รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5327154117116ทำแล้ว 29/11/255960141222
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6376376376376ทำแล้ว 08/11/2559171566
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6104949088ทำแล้ว 28/10/25595175665
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8301345331284ทำแล้ว 30/11/255949156151313
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6163214170124ทำแล้ว 25/11/2559544222
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5148151157171ทำแล้ว 28/11/255960119282828
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8551549549547ทำแล้ว 29/11/255912000
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว689908281ทำแล้ว 30/11/25594694666
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6211183179599ทำแล้ว 31/10/255925127484541
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1010599103101ทำแล้ว 28/10/25592711095
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3250192175162ทำแล้ว 29/11/255972111211919
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5225216201186ทำแล้ว 31/10/25591782323232
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7166177174168ทำแล้ว 15/09/2559351171716
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7112156116111ทำแล้ว 30/11/255959444
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6126125116107ทำแล้ว 30/11/255954776
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5128726877ทำแล้ว 30/11/2559114888
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5312317317317ทำแล้ว 23/12/25594978101010
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5209174231540ทำแล้ว 27/04/2560129444
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6179185187179ทำแล้ว 24/11/2559663302422
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8214202169167ทำแล้ว 31/10/25592571555
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6218220218217ทำแล้ว 30/11/25591191302722
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6382363354357ทำแล้ว 08/11/255910621398
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7399396396396ทำแล้ว 05/05/25604864655
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว971555450ทำแล้ว 28/12/25592150202020
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6211196181173ทำแล้ว 30/11/255927111
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7135127116102ทำแล้ว 31/10/25595295343334
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10226167182187ทำแล้ว 15/11/255924112656
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184151136139ทำแล้ว 25/11/2559184383126
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4164869275ทำแล้ว 25/11/255956104352435
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7143131119110ทำแล้ว 15/02/256064262322
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7145178154139ทำแล้ว 31/10/2560247218137
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว32841295745ทำแล้ว 12/04/25602731112127
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5218225218227ทำแล้ว 28/11/2559761252118
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5412426413413ทำแล้ว 24/11/25596910124117
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18357312284237ทำแล้ว 30/11/255950161616
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7246249250250ทำแล้ว 30/03/256011920010109
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว64520813349ทำแล้ว 28/10/25594276181818
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5275275270275ทำแล้ว 24/11/25593511198
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4449448446445ทำแล้ว 08/12/255981131313
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379379ทำแล้ว 02/12/255990222
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5177174186156ทำแล้ว 14/02/256012561043
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว667676459ทำแล้ว 31/03/256016211
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8126144146141ทำแล้ว 29/11/255960282728
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6184192188182ทำแล้ว 30/11/2559661111111
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5105939693ทำแล้ว 15/02/256033151413
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6904906910908ทำแล้ว 31/10/255982212121
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว584898989ทำแล้ว 26/10/25592262131313
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6232225220220ทำแล้ว 29/11/255966555
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7231236236236ทำแล้ว 31/10/2559116363232
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5105958988ทำแล้ว 31/10/2559634444
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5149179156146ทำแล้ว 02/06/25602111
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7151151137133ทำแล้ว 29/11/2559100221614
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8173172159149ทำแล้ว 27/10/25594541086
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 24/11/2559108348754
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว615511610597ทำแล้ว 01/11/255937462099
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7470486466460ทำแล้ว 31/10/2559396988
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395395ทำแล้ว 21/02/25604610109
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8288153237199ทำแล้ว 12887202020
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6164848578ทำแล้ว 28/12/25593911118
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7213185175148ทำแล้ว 29/11/255965333
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6303278254251ทำแล้ว 28/10/2559265161616
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7161140139136ทำแล้ว 31/10/25593491292323
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8139132156143ทำแล้ว 31/10/25592537773
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6125757069ทำแล้ว 28/10/255944161616
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5172185159155ทำแล้ว 31/10/255939158565655
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,0521,0521,0521,052ทำแล้ว 31/10/255966131171413
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7276306322290ทำแล้ว 30/11/25597877242423
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว619523314230ทำแล้ว 28/10/2559142111
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5123124122133ทำแล้ว 31/10/255964242424
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว691108110103ทำแล้ว 31/10/2559262262315
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6144163160153ทำแล้ว 08/11/2559262555
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6181184187185ทำแล้ว 31/03/25607056888
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว577264244220ทำแล้ว 30/11/2559784611
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5175178174174ทำแล้ว 30/11/2559861251710
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว699109109100ทำแล้ว 07/11/255994464038
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว916913010881ทำแล้ว 21/11/2559769363636
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7192192192192ทำแล้ว 31/03/25601860191513
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 30/11/255939121211
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5100106123120ทำแล้ว 28/11/25592915138
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5272273273273ทำแล้ว 18/11/25594051986
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7170135131130ทำแล้ว 10/02/256059181818
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5277299300292ทำแล้ว 29/11/255932178605143
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว722316311984ทำแล้ว 21/11/25592462181816
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว43051177131ทำแล้ว 31/10/2559391282020
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4145143166153ทำแล้ว 17/11/25597260151514
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6160888676ทำแล้ว 15/05/255911888
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5266212209203ทำแล้ว 08/11/255973444
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7492305184184ทำแล้ว 31/10/255911255110
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว682697072ทำแล้ว 19/12/25593456221821
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6132142119134ทำแล้ว 31/10/25603859341010
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว795959292ทำแล้ว 28/10/25594381494349
รวม 91 อปท.9157120,44019,36918,57718,489912,1467,1981,5321,3221,249
ข้อมูล ณ 19/04/2561