รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5264287263287ทำแล้ว 29/11/2559132000
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว18164137137137ทำแล้ว 19/12/25598116000
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6320192153132ทำแล้ว 31/10/25594292111111
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว8298222210203ทำแล้ว 30/11/2559104127000
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5472473473473ทำแล้ว 31/10/25592056000
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว10290290276252ทำแล้ว 31/10/25594000
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว6218144149132ทำแล้ว 28/10/255914571000
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6323323310302ทำแล้ว 09/12/255972121212
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5247238235235ทำแล้ว 31/10/255920107000
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว577747372ทำแล้ว 28/02/25604293424242
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว524417066ทำแล้ว 31/10/25602327443
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว574626457ทำแล้ว 03/11/25593376000
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว684877573ทำแล้ว 30/11/255911184000
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว613311811587ทำแล้ว 31/10/255951555
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8353469469382ทำแล้ว 31/10/2559170000
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว6266232234224ทำแล้ว 31/10/255956159161614
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว5287357378444ทำแล้ว 28/10/25596969000
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว6352298315297ทำแล้ว 31/10/2559101444
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5285459186370ทำแล้ว 28/10/25591773000
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6234202192145ทำแล้ว 20/10/25591024000
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว691919291ทำแล้ว 25/11/25592282131313
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5211139130128ทำแล้ว 03/03/2560199000
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว798595756ทำแล้ว 31/10/25597000
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว683717272ทำแล้ว 29/11/25591253111
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว8154142135138ทำแล้ว 31/10/255927109212014
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว7281214212215ทำแล้ว 29/11/25593555000
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7153164164164ทำแล้ว 23/03/25601152000
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว61021019998ทำแล้ว 31/10/255956000
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว9258222199181ทำแล้ว 11/04/25602244000
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว5478478478478ทำแล้ว 05/12/25591262000
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว6155210209253ทำแล้ว 22/11/2559
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5131131131131ทำแล้ว 28/10/255932102262617
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6100171616ทำแล้ว 31/10/255991
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8492502493491ทำแล้ว 31/10/25591166200
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5122167169257ทำแล้ว 14/11/25592063000
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว61021389989ทำแล้ว 25/10/255935000
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5115115115115ทำแล้ว 31/10/255956000
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5217143144160ทำแล้ว 31/10/25593478722
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว652666567ทำแล้ว 31/10/2559254000
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8540540539541ทำแล้ว 26/10/255961000
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 27/10/255993000
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว68286167107ทำแล้ว 31/10/2559566000
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว7204314154157ทำแล้ว 31/10/255915210000
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6120177186193ทำแล้ว 31/10/25591381666
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว6120120134141ทำแล้ว 31/10/25592166222
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5146137136165ทำแล้ว 31/10/25595799999
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว6389370371369ทำแล้ว 31/10/25594000
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6248315235234ทำแล้ว 31/10/255913000
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว876777777ทำแล้ว 15/11/255973105451513
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5194260249245ทำแล้ว 31/10/255968101010
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว82262328942ทำแล้ว 10/11/255916000
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว716913310291ทำแล้ว 31/10/255921000
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5171183184183ทำแล้ว 31/10/25604974000
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว569627654ทำแล้ว 27/10/255926000
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6484375343338ทำแล้ว 29/11/255922119191313
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6379379379377ทำแล้ว 28/10/25592934000
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6123502929ทำแล้ว 02/11/25593737000
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว6306304304304ทำแล้ว 31/10/25595678313115
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7257166163154ทำแล้ว 31/10/25593675000
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6343332278189ทำแล้ว 31/10/2559575000
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว7309204204208ทำแล้ว 13/10/255932000
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6187165116162ทำแล้ว 28/10/255985000
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7169135152132ทำแล้ว 26/10/25593754000
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5151201196142ทำแล้ว 31/10/25595910432318
