รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51071109788ทำแล้ว 30/11/2559
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5233117124113 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4130133131130ทำแล้ว 31/10/2559279000
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว10314228219222ทำแล้ว 31/03/25602122191913
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว51021019898ทำแล้ว 15/11/25592654000
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว512811099115ทำแล้ว 31/10/25591278000
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51259810394ทำแล้ว 31/10/2559
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว594969592ทำแล้ว 16/11/2559194444
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว5135126113120ทำแล้ว 04/08/256027000
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4108959494ทำแล้ว 29/11/255923000
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว5118108102111ทำแล้ว 31/10/255954732
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว5195120160134ทำแล้ว 31/10/255960000
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5314314314314ทำแล้ว 31/03/2560
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว7343343343343ทำแล้ว 28/10/2559
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5122107106107ทำแล้ว 31/10/255919100
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5244246247247ทำแล้ว 23/10/255916573131313
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว779808491ทำแล้ว 28/10/255949121111
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว55222 ยังไม่อนุมัติ
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว694949494ทำแล้ว 560000
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว599999999ทำแล้ว 31/03/256018
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5226228228228ทำแล้ว 28/12/2559262000
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว5284255158158ทำแล้ว 31/10/25598000
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5210218218218ทำแล้ว 30/12/2559
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว78336ทำแล้ว 10/11/255911181121212
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6146146156132ทำแล้ว 31/10/255960700
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5149150156147ทำแล้ว 28/10/2559
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5270898989ทำแล้ว 31/10/2559676000
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6173302293224ทำแล้ว 31/10/25593856333
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว991939393ทำแล้ว 31/01/2560
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว7210132119116ทำแล้ว 16/11/2559471000
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5675374312255ทำแล้ว 31/10/25608372000
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว813213011770ทำแล้ว 15/11/2559132000
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว589449449449ทำแล้ว 30/11/2559
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว52481214734ทำแล้ว 28/10/2559941000
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว662505044 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว594989089 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว5220175191153 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว518121314ทำแล้ว 31/10/2559
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว42432159680 ยังไม่อนุมัติ
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6356248196191ทำแล้ว 31/10/2559134000
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7736781781781ทำแล้ว 28/10/25593164000
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4364393388418ทำแล้ว 15/11/2559122000
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5255259250244ทำแล้ว 31/10/255969000
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4206218211195ทำแล้ว 04/08/2560
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5191190190190ทำแล้ว 31/10/2559
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4211205212217ทำแล้ว 31/10/255980000
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4217127162163ทำแล้ว 31/10/255963000
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว815826010393ทำแล้ว 15/11/25598000
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว7298236228213ทำแล้ว 28/11/2559152272726
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว7250250250250ทำแล้ว 18/11/2559
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว927217617452ทำแล้ว 31/10/2559274000
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9181181181181ทำแล้ว 28/10/2559243300
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 31/03/2560198000
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5176177177177ทำแล้ว 04/08/2560
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7146143142145ทำแล้ว 07/11/2559
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5143133134124ทำแล้ว 31/10/25592328000
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว7630626624624ทำแล้ว 04/08/2560
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว7212211210184ทำแล้ว 04/08/2560
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6551486419377ทำแล้ว 11/08/2559167
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7147199170111ทำแล้ว 28/10/2559
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว7452391296312ทำแล้ว 02/08/25609000
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว5259309269237ทำแล้ว 15/11/25592968333
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว77511112582ทำแล้ว 27/10/255935000
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6250250242241ทำแล้ว 28/11/255962000
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5151137134133ทำแล้ว 28/10/25592754202019
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7124126129160ทำแล้ว 31/10/255977777
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว462646159ทำแล้ว 31/03/2560
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว6178186214180ทำแล้ว 03/08/2560
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4341247219206ทำแล้ว 31/10/255936000
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7239152118118 ยังไม่อนุมัติ
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5364355353353ทำแล้ว 28/10/2559
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6190254268273ทำแล้ว 11/08/256071887
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว48032059064ทำแล้ว 28/10/2559135000
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว5137129115103ทำแล้ว 31/10/2559
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4125797878ทำแล้ว 10/11/255962000
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว5131121113110ทำแล้ว 31/10/25599998
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4187195177158ทำแล้ว 04/08/25608000
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว7270290285287ทำแล้ว 31/10/255936000
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว514210810894ทำแล้ว 28/10/255969000
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว510777ทำแล้ว 28/10/2559
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4578632627604 ยังไม่อนุมัติ
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว572554945ทำแล้ว 31/10/2559166238000
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5401402402402ทำแล้ว 27/10/255921
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5222195193197ทำแล้ว 31/10/255954000
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4130101124120ทำแล้ว 10/04/256019149000
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5112887759ทำแล้ว 27/10/2559
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว51451016360 ยังไม่อนุมัติ
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5268250240233ทำแล้ว 05/04/256019426176
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5103328340249ทำแล้ว 04/11/25591166000
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว5209207191181ทำแล้ว 31/10/2559164000
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5141233235232ทำแล้ว 01/11/2559221212121
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว5230250260170ทำแล้ว 28/10/25591
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว547484534ทำแล้ว 04/08/2560132179111
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4506317322726ทำแล้ว 31/10/255938142202020
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว5272727ทำแล้ว 30/11/2559
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4165164164164ทำแล้ว 04/08/2560
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5197197197197ทำแล้ว 31/10/25592562000
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6427423424424ทำแล้ว 31/10/255914000
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4190141139134ทำแล้ว 28/06/2560
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5174125135135ทำแล้ว 28/10/255948000
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว61021018685ทำแล้ว 07/08/2560
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว71,3881,3881,3851,388ทำแล้ว 31/10/2559493000
รวม 102 อปท.10256222,88721,20820,18319,611931,2074,051223198176
ข้อมูล ณ 23/01/2561