รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6258166157153ทำแล้ว 30/11/255986100464646
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7138139134125ทำแล้ว 30/11/255919100665
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว61381059689ทำแล้ว 28/04/2560483464645
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7133118116116ทำแล้ว 25/10/25592698929089
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว5197133130129ทำแล้ว 31/10/25592199333333
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7181169167156ทำแล้ว 28/10/25593763514847
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5145170214177ทำแล้ว 31/10/2559101104877
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6173161148126ทำแล้ว 31/10/25595793735755
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว683888888ทำแล้ว 30/10/2559358313128
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6129129129129ทำแล้ว 31/05/25599127613533
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7222296221212ทำแล้ว 31/05/25605997383629
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7208207207210ทำแล้ว 22/06/25607265393832
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6203213218217ทำแล้ว 12/04/2560148151313
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว842353637ทำแล้ว 28/10/2559170173110110106
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7154119119119ทำแล้ว 20/10/25593221
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว9303698147ทำแล้ว 28/04/256077234158158143
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7110114113113ทำแล้ว 31/10/25592783636362
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7156157157157ทำแล้ว 31/10/255919129202020
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8129129112111ทำแล้ว 27/10/25592386524224
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว611617111493ทำแล้ว 28/10/25599676302929
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว515141715ทำแล้ว 29/04/25604111
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7116117117116ทำแล้ว 25/05/256046333
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7142123115111ทำแล้ว 31/10/2559479686868
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7172153153153ทำแล้ว 28/10/2559565151414
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7360359358358ทำแล้ว 28/10/25591091522928
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7288288288288ทำแล้ว 28/10/25593051444039
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8242229229229ทำแล้ว 28/10/255954121212
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7147142140140ทำแล้ว 28/10/25597188303030
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว845535655ทำแล้ว 28/10/25595192757575
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9139167171170ทำแล้ว 26/10/2559259584343
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7125131135138ทำแล้ว 29/05/25602105828282
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7280238257245ทำแล้ว 25/10/25591046313131
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7275269266286ทำแล้ว 31/10/25594867403938
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7307350350350ทำแล้ว 28/10/25591662444444
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7118125123127ทำแล้ว 31/10/25594696454545
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว876482626ทำแล้ว 30/04/256086104373131
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8168189213216ทำแล้ว 27/10/25595370303027
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7208240241241ทำแล้ว 31/10/25596489676667
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7118123126127ทำแล้ว 31/10/255911668232020
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6149167156141ทำแล้ว 31/10/25593988333231
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6135126127122ทำแล้ว 28/10/255913116525251
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7318318318318ทำแล้ว 31/10/255933232119
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6193193193192ทำแล้ว 31/10/25592853464440
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7138115116114ทำแล้ว 28/04/2560186128112111110
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว741393737ทำแล้ว 31/10/25594475666662
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว758585858ทำแล้ว 09/08/25603924212120
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว810010110098ทำแล้ว 27/10/25592357444443
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7139145145145ทำแล้ว 31/10/25591045383838
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 28/10/2559360545244
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8110877676ทำแล้ว 31/10/25592657444443
รวม 50 อปท.503458,0657,7207,5897,421501,9134,0912,2642,1382,046
ข้อมูล ณ 07/08/2563