238239ทำแล้ว 29/11/25591620323126
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6200183116119ทำแล้ว 27/10/255939777
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7116847474ทำแล้ว 25/11/25596829111
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 31/10/255919171716
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6149161161161ทำแล้ว 16/11/2559246383733
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6267267265265ทำแล้ว 27/12/255914126959581
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5100105106102ทำแล้ว 31/10/25595376484641
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5100105105105ทำแล้ว 25/10/25591940151515
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว788200205203ทำแล้ว 19/04/256036124888
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6353353353353ทำแล้ว 31/10/25592275282827
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6146139117109ทำแล้ว 31/10/25591675474139
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว614497145148ทำแล้ว 31/10/2559653262626
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108108108108ทำแล้ว 11/11/255943232323
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/11/25599115636362
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว763587160ทำแล้ว 31/10/25593166404039
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5139134114109ทำแล้ว 31/10/25592680181817
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6109745567ทำแล้ว 10/11/25597012211382107
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6180352374365ทำแล้ว 31/10/25591374292621
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6230242237234ทำแล้ว 31/10/25592085434341
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว777494644ทำแล้ว 31/10/25594664403635
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6210211209197ทำแล้ว 18/11/255923673232
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6112106114127ทำแล้ว 28/10/2559424777
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6312325316319ทำแล้ว 01/06/256013251333
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130124118116ทำแล้ว 31/10/25593980616157
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6205217191155ทำแล้ว 07/11/2559619222
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6253282266273ทำแล้ว 31/10/255919115282828
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6158158158159ทำแล้ว 30/11/255990118404039
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6146142129190ทำแล้ว 18/11/255929106787877
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6119127102107ทำแล้ว 31/10/25594580343434
รวม 117 อปท.11770318,72717,83617,29817,1951174,0178,8434,1393,7033,525
ข้อมูล ณ 18/05/2562