รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7325269252244ทำแล้ว 30/11/255957178191713
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8292260252247ทำแล้ว 31/10/2559128101010
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7251265277417ทำแล้ว 31/10/25596412421109
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7443449449447ทำแล้ว 12/04/256054801900
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7184179165152ทำแล้ว 31/10/255914111322812
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7235178190179ทำแล้ว 31/10/25592398444441
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7105878685ทำแล้ว 31/10/25593586888
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7254254247244ทำแล้ว 31/10/2559211341277
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7271249251239ทำแล้ว 28/10/2559191777777
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว7241245212201ทำแล้ว 31/10/2559105218844922
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว7130133130259ทำแล้ว 30/11/255917377222
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว7152147146143ทำแล้ว 31/10/25594139744
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7140139140141ทำแล้ว 27/10/2559165610910
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว799898789ทำแล้ว 27/10/255973191916
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7628616623616ทำแล้ว 05/04/256068167747469
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว72051365833ทำแล้ว 31/10/25592963555
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 27/10/25593070292928
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7207200181194ทำแล้ว 31/10/2559418745388
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7306308308308ทำแล้ว 31/10/255964800
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7247237232222ทำแล้ว 25/11/2559104163767674
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7194193193193ทำแล้ว 27/10/25595176724026
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว71011069996ทำแล้ว 31/10/2559880343433
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว721321814159ทำแล้ว 31/10/255965126655
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว777737171ทำแล้ว 04/04/25605284383538
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว7155171148124ทำแล้ว 31/10/2559811301554
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7193146133127ทำแล้ว 31/10/255958107100
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7218225181165ทำแล้ว 31/10/25591867181814
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9325475278216ทำแล้ว 31/10/2559617610
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7372351332330ทำแล้ว 31/10/25593435444
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว7175192180168ทำแล้ว 31/10/255969202020
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว7522324316317ทำแล้ว 31/10/255985797277
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7197310277311ทำแล้ว 28/10/25593658282824
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว7191154117116ทำแล้ว 31/10/2559958151312
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7187187187187ทำแล้ว 31/10/25593916533
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7179179179179ทำแล้ว 31/10/255914101292926
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว7223470495474ทำแล้ว 31/10/2559501066
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7176209235261ทำแล้ว 28/10/2559545191919
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7140215221226ทำแล้ว 01/11/255913130534817
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว7203138134118ทำแล้ว 31/10/255917220111
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7174180192190ทำแล้ว 31/10/255926444
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7324324324324ทำแล้ว 31/10/2559658018127
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7273245229218ทำแล้ว 31/10/2559115198878277
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว724252311ทำแล้ว 28/10/25592217100
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว7148171181187ทำแล้ว 31/10/255925232323
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7259407205240ทำแล้ว 11/10/25594333
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว912880109116ทำแล้ว 27/10/25593477222
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7271270268268ทำแล้ว 31/10/2559745300
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว71221179493ทำแล้ว 31/10/2559645600
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7527164235ทำแล้ว 29/09/25604462201918
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว715116312196ทำแล้ว 26/10/25593109323232
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7426372322300ทำแล้ว 28/10/2559251755200
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7191126123112ทำแล้ว 31/10/255958109454443
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7245188244169ทำแล้ว 28/04/256052433
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว7141888182ทำแล้ว 25/10/255943141505048
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7108114115110ทำแล้ว 31/10/25593681200
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7198183182181ทำแล้ว 31/10/255926138696969
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว71341199788ทำแล้ว 31/10/25593151900
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว7307301297296ทำแล้ว 31/10/255965200
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7174198208196ทำแล้ว 31/10/25594893232221
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว7145199200197ทำแล้ว 31/10/255944161313
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7432525512509ทำแล้ว 31/10/255926222
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว7717716717716ทำแล้ว 05/02/2561126200
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว7185177181183ทำแล้ว 28/10/255911992452928
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7110115145263ทำแล้ว 28/10/2559234110
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว7393400400399ทำแล้ว 21/10/255922952151515
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว782828282ทำแล้ว 28/10/25591515555
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว716613298109ทำแล้ว 15/11/255962100
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว7192172177168ทำแล้ว 31/10/25592178151414
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7207177176143ทำแล้ว 31/10/2559591292821
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว792515043ทำแล้ว 31/10/2559309100
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว7320320315314ทำแล้ว 28/10/255912149545450
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7212158158115ทำแล้ว 31/10/255911653776
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7428760774780ทำแล้ว 31/10/25591136676763
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว7135145142175ทำแล้ว 31/10/255944666
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว7349359356352ทำแล้ว 31/10/25593695221312
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7165442442442ทำแล้ว 31/10/25591392300
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7216143223156ทำแล้ว 31/10/2559241800
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7144888175ทำแล้ว 31/10/2559643211
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว7151155149150ทำแล้ว 31/10/25592976333331
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7399401401401ทำแล้ว 05/02/2561441098
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว7195197197197ทำแล้ว 31/10/255934199222
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7118748478ทำแล้ว 28/10/255962403529
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว7163192192192ทำแล้ว 18/04/256058311
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว7339335330330ทำแล้ว 31/10/25597791641
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว7515527525534ทำแล้ว 28/10/255914185958767
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว6175175161151ทำแล้ว 31/10/2559930222
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว7202195192189ทำแล้ว 31/10/25593397141414
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว7360358356355ทำแล้ว 31/10/25592595353535
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว7456486481481ทำแล้ว 31/10/2559121210827980
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว7496381327267ทำแล้ว 31/10/255993210112106109
รวม 90 อปท.9063421,02721,31720,46820,418903,0528,0242,2641,9141,709
ข้อมูล ณ 19/04/2561