รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6404289244213ทำแล้ว 13/01/2560362741004736
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6324206178157ทำแล้ว 29/11/255970172232322
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว5150117119116ทำแล้ว 15/11/255965974
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6233207186190ทำแล้ว 18/11/255920161494948
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7173144134141ทำแล้ว 25/11/255929922206
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว763656463ทำแล้ว 09/12/25591350341514
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว71251079798ทำแล้ว 30/12/255966181818
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว7173168168168ทำแล้ว 18/11/255913190181818
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว665555555ทำแล้ว 30/11/255950444
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว710522813ทำแล้ว 27/10/25598268222222
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7153144145140ทำแล้ว 29/11/255910121168
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7118114113100ทำแล้ว 24/03/2560128434267
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว5236220219216ทำแล้ว 21/11/255930101434341
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว7282284280231ทำแล้ว 09/12/255911761199
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว7126130132132ทำแล้ว 24/03/256016554
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว788848483ทำแล้ว 30/11/25591286222221
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว7143143143143ทำแล้ว 31/10/25591764181815
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6190193193193ทำแล้ว 30/11/25598661033
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว611110210388ทำแล้ว 30/11/2559356999
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว8289253206197ทำแล้ว 24/03/25601291222222
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5141143142142ทำแล้ว 16/03/2560553232323
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว6518523522522ทำแล้ว 30/11/255922996373737
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว586736768ทำแล้ว 29/11/25591241444
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว7140137134134ทำแล้ว 29/11/2559140242424
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7145135119117ทำแล้ว 14/11/2559144777
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6282284284284ทำแล้ว 07/12/255928555
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7179181181181ทำแล้ว 29/11/25598814221
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว572787779ทำแล้ว 15/03/256064831
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว686989771ทำแล้ว 30/11/25598591677
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว717919811081ทำแล้ว 29/11/2559447888
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7162162162162ทำแล้ว 30/11/255933444
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว777898989ทำแล้ว 26/12/2559433000
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7367368368369ทำแล้ว 30/12/2559253161516
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว6150158158158ทำแล้ว 25/11/25598158111111
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว7315315315315ทำแล้ว 21/11/25592067181817
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว7122837070ทำแล้ว 19/12/25592039111111
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6203786660ทำแล้ว 14/11/25595000
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว685898080ทำแล้ว 10/10/25601052211918
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว8207175173171ทำแล้ว 22/03/256058117343432
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว7150136131132ทำแล้ว 11/11/2559146015139
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71269410491ทำแล้ว 28/10/255951444
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว7167979797ทำแล้ว 29/12/255980888
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6122122122122ทำแล้ว 25/11/25591535252525
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว8117108111108ทำแล้ว 29/11/25592876232323
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6163166167165ทำแล้ว 24/03/25601681202020
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว6194171140132ทำแล้ว 28/12/2559122144525252
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6202225225225ทำแล้ว 31/10/25591160444
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว7226237230233ทำแล้ว 28/12/25592981442
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว7147174144137ทำแล้ว 18/11/255947767
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8134107124155ทำแล้ว 25/11/25591054333
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว6161162162162ทำแล้ว 15/12/255944262624
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5144143143142ทำแล้ว 15/11/255944161616
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7282237237234ทำแล้ว 21/10/25592823766
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว790909090ทำแล้ว 09/12/255988611
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว8170170170170ทำแล้ว 30/11/2559652101010
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6244246237230ทำแล้ว 29/11/255946522
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว8292291258258ทำแล้ว 31/10/25591756655
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว8132141141141ทำแล้ว 14/03/256023111
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว7184204206193ทำแล้ว 22/12/25591774343434
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6105104101132ทำแล้ว 24/11/25591940111111
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว718116116116ทำแล้ว 15/11/25597222
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว7296303302302ทำแล้ว 15/12/255945181514
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว7178170164157ทำแล้ว 30/11/2559950141211
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7171171171171ทำแล้ว 30/11/25597655
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว7145144144144ทำแล้ว 14/12/2559539998
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว693665649ทำแล้ว 53151512
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว6461465465465ทำแล้ว 30/11/255988272625
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6114119109110ทำแล้ว 30/11/25593274131313
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7192196196196ทำแล้ว 25/11/25594598252320
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6132149142164ทำแล้ว 29/11/25599352111011
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6235236236236ทำแล้ว 28/10/25594146600
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว848917712383ทำแล้ว 21/10/25591538411
