รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6404289244213ทำแล้ว 13/01/25604266100
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6324206178157ทำแล้ว 29/11/255970124542
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว5150117119116ทำแล้ว 15/11/255965444
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6233207186190ทำแล้ว 18/11/255920161000
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7134122112119ทำแล้ว 25/11/255912000
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว763656463ทำแล้ว 09/12/2559373422
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71251079798ทำแล้ว 30/12/255965100
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7173168168168ทำแล้ว 18/11/25597483666
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว665555555ทำแล้ว 30/11/255950000
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว710522813ทำแล้ว 27/10/25594662000
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153144145140ทำแล้ว 29/11/25591011153
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7118114113100ทำแล้ว 24/03/2560679000
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว5236220219216ทำแล้ว 21/11/255930101212120
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว7282284280231ทำแล้ว 09/12/255968000
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7126130132132ทำแล้ว 24/03/256016000
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว788848483ทำแล้ว 30/11/2559884000
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว7143143143143ทำแล้ว 31/10/25596010107
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6191193193193ทำแล้ว 30/11/2559968000
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว611110210388ทำแล้ว 30/11/255956000
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8289253206197ทำแล้ว 24/03/256091100
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5142142142142ทำแล้ว 16/03/256049000
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว6518523522522ทำแล้ว 30/11/255996999
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว586736768ทำแล้ว 29/11/255937000
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว7140137134134ทำแล้ว 29/11/2559140000
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7145135119117ทำแล้ว 14/11/2559144000
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6282284284284ทำแล้ว 07/12/255924000
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7179181181181ทำแล้ว 29/11/2559879000
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว573787779ทำแล้ว 15/03/256065000
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว686989771ทำแล้ว 30/11/25598591100
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว717919811081ทำแล้ว 29/11/255947000
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 30/11/255933444
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว783898989ทำแล้ว 26/12/2559210000
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7368368368368ทำแล้ว 30/12/255951000
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6150158158158ทำแล้ว 25/11/25598158000
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 21/11/2559448000
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว7122837070ทำแล้ว 19/12/25592039000
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6203786660ทำแล้ว 14/11/25595000
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว685898080ทำแล้ว 10/10/2560647121110
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8207175173171ทำแล้ว 22/03/256038117000
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7152136131132ทำแล้ว 11/11/2559259000
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71269410491ทำแล้ว 28/10/255951222
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7167979797ทำแล้ว 29/12/255980000
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6122122122122ทำแล้ว 25/11/25598000
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8117108111108ทำแล้ว 29/11/25592559000
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6162166167166ทำแล้ว 24/03/25601580111
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6194171140132ทำแล้ว 28/12/2559122112300
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6202225225225ทำแล้ว 31/10/25591160000
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7230232232233ทำแล้ว 28/12/25592883000
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว7147174144137ทำแล้ว 18/11/255947111
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8134102126158ทำแล้ว 25/11/255954000
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6161162162162ทำแล้ว 15/12/255928000
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5144143143142ทำแล้ว 15/11/255940000
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7282237237234ทำแล้ว 21/10/255923000
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 09/12/255988000
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8170170170170ทำแล้ว 30/11/2559652000
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6244246237230ทำแล้ว 29/11/255946000
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8292291258258ทำแล้ว 31/10/255954000
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8132141141141ทำแล้ว 14/03/256023000
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว7184204206193ทำแล้ว 22/12/2559564000
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6101105103133ทำแล้ว 24/11/255910000
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว716114114114ทำแล้ว 15/11/25595000
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว7296303302302ทำแล้ว 15/12/255943000
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7176173164157ทำแล้ว 30/11/255936000
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7171171171171ทำแล้ว 30/11/25597300
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว7145144144144ทำแล้ว 14/12/255939000
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว692635447ทำแล้ว 30/11/255944000
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว6461465465465ทำแล้ว 30/11/255988000
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6114119109110ทำแล้ว 30/11/255946000
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7192196196196ทำแล้ว 25/11/25594394000
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6132149142164ทำแล้ว 29/11/25599352000
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6235236236236ทำแล้ว 28/10/25594146000
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว848917712383ทำแล้ว 21/10/25591538000
