รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51071109788ทำแล้ว 30/11/255941131868679
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5481182184173ทำแล้ว 30/12/2559181171717
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4129133131130ทำแล้ว 31/10/25593496383732
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว10314228219222ทำแล้ว 31/03/256012137898986
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว5103999898ทำแล้ว 15/11/25593090343434
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว512710899115ทำแล้ว 31/10/25591881363635
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51249910394ทำแล้ว 31/10/2559135222
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว594949592ทำแล้ว 16/11/255934128858585
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว5135126113120ทำแล้ว 04/08/256066242424
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4108959494ทำแล้ว 29/11/255970777
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว511611997105ทำแล้ว 31/10/25591972564846
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว5201119156133ทำแล้ว 31/10/25591174515151
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว5314314314314ทำแล้ว 31/03/2560252161616
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว7343343343343ทำแล้ว 28/10/2559765111110
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5122107106107ทำแล้ว 31/10/255919333
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5243247247247ทำแล้ว 23/10/255923473262626
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว779808491ทำแล้ว 28/10/2559453424038
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5420444423419ทำแล้ว 31/10/25596187908787
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว694939494ทำแล้ว 276919138
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว597999999ทำแล้ว 31/03/25603878333333
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5226228228228ทำแล้ว 28/12/25591264201719
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว5284255158158ทำแล้ว 31/10/255955110696969
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว5210218218218ทำแล้ว 30/12/255918810102
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว78336ทำแล้ว 10/11/25591941651019494
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว6146146156132ทำแล้ว 31/10/25591660171717
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว5147150156147ทำแล้ว 28/10/255990565556
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5265928990ทำแล้ว 31/10/25591276403640
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว6173302293224ทำแล้ว 31/10/25598699332626
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว991939393ทำแล้ว 31/01/2560318111111
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว7194148119116ทำแล้ว 16/11/2559464363629
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว5668381312255ทำแล้ว 31/10/256011492505050
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว813113011770ทำแล้ว 15/11/2559131222122
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว582447448447ทำแล้ว 30/11/25596562332929
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว52421234734ทำแล้ว 28/10/255926883414139
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว6195253246235ทำแล้ว 29/09/256061061185
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว597959288ทำแล้ว 15/11/2559163515151
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว5218177188154ทำแล้ว 03/11/25595054545454
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว518121314ทำแล้ว 31/10/25593222
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว424621810079ทำแล้ว 29/12/255921161111
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6359248194190ทำแล้ว 31/10/2559450393938
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว7736781781781ทำแล้ว 28/10/25593867282828
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4364393388418ทำแล้ว 15/11/25592916010010098
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว5254260250244ทำแล้ว 31/10/255926107898986
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4382395388370ทำแล้ว 04/08/256011139777
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว5191190190190ทำแล้ว 31/10/2559927995
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4208205211215ทำแล้ว 31/10/25592592646464
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4217127162163ทำแล้ว 31/10/255963181818
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว815626010393ทำแล้ว 13/12/256090133222
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว7314236228213ทำแล้ว 15/09/2560169383837
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว7247253250250ทำแล้ว 18/11/255910194868686
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว927217617452ทำแล้ว 31/10/2559874433
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9181181181181ทำแล้ว 28/10/25593343252524
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว6253253253253ทำแล้ว 31/03/25608470545454
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5176177177177ทำแล้ว 04/08/25601761111110
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว8146143142145ทำแล้ว 07/11/255988123777776
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5143133134124ทำแล้ว 31/10/25593478323231
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว7630626624624ทำแล้ว 31/10/2559752222
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว7212214207184ทำแล้ว 04/08/2560161373676563
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว6549486419377ทำแล้ว 11/08/2559321185544
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว7146198170111ทำแล้ว 28/10/25595855414139
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว7450394295312ทำแล้ว 02/08/25601489434343
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว5259309269237ทำแล้ว 15/11/25593168353435
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว77511112582ทำแล้ว 27/10/25591152242423
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6247250242241ทำแล้ว 28/11/2559137126110110110
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5148139134133ทำแล้ว 28/10/25594981616155
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7121127129160ทำแล้ว 31/10/25591583626262
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว462646159ทำแล้ว 31/03/25602341222
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว6442186214180ทำแล้ว 15/11/255927128221716
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4335251219207ทำแล้ว 31/10/25593660191510
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว7294215172172ทำแล้ว 16/03/2561964383838
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว5360354352353ทำแล้ว 28/10/255914515996
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6214262275289ทำแล้ว 09/11/25614271887
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว476521811464ทำแล้ว 28/10/255951124909090
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว511212910890ทำแล้ว 31/10/25592750393534
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4125797878ทำแล้ว 10/11/255964252525
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว5126121113110ทำแล้ว 31/10/255977126114112114
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4189193177158ทำแล้ว 04/08/2560268744
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว7203317285287ทำแล้ว 31/10/255914439222
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว514210810894ทำแล้ว 28/10/255969322
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว510777ทำแล้ว 28/10/25599430121210
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4266301309293ทำแล้ว 31/10/255989303029
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว567554945ทำแล้ว 31/10/2559173240137136137
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5401402402402ทำแล้ว 27/10/25592679202018
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว5225194192196ทำแล้ว 31/10/25591155353535
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4126101124120ทำแล้ว 28/10/255982145464646
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว5112887759ทำแล้ว 27/10/2559514666
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว52081349592ทำแล้ว 17/11/25595983606059
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว5267250240233ทำแล้ว 05/04/256045125908678
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว597334340249ทำแล้ว 04/11/255956101161515
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว7201215191181ทำแล้ว 31/10/25591779141414
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5143232235231ทำแล้ว 01/11/25594166656565
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว5224264252170ทำแล้ว 28/10/25591477414141
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว542494534ทำแล้ว 04/08/2560135177404040
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4506317322726ทำแล้ว 31/10/255938142818078
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว5209210210210ทำแล้ว 30/11/2559287822
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4164164166160ทำแล้ว 14/11/25595378434341
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว5197197197197ทำแล้ว 31/10/25595076131313
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว6427423424424ทำแล้ว 31/10/255926222020
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4192138138134ทำแล้ว 28/06/2560551262625
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว5175123130133ทำแล้ว 28/10/25592896606058
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว61021018685ทำแล้ว 07/08/256033313131
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว71,3881,3881,3851,388ทำแล้ว 31/10/2559125932311
รวม 102 อปท.10256523,94622,15920,98420,3961024,8838,6713,8683,7523,660
ข้อมูล ณ 06/08/2563