รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5143143142139ทำแล้ว 30/11/25593712711010290
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว51671039489ทำแล้ว 30/11/255933125735330
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5188144139150ทำแล้ว 11/05/256044311
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5251241226224ทำแล้ว 13/03/256035165898885
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5191168137149ทำแล้ว 27/10/2559111106595856
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5128128128128ทำแล้ว 31/10/255924771
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5120909788ทำแล้ว 31/10/25591860393938
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว579776567ทำแล้ว 27/10/25593663444444
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51031144ทำแล้ว 28/10/25592156363636
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว562655750ทำแล้ว 31/10/25591039232321
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5101767476ทำแล้ว 31/10/25593381606060
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว555251510ทำแล้ว 31/10/25592952412827
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว584969298ทำแล้ว 31/10/255940107565655
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว5139140140139ทำแล้ว 31/10/25595953454538
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว596928175ทำแล้ว 31/10/25591651141314
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5114114114114ทำแล้ว 25/11/25592756424242
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5123157115112ทำแล้ว 28/10/255998137241614
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว534484595ทำแล้ว 31/10/2559529611
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5327336336336ทำแล้ว 31/10/25599514131313
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว519222427ทำแล้ว 19/09/25595472444444
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5123797979ทำแล้ว 19/04/2561689525249
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 25/10/25591168616060
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5124110109109ทำแล้ว 31/10/25592794666665
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5263294287284ทำแล้ว 14/11/25591267414140
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว597979797ทำแล้ว 28/11/25594945323231
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5110676565ทำแล้ว 28/10/255960555
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว564767398ทำแล้ว 31/10/2559969605959
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว596878093ทำแล้ว 31/10/25591331101010
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51139184125ทำแล้ว 31/10/2559123555
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5297312312312ทำแล้ว 24/11/25593945313131
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5135156155155ทำแล้ว 28/10/25592136555454
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว548523535ทำแล้ว 28/10/25592259573636
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5922598ทำแล้ว 31/10/25591945313130
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว562512714ทำแล้ว 20/09/25603170534443
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5125112109110ทำแล้ว 31/07/2560244141414
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5377369356342ทำแล้ว 28/10/25591875101010
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว583676964ทำแล้ว 31/10/255971322318
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5224174114109ทำแล้ว 08/08/25601141222121
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว510110710696ทำแล้ว 5238171312
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว578565042ทำแล้ว 28/10/2559862626262
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5243238218211ทำแล้ว 25/11/25593699383836
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5180133139146ทำแล้ว 31/10/255967146939191
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว573686464ทำแล้ว 29998
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5208210206206ทำแล้ว 28/10/2559817888
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5127115104116ทำแล้ว 28/10/25593071333333
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5262263263263ทำแล้ว 31/10/255929119887165
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5169170163161ทำแล้ว 30/10/255955114888888
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5187193193193ทำแล้ว 29/10/25592343292625
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5334332329329ทำแล้ว 31/10/255941222
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว581848484ทำแล้ว 03/08/256081644
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5132120125119ทำแล้ว 31/10/25591776372116
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว589898989ทำแล้ว 28/10/255924815555
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว56262ทำแล้ว 28/10/25598074161212
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5142126125118ทำแล้ว 31/10/255990156125120116
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5687810696ทำแล้ว 25/10/25591453535050
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5102106122121ทำแล้ว 31/10/255929444
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว586798082ทำแล้ว 31/10/255918102986298
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51171008679ทำแล้ว 26/10/255929292928
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5107757069ทำแล้ว 15/03/25601065444
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5111110108106ทำแล้ว 31/10/25591553666
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5178188171171ทำแล้ว 31/10/25593054272727
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51031057855ทำแล้ว 27/10/255955158313129
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5132111134140ทำแล้ว 27/10/2559332282825
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5145185185142ทำแล้ว 31/10/25599716885
รวม 64 อปท.643208,6658,0337,6767,658642,0164,3452,4092,2152,150
ข้อมูล ณ 07/08/2563