รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6404289244213ทำแล้ว 13/01/2560482781437463
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6324206178157ทำแล้ว 29/11/255970172353534
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว5150117119116ทำแล้ว 15/11/255965121110
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6230220181185ทำแล้ว 18/11/255930162717166
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7173144134141ทำแล้ว 25/11/2559810521196
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว763656463ทำแล้ว 09/12/25591350473434
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71251079798ทำแล้ว 30/12/255941108343232
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7173168168168ทำแล้ว 18/11/255913191232322
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว665555555ทำแล้ว 30/11/255950444
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว710521811ทำแล้ว 27/10/25598768222222
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153144145140ทำแล้ว 29/11/255910121168
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7118114113100ทำแล้ว 24/03/2560128443267
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว5236220219216ทำแล้ว 21/11/255930101605957
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว7282284280231ทำแล้ว 09/12/255911761199
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7126130132132ทำแล้ว 24/03/2560116554
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว788848483ทำแล้ว 30/11/25591286424038
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว7143143143143ทำแล้ว 31/10/25591765343027
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6190193193193ทำแล้ว 30/11/255925661133
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว611110210388ทำแล้ว 30/11/2559356999
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8240242216189ทำแล้ว 24/03/256053124312728
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5140143141142ทำแล้ว 16/03/25602253232323
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว6518523522522ทำแล้ว 30/11/255922996525252
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว586736768ทำแล้ว 29/11/25591241444
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว7140137134134ทำแล้ว 29/11/2559140242424
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7144136119117ทำแล้ว 14/11/25591343141410
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6282284284284ทำแล้ว 07/12/2559628555
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7179181181181ทำแล้ว 29/11/25598817432
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว572787779ทำแล้ว 15/03/25601064887
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว686989771ทำแล้ว 30/11/25598591677
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว717919811081ทำแล้ว 29/11/2559447888
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 30/11/255934644
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว777898989ทำแล้ว 26/12/2559635666
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7367368368369ทำแล้ว 30/12/2559253161516
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6146158157157ทำแล้ว 25/11/255913159111111
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 21/11/25592067292827
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว7122837070ทำแล้ว 19/12/25592040141111
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6203786660ทำแล้ว 14/11/25595111
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว685898080ทำแล้ว 10/10/25601052292928
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8207175173171ทำแล้ว 22/03/256060118543325
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7150136131132ทำแล้ว 11/11/25591460242219
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71269410491ทำแล้ว 28/10/255951141414
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7167979797ทำแล้ว 29/12/255980888
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6122122122122ทำแล้ว 25/11/25591839313131
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8117108111108ทำแล้ว 29/11/25592876303030
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6163166167165ทำแล้ว 24/03/25601681232323
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6194171140132ทำแล้ว 28/12/2559124194757474
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6202225225225ทำแล้ว 31/10/25591960141313
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7226237230233ทำแล้ว 28/12/25592981442
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว7147174144137ทำแล้ว 18/11/255947323029
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8134107124155ทำแล้ว 25/11/25591054151515
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6161162162162ทำแล้ว 15/12/255944262624
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5144143143142ทำแล้ว 15/11/255945191919
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7282237237234ทำแล้ว 21/10/25592823766
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 09/12/255988611
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8170170170170ทำแล้ว 30/11/2559652202020
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6244246237230ทำแล้ว 29/11/2559146522
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8292291258258ทำแล้ว 31/10/25591756655
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8132141141141ทำแล้ว 14/03/256023111
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว7184204206193ทำแล้ว 22/12/25591774343434
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6105104101132ทำแล้ว 24/11/25591942121210
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว718116116116ทำแล้ว 15/11/25597222
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว7296303302302ทำแล้ว 15/12/255945313126
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7178170164157ทำแล้ว 30/11/2559950141211
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7171171171171ทำแล้ว 30/11/25597655
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว7145144144144ทำแล้ว 14/12/25591139998
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว693665649ทำแล้ว 53151512
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว6461465465465ทำแล้ว 30/11/255988272625
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6114119109110ทำแล้ว 30/11/25593274212119
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7192196196196ทำแล้ว 25/11/25594598252320
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6132149142164ทำแล้ว 29/11/25599352131213
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6235236236236ทำแล้ว 28/10/255941461879
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว848917712383ทำแล้ว 21/10/25591538544
