รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6404289244213ทำแล้ว 13/01/256052325274273266
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6324206178157ทำแล้ว 29/11/2559107176111107107
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว5150117119116ทำแล้ว 15/11/25591165171616
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6228219181185ทำแล้ว 18/11/255932184969692
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7172143133140ทำแล้ว 25/11/25591110821196
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว763656463ทำแล้ว 09/12/25591350474040
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71241029798ทำแล้ว 30/12/255941107444343
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7173168168168ทำแล้ว 18/11/255913191252524
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว665555555ทำแล้ว 30/11/255950444
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว710521811ทำแล้ว 27/10/25598770222222
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7154143145140ทำแล้ว 29/11/255918101777573
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7118114113100ทำแล้ว 24/03/2560128443267
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว5236221218216ทำแล้ว 21/11/255930101737270
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว7282284280231ทำแล้ว 09/12/25591176131111
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7121124125124ทำแล้ว 24/03/25605898171110
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว787858483ทำแล้ว 30/11/25591589827875
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว7142144143143ทำแล้ว 31/10/25593165464237
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6190193193193ทำแล้ว 30/11/255926681133
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว611110310188ทำแล้ว 30/11/25593981525252
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8239213230205ทำแล้ว 24/03/256053131858584
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5136143141142ทำแล้ว 28/10/25591757353534
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว6518523522522ทำแล้ว 30/11/255922996646461
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว586736768ทำแล้ว 29/11/25591241302930
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว7140137134134ทำแล้ว 29/11/255974214343434
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7142136119117ทำแล้ว 14/11/25591458413635
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6282284284284ทำแล้ว 07/12/25596432055
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7179181181181ทำแล้ว 29/11/25599031161615
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว570787779ทำแล้ว 15/03/25601180887
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว686989771ทำแล้ว 30/11/25598591677
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว717919811081ทำแล้ว 29/11/2559447232323
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 30/11/255935755
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว777898989ทำแล้ว 26/12/2559636666
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7367367368368ทำแล้ว 30/12/2559885636261
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6146158157157ทำแล้ว 30/11/255999245242324
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 21/11/25592167626060
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว7122837070ทำแล้ว 19/12/25592040141111
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6203786660ทำแล้ว 14/11/25595111
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว685898080ทำแล้ว 10/10/25601058292928
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8207175173171ทำแล้ว 22/03/256060119666263
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7149136131132ทำแล้ว 11/11/25592472322524
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71249710391ทำแล้ว 28/10/255951474646
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7167979797ทำแล้ว 29/12/25591380555453
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6122122122122ทำแล้ว 25/11/25592449393934
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8117108111108ทำแล้ว 29/11/25592876414141
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6162167167165ทำแล้ว 24/03/256018100555554
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6149174140132ทำแล้ว 28/12/2559101187135135135
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6201224225225ทำแล้ว 31/10/25592560141313
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7223239230233ทำแล้ว 28/12/25593179875
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว7146174144137ทำแล้ว 18/11/255947383634
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8134107124155ทำแล้ว 25/11/25591054232322
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6161162162162ทำแล้ว 15/12/2559271424239
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5144143143142ทำแล้ว 15/11/255949242222
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7278241237234ทำแล้ว 21/10/25592322866
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 09/12/25594413250911
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8169170170170ทำแล้ว 30/11/25591252353434
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6243247237230ทำแล้ว 29/11/2559147272523
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8292291258258ทำแล้ว 31/10/25592156322826
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8132141141141ทำแล้ว 14/03/25607423877
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว7181202202186ทำแล้ว 22/12/25592685727271
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6105104101132ทำแล้ว 24/11/25591942272726
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว718116116116ทำแล้ว 15/11/25597222
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว7296303302302ทำแล้ว 15/12/2559348313126
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7177170164157ทำแล้ว 30/11/2559950262626
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7170169168168ทำแล้ว 30/11/25595824212120
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว7145144144144ทำแล้ว 14/12/25591162373532
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว793665649ทำแล้ว 758302825
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว6461465465465ทำแล้ว 30/11/255988565655
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6114119109110ทำแล้ว 30/11/25593274373635
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7192196196196ทำแล้ว 25/11/25595198302320
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6135148141163ทำแล้ว 29/11/25599357343231
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6222244236236ทำแล้ว 28/10/2559454518911
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว848917712383ทำแล้ว 25/10/25593338544
