รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5328160113113ทำแล้ว 29/11/255992178796169
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6376376376376ทำแล้ว 08/11/255927272724
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว698959090ทำแล้ว 28/10/25599577444440
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8301345331284ทำแล้ว 30/11/255980162111111108
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6156214168124ทำแล้ว 25/11/25598641181717
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5148151157171ทำแล้ว 28/11/255996152108108107
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8551549549547ทำแล้ว 29/11/2559373434342
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว689908281ทำแล้ว 30/11/25594696666
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6195199173591ทำแล้ว 31/10/255930138122121120
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1010599103101ทำแล้ว 28/10/25591582524644
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3250192175162ทำแล้ว 29/11/2559115111474140
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5224216201186ทำแล้ว 31/10/255950105787575
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7166177174168ทำแล้ว 15/09/2559351262622
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7110156116111ทำแล้ว 30/11/25591169343433
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6126125116107ทำแล้ว 30/11/25591054151110
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5127726877ทำแล้ว 30/11/2559114797469
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5312317317317ทำแล้ว 23/12/25594978332315
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5208200223523ทำแล้ว 27/04/25606328998
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6173184185177ทำแล้ว 24/11/25592374414138
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8214202169167ทำแล้ว 31/10/25592571474746
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6218220218217ทำแล้ว 30/11/25591191595252
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6382365352357ทำแล้ว 08/11/2559106235135
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7398397396396ทำแล้ว 05/05/25607763333231
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว971555450ทำแล้ว 28/12/25594759282322
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6211196181173ทำแล้ว 30/11/25592711119
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7138121112100ทำแล้ว 31/10/255959129939189
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10227184174175ทำแล้ว 15/11/255937114686768
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184151136139ทำแล้ว 25/11/2559184404033
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4161889275ทำแล้ว 25/11/255956107746066
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7140124113102ทำแล้ว 15/02/25601663434343
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7145178154139ทำแล้ว 31/10/25602891484844
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว32841295745ทำแล้ว 12/04/25602731145139
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5218225218227ทำแล้ว 28/11/2559861443938
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5408430413413ทำแล้ว 24/11/2559701761759665
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18356317280235ทำแล้ว 30/11/255910894747373
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7237251250250ทำแล้ว 30/03/2560123281282828
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว64520813349ทำแล้ว 28/10/25594083565555
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5273276271275ทำแล้ว 24/11/25592858343433
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4448449446445ทำแล้ว 08/12/255917113131313
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379379ทำแล้ว 02/12/25596690151415
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5169184183154ทำแล้ว 14/02/25601652413740
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว667676459ทำแล้ว 31/03/2560516331
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8126145145141ทำแล้ว 29/11/25597976525251
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6184192188182ทำแล้ว 30/11/25591763141212
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5116899488ทำแล้ว 15/02/25601833242423
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6904906910908ทำแล้ว 31/10/255982474545
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว584898989ทำแล้ว 26/10/25595563545454
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6232225220220ทำแล้ว 29/11/255966555
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7231234234234ทำแล้ว 31/10/2559116616160
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว595868276ทำแล้ว 31/10/25594765373733
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5149179156146ทำแล้ว 02/06/25601318444
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7143143134125ทำแล้ว 29/11/255960141108103103
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8171172159149ทำแล้ว 27/10/2559453333031
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 24/11/2559132372282727
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว615511610597ทำแล้ว 01/11/25593746333333
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7466490466460ทำแล้ว 31/10/255932118524040
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395395ทำแล้ว 21/02/256013646181817
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8288160233194ทำแล้ว 13287606053
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6164848578ทำแล้ว 28/12/2559195616137
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7188202172159ทำแล้ว 29/11/255949104111111
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6263296273254ทำแล้ว 28/10/255910465494948
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7157144139136ทำแล้ว 31/10/255955100575754
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8139132156143ทำแล้ว 01/10/256110337171712
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6124757169ทำแล้ว 28/10/2559244252525
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5172185159155ทำแล้ว 31/10/255942161103103103
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,0521,0521,0521,052ทำแล้ว 31/10/255970132451514
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7279307319288ทำแล้ว 30/11/2559129101818181
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว619523314230ทำแล้ว 28/10/25591421099
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5120124121131ทำแล้ว 31/10/25593293634463
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว691109109103ทำแล้ว 31/10/2559764444437
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6144163160153ทำแล้ว 08/11/25591465755
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6175189187184ทำแล้ว 31/03/256093115747471
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว577264244220ทำแล้ว 30/11/2559774321111
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5177177168173ทำแล้ว 30/11/2559143166132122120
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว692106109100ทำแล้ว 07/11/255992877686
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว911318111181ทำแล้ว 21/11/25591158363636
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7185192192192ทำแล้ว 31/03/25604560232219
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 30/11/255939121211
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5103103123120ทำแล้ว 28/11/2559523323199
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5271273273273ทำแล้ว 18/11/25594751232119
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7170135131130ทำแล้ว 10/02/256059262626
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5277299300292ทำแล้ว 29/11/255933182132131127
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว723116411579ทำแล้ว 21/11/25594370464644
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว43051177131ทำแล้ว 31/10/2559990574242
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4122143166153ทำแล้ว 17/11/25597282575451
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6145928576ทำแล้ว 15/05/25594096969596
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5266212209203ทำแล้ว 08/11/255973242422
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7491306184184ทำแล้ว 31/10/255911255181818
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว680697072ทำแล้ว 19/12/25593788654548
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6130142119134ทำแล้ว 31/10/25604558585858
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว767959292ทำแล้ว 28/10/25594391726672
รวม 91 อปท.9157120,15519,53418,51418,406914,1268,2274,3303,9263,811
ข้อมูล ณ 07/08/2563