รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7494602735730ทำแล้ว 29/12/255960166116116114
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว614614111599ทำแล้ว 31/10/25593784342726
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว310610310299ทำแล้ว 30/11/2559982065
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6163141156139ทำแล้ว 31/03/2560282534641
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8126124124126ทำแล้ว 29/11/255951383837
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5203209209210ทำแล้ว 31/10/255912398666665
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว592828382ทำแล้ว 31/10/25595584484746
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5101102102102ทำแล้ว 31/03/25609952582
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6120276223172ทำแล้ว 31/10/255913123108106105
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5135135135135ทำแล้ว 29/11/255948212118
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว650124123127ทำแล้ว 30/11/2559959595858
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว691848886ทำแล้ว 30/11/25592265313131
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว772636360ทำแล้ว 31/10/25594965201815
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6254217212196ทำแล้ว 30/11/25597038161615
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6162147142138ทำแล้ว 30/11/25591688555547
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7189209177179ทำแล้ว 28/10/255969171373736
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว7135137125125ทำแล้ว 30/11/25592149242320
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6466466466466ทำแล้ว 30/11/25598086777774
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6417421421421ทำแล้ว 14/11/25592272383729
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว752535252ทำแล้ว 28/10/255913617610110199
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6188198188179ทำแล้ว 28/10/255951122827272
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10422431431431ทำแล้ว 31/10/2559260163292828
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว299102103100ทำแล้ว 22/11/2559553202019
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6220222222222ทำแล้ว 27/10/255952123656565
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5150151151151ทำแล้ว 29/11/2559343766
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4260262262262ทำแล้ว 30/11/25596259303029
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6181167207214ทำแล้ว 30/11/25591584706961
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6247256257257ทำแล้ว 27/12/25595957424242
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5119124124124ทำแล้ว 31/10/2559898414038
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว514512710191ทำแล้ว 29/11/25591350131010
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61651038683ทำแล้ว 24/03/256017999
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6153157157157ทำแล้ว 14/11/255973515151
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5116868585ทำแล้ว 26/10/2559749333333
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว31081009695ทำแล้ว 30/11/25591583454339
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61951157695ทำแล้ว 30/03/25603142101010
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6163177168156ทำแล้ว 24/11/25591613210268102
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว689908182ทำแล้ว 31/10/2559826171711
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว743302617ทำแล้ว 25/11/25594036101010
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7234235235235ทำแล้ว 30/11/25591331103593
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5113110109109ทำแล้ว 31/10/2559867545454
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6263239235232ทำแล้ว 16/11/255921100201710
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว4140117105103ทำแล้ว 24/03/256056124111111106
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6340341341341ทำแล้ว 15/11/25591765464446
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5113969789ทำแล้ว 30/11/255914362282826
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5194209200225ทำแล้ว 30/11/25592481373636
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว574645653ทำแล้ว 30/11/25591863262626
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว5113104101117ทำแล้ว 16/12/2559554302929
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5177177181181ทำแล้ว 30/11/255924106424242
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว565586060ทำแล้ว 04/11/25592381625960
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6233232231231ทำแล้ว 29/11/255945117585656
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว569807473ทำแล้ว 15/11/25593726161615
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6200ทำแล้ว 30/11/25596986414139
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5421366326315ทำแล้ว 15/11/255911063494746
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5227167151147ทำแล้ว 30/11/25592554343432
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว5408399402403ทำแล้ว 30/11/25593110107
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6136989294ทำแล้ว 28/11/25593764484848
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5124125127125ทำแล้ว 31/10/25592372535145
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61029690100ทำแล้ว 31/10/25592050343334
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3394398396396ทำแล้ว 14/11/255913044363435
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5108109109109ทำแล้ว 28/10/25592668454544
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6277277277277ทำแล้ว 30/11/255910850292625
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว697817019ทำแล้ว 15/11/255940137353533
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6712731724724ทำแล้ว 28/03/256028697282728
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6288290289289ทำแล้ว 28/11/25591161373737