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว7243244244244ทำแล้ว 30/11/255910000
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว673524949ทำแล้ว 25/11/25591353000
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7170218191146ทำแล้ว 25/11/255936000
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว71061028685ทำแล้ว 14/12/255916122000
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6219219219219ทำแล้ว 28/10/25597000
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7244244244244ทำแล้ว 14/12/25591766533
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7257257256255ทำแล้ว 14/11/2559141000
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว654544850ทำแล้ว 28/11/255931441
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว7124129129129ทำแล้ว 31/10/2559147000
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6136155160185ทำแล้ว 31/10/25593386151515
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6124107107107ทำแล้ว 15/11/2559244000
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6352353353354ทำแล้ว 31/10/255939000
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว7173176174174ทำแล้ว 29/11/255935100
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว7606607607607ทำแล้ว 30/12/255973607000
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8101323232ทำแล้ว 25/11/255940000
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7192236205180ทำแล้ว 28/11/255916111
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6180180180180ทำแล้ว 28/11/2559564000
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว7445133107107ทำแล้ว 28/10/2559137161121212
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8328331331331ทำแล้ว 16/03/2560645121212
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5316316315316ทำแล้ว 15/03/256076000
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7277280277276ทำแล้ว 30/11/255912000
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว611010610194ทำแล้ว 14/12/25591025000
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7182181171174ทำแล้ว 14/11/2559142000
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว7216153150149ทำแล้ว 23/03/2560216000
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6304261203149ทำแล้ว 29/11/255961000
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว41171239078ทำแล้ว 28/11/255938000
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7134121127117ทำแล้ว 29/12/255985000
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6277242238238ทำแล้ว 28/10/2559111000
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 31/01/256083000
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว7307308308308ทำแล้ว 28/11/25591563000
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8190206184157ทำแล้ว 31/10/25593915139
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว7397405405405ทำแล้ว 29/11/25591065161611
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว7196203203203ทำแล้ว 28/10/25601155000
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว692103101100ทำแล้ว 29/11/255965000
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6187189175169ทำแล้ว 17/03/2560142800
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว6332220194172ทำแล้ว 30/11/255936666
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว6142129129128ทำแล้ว 15/12/255950000
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7303312220ทำแล้ว 30/12/2559553000
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว7324325325325ทำแล้ว 16/03/25603000
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว7169203205205ทำแล้ว 30/11/255947000
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6163204156193ทำแล้ว 14/11/25591544000
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7470415410398ทำแล้ว 15/11/255962000
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว7209209209209ทำแล้ว 30/12/2559281000
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 04/11/2559245400
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7283231172169ทำแล้ว 14/12/25595107000
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6274257257257ทำแล้ว 31/10/2559261231000
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว8271373274274ทำแล้ว 17/03/256014000
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7262232205178ทำแล้ว 25/11/25592932000
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว7341389411874ทำแล้ว 30/11/255937000
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6210209209210ทำแล้ว 29/11/255949000
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7220235244261ทำแล้ว 30/12/255985000
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว10292294294294ทำแล้ว 31/10/255921461243
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว7282295289284ทำแล้ว 28/11/255976000
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7202142135127ทำแล้ว 27/10/255934113333
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว7129111103108ทำแล้ว 29/11/25597000
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว781625243ทำแล้ว 28/12/255947000
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6163164162149ทำแล้ว 28/11/2559139000
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว7309314314314ทำแล้ว 21/03/2560141000
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7160153143134ทำแล้ว 31/10/25592043000
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6198199199199ทำแล้ว 15/03/256049622
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว7457462462462ทำแล้ว 24/03/2560762000
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7592625594628ทำแล้ว 28/11/255918000
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว720038921413ทำแล้ว 29/11/25591
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8218218218218ทำแล้ว 31/10/255937000
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว7132135135135ทำแล้ว 24/11/25592163000
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7486479479479ทำแล้ว 30/11/25591672000
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว71281029293ทำแล้ว 19/12/255970000
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว8105929191ทำแล้ว 30/12/255974777
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว10128130130130ทำแล้ว 14/02/2560251000
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71611039985ทำแล้ว 18/11/2559274181816
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8112198198215ทำแล้ว 31/10/255937000
รวม 143 อปท.14396229,43027,85526,60726,4781431,4318,951295196172
ข้อมูล ณ 22/01/2561