รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5318160120116ทำแล้ว 29/11/255936141000
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6376376376376ทำแล้ว 08/11/25593222
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6104949088ทำแล้ว 28/10/25595168000
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8301345331284ทำแล้ว 30/11/25596000
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6163214170124ทำแล้ว 25/11/255911000
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5148151157171ทำแล้ว 28/11/255958117141414
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8551549549547ทำแล้ว 29/11/255912202
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว689908281ทำแล้ว 30/11/25593987000
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6211183179599ทำแล้ว 31/10/25592512712129
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1010599103101ทำแล้ว 28/10/2559271333
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3250192175162ทำแล้ว 29/11/25591111000
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5225216201186ทำแล้ว 31/10/25591781151515
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7166177174168ทำแล้ว 15/09/2559351111010
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7112156116111ทำแล้ว 30/11/255959000
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6126125116107ทำแล้ว 30/11/255954000
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5128726877ทำแล้ว 30/11/2559114000
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5312317317317ทำแล้ว 23/12/25594978000
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5209174231540ทำแล้ว 27/04/2560129000
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6179185187179ทำแล้ว 24/11/2559660997
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8214202169167ทำแล้ว 31/10/255971000
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6218220218217ทำแล้ว 30/11/25591191141414
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6382363354357ทำแล้ว 08/11/255959555
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7399396396396ทำแล้ว 05/05/25602664222
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว971555450ทำแล้ว 28/12/25592145121212
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6211196181173ทำแล้ว 30/11/25596110
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7141129122107ทำแล้ว 31/10/25592192181817
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10226167182187ทำแล้ว 15/11/255917105656
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184151136139ทำแล้ว 25/11/2559184777
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4164869276ทำแล้ว 25/11/25594476121212
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7143131119110ทำแล้ว 15/02/256064151515
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7156173151139ทำแล้ว 31/10/25602659000
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว32841295745ทำแล้ว 12/04/256027311101010
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5219222219228ทำแล้ว 28/11/25593000
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5418420417416ทำแล้ว 24/11/255915101000
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18357312284237ทำแล้ว 30/11/255950000
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7250250250250ทำแล้ว 30/03/256079000
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว66520813249ทำแล้ว 28/10/25593163888
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5275275270275ทำแล้ว 24/11/2559351221
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4449448446445ทำแล้ว 08/12/255981666
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379379ทำแล้ว 02/12/255990000
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5177307307307ทำแล้ว 14/02/25601256000
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว667676459ทำแล้ว 31/03/256016000
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8126144146141ทำแล้ว 29/11/255960777
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6183192189182ทำแล้ว 30/11/255957999
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5105939693ทำแล้ว 15/02/256033131313
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6904906910908ทำแล้ว 31/10/255982121212
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว584898989ทำแล้ว 26/10/25591960000
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6232225220220ทำแล้ว 29/11/255966544
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7231236236236ทำแล้ว 31/10/255912000
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5105958988ทำแล้ว 31/10/2559634000
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5149179156146ทำแล้ว 02/06/25602000
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7159159145141ทำแล้ว 29/11/2559100000
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8173172159149ทำแล้ว 27/10/2559454877
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 24/11/2559108308000
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว615511610597ทำแล้ว 01/11/25592134000
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7470486466460ทำแล้ว 31/10/2559396988
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395395ทำแล้ว 21/02/256046665
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8288153237199ทำแล้ว 9987888
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6164848578ทำแล้ว 28/12/25593910108
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7213185175148ทำแล้ว 29/11/255965000
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6303278254251ทำแล้ว 28/10/2559265121212
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7161140139136ทำแล้ว 31/10/2559155666
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8139132156143ทำแล้ว 31/10/25592537000
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6125757069ทำแล้ว 28/10/255944000
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5172185159155ทำแล้ว 31/10/255938157202020
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,0521,0521,0521,052ทำแล้ว 31/10/255946122000
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7276306322290ทำแล้ว 30/11/25597877161616
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว619523314230ทำแล้ว 28/10/2559142100
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5123124122133ทำแล้ว 31/10/255964111110
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว691108110103ทำแล้ว 31/10/255916215159
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6144163160153ทำแล้ว 08/11/2559162000
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6183185185185ทำแล้ว 31/03/256056888
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว577264244220ทำแล้ว 30/11/2559784000
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5176178174174ทำแล้ว 30/11/25591456110
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว699111112104ทำแล้ว 07/11/255947000
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว916913010881ทำแล้ว 21/11/2559758111111
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7192192192192ทำแล้ว 31/03/25601860121211
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 30/11/255939000
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5100106123120ทำแล้ว 28/11/2559291100
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5272273273273ทำแล้ว 18/11/25593851000
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7170135131130ทำแล้ว 10/02/256059101010
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5276300300292ทำแล้ว 29/11/255912174200
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว722316311984ทำแล้ว 21/11/25592461000
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว43051177131ทำแล้ว 31/10/2559391161615
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4145143166153ทำแล้ว 17/11/255960000
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6160888676ทำแล้ว 15/05/25591000
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5266212209203ทำแล้ว 08/11/255973000
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7492305184184ทำแล้ว 31/10/25594022111
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว680717172ทำแล้ว 19/12/255956554
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6132142119134ทำแล้ว 31/10/256041000
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว795959292ทำแล้ว 28/10/25593471292329
รวม 91 อปท.9157120,48619,51118,71918,662911,1936,298460433420
ข้อมูล ณ 22/01/2561