รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5144143142139ทำแล้ว 30/11/255931124303028
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว51681039489ทำแล้ว 30/11/2559251211653
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว5188144139150ทำแล้ว 11/05/256044111
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5251241227224ทำแล้ว 13/03/256038166454038
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5208151137149ทำแล้ว 27/10/255988100484844
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5128128128128ทำแล้ว 31/10/255923771
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5121909788ทำแล้ว 31/10/25591556202019
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว579776567ทำแล้ว 27/10/25593662301610
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว51041144ทำแล้ว 28/10/25592153171716
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว566635750ทำแล้ว 31/10/25598421097
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5101767476ทำแล้ว 31/10/25592781414141
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว555251510ทำแล้ว 31/10/2559330988
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว596919198ทำแล้ว 31/10/25594396444
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว5141140140139ทำแล้ว 31/10/25592718188
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว596928175ทำแล้ว 31/10/25591651733
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5114114114114ทำแล้ว 25/11/25592756212117
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5123157115112ทำแล้ว 28/10/2559981341254
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว560484595ทำแล้ว 31/10/255929511
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5327336336336ทำแล้ว 31/10/25592614822
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว519232427ทำแล้ว 19/09/25593655131313
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5174797979ทำแล้ว 19/04/256160161311
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว591919191ทำแล้ว 25/10/25591163424241
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว5146979797ทำแล้ว 31/10/25591467282727
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว5263294287284ทำแล้ว 14/11/255967292221
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว597979797ทำแล้ว 28/11/25593439181816
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5110676565ทำแล้ว 28/10/255960522
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5949089119ทำแล้ว 31/10/255966282828
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว594868195ทำแล้ว 31/10/255931999
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51139184125ทำแล้ว 31/10/2559123555
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5297312312312ทำแล้ว 24/11/2559445222222
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว5135156155155ทำแล้ว 28/10/2559135393939
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว548523535ทำแล้ว 28/10/25592227232323
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51242598ทำแล้ว 31/10/2559940222216
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว562512714ทำแล้ว 20/09/256062191918
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5125112109110ทำแล้ว 31/07/256031101010
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5378368356342ทำแล้ว 28/10/2559475944
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว583676964ทำแล้ว 31/10/25597121118
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว5224174114109ทำแล้ว 08/08/25601141111111
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว510410810496ทำแล้ว 820111
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว579544941ทำแล้ว 28/10/2559713888
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5243238218211ทำแล้ว 25/11/25592799141412
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5215123127133ทำแล้ว 31/10/255978148423737
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว529281010ทำแล้ว 26/10/255929333
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5208210206206ทำแล้ว 28/10/2559810888
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว5127112106117ทำแล้ว 28/10/25592271202020
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5262263263263ทำแล้ว 31/10/255913117464542
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5169170163161ทำแล้ว 30/10/25593694373620
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5191193193193ทำแล้ว 29/10/25591739222221
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5334332329329ทำแล้ว 31/10/255941222
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว581848484ทำแล้ว 03/08/256081644
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5132120125119ทำแล้ว 31/10/25591473212121
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว589898989ทำแล้ว 28/10/255924810211
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว595177ทำแล้ว 28/10/25591316111
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5142124127118ทำแล้ว 31/10/2559751431008581
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5687810696ทำแล้ว 25/10/25591235323231
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5102106122121ทำแล้ว 31/10/255929444
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว586798082ทำแล้ว 31/10/255986635063
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว51171008679ทำแล้ว 26/10/255915333
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5109757069ทำแล้ว 15/03/25601065433
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5111110108106ทำแล้ว 31/10/255953666
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5179187171171ทำแล้ว 31/10/25592753151515
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว51051068056ทำแล้ว 27/10/255955160534
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5140115128134ทำแล้ว 27/10/255925181817
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5143183183140ทำแล้ว 07/08/256016662
รวม 64 อปท.643208,9077,9667,6157,595641,3183,9081,2071,0841,009
ข้อมูล ณ 19/06/2561