รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8208165179162ทำแล้ว 10/04/256077738311118
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7367367367367ทำแล้ว 25/11/255964208463432
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5366323302238ทำแล้ว 29/09/256037161161615
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว794817063ทำแล้ว 29/12/25593081666564
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5345311334331ทำแล้ว 30/09/25603159121212
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว8126411941ทำแล้ว 28/10/255912776514946
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6120111110112ทำแล้ว 31/10/25592095271717
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8181170152150ทำแล้ว 30/01/25603285777
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7196153143154ทำแล้ว 13/10/255928123585554
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7156124107106ทำแล้ว 31/10/25591467111
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว6166167144150ทำแล้ว 31/10/25591071562022
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8181173166158ทำแล้ว 29/12/255928118727059
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8236238238237ทำแล้ว 31/10/25598271373228
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5212141125122ทำแล้ว 31/10/2559224221
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว81741008974ทำแล้ว 15/12/2559699727271
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว8148898495ทำแล้ว 31/03/256016572888
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5103101102103ทำแล้ว 31/10/25592064151511
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6153157156156ทำแล้ว 31/10/255911471373533
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7156139139139ทำแล้ว 31/07/25602760242424
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว559727071ทำแล้ว 23/11/25599676454545
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7149116104101ทำแล้ว 31/10/255940113757574
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว692929283ทำแล้ว 28/10/25591720121212
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7132151121132ทำแล้ว 31/10/255970124685868
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5126948589ทำแล้ว 25/09/25603274606060
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว685131122125ทำแล้ว 31/10/2559565454545
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8527224212203ทำแล้ว 28/10/25593344988
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7206145132150ทำแล้ว 30/12/25591391797975
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8517453455438ทำแล้ว 30/11/25599751487
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8266286286286ทำแล้ว 28/10/25593539999
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว7131147135107ทำแล้ว 31/10/255949444
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว898889292ทำแล้ว 28/10/25592534101010
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7180258254243ทำแล้ว 19/12/255913103191713
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7160160160160ทำแล้ว 07/12/25596180635756
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8560560560560ทำแล้ว 31/10/2559100515149
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว8180143222186ทำแล้ว 29/11/2559105757574
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว813811710695ทำแล้ว 10/11/25591640252522
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8111968283ทำแล้ว 31/10/25592169393933
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว5467470470470ทำแล้ว 28/11/25591102011059991
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8602626653674ทำแล้ว 30/11/255978311
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว6120131128111ทำแล้ว 14/11/25592084444342
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6370372372372ทำแล้ว 30/10/256093117111111
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7284315339305ทำแล้ว 28/10/255951411066
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6105110110110ทำแล้ว 29/09/2560219877
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว810010113693ทำแล้ว 31/10/25591893756575
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8429432432432ทำแล้ว 5469322
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว6157144141137ทำแล้ว 27/10/25592650111
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว6378376379379ทำแล้ว 28/10/255948491177
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6236199127114ทำแล้ว 30/11/25594275777
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว8157158158158ทำแล้ว 15/11/25593586313130
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8226160154130ทำแล้ว 30/11/25597962414139
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว716511310390ทำแล้ว 29/09/25594486292929
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว81151777758ทำแล้ว 30/11/25592924421
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว8110109210396ทำแล้ว 31/10/25593226141212
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว6128203199203ทำแล้ว 31/10/25593185656564
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว782176170169ทำแล้ว 28/10/255989123917170
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8144124104101ทำแล้ว 28/10/255926156123117118
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81141029998ทำแล้ว 28/09/25601045363636
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว8428433429430ทำแล้ว 28/09/2560750454444
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8343363353354ทำแล้ว 28/10/25594295242017
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว6154137121112ทำแล้ว 31/10/25592195504746
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7288309235246ทำแล้ว 26/12/255978124933
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8294134125124ทำแล้ว 30/11/2559166178515151
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6161151149149ทำแล้ว 31/10/255943313030
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว896141515ทำแล้ว 28/10/25591964301913
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8194486340442ทำแล้ว 30/12/25591899363535
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4297295324311ทำแล้ว 28/10/25591264363533
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8196198182178ทำแล้ว 28/10/2559265175120119119
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8501519516515ทำแล้ว 31/10/25592773352917
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว8136382929ทำแล้ว 28/10/255973865
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7454460459459ทำแล้ว 30/11/25594468523331
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว692959597ทำแล้ว 23/11/255991232323
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8363363363363ทำแล้ว 01/11/25598881626260
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7239231231226ทำแล้ว 19/12/25593167303028
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7126146134103ทำแล้ว 26/10/255995911117
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว6272247300255ทำแล้ว 14/11/255997122333332
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7127129126100ทำแล้ว 31/10/25593474645758
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8108303305304ทำแล้ว 30/11/2559581566
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7246248248248ทำแล้ว 31/10/255961104522
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว89510783111ทำแล้ว 28/10/25592281575755
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8113959044ทำแล้ว 31/10/255932888
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว6172182163167ทำแล้ว 28/10/255916137858582
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8181181181181ทำแล้ว 22/06/256056237222
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว8291243239230ทำแล้ว 30/11/255958111
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว7187176167172ทำแล้ว 30/11/2559205113929081
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6830869869824ทำแล้ว 30/11/2559611186
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8155134126127ทำแล้ว 30/11/2559250413934
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9192131114109ทำแล้ว 23/11/25593718555
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว6141145145145ทำแล้ว 31/10/2559865422
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว61061048778ทำแล้ว 16/11/25594148353528
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว6167131121123ทำแล้ว 31/10/2559254504747
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว513511011578ทำแล้ว 17/11/2559863373431
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว6122136126106ทำแล้ว 31/10/255927301876
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6136112262230ทำแล้ว 28/11/255922862122
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7199191144123ทำแล้ว 31/10/25599971202020
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8208228152143ทำแล้ว 31/10/255916147905455
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8218203164186ทำแล้ว 28/10/255956920105
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว8195220221221ทำแล้ว 14/09/2560162201515
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว81901075091ทำแล้ว 31/10/2559552282827
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7158155154154ทำแล้ว 30/10/255954414137
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6131133136132ทำแล้ว 24/11/25599787737068
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว8172191205197ทำแล้ว 31/10/25599116522
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8215172172169ทำแล้ว 31/10/255936555
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7200197188187ทำแล้ว 31/10/255937115222
รวม 103 อปท.10372521,91821,03420,43020,1501034,7748,7023,5373,2213,092
ข้อมูล ณ 06/08/2563