รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5327154117116ทำแล้ว 29/11/255960141222
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6376376376376ทำแล้ว 08/11/255923212019
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6104949088ทำแล้ว 28/10/255978831665
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8301345331284ทำแล้ว 30/11/255949156302929
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6156214168124ทำแล้ว 25/11/25598640444
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5148151157171ทำแล้ว 28/11/255960119383837
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8551549549547ทำแล้ว 29/11/255912555
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว689908281ทำแล้ว 30/11/25594696666
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6211183179599ทำแล้ว 31/10/255925127565649
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1010599103101ทำแล้ว 28/10/2559776464646
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3250192175162ทำแล้ว 29/11/255972111372121
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5225216201186ทำแล้ว 31/10/25594397575757
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7166177174168ทำแล้ว 15/09/2559351252522
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7112156116111ทำแล้ว 30/11/255959555
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6126125116107ทำแล้ว 30/11/2559254776
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5128726877ทำแล้ว 30/11/2559114888
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5312317317317ทำแล้ว 23/12/25594978292315
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5208200223523ทำแล้ว 27/04/25606428998
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6176185187179ทำแล้ว 24/11/2559868363533
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8214202169167ทำแล้ว 31/10/25592571766
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6218220218217ทำแล้ว 30/11/25591191393225
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6382365352357ทำแล้ว 08/11/2559106231136
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7399396396396ทำแล้ว 05/05/256077641577
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว971555450ทำแล้ว 28/12/25594753222222
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6211196181173ทำแล้ว 30/11/25592711119
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7138122114101ทำแล้ว 31/10/255954130787778
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10225167182187ทำแล้ว 15/11/255924112656
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184151136139ทำแล้ว 25/11/2559184404033
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4161889275ทำแล้ว 25/11/255956104433243
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7139129115105ทำแล้ว 15/02/25601063343333
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7145178154139ทำแล้ว 31/10/25602678393423
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว32841295745ทำแล้ว 12/04/25602731128139
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5218225218227ทำแล้ว 28/11/2559761252322
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5412426413413ทำแล้ว 24/11/255970128423323
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18358311284237ทำแล้ว 30/11/255950232323
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7246249250250ทำแล้ว 30/03/2560119200282828
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว64520813349ทำแล้ว 28/10/25594276242424
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5273276271275ทำแล้ว 24/11/25592851281716
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4449448446445ทำแล้ว 08/12/255917113131313
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379379ทำแล้ว 02/12/25596690555
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5170183183154ทำแล้ว 14/02/25601652887
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว667676459ทำแล้ว 31/03/256016330
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8126144146141ทำแล้ว 29/11/255960272727
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6184192188182ทำแล้ว 30/11/25591161141212
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5116899488ทำแล้ว 15/02/25601633211915
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6904906910908ทำแล้ว 31/10/255982383837
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว584898989ทำแล้ว 26/10/25592463414140
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6232225220220ทำแล้ว 29/11/255966555
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7231236236236ทำแล้ว 31/10/2559116424242
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว599908779ทำแล้ว 31/10/25591831555
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5149179156146ทำแล้ว 02/06/25608444
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7143143134125ทำแล้ว 29/11/2559601401039493
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8171172159149ทำแล้ว 27/10/2559453322726
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 24/11/2559120348282727
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว615511610597ทำแล้ว 01/11/25593746292828
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7466490466460ทำแล้ว 31/10/255932118393838
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395395ทำแล้ว 21/02/256046121211
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8287153237199ทำแล้ว 12887393933
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6164848578ทำแล้ว 28/12/2559195616137
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7192197173159ทำแล้ว 29/11/255950105111111
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6303278254251ทำแล้ว 28/10/2559265282625
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7159142139136ทำแล้ว 31/10/25595298393836
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8139132156143ทำแล้ว 31/10/255910137773
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6125757069ทำแล้ว 28/10/255944161616
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5172185159155ทำแล้ว 31/10/255939158616161
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,0521,0521,0521,052ทำแล้ว 31/10/255970132201514
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7276306322290ทำแล้ว 30/11/25597881313130
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว619523314230ทำแล้ว 28/10/25591421099
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5127123121131ทำแล้ว 31/10/25591784242424
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว691108110103ทำแล้ว 31/10/2559763342818
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6144163160153ทำแล้ว 08/11/25591465755
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6175189187184ทำแล้ว 31/03/25609256181818
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว577264244220ทำแล้ว 30/11/2559774191111
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5176178174173ทำแล้ว 30/11/2559115138837776
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว6102106109100ทำแล้ว 07/11/2559102736672
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว916913010881ทำแล้ว 21/11/2559769424241
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7189192192192ทำแล้ว 31/03/25604160222219
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 30/11/255939121211
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5103103123120ทำแล้ว 28/11/25592033191913
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5272273273273ทำแล้ว 18/11/25594051171715
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7170135131130ทำแล้ว 10/02/256059222222
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5277299300292ทำแล้ว 29/11/255933182867149
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว723116411579ทำแล้ว 21/11/25594370383835
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว43051177131ทำแล้ว 31/10/2559690322728
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4145143166153ทำแล้ว 17/11/25597260171717
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6160888676ทำแล้ว 15/05/2559828272020
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5266212209203ทำแล้ว 08/11/255973999
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7492305184184ทำแล้ว 31/10/2559112551799
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว680697072ทำแล้ว 19/12/25593767302630
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6131142119134ทำแล้ว 31/10/25604559565656
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว795959292ทำแล้ว 28/10/25595190645864
รวม 91 อปท.9157120,39019,40118,54318,444913,0147,5532,5152,2832,155
ข้อมูล ณ 16/08/2561