รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8208165179162ทำแล้ว 10/04/256072138311118
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7367367367367ทำแล้ว 25/11/255926131333
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5368321302238ทำแล้ว 29/09/25602713316109
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว795836964ทำแล้ว 29/12/25592671343027
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5345311334331ทำแล้ว 30/09/256059000
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว8127411941ทำแล้ว 28/10/255912261000
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6119112110112ทำแล้ว 31/10/25591795000
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8200169152150ทำแล้ว 25/01/25602481777
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7196153143154ทำแล้ว 13/10/255928120262626
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7156124107106ทำแล้ว 31/10/25591367000
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6173155146153ทำแล้ว 31/10/25591071561222
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8181173166158ทำแล้ว 29/12/255930118521
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8236238238237ทำแล้ว 31/10/2559487121139
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5220133126121ทำแล้ว 31/10/255925000
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81741008974ทำแล้ว 15/12/2559214121212
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว81498285100ทำแล้ว 31/03/256012273700
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5103101102103ทำแล้ว 31/10/255911641198
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6154156156156ทำแล้ว 31/10/25595970777
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7156139139139ทำแล้ว 31/07/25601260171716
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว570727071ทำแล้ว 23/11/255910511
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว715211810299ทำแล้ว 31/10/255975111110
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว692929283ทำแล้ว 28/10/255920544
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7144140121132ทำแล้ว 31/10/25591754121212
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5129918689ทำแล้ว 25/09/2560317227186
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6127130122125ทำแล้ว 31/10/255956513109
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8532224212203ทำแล้ว 28/10/255945222
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7206145132150ทำแล้ว 30/12/255991111010
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8521450454438ทำแล้ว 30/11/2559771487
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8266286286286ทำแล้ว 28/10/25593535111
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว7131147135107ทำแล้ว 31/10/255949444
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว898889292ทำแล้ว 28/10/2559293410108
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7253258254243ทำแล้ว 19/12/2559124515117
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7160160160160ทำแล้ว 07/12/25596180484645
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8560560560560ทำแล้ว 31/10/2559100282828
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8180143222186ทำแล้ว 29/11/255962221812
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว813811710695ทำแล้ว 10/11/25591640887
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8111968283ทำแล้ว 31/10/25592164211311
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5467470470470ทำแล้ว 28/11/25592100151313
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8602626653674ทำแล้ว 30/11/255978000
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว6121131128111ทำแล้ว 14/11/2559631498
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6370372372372ทำแล้ว 30/10/25602102555
42. อบต.ท้อแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7284315339305ทำแล้ว 28/10/255951411066
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6105110110110ทำแล้ว 29/09/256019877
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว81279913793ทำแล้ว 31/10/25591481191919
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8429432432432ทำแล้ว 20100
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6157144141137ทำแล้ว 27/10/25592650000
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว6379379379379ทำแล้ว 28/10/255911000
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6268175119114ทำแล้ว 30/11/255983777
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8157158158158ทำแล้ว 15/11/25593360444
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8227160154130ทำแล้ว 30/11/255918601866
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว716511310390ทำแล้ว 29/09/255967171717
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81151777758ทำแล้ว 30/11/25592924321
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว811477220415ทำแล้ว 31/10/25593226222
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6128203199203ทำแล้ว 31/10/25593061611
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว7172172172172ทำแล้ว 28/10/25591246191818
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8147117109107ทำแล้ว 28/10/25591336201211
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81141029998ทำแล้ว 28/09/25601045141414
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8430430430430ทำแล้ว 28/09/256050232321
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8354352353354ทำแล้ว 28/10/2559951264
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว6173137121112ทำแล้ว 31/10/25592169544
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7291309235247ทำแล้ว 26/12/255965125722
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8305125125125ทำแล้ว 30/11/255977151515
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6161151149149ทำแล้ว 31/10/255943222
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว890181715ทำแล้ว 28/10/255953181818
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8195483341443ทำแล้ว 30/12/255976322
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4297295324311ทำแล้ว 28/10/2559557201213
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8196198182178ทำแล้ว 28/10/2559246158707070
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8503517516515ทำแล้ว 31/10/2559854252424
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว8136382929ทำแล้ว 28/10/255973865
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7454460459459ทำแล้ว 30/11/25593661191917
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว692959597ทำแล้ว 23/11/255991232323
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8363363363363ทำแล้ว 01/11/2559128111119
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7240231231226ทำแล้ว 19/12/25591047333
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7128144134103ทำแล้ว 26/10/255995911117
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6272247300255ทำแล้ว 14/11/255997122131111
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7128128126100ทำแล้ว 31/10/25592463999
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8107304305304ทำแล้ว 30/11/255958855
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7246248248248ทำแล้ว 31/10/255940104222
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว89510684111ทำแล้ว 28/10/25591868222121
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8113959044ทำแล้ว 31/10/255932866
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว6170178166170ทำแล้ว 28/10/25592122434241
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8181181181181ทำแล้ว 22/06/256016197222
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8291243239230ทำแล้ว 30/11/255958000
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7190175167172ทำแล้ว 30/11/255920295272724
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6830869869824ทำแล้ว 30/11/255961544
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8155134126127ทำแล้ว 30/11/2559501063
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9196129114110ทำแล้ว 23/11/2559218544
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว6141145145145ทำแล้ว 31/10/2559642422
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว61061048778ทำแล้ว 16/11/25594144232315
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว6156134124128ทำแล้ว 31/10/2559211399
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว513511011578ทำแล้ว 17/11/2559762888
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว6122136126106ทำแล้ว 31/10/25591930554
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6118114273235ทำแล้ว 28/11/255976400
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7199191144123ทำแล้ว 31/10/25599971202020
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8208228152143ทำแล้ว 31/10/255916135292929
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8220201164187ทำแล้ว 28/10/25597020105
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว8195220221221ทำแล้ว 14/09/2560160733
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว81901075091ทำแล้ว 31/10/2559552171716
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7158155154154ทำแล้ว 30/10/255954444
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6133131136132ทำแล้ว 24/11/255998851684
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว8178189203197ทำแล้ว 31/10/2559107000
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8215172172169ทำแล้ว 31/10/255936444
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7200197188187ทำแล้ว 31/10/2559115222
รวม 103 อปท.10372522,30120,88920,46120,2021033,0037,2801,2331,040954
ข้อมูล ณ 19/04/2561