รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6654628612526ทำแล้ว 08/09/256043309253246246
2. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6303396351351ทำแล้ว 31/10/2559169145137107137
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6346326331327ทำแล้ว 30/11/255973103767064
4. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6185160144137ทำแล้ว 30/11/2559104143514950
5. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6204185147151ทำแล้ว 30/12/255991165474647
6. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5141144144143ทำแล้ว 15/12/25594466302930
7. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6188180174175ทำแล้ว 31/07/25601763555353
8. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5154141129118ทำแล้ว 26/12/255964111111
9. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61011008687ทำแล้ว 30/11/2559974474645
10. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว71261269288ทำแล้ว 30/11/2559464232323
11. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5302302302302ทำแล้ว 29/11/255933106232322
12. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว4214225206223ทำแล้ว 30/11/25596270232314
13. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6176130125117ทำแล้ว 05/07/256064239888
14. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว478586056ทำแล้ว 16/12/25591655323232
15. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว51211049696ทำแล้ว 30/11/255966444
16. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว5195161162158ทำแล้ว 28/12/255925171717
17. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6128112111103ทำแล้ว 31/10/2559860303030
18. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว5168140124127ทำแล้ว 29/11/25595756191917
19. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว673716981ทำแล้ว 30/11/2559937333
20. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว8140183174158ทำแล้ว 30/12/255928704311
21. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6119798067ทำแล้ว 15/11/25596052252323
22. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5307313313313ทำแล้ว 25/11/25594764332
23. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7258243232233ทำแล้ว 28/12/25597462232223
24. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7217198176157ทำแล้ว 14/12/25592378626262
25. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว68012710593ทำแล้ว 30/10/2559232212120
26. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว5183184184184ทำแล้ว 31/10/2559573343434
27. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว6142147149150ทำแล้ว 30/11/255935110584848
28. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว692817878ทำแล้ว 26/02/256137131311
29. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6110201112112ทำแล้ว 30/11/25593263404040
30. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5126133127111ทำแล้ว 30/11/255920441711
31. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว678788276ทำแล้ว 29/11/25594092433530
32. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6141139131121ทำแล้ว 01/12/255957901188
33. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6125136133122ทำแล้ว 31/10/25591280323232
34. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6130129133115ทำแล้ว 22/12/25594062544
35. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6171159163165ทำแล้ว 30/12/25591524181818
36. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6169169170173ทำแล้ว 14/12/25592787716869
37. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว6159132123140ทำแล้ว 30/11/255926652512
38. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6216198202178ทำแล้ว 30/11/25595769141212
39. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6156200185178ทำแล้ว 31/10/255972434241
40. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6391392392392ทำแล้ว 30/11/2559160106585858
41. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6308342326326ทำแล้ว 20/06/256035118727069
42. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5160146147142ทำแล้ว 26/12/25591765362621
43. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61869310077ทำแล้ว 29/12/25591363111111
44. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6224207187186ทำแล้ว 17/11/25593758373635
45. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6243212243208ทำแล้ว 29/11/2559790623962
46. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5408408408408ทำแล้ว 25/07/256017266474746
47. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5150147139154ทำแล้ว 19/12/2559588564949
48. อบต.จอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว6212150134132ทำแล้ว 15/12/255910098706868
49. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว6323345345345ทำแล้ว 30/11/25594084505050
50. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612911110291ทำแล้ว 30/11/25592495808080
51. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว672787574ทำแล้ว 29/12/2559259303029
52. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6138836346ทำแล้ว 26/02/256132111
53. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51091028991ทำแล้ว 26/02/256145512111
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7167166134156ทำแล้ว 30/11/25596481111
55. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6192189182171ทำแล้ว 14/12/255931105656564
56. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว7216227224222ทำแล้ว 31/10/25591823644
57. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61161169290ทำแล้ว 29/11/25594773473939
58. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว6227238239240ทำแล้ว 30/12/25597784211
59. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6119918775ทำแล้ว 25/11/255993442712
60. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6122120120118ทำแล้ว 29/11/2559254403938
61. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6259268268268ทำแล้ว 29/11/25599894711
62. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6312341310273ทำแล้ว 29/12/25592392565652
63. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5144133127226ทำแล้ว 30/11/25591480493549
64. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว690969797ทำแล้ว 26/02/25612349494949
65. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว7104104104104ทำแล้ว 30/08/256067155989892
66. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว641454343ทำแล้ว 26/02/25617221665
67. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว6104133123125ทำแล้ว 15/12/2559441383838
68. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7145169175180ทำแล้ว 15/12/2559312712096120
69. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5174172172ทำแล้ว 29/11/255921
70. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว621ทำแล้ว 16/12/255911372515150
71. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5144143117111ทำแล้ว 29/12/25593147181818
72. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6184175246153ทำแล้ว 30/12/25595266454533
73. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว7290292292292ทำแล้ว 27/10/25597247181818
74. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว651494239ทำแล้ว 29/12/25593237191919
75. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว11643663663663ทำแล้ว 29/12/25591277131313
76. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว6176179178178ทำแล้ว 30/11/255959134464645
77. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว61391059182ทำแล้ว 28/11/255916139262624
78. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว690443772ทำแล้ว 08/12/25604357611
79. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6111968585ทำแล้ว 30/11/25593567575654
80. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว7262262262262ทำแล้ว 28/11/2559873464443
81. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5313276249256ทำแล้ว 30/12/25596560343327
82. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว6186184182182ทำแล้ว 26/02/256123111
83. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6165156157ทำแล้ว 26/12/2559682393922
84. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6189173144147ทำแล้ว 17/11/25594589525152
85. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6190121109109ทำแล้ว 30/11/25596398704545
86. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว4240234234234ทำแล้ว 09/11/255920151414
87. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6234220220219ทำแล้ว 30/11/2559179107373232
88. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว6243218180168ทำแล้ว 19/12/2559172343333
89. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5386389388386ทำแล้ว 15/12/25591034011117
90. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6159959488ทำแล้ว 26/02/2561458464546
91. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว6175181178178ทำแล้ว 26/02/25617843191919
92. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว6159148209115ทำแล้ว 07/12/255966202018
93. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6134159126123ทำแล้ว 15/12/2559864343434
94. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7921059889ทำแล้ว 28/11/25591956111111
95. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว6215208207178ทำแล้ว 30/12/25597475282627
96. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5168207145230ทำแล้ว 28/12/25598179404040
97. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6257262259256ทำแล้ว 30/11/2559162404040
98. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว582676572ทำแล้ว 26/02/2561250232222
99. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6164164164164ทำแล้ว 07/11/25591897333016
100. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6225226226225ทำแล้ว 28/12/255967231912
101. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว51091009693ทำแล้ว 30/11/255911977323131
102. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6110105100100ทำแล้ว 30/11/25595219156
103. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว5144144144144ทำแล้ว 29/12/25602473333324
104. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5481482482482ทำแล้ว 26/02/256114434111
105. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6321329327328ทำแล้ว 30/11/2559216111
106. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว6134120117123ทำแล้ว 15/12/25592063414139
107. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6219219204204ทำแล้ว 90111
108. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6313276265292ทำแล้ว 13/12/2559271434343
109. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว6126126128123ทำแล้ว 30/11/25597054242422
110. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว5110845169ทำแล้ว 30/11/2559244111
111. อบต.หินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5195176177168ทำแล้ว 29/11/25593867131313
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6279281281283ทำแล้ว 26/02/2561133381377
รวม 112 อปท.11265821,01520,43119,78219,4441124,4058,3023,9193,5353,494
ข้อมูล ณ 06/08/2563