รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5231218219219ทำแล้ว 29/11/2559240380259221214
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว7513484480479ทำแล้ว 30/11/2559111188331818
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5356303303303ทำแล้ว 30/11/25593147111
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71621422ทำแล้ว 28/10/255936771356
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว7177156153163ทำแล้ว 30/11/256019123727271
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว575775758ทำแล้ว 30/12/25593534775
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว5188169146134ทำแล้ว 30/11/255964541143
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7186136130127ทำแล้ว 3364353533
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว5102106106106ทำแล้ว 28/03/25602952110
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6228205185177ทำแล้ว 31/10/25592050151515
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6333380377336ทำแล้ว 28/10/25595862292929
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว6175171171167ทำแล้ว 01/12/25593275141414
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว814623120879ทำแล้ว 31/10/25591547161616
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6316318317316ทำแล้ว 31/03/2560743302928
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว711312010799ทำแล้ว 15/05/2560955121212
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7197192185176ทำแล้ว 30/11/25592697676152
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว794939393ทำแล้ว 31/10/2559832211
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6899410886ทำแล้ว 28/10/255938111110
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7185261125135ทำแล้ว 05/05/25601066242423
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7170172172172ทำแล้ว 31/03/25601475555
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7123125125125ทำแล้ว 30/11/25597293262626
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8438439439439ทำแล้ว 09/12/255952117413939
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7138142146145ทำแล้ว 31/10/25602493272220
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7221219218228ทำแล้ว 23/09/2559648151515
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7257209206202ทำแล้ว 30/11/25591371492614
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว590102102102ทำแล้ว 28/10/255931770282827
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 15/05/25604682646364
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว5335240224176ทำแล้ว 19/05/256062333887
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว5303432416404ทำแล้ว 30/11/255910105101010
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7174242233327ทำแล้ว 31/03/25602670191010
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7177180180180ทำแล้ว 10/10/25592435221
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7340510340340ทำแล้ว 25/11/255991115272613
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว8199205190185ทำแล้ว 24/11/255914763973
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7257251220224ทำแล้ว 31/10/255911130575251
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว575736963ทำแล้ว 14/11/2559541141414
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7145142124122ทำแล้ว 16/05/25605175191919
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7123123123123ทำแล้ว 30/11/255930111110
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7409425425425ทำแล้ว 29/11/255930123484842
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7236236236236ทำแล้ว 31/10/25592127666
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว683788380ทำแล้ว 31/10/2559145191918
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8449442347334ทำแล้ว 30/11/255912387161312
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว61111189486ทำแล้ว 29/11/255924681099
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว5226150124105ทำแล้ว 11/11/255979454345
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7250249261223ทำแล้ว 30/03/25601082302827
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7115647447ทำแล้ว 30/03/25602528877
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7131180235148ทำแล้ว 31/10/255921331570
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 26/12/255933221
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7259281302281ทำแล้ว 14/02/256059222221
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว729201916ทำแล้ว 29/11/255975292888
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7144118134121ทำแล้ว 30/12/25596379302929
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว71611674227ทำแล้ว 27/10/25595260141414
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7284294295293ทำแล้ว 25/11/255964161514
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7156156156156ทำแล้ว 16/02/25606186413532
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7167174174174ทำแล้ว 26/10/2559567323232
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7295295295295ทำแล้ว 14/11/25592770333131
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว780878787ทำแล้ว 31/03/25603640666
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7363363367444ทำแล้ว 15/11/25592086141412
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว530303030ทำแล้ว 15/05/2560141310109
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6228222222222ทำแล้ว 28/11/25591273191919
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7170164158133ทำแล้ว 31/10/2559159202018
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8230324309336ทำแล้ว 31/10/25599682191919
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6342210193476ทำแล้ว 31/10/25592089282828
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6164162160152ทำแล้ว 15/11/255973102181512
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7107112112112ทำแล้ว 17/11/255947161212
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว7189141114114ทำแล้ว 24/11/25595449333
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6212210208208ทำแล้ว 18/11/2559215412117
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว7100104107109ทำแล้ว 31/10/2559771414039
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว6229238256231ทำแล้ว 31/10/25599571443729
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8199202202202ทำแล้ว 31/10/2559592191810
รวม 69 อปท.6945614,00913,98113,25113,146692,5665,4901,7971,5791,470
ข้อมูล ณ 19/08/2561