รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6681621604528ทำแล้ว 08/09/256045283181818
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6350351351351ทำแล้ว 31/10/2559387000
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6346326331327ทำแล้ว 30/11/255988400
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6183162143138ทำแล้ว 30/11/255980000
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6214171148154ทำแล้ว 30/12/255951119000
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5141144144143 ยังไม่อนุมัติ
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6191178174175ทำแล้ว 31/07/2560162000
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5154141129118 ยังไม่อนุมัติ
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6104978687ทำแล้ว 30/11/2559724222
10. เทศบาลตำบลคลองตาคด (โพธาราม)ทำแล้ว71631019388ทำแล้ว 30/11/255944000
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5302302302302ทำแล้ว 29/11/2559590999
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4201206191209 ยังไม่อนุมัติ
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6177130125117ทำแล้ว 05/07/2560
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว478586056ทำแล้ว 16/12/25591055000
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51211049696ทำแล้ว 30/11/255966444
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5195161162158ทำแล้ว 28/12/255925000
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6129111111103ทำแล้ว 31/10/255956000
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว5173139125126 ยังไม่อนุมัติ
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว677716981ทำแล้ว 30/11/2559
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8121119118117 ยังไม่อนุมัติ
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6120768267ทำแล้ว 15/11/255952000
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5307313313313ทำแล้ว 25/11/25594551000
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7267249239240ทำแล้ว 28/12/255916000
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7218197176157ทำแล้ว 14/12/255978311
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว69011810593ทำแล้ว 30/10/255933531
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5183184184184ทำแล้ว 31/10/2559691022
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว6143146149150ทำแล้ว 30/11/25593286000
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว631201717 ยังไม่อนุมัติ
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6110201112112ทำแล้ว 30/11/2559663555
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5130134127111ทำแล้ว 30/11/255937000
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว679788276ทำแล้ว 29/11/255953700
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5141139131121 ยังไม่อนุมัติ
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6128136131124ทำแล้ว 31/10/256065000
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6130129133115ทำแล้ว 22/12/2559
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6178165156164ทำแล้ว 30/12/255912000
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6169169170173ทำแล้ว 14/12/2559170141414
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6161137126141ทำแล้ว 30/11/255966000
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6216198202178ทำแล้ว 30/11/25594769000
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6172169154145 ยังไม่อนุมัติ
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6391392392392ทำแล้ว 30/11/25595106000
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6271271271271 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5162144147142 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61879310077ทำแล้ว 29/12/2559
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6234207187186ทำแล้ว 17/11/255963000
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6239212245210ทำแล้ว 29/11/255979000
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5408408408408ทำแล้ว 25/07/256017264111
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5150146138158ทำแล้ว 19/12/2559
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6212150134132ทำแล้ว 15/12/25591245000
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6323345345345ทำแล้ว 30/11/25591224000
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612911110291ทำแล้ว 30/11/255989171717
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว672787574ทำแล้ว 29/12/255959151515
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6138836346 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม) - 51101028990 ยังไม่อนุมัติ
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7170161134158ทำแล้ว 30/11/25593000
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6197192184173ทำแล้ว 14/12/255998666
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7216227224222ทำแล้ว 31/10/25591823000
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61351059593ทำแล้ว 29/11/2559
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6227240240240ทำแล้ว 30/12/25595085000
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6120918775ทำแล้ว 25/11/2559
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6125122119119ทำแล้ว 29/11/255952422
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6259268268268ทำแล้ว 29/11/25592000
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6312341310273ทำแล้ว 29/12/255948311119
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5144133127226ทำแล้ว 30/11/25591463000
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 30/08/2560
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว655605250 ยังไม่อนุมัติ
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6116123121125ทำแล้ว 15/12/25597444
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7181173174175ทำแล้ว 15/12/2559103000
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว536363636 ยังไม่อนุมัติ
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6115887768ทำแล้ว 16/12/255955554
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5144143117111ทำแล้ว 29/12/2559144554
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6184175246153ทำแล้ว 30/12/2559166210102
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7291292292292ทำแล้ว 27/10/25595847000
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว664493434ทำแล้ว 29/12/255930000
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว13643663663663ทำแล้ว 29/12/25591076000
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว6178178178178 ยังไม่อนุมัติ
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว614112310392ทำแล้ว 28/11/25591142000
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว672443672 ยังไม่อนุมัติ
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6119999289ทำแล้ว 30/11/25592178421
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7262262262262ทำแล้ว 28/11/255972100
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5319271249256ทำแล้ว 30/12/25596462000
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว6187183182182 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6165157156157 ยังไม่อนุมัติ
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6198171145147ทำแล้ว 17/11/2559159000
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6194120109109ทำแล้ว 30/11/2559749000
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว180808080 ยังไม่อนุมัติ
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6234220220219ทำแล้ว 30/11/25595985902
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6243218180168ทำแล้ว 19/12/255971000
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5386389388386ทำแล้ว 15/12/255940000
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6151959488 ยังไม่อนุมัติ 1
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว672727272 ยังไม่อนุมัติ
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว6156119117115 ยังไม่อนุมัติ
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6142150127124ทำแล้ว 15/12/25593
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว799989889ทำแล้ว 28/11/255960000
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว6216207207178ทำแล้ว 30/12/2559976000
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5164209147230ทำแล้ว 28/12/25591579000
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6257262259256ทำแล้ว 30/11/2559162000
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว582676572 ยังไม่อนุมัติ
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 07/11/2559
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6225226226225ทำแล้ว 28/12/255965000
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว51081009695ทำแล้ว 30/11/2559
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6110105100100ทำแล้ว 30/11/255952991
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5144144144144 ยังไม่อนุมัติ
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5186183183183 ยังไม่อนุมัติ
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6323329327327 ยังไม่อนุมัติ
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6134120117123ทำแล้ว 15/12/25591458000
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6219219204204 ยังไม่อนุมัติ
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6313276265292ทำแล้ว 13/12/2559171000
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6126126128123ทำแล้ว 30/11/255954000
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5117815269 ยังไม่อนุมัติ
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5196176176168ทำแล้ว 29/11/255967888
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6279281281283 ยังไม่อนุมัติ 3
รวม 112 อปท.11165020,69919,50318,78018,556828254,653190153132
ข้อมูล ณ 23/01/2561