รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5264287263287ทำแล้ว 29/11/2559132933
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18164137137137ทำแล้ว 19/12/25598116444
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6320192153132ทำแล้ว 31/10/25594292323232
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8298222210203ทำแล้ว 30/11/2559118143333
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5472473473473ทำแล้ว 31/10/25592056161616
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10290290276252ทำแล้ว 31/10/25595111
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6218144149132ทำแล้ว 28/10/255914672877
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6323323310302ทำแล้ว 09/12/255972121212
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5247238235235ทำแล้ว 31/10/255924108343433
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว577747372ทำแล้ว 28/02/25604293434343
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว524417066ทำแล้ว 31/10/25602327998
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว574626457ทำแล้ว 03/11/25596083252524
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว684877573ทำแล้ว 30/11/2559111841011
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613311811587ทำแล้ว 31/10/255951131313
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8361464466382ทำแล้ว 31/10/25596081141414
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6262232234224ทำแล้ว 31/10/255966173636361
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5287357378444ทำแล้ว 28/10/2559696913139
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6352298315297ทำแล้ว 31/10/2559101121211
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5285459186370ทำแล้ว 28/10/25591773777
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6234202192145ทำแล้ว 20/10/25594227544
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว691919291ทำแล้ว 25/11/25592282282828
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5211139130128ทำแล้ว 03/03/2560199999
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว798595756ทำแล้ว 31/10/25595217999
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว683717272ทำแล้ว 29/11/25594190292929
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8155141135138ทำแล้ว 31/10/255935114535353
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7281214212215ทำแล้ว 29/11/25593558444
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7151164164164ทำแล้ว 23/03/25607150424141
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว61021019998ทำแล้ว 31/10/255956151514
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9258222199181ทำแล้ว 11/04/25606691201717
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว5478478478478ทำแล้ว 05/12/255912621375
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6155210209253ทำแล้ว 22/11/25594333
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5131131131131ทำแล้ว 28/10/255932102383828
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6100171616ทำแล้ว 31/10/255910567201514
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8492502493491ทำแล้ว 31/10/25591166222
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5122167169257ทำแล้ว 14/11/25593266343231
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว61021389989ทำแล้ว 25/10/255935999
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5115115115115ทำแล้ว 31/10/255957855
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5217143144160ทำแล้ว 31/10/25593478191413
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว652666567ทำแล้ว 31/10/2559254161513
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8540540539541ทำแล้ว 26/10/2559461999
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 27/10/255993292928
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว69787167107ทำแล้ว 26/10/255972242423
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7204314154157ทำแล้ว 31/10/255915210775
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6121176186193ทำแล้ว 31/10/255954811098
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6120120134141ทำแล้ว 31/10/25592166212121
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5146137136165ทำแล้ว 31/10/255971117525252
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6389370371369ทำแล้ว 31/10/255922444
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6248315235234ทำแล้ว 31/10/2559356151515
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว876777777ทำแล้ว 15/11/255982112645555
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5194260249245ทำแล้ว 31/10/255968111110
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว82262328942ทำแล้ว 10/11/2559112656
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว716913310291ทำแล้ว 31/10/25591822555
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5171183184183ทำแล้ว 31/10/25604974131313
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว569627654ทำแล้ว 27/10/255937502188
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6488373341338ทำแล้ว 29/11/25592512846137
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6379379379377ทำแล้ว 28/10/25592980181312
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6123502929ทำแล้ว 02/11/255937372088
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6306304304304ทำแล้ว 31/10/25595678444031
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7257166163154ทำแล้ว 31/10/25593675101010
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6343332278189ทำแล้ว 31/10/2559575181718
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว7309204204208ทำแล้ว 13/10/25594115126
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6186165116162ทำแล้ว 28/10/2559891171716
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7171133152132ทำแล้ว 26/10/25597671313029
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5151201196142ทำแล้ว 31/10/255959104424233
