รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5231218219219ทำแล้ว 29/11/2559157293176152150
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว7513484480479ทำแล้ว 30/11/255994188443
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5356303303303ทำแล้ว 30/11/25593147111
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71621422ทำแล้ว 28/10/25591277401
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว7177156153163ทำแล้ว 30/11/256019123181818
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว575775758ทำแล้ว 30/12/25593334775
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว5188169146134ทำแล้ว 30/11/255964541020
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7186136130127ทำแล้ว 29631500
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว5105106106106ทำแล้ว 28/03/2560453110
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6228205185177ทำแล้ว 31/10/25592049555
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6333380377336ทำแล้ว 28/10/25592362151515
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว6175172171167ทำแล้ว 01/12/25593272644
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว814623120879ทำแล้ว 31/10/25591247161616
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6316318317316ทำแล้ว 31/03/25607431300
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว711312010799ทำแล้ว 15/05/2560955121212
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7197192185176ทำแล้ว 30/11/255926931867
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว794939393ทำแล้ว 31/10/2559832211
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6899410886ทำแล้ว 28/10/255938887
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7186260125135ทำแล้ว 05/05/256066212120
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7170172172172ทำแล้ว 31/03/25601475555
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7123125125125ทำแล้ว 30/11/255935552200
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8438439439439ทำแล้ว 09/12/2559174372828
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7139142146145ทำแล้ว 31/10/25602493400
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7221219218228ทำแล้ว 23/09/2559648888
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7308209206202ทำแล้ว 30/11/255913734365
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว5102102102102ทำแล้ว 28/10/255924975181313
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 15/05/25604682201920
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว5335240224176ทำแล้ว 19/05/256051333887
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว5303432416404ทำแล้ว 30/11/255910105101010
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7173243233327ทำแล้ว 31/03/25602370121010
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7177180180180ทำแล้ว 10/10/255910110
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7340510340340ทำแล้ว 25/11/25599111527219
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว8199205190185ทำแล้ว 24/11/255914762873
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7263255217219ทำแล้ว 31/10/2559129424242
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว575736963ทำแล้ว 14/11/2559541666
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7149141124122ทำแล้ว 16/05/25603076999
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7123123123123ทำแล้ว 30/11/255930887
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7413425425425ทำแล้ว 29/11/255931124292524
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7236236236236ทำแล้ว 31/10/255927666
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว683788380ทำแล้ว 31/10/2559145191918
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8449442347334ทำแล้ว 30/11/255987312
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว61111189486ทำแล้ว 29/11/255924681099
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว5226150124105ทำแล้ว 11/11/255979323031
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7250249261223ทำแล้ว 30/03/256082302827
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7115647447ทำแล้ว 30/03/25602528877
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7131180235148ทำแล้ว 31/10/255921331500
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 26/12/255933111
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7259281302281ทำแล้ว 14/02/256059777
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว7138312295246ทำแล้ว 29/11/25591981061610
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7150119136122ทำแล้ว 30/12/25591856191819
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว71641734630ทำแล้ว 27/10/25592560777
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7284294295293ทำแล้ว 25/11/255964666
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7156156156156ทำแล้ว 16/02/256060601400
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7167174174174ทำแล้ว 26/10/2559567222122
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7295295295295ทำแล้ว 14/11/25592769141414
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว780878787ทำแล้ว 31/03/2560240666
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7363363367444ทำแล้ว 15/11/25592086141412
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว530303030ทำแล้ว 15/05/25601413888
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6228222222222ทำแล้ว 28/11/25591070131313
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7170164158133ทำแล้ว 31/10/255959141412
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8232344332352ทำแล้ว 31/10/25596586222
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6342210193476ทำแล้ว 31/10/25592089191919
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6165162160152ทำแล้ว 15/11/25591974181512
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7107112112112ทำแล้ว 17/11/255947161212
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว7189141114114ทำแล้ว 24/11/25595449111
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6212210208208ทำแล้ว 18/11/25592154322
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7100104107109ทำแล้ว 31/10/2559771383128
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว6229238256231ทำแล้ว 31/10/25599571332721
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8199202202202ทำแล้ว 31/10/255959218179
รวม 69 อปท.6945614,21114,30413,55313,391691,9125,2971,121855804
ข้อมูล ณ 19/04/2561