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7209200171184ทำแล้ว 29/11/25592751454544
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6129123115118ทำแล้ว 30/11/25595786281712
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว511211310399ทำแล้ว 11/11/255931763
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6376382374375ทำแล้ว 29/11/2559145982866
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5437404399394ทำแล้ว 28/11/255967329224223217
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว685868480ทำแล้ว 28/10/255945181817
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5214225225225ทำแล้ว 01/10/25598360221512
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 30/11/25591063343333
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว645454545ทำแล้ว 31/10/255943111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7119326326326ทำแล้ว 30/11/255967145128127128
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6111272527ทำแล้ว 10/11/255995105392424
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6452452452452ทำแล้ว 28/11/256026661444
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6289283288287ทำแล้ว 28/11/25595975404036
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7486490488486ทำแล้ว 30/11/255941303117102112
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7283270270270ทำแล้ว 21/11/25591561272626
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5269214213213ทำแล้ว 06/12/25595624101010
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5179208190173ทำแล้ว 30/11/2559461455
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7355355355356ทำแล้ว 30/11/25591285252522
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว550523333ทำแล้ว 04/08/25607872565056
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6147148166170ทำแล้ว 31/10/2559121031922
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6921038688ทำแล้ว 11/11/2559732272727
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5107102106106ทำแล้ว 31/03/25601456282725
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6162142112114ทำแล้ว 23/11/25596414110567105
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว861636362ทำแล้ว 28/11/255925131211
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6201184188157ทำแล้ว 31/10/2559594373733
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว585847291ทำแล้ว 28/10/25592095777777
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว367616160ทำแล้ว 31/10/25591167212020
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6270270270270ทำแล้ว 10/11/2559536777
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 28/10/2559415113616052
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5137172140212ทำแล้ว 09/12/255948104641615
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7392305190109ทำแล้ว 31/10/2559387494946
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5100999898ทำแล้ว 14/12/255971125111111111
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5153153153149ทำแล้ว 15/12/25595257332828
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว448493231ทำแล้ว 28/11/255997741288
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว510893117109ทำแล้ว 15/11/255911211298
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว6397439424424ทำแล้ว 07/11/255916980505050
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว687898989ทำแล้ว 31/10/25594579575151
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6444452452452ทำแล้ว 15/11/25591715111
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว7839712864ทำแล้ว 28/10/255986143525151
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว677757575ทำแล้ว 30/11/2559256314237232236
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7179244230140ทำแล้ว 30/11/25591958262625
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5214187174296ทำแล้ว 28/10/25593669464446
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7554583571572ทำแล้ว 09/12/25591976393636
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5175184185248ทำแล้ว 13/01/25602610888
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 15/11/25592230111
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5111111111111ทำแล้ว 14/11/25592261353435
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6198174166172ทำแล้ว 31/03/25608996414141
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว58511910098ทำแล้ว 29/11/255985222
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8667671670670ทำแล้ว 27/03/2560562515151
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5133139139139ทำแล้ว 22/11/255929162171717
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5306219230191ทำแล้ว 21/11/2559388855
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5163164144142ทำแล้ว 30/11/255945128787877
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5186185185185ทำแล้ว 31/10/2559430411
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5122122122122ทำแล้ว 14/11/25595576414139
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6236310249186ทำแล้ว 15/11/255918793999
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6108165160160ทำแล้ว 15/11/25598358463933
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5125126124125ทำแล้ว 30/11/255962122605454
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6347347347347ทำแล้ว 30/11/25591051212018
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว666858780ทำแล้ว 15/11/25598474312927
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว684837979ทำแล้ว 31/10/25591460383838
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5210224217228ทำแล้ว 25/11/255917100626158
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6289289289289ทำแล้ว 29/11/25597097222219
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว674767677ทำแล้ว 28/11/255911846171411
รวม 127 อปท.12772224,94424,80924,21923,9561276,39710,5375,3504,9424,863
ข้อมูล ณ 06/08/2563