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7289265141138ทำแล้ว 27/02/25602677988
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7207235193155ทำแล้ว 26/10/255913311
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว780828282ทำแล้ว 26/10/255944141314
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7184155130125ทำแล้ว 31/10/25592541333
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5370364318268ทำแล้ว 25/10/25593075191111
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5276291217180ทำแล้ว 31/10/255910511277
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7220225225225ทำแล้ว 26/10/255947252524
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5268329371404ทำแล้ว 15/11/255989127453635
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6486492485510ทำแล้ว 10/02/256028131313
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว61438613689ทำแล้ว 01/11/255952988
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6236236236236ทำแล้ว 31/10/2559179201819
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว6124877067ทำแล้ว 27/10/2559124310109
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7103111137130ทำแล้ว 28/10/25591860232322
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6261240209188ทำแล้ว 26/10/255939122343333
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว696666663ทำแล้ว 28/10/25597073292925
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6147138116108ทำแล้ว 28/10/255966766
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว6127286286286ทำแล้ว 31/08/2559357191918
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5218252216212ทำแล้ว 26/10/255957111
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7106128137136ทำแล้ว 30/11/255932131313
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6246236233234ทำแล้ว 31/10/255916106262626
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว527013710599ทำแล้ว 28/10/2559282393939
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว680747474ทำแล้ว 21/10/255949777
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6256247251247ทำแล้ว 31/10/255915192989898
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5903011738ทำแล้ว 31/10/2559675393835
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว62831719198ทำแล้ว 25/10/255926222222
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7190220217217ทำแล้ว 31/10/2559421131313
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 31/10/255937111111
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 31/10/255912910622139
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5385388388388ทำแล้ว 07/03/25609973181413
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว699937565ทำแล้ว 07/03/256078177323231
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6365307318248ทำแล้ว 28/10/255931791355
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6139140162237ทำแล้ว 31/10/25592364998
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว616219715496ทำแล้ว 27/10/2559544844
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61441349066ทำแล้ว 28/10/255932130323029
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7513514509505ทำแล้ว 31/10/255952108372822
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6246251251251ทำแล้ว 27/10/255919107722
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6114115116116ทำแล้ว 28/10/25592142121211
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว599958988ทำแล้ว 31/10/25596845231917
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8251274274274ทำแล้ว 28/10/255955111292316
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว5401405405405ทำแล้ว 62303030
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6186189189189ทำแล้ว 31/10/2559108291010
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5201202201201ทำแล้ว 26/10/255973444
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6573571571571ทำแล้ว 28/10/255955851388
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5318319319319ทำแล้ว 31/10/25597821577
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8118132146168ทำแล้ว 31/10/25591473222
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7129138138138ทำแล้ว 31/10/2559110150858180
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5295295295295ทำแล้ว 12/04/256063666
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5102169169169ทำแล้ว 31/10/2559131168373633
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6364369368371ทำแล้ว 31/10/25598745866
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5285363363322ทำแล้ว 14/11/255952142595959
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว5159133118136ทำแล้ว 25/10/25593496231717
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5509509221221ทำแล้ว 13/10/255932222
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5158119137152ทำแล้ว 26/10/25593893464645
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8181134145140ทำแล้ว 31/10/255982413434
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 31/10/2559109887
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6244245245245ทำแล้ว 25/11/2559153242423
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5159195196193ทำแล้ว 01/11/255947322
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว51471019980ทำแล้ว 30/10/25601470292927
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว7368305381287ทำแล้ว 31/10/25591171666
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7401414414407ทำแล้ว 30/11/255923414139
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10112115110113ทำแล้ว 28/10/25591747121212
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7425438460433ทำแล้ว 30/11/255913222
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6257174138134ทำแล้ว 31/10/255984151111
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6587424402309ทำแล้ว 28/10/2559647292525
รวม 128 อปท.12879528,92728,06326,56125,8771283,5779,7492,6032,3322,220
ข้อมูล ณ 19/04/2561