รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2561

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 4 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
256125622563 2564
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6266166158154ทำแล้ว 30/11/2559351343434
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7138139134125ทำแล้ว 30/11/255919100665
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว61381139689ทำแล้ว 28/04/2560483333332
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7134118116116ทำแล้ว 25/10/25592798767372
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว5197133130129ทำแล้ว 31/10/25592199282828
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7181169167156ทำแล้ว 28/10/25591262444444
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว5282204243237ทำแล้ว 31/10/25594777977
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6173161148126ทำแล้ว 31/10/25595793474037
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว683888888ทำแล้ว 30/10/2559358666
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6129129129129ทำแล้ว 31/05/25596127111
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว7222296221212ทำแล้ว 31/05/25605997373629
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7208207207210ทำแล้ว 22/06/256072652653
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6203213218217ทำแล้ว 12/04/2560148151313
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว842353637ทำแล้ว 28/10/2559169164939393
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7154119119119ทำแล้ว 20/10/25593221
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว9318808147ทำแล้ว 28/04/256077235143143127
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7111113113113ทำแล้ว 31/10/25593283471313
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7156157157157ทำแล้ว 31/10/255919129202020
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8129129112111ทำแล้ว 27/10/25592386524224
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว611617111493ทำแล้ว 28/10/25599676282828
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว515141715ทำแล้ว 29/04/25604100
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7116117117116ทำแล้ว 25/05/256046100
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7142123115111ทำแล้ว 31/10/2559479353535
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว7172153153153ทำแล้ว 28/10/2559565151414
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7361358358358ทำแล้ว 28/10/2559887975
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7288288288288ทำแล้ว 28/10/25592950373736
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว8242229229229ทำแล้ว 28/10/255954121212
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7149140140140ทำแล้ว 28/10/25596289303030
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว845535655ทำแล้ว 28/10/25595192754636
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9139167171170ทำแล้ว 26/10/255925958204
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7224226225229ทำแล้ว 29/05/25602108252524
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7280238257245ทำแล้ว 25/10/255914221
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7277267266286ทำแล้ว 31/10/25594969141211
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7307350350350ทำแล้ว 28/10/25591662262626
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7127125123127ทำแล้ว 31/10/2559658171717
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว881472626ทำแล้ว 30/04/25608451121212
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8168189213216ทำแล้ว 27/10/25595370272725
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว7208240241241ทำแล้ว 31/10/25596487353534
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว7119123126127ทำแล้ว 31/10/25594868202020
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว6153167156141ทำแล้ว 31/10/25593485303028
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6135126127122ทำแล้ว 28/10/255913116464646
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7318318318318ทำแล้ว 31/10/255933300
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว6193193193192ทำแล้ว 31/10/255947393635
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7138120116114ทำแล้ว 28/04/2560148127201717
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว741393737ทำแล้ว 31/10/25594465444443
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว758585858ทำแล้ว 09/08/25603924151515
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว810010110098ทำแล้ว 27/10/25592357777
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7139145145145ทำแล้ว 31/10/25591045242424
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว6125125125125ทำแล้ว 28/10/2559360363627
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8110877676ทำแล้ว 31/10/2559857393938
รวม 50 อปท.503458,3507,8667,7097,573501,5343,8521,5011,3381,239
ข้อมูล ณ 20/08/2561