รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5327154117116ทำแล้ว 29/11/255960141222
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6376376376376ทำแล้ว 08/11/255923212019
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว6104949088ทำแล้ว 28/10/25597883665
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8301345331284ทำแล้ว 30/11/255949156302929
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6156214168124ทำแล้ว 25/11/25598640222
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว5148151157171ทำแล้ว 28/11/255960119383837
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8551549549547ทำแล้ว 29/11/255912111
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว689908281ทำแล้ว 30/11/25594694666
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6211183179599ทำแล้ว 31/10/255925127565649
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว1010599103101ทำแล้ว 28/10/2559776141212
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว3250192175162ทำแล้ว 29/11/255972111212121
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5225216201186ทำแล้ว 31/10/25592783383838
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7166177174168ทำแล้ว 15/09/2559351242217
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7112156116111ทำแล้ว 30/11/255959555
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6126125116107ทำแล้ว 30/11/255954776
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว5128726877ทำแล้ว 30/11/2559114888
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5312317317317ทำแล้ว 23/12/25594978282318
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5209174231540ทำแล้ว 27/04/2560129776
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6177185187179ทำแล้ว 24/11/25591064343330
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8214202169167ทำแล้ว 31/10/25592571666
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6218220218217ทำแล้ว 30/11/25591191333227
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6382363354357ทำแล้ว 08/11/2559106215138
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7399396396396ทำแล้ว 05/05/256077641277
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว971555450ทำแล้ว 28/12/25594850202020
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6211196181173ทำแล้ว 30/11/255927554
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7135127116102ทำแล้ว 31/10/25595295474647
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว10225167182187ทำแล้ว 15/11/255924112656
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7184151136139ทำแล้ว 25/11/2559184404033
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4163869275ทำแล้ว 25/11/255956104392735
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว7139129115105ทำแล้ว 15/02/25601063333131
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7145178154139ทำแล้ว 31/10/25602678242423
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว32841295745ทำแล้ว 12/04/25602731113139
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5218225218227ทำแล้ว 28/11/2559761252322
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5412426413413ทำแล้ว 24/11/255970104303023
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว18358311284237ทำแล้ว 30/11/255950202020
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7246249250250ทำแล้ว 30/03/2560119200222222
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว64520813349ทำแล้ว 28/10/25594276242424
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5273276271275ทำแล้ว 24/11/2559285111109
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4449448446445ทำแล้ว 08/12/255917102131313
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4379379379379ทำแล้ว 02/12/25596690555
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว5177174186156ทำแล้ว 14/02/2560165610109
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว667676459ทำแล้ว 31/03/256016332
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8126144146141ทำแล้ว 29/11/255960272727
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6184192188182ทำแล้ว 30/11/2559661131212
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว5116899488ทำแล้ว 15/02/25601633181817
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6904906910908ทำแล้ว 31/10/255982373737
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว584898989ทำแล้ว 26/10/25592262383838
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6232225220220ทำแล้ว 29/11/255966555
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว7231236236236ทำแล้ว 31/10/2559116424242
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5100918880ทำแล้ว 31/10/25591731555
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5149179156146ทำแล้ว 02/06/25608444
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว7151151137133ทำแล้ว 29/11/2559100545454
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8171172159149ทำแล้ว 27/10/2559453312525
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 24/11/2559120348777
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว615511610597ทำแล้ว 01/11/25593746262626
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7470486466460ทำแล้ว 31/10/255928120999
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8395395395395ทำแล้ว 21/02/256046111110
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8287153237199ทำแล้ว 12887262625
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6164848578ทำแล้ว 28/12/25593914139
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7213185175148ทำแล้ว 29/11/255965111111
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6303278254251ทำแล้ว 28/10/2559265232323
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7161140139136ทำแล้ว 31/10/25595096333132
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8139132156143ทำแล้ว 31/10/255910137773
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว6125757069ทำแล้ว 28/10/255944161616
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5172185159155ทำแล้ว 31/10/255939158565655
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว71,0521,0521,0521,052ทำแล้ว 31/10/255967132201514
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7276306322290ทำแล้ว 30/11/25597881313130
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว619523314230ทำแล้ว 28/10/25591421099
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5126123122131ทำแล้ว 31/10/25591264242424
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว691108110103ทำแล้ว 31/10/2559262302717
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6144163160153ทำแล้ว 08/11/25591465755
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6181184187185ทำแล้ว 31/03/25607056131313
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว577264244220ทำแล้ว 30/11/2559774141111
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5176178174173ทำแล้ว 30/11/2559115135777271
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว6102106109100ทำแล้ว 07/11/2559102494646
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว916913010881ทำแล้ว 21/11/2559769404039
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7192192192192ทำแล้ว 31/03/25601860191715
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5195195195195ทำแล้ว 30/11/255939121211
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5100106123120ทำแล้ว 28/11/255933191913
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว5272273273273ทำแล้ว 18/11/25594051171715
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว7170135131130ทำแล้ว 10/02/256059181818
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5277299300292ทำแล้ว 29/11/255932182856851
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว723116411579ทำแล้ว 21/11/25594166313128
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว43051177131ทำแล้ว 31/10/2559391332829
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว4145143166153ทำแล้ว 17/11/25597260171717
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6160888676ทำแล้ว 15/05/2559828272020
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว5266212209203ทำแล้ว 08/11/255973999
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7492305184184ทำแล้ว 31/10/2559112551199
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว680697072ทำแล้ว 19/12/25593768231923
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6132142119134ทำแล้ว 31/10/25604560454545
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว795959292ทำแล้ว 28/10/25594786615561
รวม 91 อปท.9157120,44019,35618,56518,463912,7037,3382,0591,9451,851
ข้อมูล ณ 21/06/2561