รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6677621603528ทำแล้ว 08/09/256045285595353
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6350351351351ทำแล้ว 31/10/255960110101
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6346326331327ทำแล้ว 30/11/2559881899
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6185160143138ทำแล้ว 30/11/25594614322218
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6214171148154ทำแล้ว 30/12/255951119101
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5141144144143ทำแล้ว 15/12/255959323
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6191178174175ทำแล้ว 31/07/2560163131312
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5154141129118ทำแล้ว 26/12/255962101
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6104978687ทำแล้ว 30/11/2559724322
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว71631009288ทำแล้ว 30/11/2559244100
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5302302302302ทำแล้ว 29/11/2559590131313
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4218223208226ทำแล้ว 30/11/255971212115
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6177130125117ทำแล้ว 05/07/25606357888
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว478586056ทำแล้ว 16/12/25591055100
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51211049696ทำแล้ว 30/11/255966444
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5195161162158ทำแล้ว 28/12/2559251122
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6129111111103ทำแล้ว 31/10/2559257121212
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว5173139125126ทำแล้ว 29/11/2559659101
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว678716881ทำแล้ว 30/11/2559826101
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8122118118117ทำแล้ว 30/12/25591863101
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6120768267ทำแล้ว 15/11/255952101
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5307313313313ทำแล้ว 25/11/25594551101
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7267249239240ทำแล้ว 28/12/255972642201
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7218197176157ทำแล้ว 14/12/255978644
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว69011810593ทำแล้ว 30/10/25593315118
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5183184184184ทำแล้ว 31/10/2559691244
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว6143146149150ทำแล้ว 30/11/25593786141414
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว692817878ทำแล้ว 26/02/256137888
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6110201112112ทำแล้ว 30/11/2559663111111
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5127132127111ทำแล้ว 30/11/255937101
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว679788276ทำแล้ว 29/11/255940621165
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5141139131121ทำแล้ว 01/12/255990101
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6128136131124ทำแล้ว 31/10/256068171717
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6130129133115ทำแล้ว 22/12/25592762544
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6178165156164ทำแล้ว 30/12/2559124444
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6170168170173ทำแล้ว 14/12/2559185232323
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6159132123140ทำแล้ว 30/11/25592665101
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6216198202178ทำแล้ว 30/11/255957691399
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6156200185178ทำแล้ว 31/10/255967888
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6391392392392ทำแล้ว 30/11/25595106151515
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6326326326326ทำแล้ว 20/06/256016124292929
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5162144147142ทำแล้ว 26/12/25591162999
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61879310077ทำแล้ว 29/12/255964111
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6234207187186ทำแล้ว 17/11/2559671477
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6239212245210ทำแล้ว 29/11/2559791162
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5408408408408ทำแล้ว 25/07/2560172651733
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5151146138157ทำแล้ว 19/12/2559383131313
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6212150134132ทำแล้ว 15/12/255910092462929
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6323345345345ทำแล้ว 30/11/25592478161110
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612911110291ทำแล้ว 30/11/25592492343434
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว672787574ทำแล้ว 29/12/255959171715
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6138836346ทำแล้ว 26/02/25611101
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51101028990ทำแล้ว 26/02/25611101
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7170161134158ทำแล้ว 30/11/2559148101
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6199191183173ทำแล้ว 14/12/255931111272727
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7216227224222ทำแล้ว 31/10/25591823444
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61241149594ทำแล้ว 29/11/25592270101
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6227240240240ทำแล้ว 30/12/25595085111
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6120918775ทำแล้ว 25/11/25598030101
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6125122119119ทำแล้ว 29/11/2559521199
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6259268268268ทำแล้ว 29/11/2559732101
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6312341310273ทำแล้ว 29/12/2559485383533
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5144133127226ทำแล้ว 30/11/25591463101
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6111969797ทำแล้ว 26/02/25611101
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 30/08/2560121101
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว641454343ทำแล้ว 26/02/25617321101
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6116123121125ทำแล้ว 15/12/25597776
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7170169175180ทำแล้ว 15/12/255912114534345
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5172172172172ทำแล้ว 29/11/255922101333
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6115887768ทำแล้ว 16/12/255955987
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5144143117111ทำแล้ว 29/12/2559144777
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6184175246153ทำแล้ว 30/12/25591662312715
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7290292292292ทำแล้ว 27/10/25597147101010
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว664493434ทำแล้ว 29/12/2559403010910
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว13643663663663ทำแล้ว 29/12/25591076333
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว6176179178178ทำแล้ว 30/11/255958129303029
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว614112310392ทำแล้ว 28/11/25591142101
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว690443772ทำแล้ว 08/12/25603657101
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6119999289ทำแล้ว 30/11/25592168421
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7262262262262ทำแล้ว 28/11/2559872181414
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5319271249256ทำแล้ว 30/12/25596462121212
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว6187183182182ทำแล้ว 26/02/25611101
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6165157156157ทำแล้ว 26/02/25611101
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6197171144146ทำแล้ว 17/11/25593174212120
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6193120109109ทำแล้ว 30/11/25595663101
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว4240234234234ทำแล้ว 09/11/255913101
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6234220220219ทำแล้ว 30/11/25595985902
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6243218180168ทำแล้ว 19/12/2559172600
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5386389388386ทำแล้ว 15/12/255940988
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6159959488ทำแล้ว 26/02/256111101
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6178178178178ทำแล้ว 26/02/2561271101
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว6159148209115ทำแล้ว 07/12/255957101
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6142150127124ทำแล้ว 15/12/2559362101
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7971009889ทำแล้ว 28/11/25591860101
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว6216207207178ทำแล้ว 30/12/25591476101
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5164209147230ทำแล้ว 28/12/25591579101
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6257262259256ทำแล้ว 30/11/2559162101
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว582676572ทำแล้ว 26/02/25612501289
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 07/11/255985333
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6225226226225ทำแล้ว 28/12/255965402
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว51091009693ทำแล้ว 30/11/25593967101
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6110105100100ทำแล้ว 30/11/25595211112
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5144144144144ทำแล้ว 29/12/25601101
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5481482482482ทำแล้ว 26/02/2561271101
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6323329327327ทำแล้ว 30/11/25591101
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6134120117123ทำแล้ว 15/12/25592063202019
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6219219204204ทำแล้ว 1101
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6313276265292ทำแล้ว 13/12/2559171161616
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6126126128123ทำแล้ว 30/11/255954141412
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5117815269ทำแล้ว 30/11/255944101
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5196176176168ทำแล้ว 29/11/255967101010
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6279281281283ทำแล้ว 26/02/256131101
รวม 112 อปท.11265921,61020,46719,81319,5081122,0576,8091,035819809
ข้อมูล ณ 19/04/2561