รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7495601735730ทำแล้ว 29/12/2559401641166
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว614614111599ทำแล้ว 31/10/25593084777
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว310610310299ทำแล้ว 30/11/255998111
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6159143157140ทำแล้ว 31/03/2560164181812
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8126124124126ทำแล้ว 29/11/255951202020
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5203209209210ทำแล้ว 31/10/25597986242020
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว592828382ทำแล้ว 31/10/25595582211715
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5101102102102ทำแล้ว 31/03/2560895777
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว6179225222172ทำแล้ว 31/10/25591163292929
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5135135135135ทำแล้ว 29/11/255948171612
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6130124123127ทำแล้ว 30/11/255918444
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว691919392ทำแล้ว 30/11/2559144141413
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7105858987ทำแล้ว 31/10/255938754
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว6258219214197ทำแล้ว 30/11/2559131111
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6165147143139ทำแล้ว 30/11/25597424247
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7209194178175ทำแล้ว 28/10/255960166313131
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว7135137125125ทำแล้ว 30/11/255941800
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6466466466466ทำแล้ว 24/03/25605386251915
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6417421421421ทำแล้ว 14/11/2559207212123
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว752535252ทำแล้ว 28/10/2559136176414040
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6188198188179ทำแล้ว 28/10/255951122211414
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10422431431431ทำแล้ว 31/10/255924116200
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว299102103100ทำแล้ว 22/11/2559653202019
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว6220222222222ทำแล้ว 27/10/255924901840
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5151151151151ทำแล้ว 29/11/2559126766
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4260262262262ทำแล้ว 30/11/2559659151515
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6234216207214ทำแล้ว 24/03/2560978404032
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6247256257257ทำแล้ว 29/12/25594154333331
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5119124124124ทำแล้ว 31/10/2559652888
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว514512710191ทำแล้ว 29/11/25591350999
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61651038683ทำแล้ว 24/03/256017111
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6153157157157ทำแล้ว 14/11/255969373729
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5116868585ทำแล้ว 26/10/255949161616
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว31081009695ทำแล้ว 30/11/25591821088
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว62001147695ทำแล้ว 30/03/2560434766
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6163177168156ทำแล้ว 24/11/255913126211514
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว688918182ทำแล้ว 31/10/255920771
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว742312617ทำแล้ว 25/11/255936100
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7234235235235ทำแล้ว 30/11/255912711018107
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว5114109109109ทำแล้ว 31/10/2559167242121
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6263239235232ทำแล้ว 16/11/255920100121212
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว4140117105103ทำแล้ว 24/03/256049119341915
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6341341341341ทำแล้ว 15/11/255957141414
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5113969789ทำแล้ว 30/11/255948191616
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5194209200225ทำแล้ว 30/11/25592079522
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว572655753ทำแล้ว 30/11/255942711
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว5113104101117ทำแล้ว 16/12/25594910109
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5177177181181ทำแล้ว 30/11/255924106555
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว565595960ทำแล้ว 04/11/255924776
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6233232231231ทำแล้ว 29/11/25593990141414
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว571787473ทำแล้ว 15/11/25592211111
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6200ทำแล้ว 30/11/25592582151514
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5421366326315ทำแล้ว 15/11/2559463191919
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5227167151147ทำแล้ว 30/11/25592554191313
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว5408399402403ทำแล้ว 30/11/255931554
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6137979294ทำแล้ว 28/11/2559764131313
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5125125127125ทำแล้ว 31/10/25591345313127
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6104969098ทำแล้ว 31/10/255925101010
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3396396396396ทำแล้ว 14/11/255915443
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5108109109109ทำแล้ว 28/10/255940887
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6277277277277ทำแล้ว 30/11/255910850121212
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5100807019ทำแล้ว 15/11/25596106210
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว6719724724724ทำแล้ว 28/03/256018997888
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6289289289289ทำแล้ว 28/11/255954311