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว7243244244244ทำแล้ว 30/11/255910222
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว672524950ทำแล้ว 25/11/25592153333332
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7174213190146ทำแล้ว 25/11/255955017162
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว71081018684ทำแล้ว 14/12/255928136353330
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6219219219219ทำแล้ว 28/10/2559220121010
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7160847062ทำแล้ว 14/12/25591982565656
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7256257256255ทำแล้ว 14/11/2559408143437
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว654544850ทำแล้ว 28/11/2559735111111
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว7124129129129ทำแล้ว 31/10/25593147343432
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6123173162174ทำแล้ว 31/10/25596886595757
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6123107107107ทำแล้ว 15/11/2559344252522
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6352353353354ทำแล้ว 31/10/25597153303030
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว7171178174174ทำแล้ว 29/11/25591468282524
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว7606607607607ทำแล้ว 30/12/2559117607545448
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8101323232ทำแล้ว 25/11/2559294021147
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7192236205180ทำแล้ว 28/11/2559350141413
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6180180180180ทำแล้ว 28/11/25591472988
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว7445133107107ทำแล้ว 28/10/2559163208132129108
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8328331331331ทำแล้ว 16/03/2560645322828
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5315317315316ทำแล้ว 15/03/25602476472616
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7259300278277ทำแล้ว 30/11/25594315966
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว611010610194ทำแล้ว 14/12/2559552513119
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7182181171174ทำแล้ว 14/11/25595758444241
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว7216153150149ทำแล้ว 13/12/25591216332930
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6115261204149ทำแล้ว 29/11/255944134969696
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว41161239078ทำแล้ว 28/11/255938343434
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7135119126117ทำแล้ว 29/12/255941128104104100
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6275241237238ทำแล้ว 28/10/255956113737373
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 31/01/2560789737069
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว7305310308308ทำแล้ว 28/11/25591865515147
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8190206184157ทำแล้ว 31/10/25596344313025
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว7387415405405ทำแล้ว 29/11/25593488636259
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว7196203203203ทำแล้ว 28/10/25602476424141
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว685110101100ทำแล้ว 29/11/25592587565656
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6186189175169ทำแล้ว 17/03/256029161716955
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว6332220194172ทำแล้ว 30/11/255946272623
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว6140129128128ทำแล้ว 15/12/25593885363326
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7303312220ทำแล้ว 30/12/25599180545353
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว7321325325325ทำแล้ว 16/03/25602251632
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว7169203205205ทำแล้ว 30/11/255947241212
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6163204156193ทำแล้ว 14/11/25592544202020
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7470415410398ทำแล้ว 15/11/2559780353532
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว7209209209209ทำแล้ว 30/12/2559481666662
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 04/11/2559261323232
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7283231172169ทำแล้ว 14/12/255915141112100101
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6274257257257ทำแล้ว 31/10/255933142949494
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว7271370272272ทำแล้ว 17/03/256015131313
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7258232204177ทำแล้ว 25/11/2559118103515151
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว7342389410874ทำแล้ว 30/11/25591555302826
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6197222209210ทำแล้ว 29/11/25591779443232
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7220235244261ทำแล้ว 30/12/255985765
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว10292294294294ทำแล้ว 31/10/25595146252422
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว7281296289284ทำแล้ว 28/11/2559480636363
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7202142135127ทำแล้ว 27/10/255935117777777
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว7128111103108ทำแล้ว 29/11/2559198444
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว781625243ทำแล้ว 28/12/255947292929
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6163164162149ทำแล้ว 28/11/2559645343434
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว7298325313313ทำแล้ว 21/03/25605065575757
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7158152139133ทำแล้ว 31/10/25592758221611
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6197199199199ทำแล้ว 15/03/25604282595958
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว7457462462462ทำแล้ว 24/03/25604562371313
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7589628594628ทำแล้ว 28/11/25591465362824
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว721038021313ทำแล้ว 29/11/25592442252524
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8218218218218ทำแล้ว 31/10/255985011109
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว7132134135135ทำแล้ว 24/11/25594085515051
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7485480479479ทำแล้ว 30/11/25593671562010
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว71281029293ทำแล้ว 19/12/25594693827672
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว8105929191ทำแล้ว 30/12/2559276242424
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว10128130130130ทำแล้ว 14/02/2560259322
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71621039885ทำแล้ว 18/11/25592291575757
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8126192187204ทำแล้ว 31/10/25592137151515
รวม 143 อปท.14396228,96927,76726,42826,2711434,35111,2175,7735,3745,089
ข้อมูล ณ 07/08/2563