รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5221214212212ทำแล้ว 29/11/2559294456261238237
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว7513484480479ทำแล้ว 30/11/2559114191524040
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว5356303303303ทำแล้ว 30/11/255959202838381
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว71621422ทำแล้ว 28/10/2559367713913
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว7177156153163ทำแล้ว 30/11/25601912310110197
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว575755758ทำแล้ว 30/12/25593434875
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว5187169146134ทำแล้ว 13/08/256124254282120
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7186136130127ทำแล้ว 3367424240
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว5102106106106ทำแล้ว 28/03/25602952111
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว6233205180177ทำแล้ว 31/10/25592850333333
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว6333380377336ทำแล้ว 28/10/25595862343433
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว6175171171167ทำแล้ว 01/12/25593276422323
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว814523120779ทำแล้ว 31/10/25591549272727
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว6316318317316ทำแล้ว 31/03/25605543402928
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว711312010799ทำแล้ว 15/05/2560955121212
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว7181213183173ทำแล้ว 30/11/25592486685446
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว794939393ทำแล้ว 31/10/2559832522
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6899410886ทำแล้ว 28/10/255938191919
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7184262125135ทำแล้ว 05/05/25602566474746
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว7170172172172ทำแล้ว 31/03/25601575191919
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว7123125125125ทำแล้ว 30/11/25597296313130
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8438439439439ทำแล้ว 09/12/255952117545445
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว7138142146145ทำแล้ว 31/10/25602493312928
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7221219218228ทำแล้ว 23/09/2559848212121
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7193197199195ทำแล้ว 30/11/25597570492715
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว590102102102ทำแล้ว 28/10/255931772404039
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7190191191191ทำแล้ว 15/05/25604682828082
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว5332242224176ทำแล้ว 19/05/256062332887
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว5303432416404ทำแล้ว 30/11/255918105101010
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว7178238235323ทำแล้ว 31/03/25603270191918
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7177180180180ทำแล้ว 10/10/25592739332
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7339511340340ทำแล้ว 25/11/2559121116272613
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว8199205190185ทำแล้ว 24/11/255914764773
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว7257251220224ทำแล้ว 31/10/255911138939289
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว575736963ทำแล้ว 14/11/2559541282828
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว7144143124122ทำแล้ว 16/05/25606474232323
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7123123123123ทำแล้ว 30/11/255930232322
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7409425425425ทำแล้ว 29/11/255994123757574
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7236236236236ทำแล้ว 31/10/25592127161616
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว683788380ทำแล้ว 31/10/2559145373735
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว8449442347334ทำแล้ว 30/11/2559124110585555
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว61111189486ทำแล้ว 29/11/25592863252424
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว5226150124105ทำแล้ว 11/11/255979686768
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7247247261222ทำแล้ว 30/03/25601270707066
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว7115647447ทำแล้ว 30/03/256025281177
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว9107180235148ทำแล้ว 31/10/25592109151315
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8240240240240ทำแล้ว 26/12/255933666
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว7259281302281ทำแล้ว 14/02/256061252524
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว729201916ทำแล้ว 29/11/255915529282725
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว7136118130120ทำแล้ว 30/12/25598679595859
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว71601674227ทำแล้ว 27/10/25595478464345
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7284294295293ทำแล้ว 25/11/255964251716
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7156156156156ทำแล้ว 16/02/25606286413835
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7167174174174ทำแล้ว 26/10/2559667404040
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7295295295295ทำแล้ว 14/11/25594270393937
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว780878787ทำแล้ว 31/03/25603940202020
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว7363363367444ทำแล้ว 15/11/25593787484845
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว530303030ทำแล้ว 15/05/2560141310109
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว6228222222222ทำแล้ว 28/11/25591273191919
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว7158176158133ทำแล้ว 31/10/2559847373333
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8224326316332ทำแล้ว 31/10/2559139123545453
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว6337218193473ทำแล้ว 31/10/25593288534949
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว6161162160152ทำแล้ว 15/11/255973156373637
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7107112112112ทำแล้ว 17/11/255947161515
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว7189141114114ทำแล้ว 24/11/25595549292926
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6211211208208ทำแล้ว 18/11/25592255343416
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว798105107109ทำแล้ว 31/10/25591275494749
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว6228239256231ทำแล้ว 31/10/25599577685741
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว8199202202202ทำแล้ว 31/10/2559592414032
รวม 69 อปท.6945813,85414,00813,23413,116693,3325,7302,7232,5102,388
ข้อมูล ณ 07/08/2563