รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7495601735730ทำแล้ว 29/12/255916106600
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว614614111599ทำแล้ว 31/10/25591570000
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว310610310299ทำแล้ว 30/11/255998111
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6159143157140ทำแล้ว 31/03/256057181812
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8126124124126ทำแล้ว 29/11/255951888
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5203209209210ทำแล้ว 31/10/25593270000
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว592828382ทำแล้ว 31/10/25593968753
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5101102102102ทำแล้ว 31/03/2560841000
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6179225222172ทำแล้ว 31/10/25591163000
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5135135135135ทำแล้ว 29/11/255946994
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6130124123127ทำแล้ว 30/11/255918000
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว691919392ทำแล้ว 30/11/2559144000
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7105858987ทำแล้ว 31/10/255938000
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6258219214197ทำแล้ว 30/11/2559131000
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6165147143139ทำแล้ว 30/11/25597419195
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7209194178175ทำแล้ว 28/10/255960166777
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว7135137125125ทำแล้ว 30/11/255923000
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6466466466466ทำแล้ว 24/03/25603086874
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6417421421421ทำแล้ว 14/11/25591672000
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว752535252ทำแล้ว 28/10/2559136176000
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6188198188179ทำแล้ว 28/10/255943117000
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10422431431431ทำแล้ว 31/10/255924116000
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว299102103100ทำแล้ว 22/11/255953000
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6220222222222ทำแล้ว 27/10/2559137000
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5151151151151ทำแล้ว 29/11/2559126111
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4261262262262ทำแล้ว 30/11/2559659777
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6234216207214ทำแล้ว 24/03/2560970171712
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6248256257256ทำแล้ว 29/12/25594040181816
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5119124124124ทำแล้ว 31/10/2559652885
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว514512710191ทำแล้ว 29/11/25591350000
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61651038683ทำแล้ว 24/03/256017000
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6153157157157ทำแล้ว 14/11/255969000
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5116868585ทำแล้ว 26/10/255949777
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว31081009695ทำแล้ว 30/11/2559182000
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว62001147695ทำแล้ว 30/03/256034000
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6163177168156ทำแล้ว 24/11/25591171222
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว688918182ทำแล้ว 31/10/255920000
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว742312617ทำแล้ว 25/11/25597000
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7234235235235ทำแล้ว 30/11/2559103109000
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5114109109109ทำแล้ว 31/10/255966333
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6263239235232ทำแล้ว 16/11/2559910000
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว4140117105103ทำแล้ว 24/03/256049119330
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6341341341341ทำแล้ว 15/11/255952998
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5113969789ทำแล้ว 30/11/255948000
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5194209200225ทำแล้ว 30/11/25591477322
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว572655753ทำแล้ว 30/11/255942100
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว5113104101117ทำแล้ว 16/12/255949000
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5177177181181ทำแล้ว 30/11/2559106000
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว565595960ทำแล้ว 04/11/255924555
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6233232231231ทำแล้ว 29/11/255969000
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว571787473ทำแล้ว 15/11/255911000
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6200ทำแล้ว 30/11/25592479666
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5421366326315ทำแล้ว 15/11/2559463000
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5227167151147ทำแล้ว 30/11/2559534000
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว5408399402403ทำแล้ว 30/11/255931000
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6137979294ทำแล้ว 28/11/2559764000
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5125125127125ทำแล้ว 31/10/2559322322
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6105969098ทำแล้ว 31/10/255911000
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3396396396396ทำแล้ว 14/11/25595444
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5108109109109ทำแล้ว 28/10/255940776
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6277277277277ทำแล้ว 30/11/25596650000
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5100807019ทำแล้ว 15/11/25596106000
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6719724724724ทำแล้ว 28/03/256014097000
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6289289289289ทำแล้ว 28/11/255954311
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7204200173187ทำแล้ว 29/11/255951222
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6129123115118ทำแล้ว 30/11/2559346000
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว511211310399ทำแล้ว 11/11/255931000
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6380382377378ทำแล้ว 29/11/25591116000
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5437404399394ทำแล้ว 28/11/25598276343433
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว685868480ทำแล้ว 28/10/255945000
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5214225225225ทำแล้ว 01/10/25594147000
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 30/11/255958000
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว645454545ทำแล้ว 31/10/255943111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7322326326326ทำแล้ว 30/11/255924000
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6111272527ทำแล้ว 10/11/255965000
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6418418418418 ยังไม่อนุมัติ 2661000
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6295283288287ทำแล้ว 28/11/255975000
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7486490487485 ยังไม่อนุมัติ 5000
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7283270270270ทำแล้ว 21/11/25591000
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5269214213213ทำแล้ว 06/12/25595000
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5179208190173ทำแล้ว 30/11/255946000
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7356356356357ทำแล้ว 30/11/25591185333
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว550523333ทำแล้ว 04/08/25604126000
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6147152166170ทำแล้ว 31/10/255912103000
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6921038688ทำแล้ว 11/11/2559520888
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5109102105106ทำแล้ว 31/03/256054111110
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6204101111114ทำแล้ว 23/11/25593567000
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว861636362ทำแล้ว 28/11/255925444
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6204181190157ทำแล้ว 31/10/255992000
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5938278109ทำแล้ว 28/10/2559575101010
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว367616160ทำแล้ว 31/10/255967000
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6270270270270ทำแล้ว 10/11/25599000
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 28/10/25591721000
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5117182152220ทำแล้ว 09/12/25591267000
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7393305190109ทำแล้ว 31/10/255976000
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5121999898ทำแล้ว 14/12/25591165161312
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5153153154148ทำแล้ว 15/12/255957300
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว454453231ทำแล้ว 28/11/25595059000
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว510893117109ทำแล้ว 15/11/255910000
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว6411425424424ทำแล้ว 07/11/255914183000
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว690898989ทำแล้ว 31/10/2559642444
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6452452452452ทำแล้ว 15/11/25599000
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว7941428177ทำแล้ว 28/10/2559161000
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว677757575ทำแล้ว 30/11/255957000
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7179244230140ทำแล้ว 30/11/25591358000
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5215186174296ทำแล้ว 28/10/25592357911
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7568572572575ทำแล้ว 09/12/2559870100
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5175186182273ทำแล้ว 13/01/25605000
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 15/11/25592230000
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5111111111111ทำแล้ว 14/11/25592259171714
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6210161166173ทำแล้ว 31/03/25602297000
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว58511910098ทำแล้ว 29/11/255985000
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8667671670670ทำแล้ว 27/03/256057998
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5135139139139ทำแล้ว 22/11/255914111
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5306219230191ทำแล้ว 21/11/25598000
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5175153146151ทำแล้ว 30/11/255934100111111
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5186185185185ทำแล้ว 31/10/2559430000
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5122122122122ทำแล้ว 14/11/25594263322
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6236310249186ทำแล้ว 15/11/25596790000
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6108165160160ทำแล้ว 15/11/25595000
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5130127124128ทำแล้ว 30/11/255917102161616
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6347347347347ทำแล้ว 30/11/25593501199
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว667858780ทำแล้ว 15/11/25599000
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว684837979ทำแล้ว 31/10/255960111
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5210224217228ทำแล้ว 25/11/2559169910102
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6289289289289ทำแล้ว 29/11/255966665
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว675767676ทำแล้ว 28/11/255942000
รวม 127 อปท.12772125,54124,74124,19724,0351251,9897,352391349288
ข้อมูล ณ 22/01/2561