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว7243244244244ทำแล้ว 30/11/255910222
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว673524949ทำแล้ว 25/11/25591554292928
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7170218191146ทำแล้ว 25/11/25593614122
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว71081018684ทำแล้ว 14/12/255927135252322
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6219219219219ทำแล้ว 28/10/255915101010
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7213847263ทำแล้ว 14/12/25591766323232
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7257257256255ทำแล้ว 14/11/2559142777
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว654544850ทำแล้ว 28/11/255973110106
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว7124129129129ทำแล้ว 31/10/2559147181717
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6135153160185ทำแล้ว 31/10/25596691242323
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6124107107107ทำแล้ว 15/11/2559244101010
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6352353353354ทำแล้ว 31/10/25591953251918
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว7171178174174ทำแล้ว 29/11/25591256191918
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว7606607607607ทำแล้ว 30/12/2559117607171611
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8101323232ทำแล้ว 25/11/255940201412
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7192236205180ทำแล้ว 28/11/255935010109
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6180180180180ทำแล้ว 28/11/25591472988
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว7445133107107ทำแล้ว 28/10/2559143183928886
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8328331331331ทำแล้ว 16/03/2560645252220
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5316316315316ทำแล้ว 15/03/2560476372616
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7277282278277ทำแล้ว 30/11/255914966
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว611010610194ทำแล้ว 14/12/2559512513119
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7182181171174ทำแล้ว 14/11/25594855252524
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว7216153150149ทำแล้ว 23/03/25601216202020
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6223261204149ทำแล้ว 29/11/25597982402523
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว41161239078ทำแล้ว 28/11/2559381898
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7136120126117ทำแล้ว 29/12/255938125343433
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6277242237238ทำแล้ว 28/10/255911141466
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 31/01/256083501815
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว7307308308308ทำแล้ว 28/11/25591563313128
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8190206184157ทำแล้ว 31/10/25596344262621
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว7397405405405ทำแล้ว 29/11/25591065363327
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว7196203203203ทำแล้ว 28/10/25602465282827
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว687108101100ทำแล้ว 29/11/25592587434342
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6186189175169ทำแล้ว 17/03/256025143423835
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว6332220194172ทำแล้ว 30/11/255937999
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว6142129129128ทำแล้ว 15/12/25593887262619
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7303312220ทำแล้ว 30/12/25599171404039
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว7324325325325ทำแล้ว 16/03/25606332
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว7169203205205ทำแล้ว 30/11/255947241212
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6163204156193ทำแล้ว 14/11/25591544181817
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7470415410398ทำแล้ว 15/11/2559680323131
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว7209209209209ทำแล้ว 30/12/2559281464343
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 04/11/25592601960
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7283231172169ทำแล้ว 14/12/25595107212121
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6274257257257ทำแล้ว 31/10/255931138535345
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว7271370272272ทำแล้ว 17/03/256015131313
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7258232204177ทำแล้ว 25/11/255910371191919
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว7341389411874ทำแล้ว 30/11/255937141211
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6210209209210ทำแล้ว 29/11/25591582373333
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7220235244261ทำแล้ว 30/12/255985765
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว10292294294294ทำแล้ว 31/10/25595246232119
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว7282295289284ทำแล้ว 28/11/2559476484646
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7202142135127ทำแล้ว 27/10/255934113434343
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว7129111103108ทำแล้ว 29/11/2559127222
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว781625243ทำแล้ว 28/12/255947888
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6163164162149ทำแล้ว 28/11/25596401132
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว7309314314314ทำแล้ว 21/03/25605241191817
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7158154143134ทำแล้ว 31/10/25592345161510
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6197199199199ทำแล้ว 15/03/25603979494846
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว7457462462462ทำแล้ว 24/03/2560762151313
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7591626594628ทำแล้ว 28/11/2559357272522
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว721038021313ทำแล้ว 29/11/25592442202019
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8218218218218ทำแล้ว 31/10/25598481198
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว7132135135135ทำแล้ว 24/11/25594285312828
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7486479479479ทำแล้ว 30/11/25591672322010
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว71281029293ทำแล้ว 19/12/255970211814
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว8105929191ทำแล้ว 30/12/255974191919
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว10128130130130ทำแล้ว 14/02/2560259322
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71601039986ทำแล้ว 18/11/2559973363633
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8126192187204ทำแล้ว 31/10/25592137151515
รวม 143 อปท.14396129,30227,72026,44326,2901433,22610,1313,2892,8962,664
ข้อมูล ณ 17/08/2561