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7289265141138ทำแล้ว 27/02/25602677000
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7207235193155ทำแล้ว 26/10/255913000
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว780828282ทำแล้ว 26/10/255944000
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7184155130125ทำแล้ว 31/10/25591726000
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5365372320269ทำแล้ว 25/10/25593063000
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5276291217180ทำแล้ว 31/10/25591051000
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว7220225225225ทำแล้ว 26/10/2559471162
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5268329371405ทำแล้ว 15/11/25592126442222
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6486492485510ทำแล้ว 10/02/256028000
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว61438613689ทำแล้ว 01/11/255946311
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว6236236236236ทำแล้ว 31/10/2559179000
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว6124877067ทำแล้ว 27/10/25591243101010
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7103111137130ทำแล้ว 28/10/25591860000
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว6261239210188ทำแล้ว 26/10/2559198000
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว696666663ทำแล้ว 28/10/25596939000
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6147138116108ทำแล้ว 28/10/255966000
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว6277286286286ทำแล้ว 31/08/255923000
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว5218252216212ทำแล้ว 26/10/255954000
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว7106128137136ทำแล้ว 30/11/255932000
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6246248248248ทำแล้ว 31/10/2559295131313
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว527013710599ทำแล้ว 28/10/2559182242424
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว680747474ทำแล้ว 21/10/255949000
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6256247251247ทำแล้ว 31/10/25592178000
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5903011738ทำแล้ว 31/10/2559574252017
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว62831719198ทำแล้ว 25/10/255926000
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7190220217217ทำแล้ว 31/10/255921000
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6195198198198ทำแล้ว 31/10/255937000
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 31/10/255920591300
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5385388388388ทำแล้ว 07/03/25601069000
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว699937565ทำแล้ว 07/03/25604714611109
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว6365307318248ทำแล้ว 28/10/25592679000
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6139140162237ทำแล้ว 31/10/25592364000
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว616219715496ทำแล้ว 27/10/2559544000
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61421369066ทำแล้ว 28/10/2559141111398
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7513514509505ทำแล้ว 31/10/255951105997
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6246251251251ทำแล้ว 27/10/255919107000
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6114115116116ทำแล้ว 28/10/2559230221
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว599958988ทำแล้ว 31/10/25594145000
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8251274274274ทำแล้ว 28/10/255918101000
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว5401405405405ทำแล้ว 62000
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6186189189189ทำแล้ว 31/10/2559108999
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5201202201201ทำแล้ว 26/10/255972000
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6573571571571ทำแล้ว 28/10/25595572000
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว5318319319319ทำแล้ว 31/10/255982000
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8118132146168ทำแล้ว 31/10/25591473000
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว7129138138138ทำแล้ว 31/10/2559851251177
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5295295295295ทำแล้ว 12/04/256063000
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว5102169169169ทำแล้ว 31/10/2559131168211513
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6364369368371ทำแล้ว 31/10/25598745000
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5288363363322ทำแล้ว 14/11/2559194777
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว5159133118136ทำแล้ว 25/10/25593496000
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5509509221221ทำแล้ว 13/10/255930000
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5158119137152ทำแล้ว 26/10/25593893000
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8181134145140ทำแล้ว 31/10/255978000
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6109109109109ทำแล้ว 31/10/2559109000
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว6244245245245ทำแล้ว 25/11/255916000
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว5159195196193ทำแล้ว 01/11/255947000
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว51461029980ทำแล้ว 10/03/2560361111110
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว7367305382287ทำแล้ว 31/10/2559959000
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7401414414407ทำแล้ว 30/11/2559234000
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10112115110113ทำแล้ว 28/10/25591645000
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7425438460433ทำแล้ว 30/11/255910222
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6257174138134ทำแล้ว 31/10/255984000
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6587424402309ทำแล้ว 28/10/255943655
รวม 128 อปท.12879529,04728,09526,58525,8931282,4848,869563455381
ข้อมูล ณ 22/01/2561