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว7243244244244ทำแล้ว 30/11/255910222
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว673524949ทำแล้ว 25/11/25591453131312
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7170218191146ทำแล้ว 25/11/255936000
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว71081018684ทำแล้ว 14/12/255927135181313
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6219219219219ทำแล้ว 28/10/255914333
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว7213847263ทำแล้ว 14/12/25591766282828
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว7257257256255ทำแล้ว 14/11/2559142777
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว654544850ทำแล้ว 28/11/255931884
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว7124129129129ทำแล้ว 31/10/2559147000
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6135153160185ทำแล้ว 31/10/25595791242323
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว6124107107107ทำแล้ว 15/11/2559244101010
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6352353353354ทำแล้ว 31/10/25591953251918
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว7171178174174ทำแล้ว 29/11/25591256191918
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว7606607607607ทำแล้ว 30/12/255973607984
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว8101323232ทำแล้ว 25/11/2559401400
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7192236205180ทำแล้ว 28/11/2559350887
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว6180180180180ทำแล้ว 28/11/25591464988
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว7445133107107ทำแล้ว 28/10/2559144183736968
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว8328331331331ทำแล้ว 16/03/2560645181815
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5316316315316ทำแล้ว 15/03/2560476292620
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7277280277276ทำแล้ว 30/11/255912700
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว611010610194ทำแล้ว 14/12/25591025000
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว7182181171174ทำแล้ว 14/11/25594855252524
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว7216153150149ทำแล้ว 23/03/2560216202020
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6223261204149ทำแล้ว 29/11/25597782800
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว41161239078ทำแล้ว 28/11/2559381544
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว7136120126117ทำแล้ว 29/12/255938125343433
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว6277242238238ทำแล้ว 28/10/25591131466
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว7245245245245ทำแล้ว 31/01/256083271815
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว7307308308308ทำแล้ว 28/11/25591563292926
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว8190206184157ทำแล้ว 31/10/25596344242419
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว7397405405405ทำแล้ว 29/11/25591065343226
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว7196203203203ทำแล้ว 28/10/25602462111110
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว687108101100ทำแล้ว 29/11/25592587292928
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6187189175169ทำแล้ว 17/03/256019143383433
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว6332220194172ทำแล้ว 30/11/255937999
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว6142129129128ทำแล้ว 15/12/25593887262619
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว7303312220ทำแล้ว 30/12/25599171302524
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว7324325325325ทำแล้ว 16/03/25606332
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว7169203205205ทำแล้ว 30/11/255947181111
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6163204156193ทำแล้ว 14/11/25591544141312
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7470415410398ทำแล้ว 15/11/2559680323131
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว7209209209209ทำแล้ว 30/12/2559281999
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว7138138138138ทำแล้ว 04/11/25592561360
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7283231172169ทำแล้ว 14/12/25595107212121
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6274257257257ทำแล้ว 31/10/255930132484435
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว8271373274274ทำแล้ว 17/03/2560141066
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7258232204177ทำแล้ว 25/11/25596671191919
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว7341389411874ทำแล้ว 30/11/255937121010
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6210209209210ทำแล้ว 29/11/25591568151515
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7220235244261ทำแล้ว 30/12/255985000
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว10292294294294ทำแล้ว 31/10/25593646201716
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว7282295289284ทำแล้ว 28/11/2559376292727
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7202142135127ทำแล้ว 27/10/255934113323232
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว7129111103108ทำแล้ว 29/11/2559127222
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว781625243ทำแล้ว 28/12/255947333
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6163164162149ทำแล้ว 28/11/2559139533
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว7309314314314ทำแล้ว 21/03/25605141191817
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว7159153143134ทำแล้ว 31/10/25592345000
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6197199199199ทำแล้ว 15/03/25603871361811
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว7457462462462ทำแล้ว 24/03/2560762151313
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว7592625594628ทำแล้ว 28/11/255957262522
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว721038021313ทำแล้ว 29/11/25592442000
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว8218218218218ทำแล้ว 31/10/2559139887
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว7132135135135ทำแล้ว 24/11/25594285232121
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว7486479479479ทำแล้ว 30/11/25591672242010
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว71281029293ทำแล้ว 19/12/255970211814
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว8105929191ทำแล้ว 30/12/255974191919
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว10128130130130ทำแล้ว 14/02/2560251000
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว71601039986ทำแล้ว 18/11/2559873303028
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว8126192187204ทำแล้ว 31/10/25592137151515
รวม 143 อปท.14396229,36327,71726,44226,3071432,8359,9112,4182,1181,933
ข้อมูล ณ 24/06/2561