รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6667364350315ทำแล้ว 13/01/256028146703227
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6303241244236ทำแล้ว 02/12/255919122454539
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7162170171170ทำแล้ว 28/11/255993113474747
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6150155149108ทำแล้ว 31/10/25591195191919
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว71281108788ทำแล้ว 15/12/255956112554333
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว681838282ทำแล้ว 15/12/25592977333
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว772504850ทำแล้ว 31/10/25591271141412
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120120120120ทำแล้ว 15/12/25596955212117
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว651424442ทำแล้ว 28/11/25596487414037
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6149150150150ทำแล้ว 31/10/25591774666
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว51091069288ทำแล้ว 28/10/2559439522
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว685807579ทำแล้ว 30/11/25591166393729
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6428439439439ทำแล้ว 26/04/256059171716
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว6166179172167ทำแล้ว 30/11/25594193312625
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6398315313438ทำแล้ว 31/10/2559175134281414
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว694707070ทำแล้ว 31/10/2559270212121
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6195191410ทำแล้ว 31/10/2559104258202020
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว592829589ทำแล้ว 28/10/2559167131010
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว683837681ทำแล้ว 31/10/2559355222
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว671555755ทำแล้ว 31/10/2559638161616
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6124939392ทำแล้ว 28/10/25596757232323
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5104986667ทำแล้ว 31/10/25596093191815
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7167169173185ทำแล้ว 31/10/25591947555
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว672777983ทำแล้ว 05/01/2560750333
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6119122123124ทำแล้ว 29/11/25592771323029
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6138332621ทำแล้ว 31/10/2559194281261918
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6138126126126ทำแล้ว 31/10/2559312412115
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7193168162156ทำแล้ว 30/11/25591562424140
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6186192191190ทำแล้ว 31/10/25593876252320
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6831217777ทำแล้ว 21/11/25592135997
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114119110112ทำแล้ว 31/10/25591483262626
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว6201206188184ทำแล้ว 28/11/25592027111
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6228179129115ทำแล้ว 30/11/255954533
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว697859793ทำแล้ว 31/10/25591363181814
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว614589112102ทำแล้ว 28/10/255915431694
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6167888787ทำแล้ว 08/09/25601035666
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6234235235235ทำแล้ว 28/11/255921444
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว5129122126132ทำแล้ว 30/11/2559779181815
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8185252206174ทำแล้ว 30/11/255910333
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61291058381ทำแล้ว 30/11/2559173252525
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว61071007672ทำแล้ว 13/01/25604477493629
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7196155184210ทำแล้ว 30/11/25592140242423
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6102124125106ทำแล้ว 31/10/2559394151512
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว6185187188188ทำแล้ว 08/12/255961313030
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว410912110886ทำแล้ว 25/01/25602469922
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6104105105105ทำแล้ว 30/11/255945212121
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว61101099293ทำแล้ว 31/10/2559579363636
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6114114114114ทำแล้ว 27/10/2559271912129
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6148175146143ทำแล้ว 25/11/25596957282828
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว679706290ทำแล้ว 25/11/2559267221149
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6128106108108ทำแล้ว 30/11/255997141212
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว61201119699ทำแล้ว 31/10/25593869343434
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130143127120ทำแล้ว 28/10/255953105535049
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว6126585959ทำแล้ว 21/10/25592363191917
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6142142142142ทำแล้ว 22/12/2559146202017
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108767575ทำแล้ว 04/11/25593132777
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว61191219694ทำแล้ว 27/10/25592281494847
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว6119128129127ทำแล้ว 27/10/25594497363636
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6339339338339ทำแล้ว 25/11/25593041171716
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว5125918957ทำแล้ว 30/11/2559361432
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว642615959ทำแล้ว 31/10/25594550222120
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6299310310308ทำแล้ว 06/07/25604216654
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7138141135126ทำแล้ว 29/11/255933777
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5264274274274ทำแล้ว 29/09/2559171142899
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว685818480ทำแล้ว 31/10/25592327666
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว6208166186187ทำแล้ว 31/10/25592965998
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว677706666ทำแล้ว 19/06/2558128191919
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6214224221221ทำแล้ว 31/10/25591136311
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6162616161ทำแล้ว 15/11/255958222
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6134112112102ทำแล้ว 29/11/25593282403939
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6225225225225ทำแล้ว 31/10/255966333
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6430495526497ทำแล้ว 31/10/255929561177
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6150143182203ทำแล้ว 30/11/255957333
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6283282282282ทำแล้ว 28/04/256051999
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว7135137137137ทำแล้ว 26/12/25593077433530
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6367412340342ทำแล้ว 19/02/25611795161010
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว675686364ทำแล้ว 15/11/255934201920
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6150124126128ทำแล้ว 29/12/255910341045
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว611198103104ทำแล้ว 05/01/2560862141414
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6202224224224ทำแล้ว 30/11/255922224322929
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว570737269ทำแล้ว 18/04/25602721188
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว61001149785ทำแล้ว 08/09/2560188025119
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6114108107106ทำแล้ว 30/11/255968414135
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว611610198101ทำแล้ว 31/10/2559274715137
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว698817570ทำแล้ว 31/10/2559146252523
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว611410297104ทำแล้ว 31/10/25592948555
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6174150147143ทำแล้ว 26/12/25595561977
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว6171165165165ทำแล้ว 28/11/2559843161616
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6235235235235ทำแล้ว 29/11/255921816116
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว6200183116119ทำแล้ว 27/10/255939777
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7116847474ทำแล้ว 25/11/25592029111
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 31/10/25594111
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6149161161161ทำแล้ว 16/11/2559244181411
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6267267265265ทำแล้ว 27/12/255912118353528
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว5100105106102ทำแล้ว 31/10/25595376484138
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5100105105105ทำแล้ว 25/10/25591922666
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว788200205203ทำแล้ว 19/04/256036124888
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว6353353353353ทำแล้ว 31/10/2559165428109
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6146139117109ทำแล้ว 31/10/25591592986
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว614497145148ทำแล้ว 31/10/2559652111111
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6108108108108ทำแล้ว 11/11/255943444
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6318318318318ทำแล้ว 28/11/25599115585858
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว763587160ทำแล้ว 31/10/25592966252525
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว5139134114109ทำแล้ว 31/10/25592680181817
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6110745567ทำแล้ว 10/11/255941101373636
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6180352374365ทำแล้ว 31/10/25591974292617
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6234238237234ทำแล้ว 31/10/2559470232323
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว777494644ทำแล้ว 31/10/25594656202019
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6213210209195ทำแล้ว 18/11/25591253832
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว6112106114127ทำแล้ว 28/10/2559313111
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว6316323316319ทำแล้ว 01/06/256025333
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6130124118116ทำแล้ว 31/10/25592458191918
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6205217191155ทำแล้ว 07/11/2559619222
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6253282266273ทำแล้ว 31/10/255915115282828
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว6160158158159ทำแล้ว 30/11/2559609722149
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว6147140130191ทำแล้ว 18/11/25592977414140
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120126102107ทำแล้ว 31/10/25592975171717
รวม 117 อปท.11770418,88317,84017,30417,2191172,7388,1012,3532,0621,903
ข้อมูล ณ 16/08/2561