รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7298263244228ทำแล้ว 30/11/255970242944133
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8292260252247ทำแล้ว 31/10/2559128161616
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7251265277417ทำแล้ว 31/10/255964124272424
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7443449449447ทำแล้ว 12/04/25605682312418
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7184179165152ทำแล้ว 31/10/255914111332913
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7235178190179ทำแล้ว 31/10/255926100525149
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7104878685ทำแล้ว 31/10/25593686888
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7254254247244ทำแล้ว 31/10/255957134151010
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7271249251239ทำแล้ว 28/10/2559191808078
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7241245212201ทำแล้ว 31/10/2559105246111111111
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7130133130259ทำแล้ว 30/11/255917377353535
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7152147146143ทำแล้ว 31/10/25594139744
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7140139140141ทำแล้ว 27/10/2559165610910
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว799898789ทำแล้ว 27/10/255973202014
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7628616623616ทำแล้ว 05/04/256076168898984
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว72051365833ทำแล้ว 31/10/25592963151515
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 27/10/25593070333332
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7207200181194ทำแล้ว 31/10/25594288525120
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7306308308308ทำแล้ว 31/10/255964877
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7250235231222ทำแล้ว 25/11/2559110167888885
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7193193193193ทำแล้ว 27/10/25599177786242
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71011069996ทำแล้ว 31/10/2559880434343
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว721321814159ทำแล้ว 31/10/255977138131210
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว777737171ทำแล้ว 04/04/25606397514850
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7155171148124ทำแล้ว 31/10/255981130474746
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7193146133127ทำแล้ว 31/10/255958107111
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7218225181165ทำแล้ว 31/10/25591970202016
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9325475278216ทำแล้ว 31/10/255918181265
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7372351332330ทำแล้ว 31/10/25593435444
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7175192180168ทำแล้ว 31/10/255969252525
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7522324316317ทำแล้ว 31/10/255925131117108106
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7197310277311ทำแล้ว 28/10/25593658282824
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7193152117116ทำแล้ว 31/10/2559958151312
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7185187187187ทำแล้ว 31/10/25593932533
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7179179179179ทำแล้ว 31/10/255914101403835
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว7223470495474ทำแล้ว 31/10/255950141010
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7169205234260ทำแล้ว 28/10/25593972191919
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7141215220226ทำแล้ว 01/11/255931134676124
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7203138134118ทำแล้ว 31/10/255917220353530
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7174180192190ทำแล้ว 31/10/255926444
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7324324324324ทำแล้ว 31/10/2559658018188
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7273245229218ทำแล้ว 31/10/2559115199939290
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว724252311ทำแล้ว 28/10/25592217111
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7148171181187ทำแล้ว 31/10/255928262626
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7259407205240ทำแล้ว 11/10/255952303030
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว912880109116ทำแล้ว 27/10/25593477222
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7271270268268ทำแล้ว 31/10/2559745311
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71221179493ทำแล้ว 31/10/2559646161614
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7527164235ทำแล้ว 29/09/25604462232218
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว715116312196ทำแล้ว 26/10/255951110363636
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7426372322300ทำแล้ว 28/10/2559251757322
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7192125123112ทำแล้ว 31/10/255958110454443
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7245188244169ทำแล้ว 28/04/256015211109
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว7141888182ทำแล้ว 25/10/255943141646462
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7108114115110ทำแล้ว 31/10/25593681322
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7198183182181ทำแล้ว 31/10/255926139807135
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71341199788ทำแล้ว 31/10/25593151272423
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7303299298297ทำแล้ว 31/10/25592134321
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7174198208196ทำแล้ว 31/10/25594893242321
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว7143198196195ทำแล้ว 31/10/25592687322524
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7432525512509ทำแล้ว 31/10/255926666
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7717716717716ทำแล้ว 05/02/2561126222
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7185177181183ทำแล้ว 28/10/255912295452928
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7110115145263ทำแล้ว 28/10/255923291532
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7387406400399ทำแล้ว 21/10/255928352181515
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว782828282ทำแล้ว 28/10/25591515555
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว716713298108ทำแล้ว 15/11/25591462131313
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว7192172177168ทำแล้ว 31/10/25592187161414
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7207177176143ทำแล้ว 31/10/255915101414141
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว792515043ทำแล้ว 31/10/2559309311
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7320320315314ทำแล้ว 28/10/255912149545450
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7212158158115ทำแล้ว 31/10/255911583776
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7428760774780ทำแล้ว 31/10/25592140808076
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว7135145142175ทำแล้ว 31/10/255944666
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7349359356352ทำแล้ว 31/10/25593695302423
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7165442442442ทำแล้ว 31/10/25591392161313
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7216143223156ทำแล้ว 31/10/2559242199
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7144888175ทำแล้ว 31/10/2559643211
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7151155149150ทำแล้ว 31/10/25592976363633
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7399401401401ทำแล้ว 05/02/25614411109
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว7195197197197ทำแล้ว 31/10/255934199222
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7118748478ทำแล้ว 28/10/2559862413528
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7163192192192ทำแล้ว 18/04/256058311
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7339335330330ทำแล้ว 31/10/25597791641
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7515527525534ทำแล้ว 28/10/25591518610010097
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว6175175161151ทำแล้ว 31/10/2559930222
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7202195192189ทำแล้ว 31/10/25593397151515
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว7360358356355ทำแล้ว 31/10/25592595404039
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7456486481481ทำแล้ว 31/10/2559121210959394
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7496381327267ทำแล้ว 31/10/2559125210124114111
รวม 90 อปท.9063420,98521,30520,45420,399903,4388,4992,9372,6182,366
ข้อมูล ณ 21/06/2561