รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6266166158154ทำแล้ว 30/11/2559351000
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7138139134125ทำแล้ว 30/11/255919100665
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว61381139689ทำแล้ว 28/04/256080555
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7127118120119ทำแล้ว 25/10/2559677171615
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว5197133130129ทำแล้ว 31/10/25592199000
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7181169167156ทำแล้ว 28/10/2559262161616
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5304232261252ทำแล้ว 31/10/2559683977
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6173161148126ทำแล้ว 31/10/25595792000
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว683888888ทำแล้ว 30/10/2559258000
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6129129129129ทำแล้ว 31/05/2559127000
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7222296221212ทำแล้ว 31/05/256057000
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7208207207210ทำแล้ว 22/06/25607061000
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6208217218217ทำแล้ว 12/04/256047000
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว843363738ทำแล้ว 28/10/25593747000
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7154119119119ทำแล้ว 20/10/25591000
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว9318808147ทำแล้ว 28/04/25606021710510593
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7111113113113ทำแล้ว 31/10/25591281100
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7156157157157ทำแล้ว 31/10/255919129000
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8129129112111ทำแล้ว 27/10/2559366110
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว611617111493ทำแล้ว 28/10/255968131313
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว515141715ทำแล้ว 29/04/25604000
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7116117117116ทำแล้ว 25/05/256046000
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7142123115111ทำแล้ว 31/10/2559378888
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7172153153153ทำแล้ว 28/10/2559565000
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7361358358358ทำแล้ว 28/10/2559181000
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7288288288288ทำแล้ว 28/10/2559150181818
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8242229229229ทำแล้ว 28/10/25591000
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7149140140140ทำแล้ว 28/10/255942000
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว846535655ทำแล้ว 28/10/255911000
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9139167171170ทำแล้ว 26/10/2559158000
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7227226225229ทำแล้ว 29/05/25601107000
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7280238257245ทำแล้ว 25/10/25594000
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7277267266286ทำแล้ว 31/10/25594269000
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7307350350350ทำแล้ว 28/10/25591662433
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7127125123127ทำแล้ว 31/10/2559658000
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว885542626ทำแล้ว 30/04/256055210
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8168189213216ทำแล้ว 27/10/255956100
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7206243241241ทำแล้ว 31/10/2559578755
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7119123126127ทำแล้ว 31/10/25594868000
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6153167156141ทำแล้ว 31/10/25593485000
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6135126127122ทำแล้ว 28/10/255912113000
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7318318318318ทำแล้ว 31/10/255933000
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6193193193192ทำแล้ว 31/10/255911444
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7138120116114ทำแล้ว 28/04/2560116110333
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว741393737ทำแล้ว 31/10/25593664101010
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว758585858ทำแล้ว 09/08/25603924000
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว810110010098ทำแล้ว 27/10/25591258000
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7139145145145ทำแล้ว 31/10/255943777
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 28/10/255936015159
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8106887877ทำแล้ว 31/10/2559849000
รวม 50 อปท.503458,3747,9097,7347,593506883,336252243221
ข้อมูล ณ 22/01/2561