รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5264289262286ทำแล้ว 29/11/25592813255119
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18164137137137ทำแล้ว 19/12/25598116616160
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6317197150132ทำแล้ว 31/10/255976118929191
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8299222209203ทำแล้ว 30/11/2559157189134134134
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5472473473473ทำแล้ว 31/10/25592156252525
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10290286271250ทำแล้ว 31/10/25591005111
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6214148149132ทำแล้ว 28/10/255914371181717
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6323323310302ทำแล้ว 09/12/255997666558
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5243240235235ทำแล้ว 31/10/255929115676766
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว577747372ทำแล้ว 28/02/256072100828282
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว522417066ทำแล้ว 31/10/25603927252321
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว573626458ทำแล้ว 03/11/25596780513432
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว684877573ทำแล้ว 30/11/2559116841211
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613311811587ทำแล้ว 31/10/25592751282425
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8361464466382ทำแล้ว 31/10/25596481363636
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6262232234224ทำแล้ว 31/10/255969180128124122
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5287357378444ทำแล้ว 28/10/25596969181612
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6352298315297ทำแล้ว 31/10/2559101363635
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5285459186370ทำแล้ว 28/10/255933773777
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6234202192145ทำแล้ว 20/10/25598444272727
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว691919291ทำแล้ว 25/11/25594582313130
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5211139130128ทำแล้ว 03/03/256076199242324
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว794595756ทำแล้ว 31/10/25595743353535
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว683717272ทำแล้ว 29/11/25594190292929
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8147139128132ทำแล้ว 31/10/255931114747474
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7222263213214ทำแล้ว 29/11/25595076444
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7151161164164ทำแล้ว 23/03/256055205676565
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว693339999ทำแล้ว 31/10/25593073404038
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9256223199181ทำแล้ว 11/04/256067128114114114
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว5478478478478ทำแล้ว 05/12/2559136413129
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6155210209253ทำแล้ว 22/11/255975131686868
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5130132131131ทำแล้ว 28/10/255934105787878
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6100171616ทำแล้ว 31/10/255914380323231
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8492502493491ทำแล้ว 31/10/25592867353330
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5122167169257ทำแล้ว 14/11/25594885565656
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว8231409989ทำแล้ว 25/10/255910945393231
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5115115115115ทำแล้ว 31/10/2559766474747
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5218143144159ทำแล้ว 31/10/25593478525251
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว651676567ทำแล้ว 31/10/25592573575652
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8539541539541ทำแล้ว 26/10/2559560454545
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 27/10/255993342928
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว6110100218168ทำแล้ว 31/10/255983454545
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7204314154157ทำแล้ว 31/10/255985216414032
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6122175186193ทำแล้ว 31/10/255964135104102102
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6120120134141ทำแล้ว 31/10/25592166424240
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5142143136163ทำแล้ว 31/10/255973147126123124
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6118380371369ทำแล้ว 31/10/255923544
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6245315235234ทำแล้ว 31/10/25593378575655
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว876777777ทำแล้ว 15/11/255988119999999
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5194254244244ทำแล้ว 31/10/25591396565455
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว82262328942ทำแล้ว 10/11/2559112656
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว716913310291ทำแล้ว 31/10/255925098686860
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5168186184183ทำแล้ว 31/10/25605371232321
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว569627654ทำแล้ว 27/10/25593750323130
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6487374341338ทำแล้ว 29/11/255928128108107107
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6379379379377ทำแล้ว 28/10/25592984373533
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6123502929ทำแล้ว 02/11/25593737202017
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6306304304304ทำแล้ว 31/10/255914578535353
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7257166163154ทำแล้ว 31/10/25593675101010
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6343332278189ทำแล้ว 31/10/2559575383738
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว7309204204208ทำแล้ว 13/10/25594115126
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6186165116162ทำแล้ว 28/10/255915100582321
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7168142146128ทำแล้ว 26/10/2559103121121120118
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5151201196142ทำแล้ว 31/10/2559117100585850
