รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7295259242226ทำแล้ว 30/11/2559104268221219216
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8292260252247ทำแล้ว 31/10/255957128161616
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7251265276417ทำแล้ว 31/10/255969126645148
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7443449449447ทำแล้ว 12/04/25607482373023
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7170185164151ทำแล้ว 31/10/255914107666655
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7233180190179ทำแล้ว 31/10/255934109716868
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7104828685ทำแล้ว 31/10/25594490594959
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7254254247244ทำแล้ว 31/10/255960134474747
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7189251251239ทำแล้ว 28/10/25593126929290
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7241245212201ทำแล้ว 31/10/2559105247189189186
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7131131125241ทำแล้ว 30/11/255916975575756
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7150149146143ทำแล้ว 31/10/25598141744
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7140139140141ทำแล้ว 27/10/25592561353127
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว799898789ทำแล้ว 27/10/255973333227
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7623617623618ทำแล้ว 05/04/256083170116116114
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71741675833ทำแล้ว 31/10/25593357292929
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 27/10/25593072494948
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7207200181194ทำแล้ว 31/10/25594288676764
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7306308308308ทำแล้ว 31/10/255964231919
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7249239229221ทำแล้ว 25/11/2559110173146146144
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7192194193193ทำแล้ว 27/10/25599180121119117
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71011069996ทำแล้ว 31/10/2559888707068
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว716322717179ทำแล้ว 31/05/2559771391159893
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว777737171ทำแล้ว 04/04/25606398676466
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7155171148124ทำแล้ว 31/10/255982142848384
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7193146133127ทำแล้ว 31/10/255958107111
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7211232181165ทำแล้ว 31/10/25592070353530
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9180475278216ทำแล้ว 31/10/255974106616059
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7370351332330ทำแล้ว 31/10/2559489245117
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7175192180168ทำแล้ว 31/10/255969383838
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7513328316317ทำแล้ว 31/10/255952179165157158
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7197311278312ทำแล้ว 28/10/25593658363631
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7191156115115ทำแล้ว 31/10/25593257202020
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7184188187187ทำแล้ว 31/10/25593940303030
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7179179179179ทำแล้ว 31/10/255914101807580
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว7224469495474ทำแล้ว 31/10/25592254191815
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7169205234260ทำแล้ว 28/10/25594273626260
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7139193200205ทำแล้ว 01/11/255941161149149149
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7203138134118ทำแล้ว 31/10/255966269666652
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7363366341341ทำแล้ว 31/10/25599113787876
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7323324324324ทำแล้ว 31/10/2559658135187
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7269245229218ทำแล้ว 31/10/2559121216172172172
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว724252311ทำแล้ว 28/10/25592217333
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7147171181187ทำแล้ว 31/10/2559759585858
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7259407205240ทำแล้ว 11/10/255952333332
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว912685109113ทำแล้ว 27/10/25595977181716
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7271270268268ทำแล้ว 31/10/2559846442
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71221179493ทำแล้ว 31/10/25591648222221
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7527164235ทำแล้ว 29/09/25606886454543
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว71371429975ทำแล้ว 26/10/255977148120117119
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7426372322300ทำแล้ว 28/10/2559281751276161
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7170134129118ทำแล้ว 31/10/255950120959591
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7240198239169ทำแล้ว 28/04/25602753161514
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว7141888182ทำแล้ว 25/10/255941141928987
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7108115114110ทำแล้ว 31/10/25593581644
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7198183182181ทำแล้ว 31/10/255964180149145136
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71341199788ทำแล้ว 31/10/25593351292928
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7302300298297ทำแล้ว 31/10/25594134421
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7174198208196ทำแล้ว 31/10/255982127272622
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว7140198194193ทำแล้ว 31/10/255954127828282
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7431526512509ทำแล้ว 31/10/2559362393939
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7717716717716ทำแล้ว 05/02/2561126222
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7184179180183ทำแล้ว 28/10/255912297797564
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7110115145263ทำแล้ว 28/10/25592273252320
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7387406400399ทำแล้ว 21/10/255928352303030
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว782828282ทำแล้ว 28/10/25591515141413
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว716513498108ทำแล้ว 15/11/25591678443028
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว7191171176167ทำแล้ว 31/10/25592487636157
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7207177176143ทำแล้ว 31/10/255943109636363
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว792515043ทำแล้ว 31/10/255934031911
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7320320315314ทำแล้ว 28/10/255936169948884
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7212158158115ทำแล้ว 31/10/255911886111010
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7428760774780ทำแล้ว 31/10/25592144112112107
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว7135145142175ทำแล้ว 31/10/255944232323
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7348358356352ทำแล้ว 31/10/255948115514341
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7165442442442ทำแล้ว 31/10/25595192878787
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7218143223156 ยังไม่อนุมัติ 24231010
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7144888175ทำแล้ว 31/10/25596431076
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7151155149150ทำแล้ว 31/10/25593876474642
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7399401401401ทำแล้ว 05/02/256144242319
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว7195197197197ทำแล้ว 31/10/255934229222
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7118748478ทำแล้ว 28/10/25591162525248
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7161194192192ทำแล้ว 18/04/256039119525049
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7339335330330ทำแล้ว 31/10/2559128791952
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7515527525534ทำแล้ว 28/10/25591518912512585
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7175175161151ทำแล้ว 31/10/25591330222
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7200196192189ทำแล้ว 31/10/255933125109109109
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว7360358356355ทำแล้ว 31/10/25592895525251
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7456486481481ทำแล้ว 31/10/2559121210143141141
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7492383327267ทำแล้ว 31/10/2559118232173148150
รวม 90 อปท.9063520,75221,54520,57520,508894,6249,4335,4825,1574,958
ข้อมูล ณ 07/08/2563