รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6667364350315ทำแล้ว 13/01/256020146444
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6303241244236ทำแล้ว 02/12/255913109000
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7163170171170ทำแล้ว 28/11/255928113000
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6153166134109ทำแล้ว 31/10/255995000
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว71301129292ทำแล้ว 15/12/255999500
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว688848484ทำแล้ว 15/12/255957000
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว772504850ทำแล้ว 31/10/25591271000
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120120120120ทำแล้ว 15/12/25595855000
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว651424442ทำแล้ว 28/11/25593566111110
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6149150150150ทำแล้ว 31/10/2559875000
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51091069288ทำแล้ว 28/10/2559239000
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว685807579ทำแล้ว 30/11/2559116614146
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6428439439439ทำแล้ว 26/04/256046000
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6167180170167ทำแล้ว 30/11/255994151313
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6398315313438ทำแล้ว 31/10/2559796000
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว694707070ทำแล้ว 31/10/2559270999
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6196191410ทำแล้ว 31/10/255990256222
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว592829589ทำแล้ว 28/10/2559167000
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว683837681ทำแล้ว 31/10/2559355000
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว671555755ทำแล้ว 31/10/255938666
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6124939392ทำแล้ว 28/10/25592157000
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5111876968ทำแล้ว 31/10/255938000
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7167169173185ทำแล้ว 31/10/255942000
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว672777983ทำแล้ว 05/01/2560748000
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6123123123123ทำแล้ว 29/11/255952000
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6138332621ทำแล้ว 31/10/2559137310
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6138126126126ทำแล้ว 31/10/255924000
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7194167162156ทำแล้ว 30/11/2559152181816
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6188191190190ทำแล้ว 31/10/25592566000
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6135837565ทำแล้ว 21/11/2559436000
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6123119110112ทำแล้ว 31/10/2559783000
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6200205190184ทำแล้ว 28/11/25598000
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6228179129115ทำแล้ว 30/11/255954000
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว696869793ทำแล้ว 31/10/2559456333
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว614589112102ทำแล้ว 28/10/255943000
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6167888787ทำแล้ว 08/09/2560235000
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6234235235235ทำแล้ว 28/11/255921111
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว5130122126132ทำแล้ว 30/11/2559677000
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8185252206174ทำแล้ว 30/11/25597000
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61291058381ทำแล้ว 30/11/255972888
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61121027672ทำแล้ว 13/01/25601947000
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6199155183210ทำแล้ว 30/11/2559810000
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6102124125106ทำแล้ว 31/10/2559194998
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6185187188188ทำแล้ว 08/12/255959400
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว411012110886ทำแล้ว 25/01/25602169000
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104105105105ทำแล้ว 30/11/255945181817
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61161009694ทำแล้ว 31/10/2559169000
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6114114114114ทำแล้ว 27/10/25591410107
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6190165154156ทำแล้ว 25/11/2559250600
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว679706290ทำแล้ว 25/11/25592167000
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6154121108108ทำแล้ว 30/11/255989322
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว61201119699ทำแล้ว 31/10/25592964111111
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130143127120ทำแล้ว 28/10/25594493202020
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว6126595959ทำแล้ว 21/10/2559749111
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6142142142142ทำแล้ว 22/12/25594410107
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108767575ทำแล้ว 04/11/25591832000
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61281199694ทำแล้ว 27/10/255971181818
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6119128129127ทำแล้ว 27/10/25592271171717
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6339339338339ทำแล้ว 25/11/255941000
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5125918957ทำแล้ว 30/11/255930000
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว645626161ทำแล้ว 31/10/25591944411
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6299310310308ทำแล้ว 06/07/256016000
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7138141135126ทำแล้ว 29/11/255933000
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5264274274274ทำแล้ว 29/09/25591398000
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว685818480ทำแล้ว 31/10/255926000
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6208166186187ทำแล้ว 31/10/2559240000
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว677706666ทำแล้ว 19/06/25583000
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6218221221221ทำแล้ว 31/10/25592000
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6162616161ทำแล้ว 15/11/255958000
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6121121120106ทำแล้ว 29/11/255981000
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/255966000
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6430495526497ทำแล้ว 31/10/25592756000
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6150143182203ทำแล้ว 30/11/255957000
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6283282282282ทำแล้ว 28/04/256051000
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7136136136136ทำแล้ว 26/12/255967777
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6370409340344ทำแล้ว 08/12/255995000
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว675686364ทำแล้ว 15/11/255934000
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6150124126128ทำแล้ว 29/12/25591011000
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว611198103104ทำแล้ว 31/10/2559862000
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6224224224224ทำแล้ว 30/11/2559224000
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว570737269ทำแล้ว 18/04/2560272000
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว610011910593ทำแล้ว 08/09/256080200
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114108107106ทำแล้ว 30/11/255968202016
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61231029997ทำแล้ว 31/10/25591747000
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว698817570ทำแล้ว 31/10/25594512109
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว611410297104ทำแล้ว 31/10/255913000
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6174150147143ทำแล้ว 26/12/25593942000
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6171165165165ทำแล้ว 28/11/2559440000
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6235235235235ทำแล้ว 29/11/2559218000
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6200183116119ทำแล้ว 27/10/255939000
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7116847474ทำแล้ว 25/11/25591528000
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 31/10/25594000
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6149161161161ทำแล้ว 16/11/2559138888
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6267267265265ทำแล้ว 27/12/2559196333
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5102105106102ทำแล้ว 31/10/25593856552
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5100105105105ทำแล้ว 25/10/255919000
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว790200205203ทำแล้ว 19/04/25602899000
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6353353353353ทำแล้ว 31/10/255940300
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6146139117109ทำแล้ว 31/10/25591000
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6145147145148ทำแล้ว 31/10/2559146000
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108108108108ทำแล้ว 11/11/255943000
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/11/25599115333
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว780567060ทำแล้ว 31/10/25597000
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5140129117111ทำแล้ว 31/10/255959101010
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6122745567ทำแล้ว 10/11/25592481000
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6180352374365ทำแล้ว 31/10/255962222
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6235237237234ทำแล้ว 31/10/2559164333
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว785545151ทำแล้ว 31/10/255931221
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6213210209195ทำแล้ว 18/11/2559352222
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6112106114127ทำแล้ว 28/10/2559312000
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6316323316319ทำแล้ว 01/06/256024000
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130124118116ทำแล้ว 31/10/2559758000
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6211210192155ทำแล้ว 07/11/25594000
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6253282266273ทำแล้ว 31/10/2559114000
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6160158158159ทำแล้ว 30/11/255972000
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6147140130191ทำแล้ว 18/11/255977212121
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120126102107ทำแล้ว 31/10/255944000
รวม 117 อปท.11770319,14117,85117,33317,2481178326,963333303274
ข้อมูล ณ 22/01/2561