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7289265141138ทำแล้ว 27/02/25602678988
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7207235193155ทำแล้ว 26/10/255913311
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว780828282ทำแล้ว 26/10/255944252525
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7182157130125ทำแล้ว 31/10/255913441733
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5376365311267ทำแล้ว 25/10/255914698545051
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5262305214180ทำแล้ว 31/10/255927483778
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7220225225225ทำแล้ว 26/10/255947343432
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5268329371404ทำแล้ว 15/11/2559161190102101102
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6486492485510ทำแล้ว 10/02/256028131313
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว61438613689ทำแล้ว 01/11/255958373636
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6236236236236ทำแล้ว 31/10/25591125313030
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว6124877067ทำแล้ว 27/10/25591850333330
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7108108134126ทำแล้ว 28/10/25596195808080
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6261240209188ทำแล้ว 26/10/255939142828282
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว695666663ทำแล้ว 28/10/25597083757267
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6148139116108ทำแล้ว 28/10/2559391151066
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว685286286286ทำแล้ว 31/08/2559579606060
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5218252216212ทำแล้ว 26/10/255957111
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7106128137136ทำแล้ว 30/11/2559106424240
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6246236233234ทำแล้ว 31/10/255916106616161
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว527013710599ทำแล้ว 28/10/2559282676766
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว678747474ทำแล้ว 21/10/255947877
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6256247251247ทำแล้ว 31/10/255916193155155151
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5883111738ทำแล้ว 31/10/2559982656261
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว62821719198ทำแล้ว 25/10/255970222222
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7190220217217ทำแล้ว 31/10/2559425212121
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 31/10/25592752404040
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 31/10/25598084494240
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5385388388388ทำแล้ว 07/03/256021082403936
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว699937565ทำแล้ว 07/03/256078177107106104
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6362309318248ทำแล้ว 28/10/2559108147124124123
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6143138160236ทำแล้ว 31/10/25597969272727
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว616119715496ทำแล้ว 27/10/2559544262626
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61341368966ทำแล้ว 28/10/255934124858584
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7512515509505ทำแล้ว 31/10/255960109494844
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6246251251251ทำแล้ว 27/10/255919107161313
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6114115116116ทำแล้ว 28/10/25592144373733
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว599958988ทำแล้ว 31/10/25596976565656
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8251274274274ทำแล้ว 28/10/2559104112909082
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว5401405405405ทำแล้ว 18/08/2562143108303030
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6186189189189ทำแล้ว 31/10/2559108828282
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5201202201201ทำแล้ว 26/10/2559173444
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6573571571571ทำแล้ว 28/10/255955851388
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5316318318318ทำแล้ว 31/10/25598811466
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8118132146168ทำแล้ว 31/10/25591473262625
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7129138138138ทำแล้ว 31/10/2559116157145130128
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5289296295295ทำแล้ว 12/04/25602158666
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5102169169169ทำแล้ว 31/10/2559131168818077
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว669274248133ทำแล้ว 31/10/25592171565656
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5283365363322ทำแล้ว 14/11/255955142115114115
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว5156131118136ทำแล้ว 25/10/255985106575657
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5480509221221ทำแล้ว 13/10/255943272526
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5158119137152ทำแล้ว 26/10/25593893737373
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8181134145140ทำแล้ว 31/10/255982686565
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 31/10/255910910108
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6244245245245ทำแล้ว 25/11/25596253404038
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5159195196193ทำแล้ว 01/11/25593048322
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว51281079980ทำแล้ว 30/10/25601469484848
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว7350296378282ทำแล้ว 31/10/25594768323232
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7401414414407ทำแล้ว 30/11/255917034232121
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10109114110113ทำแล้ว 28/10/25592168575757
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7425438460433ทำแล้ว 30/11/255914222
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6255176138134ทำแล้ว 31/10/2559283252525
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6581430402309ทำแล้ว 28/10/255925102777776
รวม 128 อปท.12879728,03228,01726,44525,6721286,43911,2046,1595,8915,765
ข้อมูล ณ 06/08/2563