รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5231218219219ทำแล้ว 29/11/255935171141313
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว7513484480479ทำแล้ว 30/11/255994188400
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5356303303303ทำแล้ว 30/11/25593147000
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71621422ทำแล้ว 28/10/25591277101
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว7178156150165ทำแล้ว 30/11/2560108000
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว574775858ทำแล้ว 30/12/25593334311
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว5188169146134ทำแล้ว 30/11/255934100
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7187135130127ทำแล้ว 58200
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว5105106106106ทำแล้ว 28/03/2560453000
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6228205185177ทำแล้ว 31/10/25591949000
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6333380377336ทำแล้ว 28/10/25592362999
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว6178172171167ทำแล้ว 01/12/25592760000
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว714623321080ทำแล้ว 31/10/255937000
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6316318317316ทำแล้ว 31/03/2560743500
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว711312010799ทำแล้ว 15/05/2560955121212
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7197192185176ทำแล้ว 30/11/25592191966
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว794939393ทำแล้ว 31/10/2559832000
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6899410886ทำแล้ว 28/10/255938000
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7186260125135ทำแล้ว 05/05/256066000
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7170172172172ทำแล้ว 31/03/25601475000
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7123125125125ทำแล้ว 30/11/25593553700
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8438439439439ทำแล้ว 09/12/2559174000
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7139142146145ทำแล้ว 31/10/256068000
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7221219218228ทำแล้ว 23/09/2559348000
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7308209206202ทำแล้ว 30/11/25591373000
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว5102102102102ทำแล้ว 28/10/255924975131213
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 15/05/25604682000
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว5332241225177ทำแล้ว 19/05/2560332000
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว5303432416404ทำแล้ว 30/11/255910105000
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7178236234328ทำแล้ว 31/03/25601347000
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7177180180180ทำแล้ว 10/10/255910000
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7340510340340ทำแล้ว 25/11/255984115000
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว8199205190185ทำแล้ว 24/11/25591476000
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7263255217219ทำแล้ว 31/10/2559129292829
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว575736963ทำแล้ว 14/11/2559541600
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7146142125123ทำแล้ว 16/05/256076632
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7123123123123ทำแล้ว 30/11/255930111
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7413425425425ทำแล้ว 29/11/255914124000
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7236236236236ทำแล้ว 31/10/255927666
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว683788380ทำแล้ว 31/10/2559145666
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8449442347334ทำแล้ว 30/11/255987111
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว61111189486ทำแล้ว 29/11/25592457000
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว5228150124105ทำแล้ว 11/11/255974000
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7250249261223ทำแล้ว 30/03/256082000
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7116647447ทำแล้ว 30/03/2560259000
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7131180235148ทำแล้ว 31/10/25592133000
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 26/12/255933000
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7259281302281ทำแล้ว 14/02/256059666
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว7138312295246ทำแล้ว 29/11/25591981061610
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7147125138124ทำแล้ว 30/12/2559556000
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว71641734630ทำแล้ว 27/10/25592557111
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7284294295293ทำแล้ว 25/11/255964666
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7156156156156ทำแล้ว 16/02/256066000
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7167174174174ทำแล้ว 26/10/2559567000
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7295295295295ทำแล้ว 14/11/25591268000
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว780878787ทำแล้ว 31/03/2560240000
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7363363367444ทำแล้ว 15/11/25592086000
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว530303030ทำแล้ว 15/05/25601211000
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6228222222222ทำแล้ว 28/11/25591066200
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7170164158133ทำแล้ว 31/10/255958000
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8232344332352ทำแล้ว 31/10/25596586000
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6342210193476ทำแล้ว 31/10/25591889755
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6165162160152ทำแล้ว 15/11/2559374000
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7107112112112ทำแล้ว 17/11/255944000
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว7189141114114ทำแล้ว 24/11/25592049111
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6212210208208ทำแล้ว 18/11/25592154101
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7100104107109ทำแล้ว 31/10/255971000
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว6228239256231ทำแล้ว 31/10/25598366766
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8199202202202ทำแล้ว 31/10/2559592000
รวม 69 อปท.6945514,21314,30713,55813,399691,3584,952182124126
ข้อมูล ณ 22/01/2561