รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5144143142139ทำแล้ว 30/11/255931124191914
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว51681039489ทำแล้ว 30/11/255923119753
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5188144139150ทำแล้ว 11/05/256044111
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5251241227224ทำแล้ว 13/03/256038166201819
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5208151137149ทำแล้ว 27/10/255988100313026
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5128128128128ทำแล้ว 31/10/255923771
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5121909788ทำแล้ว 31/10/25591552191717
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว579776567ทำแล้ว 27/10/255936551855
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51041144ทำแล้ว 28/10/25592153171716
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว566635750ทำแล้ว 31/10/2559436222
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5101767476ทำแล้ว 31/10/25592481191717
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว555251510ทำแล้ว 31/10/2559330988
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว596919198ทำแล้ว 31/10/25594396444
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว5141140140139ทำแล้ว 31/10/25592716167
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว596928175ทำแล้ว 31/10/25591651333
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5114114114114ทำแล้ว 25/11/255927561482
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5123157115112ทำแล้ว 28/10/2559941341154
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว560484595ทำแล้ว 31/10/255929511
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5327336336336ทำแล้ว 31/10/25592614822
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว519232427ทำแล้ว 19/09/25593655888
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5126303030ทำแล้ว 31/10/25594012106
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 25/10/2559963333331
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5146979797ทำแล้ว 31/10/25591467262625
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5263294287284ทำแล้ว 14/11/255967161312
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว597979797ทำแล้ว 28/11/25593439161614
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5110676565ทำแล้ว 28/10/255960222
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5949089119ทำแล้ว 31/10/255966252524
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว594868195ทำแล้ว 31/10/255931999
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51139184125ทำแล้ว 31/10/2559123522
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5297312312312ทำแล้ว 24/11/2559445101010
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5135156155155ทำแล้ว 28/10/2559135282828
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว548523535ทำแล้ว 28/10/25592227222121
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51242598ทำแล้ว 31/10/2559940212115
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว562512714ทำแล้ว 20/09/256062141413
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5125112109110ทำแล้ว 31/07/256031211
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5378368356342ทำแล้ว 28/10/2559475944
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว583676964ทำแล้ว 31/10/25597117119
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5224174114109ทำแล้ว 08/08/25601038866
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว510410810496ทำแล้ว 820111
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว579544941ทำแล้ว 28/10/25595444
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5247307293271ทำแล้ว 25/11/255927100141411
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5215123127133ทำแล้ว 31/10/2559781472911
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว529281010ทำแล้ว 26/10/255929333
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5208210206206ทำแล้ว 28/10/2559810888
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5129112106117ทำแล้ว 28/10/25592250151515
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5262263263263ทำแล้ว 31/10/255913117464542
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5169170163161ทำแล้ว 30/10/25593393282521
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5192193193193ทำแล้ว 29/10/25591735171717
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5334332329329ทำแล้ว 31/10/255941222
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว581848484ทำแล้ว 03/08/256081644
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5132120125119ทำแล้ว 31/10/2559147310109
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว589898989ทำแล้ว 28/10/255924810211
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว595177ทำแล้ว 28/10/25591316111
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5142124127118ทำแล้ว 31/10/25595495443126
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5687810696ทำแล้ว 25/10/25591033292925
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5102106122121ทำแล้ว 31/10/255929444
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว586808082ทำแล้ว 31/10/255986624660
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51171008679ทำแล้ว 26/10/255915333
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5109757069ทำแล้ว 15/03/25601065433
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5111110108106ทำแล้ว 31/10/255953666
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5179187171171ทำแล้ว 31/10/25592753151515
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51051068056ทำแล้ว 27/10/255954159333
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5140115128134ทำแล้ว 27/10/255923151515
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5143183183140ทำแล้ว 07/08/256016662
รวม 64 อปท.643208,8667,9877,6417,606641,2683,779890757694
ข้อมูล ณ 20/04/2561