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7204200173187ทำแล้ว 29/11/255951555
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6129123115118ทำแล้ว 30/11/2559347161413
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว511211310399ทำแล้ว 11/11/255931663
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6379383377378ทำแล้ว 29/11/255912680666
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5437404399394ทำแล้ว 28/11/255955321114112109
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว685868480ทำแล้ว 28/10/255945110
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว5214225225225ทำแล้ว 01/10/25594147666
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5262262262262ทำแล้ว 30/11/2559581300
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว645454545ทำแล้ว 31/10/255943111
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7322326326326ทำแล้ว 30/11/255924331
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6111272527ทำแล้ว 10/11/255965811
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6452452452452ทำแล้ว 28/11/256026661444
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6295283288287ทำแล้ว 28/11/255975886
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7486490488486ทำแล้ว 30/11/2559251413436
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7283270270270ทำแล้ว 21/11/25591561644
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5269214213213ทำแล้ว 06/12/255919888
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5179208190173ทำแล้ว 30/11/2559461455
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7355355355356ทำแล้ว 30/11/25591285666
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว550523333ทำแล้ว 04/08/256065551166
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6147148166170ทำแล้ว 31/10/255912103622
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6921038688ทำแล้ว 11/11/2559721121212
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5108101106106ทำแล้ว 31/03/25601452181816
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6204101111114ทำแล้ว 23/11/25593567141414
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว861636362ทำแล้ว 28/11/255925666
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6204181190157ทำแล้ว 31/10/2559921088
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5938278109ทำแล้ว 28/10/2559677232323
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว367616160ทำแล้ว 31/10/255967754
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6270270270270ทำแล้ว 10/11/255936777
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6145144144144ทำแล้ว 28/10/255994112773
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5117182152220ทำแล้ว 09/12/25591267161615
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7393305190109ทำแล้ว 31/10/255976755
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5121999898ทำแล้ว 14/12/25591165311614
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว5153153154148ทำแล้ว 15/12/255957300
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว454453231ทำแล้ว 28/11/25595159333
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว510893117109ทำแล้ว 15/11/25591121632
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว6411425424424ทำแล้ว 07/11/255914183323232
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว690898989ทำแล้ว 31/10/25593748181818
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6444452452452ทำแล้ว 15/11/2559615100
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว7911527065ทำแล้ว 28/10/25592257333
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว677757575ทำแล้ว 30/11/2559139196504747
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7179244230140ทำแล้ว 30/11/25591358400
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5215186174296ทำแล้ว 28/10/255923581786
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว7568572572575ทำแล้ว 09/12/2559870171313
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว5175185184264ทำแล้ว 13/01/256015100
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว7228228228228ทำแล้ว 15/11/25592230111
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5111111111111ทำแล้ว 14/11/25592259202019
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6210161166173ทำแล้ว 31/03/25602297131313
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว58511910098ทำแล้ว 29/11/255985222
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8667671670670ทำแล้ว 27/03/2560558141414
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว5133139139139ทำแล้ว 22/11/255928161121111
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5306219230191ทำแล้ว 21/11/25598800
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5174158144143ทำแล้ว 30/11/255944105222222
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5186185185185ทำแล้ว 31/10/2559430100
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5122122122122ทำแล้ว 14/11/25594263322
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6236310249186ทำแล้ว 15/11/25599292666
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6108165160160ทำแล้ว 15/11/25597222
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว5130127124128ทำแล้ว 30/11/255922103222221
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6347347347347ทำแล้ว 30/11/2559951111111
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว667858780ทำแล้ว 15/11/255942500
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว684837979ทำแล้ว 31/10/255960444
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5210224217228ทำแล้ว 25/11/2559179916169
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว6289289289289ทำแล้ว 29/11/255966121211
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว674767677ทำแล้ว 28/11/25597542555
รวม 127 อปท.12772125,55424,78424,22124,0421272,9848,8421,6891,4611,336
ข้อมูล ณ 19/04/2561